Sunteți pe pagina 1din 3

Cap. I.

Procese de fabricaţie, procese tehnologice şi elementele lor

1.1 Noţiuni generale. Definiţie.


1.2 Elementele procesului tehnologic
1.3 Caracterizarea tipurilor de producţie din punct de vedere tehnologic

Cap. II
Semifabricate pentru piese şi caracterizarea lor tehnologică

2.1 Noţiuni generale


2.2 Semifabricate turnate
2.3 Semifabricate forjate liber şi matriţate
2.4 Semifabricate laminate
2.5 Semifabricate matriţate şi ştanţate la rece
2.6 Calculul economic la alegerea semifabricatului

Cap. III
Tehnologicitatea de fabricaţie prin prelucrare mecanică

3.1 Definirea tehnologicităţii


3.2 Factorii care determină tehnologicitatea de fabricaţie

Cap. IV
Precizia prelucrării mecanice prin aşchiere

4.1 Noţiunea şi importanţa preciziei de prelucrare în fabricarea maşinilor


4.2 Factorii care influenţează precizia de prelucrare
4.3 Erori teoretice de prelucrare
4.4 Bazarea şi fixarea semifabricatelor. Baze tehnologice.
4.5 Precizia orientării şi formarea erorii de orientare
4.6 Eroarea de orientare admisibilă
4.7 Determinarea erorii de orientare reale (cazul general)
4.8 Determinarea erorilor reale de orientare pentru scheme folosite în practică
4.9 Fixare şi erori de fixare.
4.10 Erori de prelucrare provocate de inexactitatea de execuţie a sistemului tehnologic
4.11 Erori de prelucrare provocate de starea de uzură a sistemului tehnologic
4.12 Erori de prelucrare provocate de reglarea sistemului tehnologic la dimensiunea de lucru
4.13 Erori de prelucrare provocate de deformaţiile elastice a sistemului tehnologic
4.14 Determinarea erorilor de prelucrare provocate de deformaţiile elastice a sistemului tehnologic
în cazul aşezării semifabricatului în mandrină şi cu capătul în consolă (liber)
4.15 Determinarea erorilor de prelucrare provocate de deformaţiile elastice a sistemelor tehnologice
în cazul fixării semifabricatului între vârfuri
4.16 Influenţa vibraţiilor din sistemul tehnologic
4.17 Erori provocate de deformaţiile termice

Cap. V
Principii generale de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare mecanică prin aşchiere
5.1 Proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanică după principiul diferenţierii
operaţiilor
5.1.1 Date iniţiale necesare proiectării proceselor tehnologice
5.1.2 Stabilirea succesiunii operaţiilor - traseul tehnologic
5.1.3 Calculul adaosurilor de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare
5.1.4 Calculul regimurilor de aschiere

Cap.VI
Prelucrarea suprafeţelor cilindrice şi conice exterioare la corpurile de revoluţie

6.1 Clarificarea pieselor de tipul corpurilor de revoluţie şi procedee de prelucrare


6.1.Strunjirea suprafeţelor cilindrice

6.1.1. Scheme de strunjire a suprafeţelor cilindrice exterioare pe strunguri universale


6.1.2. Scheme de strunjire a suprafeţelor cilindrice exterioare pe strunguri multicuţit

6.2.Strunjirea suprafeţelor conice exterioare


6.3.Frezarea suprafeţelor cilindrice şi conice exterioare
6.4.Rectificarea suprafeţelor cilindrice exterioare

Cap. VII
7. Tehnologia prelucrării pe strunguri automate de strunjit longitudinal

7.1 Schema de principiu


7.1.Categorii de suprafeţe ce pot fi prelucrate
7.2.Proiectarea tehnologiei de prelucrare

Cap. VIII
8. Tehnologia prelucrării pe strunguri automate monoax cu cap revolver

8.1 Posibilităţi tehnologice


8.1.Schema de acţionare
8.2.Proiectarea tehnologiei de prelucrare

Cap. IX
9. Tehnologia prelucrării pe automate multiax

9.1.Posibilităţi tehnologice
9.2.Schema de lucru
9.3.Proiectarea tehnologiei de prelucrare

Cap. X
10. Tehnologia prelucrării filetelor
10.1. Filetarea cu cuţite şi cu piepteni de filetat
10.2. Filetarea cu capete de filetat
10.3. Frezarea filetelor
10.4. Rectificarea filetelor

Cap XI

11. Tehnologia prelucrării canelurilor


11.1. Clasificarea şi descrierea acestora
11.2. Frezarea canelurilor exterioare
11.3. Rularea canelurilor
Cap. XII
12. Tehnologia de fabricaţie a roţilor dinţate
12.1.Tipuri conductive de roţi dinţate
12.2. Materiale şi semifabricate folosite la fabricarea roţilor dinţate
12.3.Condiţii tehnologice de fabricare a roţilor dinţate
12.4. Prelucrarea mecanică a roţilor dinţate
12.4.1 Danturarea roţilor dinţate cilindrice prin metoda copierii
Danturarea cu freze disc modul
Danturarea cu freze deget modul
Mortezarea cu cuţite profilate
Broşarea danturii
12.4.2.Danturarea roţilor dinţate cilindrice prin metoda rostogolirii
Frezarea danturii cu freza melc
Mortezarea danturii cilindrice cu cuţite roată
Mortezarea roţilor dinţate cilindrice cu cuţit pieptene
12.4.3. Finisarea danturilor
Rularea
Severuirea
Rectificarea danturii
Rodarea danturii