Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC „ÎN LUMEA ŞTIINŢEI”

Prof. Marinica Maftei, prof. Roxana Neagu,


Şcoala Primară Particulară EUROED, Iaşi

TEMA PROIECTULUI: „Ştiinţa şi minunile ei”


DOMENIUL EXPERENȚIAL: D.O.S. – Educație pentru societate
SUBIECTUL: Apa - minunea necesară supravieţuirii
MIJLOC DE REALIZARE: Experiment
TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare de priceperi și deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual.
DURATA: 25 -30 minute

OBIECTIE OPERAȚIONALE:
O1 – să denumească corect materialele şi ustensilele puse la dispoziţie;
O2 – să observe fenomenul de dizolvare, de plutire, de amestecare;
O3 – să explice fenomenul de dizolvare;
O4 – să înteleagă cum influențează apa viața oamenilor şi a tuturor vieţuitoarelor;
O5 – să distingă lichidele utilizate;
O6 – să combine corect ingredientele utilizate;
O7 – să înveţe să economisească apa .

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: Explicația, conversația, exercițiul, observația,
demonstrația, experimentul, problematizarea, învăţarea prin descoperire.
MATERIAL DIDACTIC: Farfurii de unică folosință, pahare transparente de unică
folosințe, lingurițe, apă, sare, zahăr, cacao, ulei, detergent, coloranţi, spumă de ras, pastile
efervescente.
BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar;
- didactic.ro
-youtube.com
MOD DE LUCRU:

CE ŞTIM:
În natură , în mediul înconjurător, corpurile sunt: cu viaţă şi fără viaţă
Corpurile fără viaţă sunt formate din substanţe, care pot fi solubile sau nesolubile.

CE ÎNVĂŢĂM :
Cuvinte de sprijin:
Amestec= punerea împreună a substanţelor
Dizolvare= amestec cu apa
Solubil= care se amestecă cu apa
Insolubil= care nu se amestecă cu apa
Bun solvent = care contribuie la dizolvare
Substanţele se găsesc sub formă de amestecuri care se formează prin punerea împreună a
substanţelor.
Exemple:
a) amestec solid : solul ; rocile ; aliajele ;
b) amestec lichid : alcoolul cu apă ; oţetul ; parfumurile ; cerneala ;
c) amestec gazos : aerul ;
d) amestecuri în care găsim substanţe lichide şi substanţe solide : apa tulbure
( apă + nisip + aer dizolvat ).

CE VREM SĂ ŞTIM :
Substantele puse în apă se amestecă prin fenomenul de dizolvare.
Unele sunt solubile altele sunt insolubile.
Unele creează amestecuri interesante, altele nu se amestecă şi formează straturi.
ETAPELE CONȚINUTUL STRATEGII EVALUARE
ACTIVITĂ- INSTRUCTIV-EDUCATIV DIDACTICE
ŢII

1. Moment Se asigură condițiile necesare unei bune


organizatoric desfăşurări a activității.
Se amenajează spațiul educațional și
materialele didactice;
Se asigură climatul favorabil desfășurării
activității.

Se va realiza printr-o scurtă conversaţie legată


2. Captarea de importanţa apei pentru oameni si animale,
atenției concluzionandu-se că fără apă ar fi imposibilă Conversația Evaluare orală
viaţa pe planeta Pământ.

3. Anunțarea Se anunță tema și obiectivele activitatii .Se


temelor și a precizeaza ca vor afla multe lucruri noi despre
obiectivelor apă, că vor fi mici cercetători şi vor face
experiente cu apa.
Conversația
Pentru a îmțelege mai bine cât de importantă
este apa în viața animalelor și a oamenilor vor Explicația
descoperi ce se întămplă cu aceasta în
momentul în care este amestecată cu alte
substanțe.

Se precizeaza că fără apă nu se poate trăi, că Evaluare orală


4.Reactualizarea omul rezistă fără apă cel mult 3 zile. Se
cunostintelor subliniază cu ajutorul copiilor că apa nu are Conversația
culoare, nici gust si nici miros. Pentru a fi bună
de băut , adică potabilă, apa trebuie să fie
curată.
Exercițiul
5. Dirijarea Se enumeră materialele cu care se va lucra .Se Observația
învățării precizează că vor face experiente pentru a
constata ce se întâmplă cu apa când este
amestecată cu alte substanţe.
Dizolvarea zahărului: copiii adaugă în paharul Evaluare
de apă un cub de zahăr şi amestecă bine. Se practic-
Conversația actională
observă modul în care se dizolvă zahărul. Se
verbalizează cele constatate, precizând unde a Explicaţia I1.-să dizolve
dispărut zahărul. Copiii sunt rugați să guste
zahărul,
pentru a observa dacă apa mai are același gust. Exerciţiul
precizând gustul
Se constată că apa și-a schimbat gustul, aceasta
Problematizarea apei
devenind dulce.
Dizolvarea sării de bucătărie: în alt pahar copiii Învăţarea prin I2.-să dizolve
adaugă sare pentru a observa dacă aceasta se descoperire sare , precizând
dizolvă la fel de repede ca zahărul. Sunt rugați gustul apei
să guste și să precizeze gustul sărat.
În alt pahar se dizolvă cacao. Copiii observă
înainte de a gusta că aceasta și-a schimbat
culoarea, iar gustând din amestecul obținut apa Observația I3.- Sa constate
va capăta un alt gust, diferit de cele de până transformarile
Conversatia apei atunci cand
acum.
Într-un pahar se pune apă, iar in spatele Problematizarea se combina cu
paharului un obiect, se va urmări cum apa pusă alte substante
în paharul de sticlă măreşte volumul obiectului
doar la nivel optic.
Într-un pahar plin cu apă se vor pune pe rand
trei portocale – prima decojită complet, a doua
parţial şi a treia cu tot cu coajă, apoi se va
observa fenomenul. Explicația
Se ia alt pahar, se pune ulei, apoi apă, apoi
colorant, apoi o pastilă efervescentă şi se
observă jocul bulelor colorante.

6. Obținerea Educatoarea dizolva zahăr în apă caldă și vor


performanței observa că acesta se dizolvă mai repede. Se
adauga nisip pentru a vedea că apa nu se Conversația
amesteca cu nisipul. Acesta se depune pe fundul
paharului si deci, nu se dizolva, dar daca
adaugăm spumă de bărbierit şi apă colorată,
vom realiza un curcubeu de culori în deşert.
În apa minerală, boabele de strugure dansează.

În continuare voi vorbi copiilor despre cât de I4.-să precizeze


7.Asigurarea importantă este apa în viața animalelor și că importanţa apei
retentiei si a aceasta trebuie păstrată curată pentru că este o Recompense
pentru oameni
transferului sursă de viață. De asemenea aceasta nu trebuie şi animale
risipită. Când se spală pe mâini, pe dinţi este
bine să închidă robinetul când se săpunesc.
Când merg cu părinţii la picnic să nu arunce
resturi, gunoaie în apele curgătoare.
I5.-să înveţe să
8. Încheierea Se fac aprecieri verbale legate de participarea la economisească
activității activitate şi vor fi recompensaţi. apa