Sunteți pe pagina 1din 1

TEST – fracţii ordinare

Clasa a V-a
3
4p 1. a) Reprezentaţi prin desen fracţia ;
8
15 14 3 4
4p b ) Dintre fracţiile: , , , subunitară este fracţia……..;
7 14 2 5
6 1 9 11
4p c) Dintre fracţiile : , , , supraunitară este fracţia ……….;
7 8 8 11
a
4p 2. a) Dacă fracţia este echiunitară şi a=7,atunci b= ………. ;
b
a
4p b) Dacă este fracţie subunitară, atunci a ∈ {…….};
4
5
4p c) Dacă este fracţie supraunitară, atunci x ∈ {………};
x
11 3
4p 3. a) Valoarea de adevăr a propoziţiei < este………;
25 2
2 1
4p b) Dintre şi mai mare este fracţia ……..;
5 2
11
4p c) Dintre 4 şi mai mare este ………;
3
5
4p 4. a) Introduceţi întregii în fracţie: 3 =……..;
7
x)
2 8
6p b)Dacă = , atunci x=….. şi y=………;
y 12
a (b 3
6p c) Dacă = , atunci a=…….. şi b=……….;
12 4
3 1 2
4p 5. a) Aduceţi la acelaşi numitor fracţiile: ; ; ;
4 6 3
5 3 1
4p b) Efectuaţi : + + =;
12 4 3
4 3 4
4p c) Efectuaţi: 3 − 1 − =;
5 10 15
3
3p 6. a) Calculaţi din 24;
4
1
3p b) Dacă din numărul a este egal cu 6, atunci a=…….;
3
5
4p c) Dacă dintr-o cantitate de fructe se consumă mai rămâne de consumat( fracţia)…..;
8
5 3 2
7. Într-o livadă sunt 360 de pomi dintre care din ei sunt meri, din rest sunt peri,
9 8 13
din numărul merilor şi perilor sunt cireşi iar restul sunt nuci. Aflaţi;
4p a) numărul merilor;
4p b) numărul perilor;
4p c) numul cireşilor;
4p d) numul nucilor.

Nota: toate problemele sunt obligatorii.Se acordă 10p din oficiu.