Sunteți pe pagina 1din 1

MINI-TEST DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LA EDUCAȚIA PENTRU SOCIETATE

Clasa a V-a ____ Nume, Prenume - _____________________________________


1. Definește cu propriile cuvinte termenii L/0/1/2/3/4/
A. Comunitate -___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
B. Primar - ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. După părerea ta, prin ce se deosebesc dar și prin ce se aseamănă satele din Republica Moldova L/0/1/2/3/
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Răspunde la întrebări cu Adevărat sau Fals (A sau F) L/0/1/2/3/
I. Reprezentantul puterii de stat în comunitate este consilierul local A F
II. Punctul cel mai sudic din Moldova se numește Giurgiulești A F
III. Satele mai mari sunt divizate în mahalale A F
4. Enumeră 3 atribuții pe care le are primarul L/0/1/2/3/4/5/6/
I. ______________________________________________________________________________________________
II. ______________________________________________________________________________________________
III. _____________________________________________________________________________________________
5. Imaginează-ți că privești din avion un oraș/sat și împrejurările lui. Construiește harta acesteia, pornind de la
rețeaua de drumuri L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/

Suficient Bine Foarte bine


10 - 1 19 - 11 24 - 20