Sunteți pe pagina 1din 1

BREVIAR DE CALCUL

NECESAR DE APA PENTRU STINGEREA INCENDIULUI


- instalatii de sprinklere:
o densiatatea de calcul: 0.0833 l/s*mp
o aria de declansare: 180 mp
o timpul de functionare: 60 min

Qii = 0.0833 x180 = 14.99 l/s


Volumul intangibil de apa pentru stingerea incendiului cu sprinklere este:
Vii = 14.99 l/s x 60 min x 60 s/min = 53978 l = 53,78 mc

1/2