Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. DALIROM FOREST S.R.L.

DECIZIA nr. ……. din …………………….

Pentru stabilirea masurilor tehnice, sanitare si de securitate şi sănătate în


muncă corespunzător condițiilor de munca si factorilor de mediu specifici
unității, precum şi implementarea masurilor de asigurare a securității si sănătății
angajaților in îndeplinirea îndatoririlor de serviciu in conformitate cu prevederile
Legii nr. 319 / 2006 a Securității si Sănătății in Munca şi H.G. 1425/2006-
Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, Administratorul S.C.
DALIROM FOREST S.R.L. emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data de …………………….. se desemnează domnul


………………………………… pentru a se ocupa de activitatea de
montare, demontare, verificare si întreținere a schelelor metalice folosite
de societatea noastră in activitățile de zi cu zi pe șantier.

APROBAT,
LAURENȚIU SĂMĂRGHIȚAN