Sunteți pe pagina 1din 1

 aptitudini psihomotorii (exemplu: coordonarea mişcărilor, dexteritatea

degetelor, dexteritatea manuală, precizia mişcărilor etc);


 aptitudini intelectuale. Acestea prezintă grade diferite de complexitate. Cea mai
importantă este inteligenţa care reprezintă o sinteză a mai multor aptitudini
intelectuale: flexibilitatea gândirii, raţionament inductiv, raţionament deductiv
etc).
 După structura lor, după gradul de complexitate se clasifică în:
 aptitudini simple- sunt cele care operează omogen, influenţând un singur aspect
al acitivităţii (exemplu: diferenţeirea excitanţilor luminoşi, sonori, olfactivi,
fixarea rapidă a imaginilor sau a ideilor, actualizarea rapidă a imaginilor şi a
ideilor fixate cu mult timp în urmă etc). Aptitudinile simple nu asigură singure
performanţa la nivelul unei activităţi complexe, ci condiţionează eficienţa
numai în anumite aspecte ale activităţii;
 aptitudini complexe- aparând din interacţiunea mai multor aptitudini simple.
Acestea pot fi speciale sau generale:
 aptitudinile special - se clasifică după genul de activitate care le modelează
structural, în care subiectul reuşeşte în mod deosebit. C.I.Morgan, consideră că
pot fi atâtea aptitudini, câte feluri de activităţi sunt (exemplu: aptitudini tehnice,
matematice, muzicale, sportive etc);
 aptitudinile generale- sunt acele aptitudini care stau la baza eficienţei în toate
domeniile de activitate (de exemplu: inteligenţa, capacitatea generală de
memorare, etc).

1.1. Modele ale structurii interne a aptitudinilor


În legătură cu determinarea structurii interne a aptitudinilor există mai multe
orientări:
 analiza factorială (Ch. E. Spearman, C. Burt, Ph, Vernon etc.). Ch. Spearman
semnalizează existenţa a două componente ale structurii interne a aptitudinilor:
 una generală şi universală- factorul g- aptitudine generală (care, fiind de
natură intelectuală a fost confundat cu inteligenţa)
 şi alta specifică- factor s- proprie aptitudinii speciale, cu un caracter strict
specializat, necesară în domenii specifice de activitate (arte plastice, matematică, e