Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 11 .06.2014
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.P.Nr. 25 „Lumea copiilor” Brașov
GRUPA: Mare A
PROPUNĂTOR: prof.înv.preșc. BABIN ANAMARIA
TEMA ACTIVITATII: „Cel mai bun povestitor ”
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Limbă și comunicare
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea cunoștințelor despre poveștile și personajele cunoscute, exersând exprimarea într-un
limbaj corect din punct de vedere gramatical și lexical, însușirea mesajului moral al poveștilor.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
O1 - să recunoască poveşti şi personaje din poveşti după imagini, ghicitori;
O2 - să aşeze pe planşă, jetonul cu elementul corect, în ordinea desfășurării evenimentelor;
O3- să povestească episoadele reprezentative din poveşti;
O4- să dramatizeze scene din poveşti, folosind replicile personajelor;
O5- să se exprime clar şi corect din punct de vedere gramatical;
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: povestirea, conversația, explicația, problematizarea, demonstrația, jocul de rol, dramatizarea,
observația, Diagrama Venn, ghicitorile.
RESURSE MATERIALE: imagini din poveștile cunoscute, jetoane ale personajelor din povești, papuşa reprezentȃnd
„fata moşului”, un caţel de pluş, lada fermecată, plicuri, carton A2, planşă Diagrama Venn, hârtie adezivă, panou,
diplome.
SARCINA DIDACTICĂ: Recunoașterea unor povești și personaje având la dispoziție imagini și jetoane , povestirea cu
ajutorul imaginilor și jetoanelor, răspunsul la ghicitori acțiuni din poveștile cunoscute, dramatizarea unor scene din
poveşti, jocul de rol.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, mânuirea materialelor, recompensa, folosirea unor onomatopee .
RESURSE UMANE: 25 preșcolari
RESURSE TEMPORALE: 30 – 35 minute
RESURSE SPAȚIALE: sala de grupă
FORMA DE ORGANIZARE: individual, frontal.
FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea comportamentului copiilor, chestionare orală, aprecieri verbale,
globale și individuale.

BIBLIOGRAFIE:
1. M.E.C.I.- UMPIP-"Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008";
2. SILVIA BREBEN, ELENA GONGEA, GEORGETA RUIU, MIHAELA FULGA, Metode interactive de grup,Ed. ARVES,Pitești, 2006;
3.MIHAELA PĂIȘI LĂZĂRESCU, LILIANA EZECHIL, Laborator preșcolar, Editura V& I București – 2011.
DEMERS DIDACTIC
Nr. Evenimentul Strategii didactice
crt. didactic Conținut științific Metode și Materiale Forme de Evaluare
procedee didactice organizare
1. Moment Asigurarea condiţiilor optime pentru
organizatoric desfăşurarea activităţii.
-aerisirea sălii de grupă.
- pregătirea materialelor didactice
necesare activității,
- aşezarea scăunelelor.
2. Dragi copii, cȃnd veneam spre grădiniţa
Captarea voastră, am găsit această fetiţă, ce
atenției plȃngea că s-a rătăcit şi a uitat drumul -conversația -lada - frontal - stimularea
către Sfȃnta Duminică. Avea şi aceasta fermecată interesului pentru
„lada” cu un plic ȋn care scria: - plic cu activitate
„Uite-aşa fără de veste ghicitoare
M-am coborȃt din poveste,
Să v-aduc ceva şi vouă
Pentru lecţia cea nouă.
Chiar de sunt doar o fetiţă
Eu sunt foarte hărnicuţă
Şi-am primit ȋn dar, răsplată
O ladiţă fermecată
De veţi şti povestea mea
Veţi afla ce este-n ea”(Fata moşului)
Recunoaşteţi personajul? Din ce poveste
face parte?
3.
Anunțarea Pentru astăzi, v-am pregătit multe
temei și a surprize ȋn aceasta „ladă fermecată”, pe - explicația - frontal
obiectivelor care sper că le puteți descoperi, dar nu
oricum, ci numai dacă veți povesti
foarte frumos , jucându-ne un joc care se
numește ”CEL MAI BUN
POVESTITOR”.
Vă voi explica regulile jocului. Trebuie
să fiți atenți și să mă ascultați.
Cum se numeşte jocul pe care ȋl vom
juca astăzi?

4.
Reactualizarea În continuare, va trebui să dezlegaţi
cunoștințelor următoarele ghicitori şi să spuneţi din ce
poveste fac parte.
a. -conversaţia -plic cu
„A fost odată, un cocoş/ Mȃndru tare şi ghicitori - frontal
- individual - aprecieri verbale
zelos/ Şi umblȃnd pe-o potecuţă/ El
- aplauze de grup
găsise o punguţă/ Ştie oare cineva/ Cȃţi
bani erau ȋn ea?”( doi bani)
b.
„Eu de muncă nu mă sperii/ Curăţ,
perii şi gătesc/ Dar mămuca mea şi
sora/ Tot mereu mă necăjesc”(fata
moşului)
c.
„Într-un basm, cu-a fost odată/ Ştiţi voi
cine a purtat/ Cizmuliţe, ca să-i poată fi
cuvȃntul ascultat.” (Motanul Incălţat)

d.
„Şi eu tată, te iubesc,/ Cum este sarea
ȋn bucate/ Durerea inimii zăresc/ La
tine , tată, ne-mpăcată” . (Ileana-
Sarea ȋn bucate).

5. Desfășurarea Explicarea și demonstrarea regulilor


activității jocului:
Copiii, sunt asezaţi ȋn semicerc. Va
trebui să rezolvaţi corect sarcinile ,
pentru a primi la sfârșitul activității ”
certificatul ” de ”CEL MAI BUN
POVESTITOR”.
Copilul numit rezolvă sarcina propusă. - explicația - observarea
Fiecare răspuns corect, va fi aplaudat. sistematică a
Haideți să vedem ce surprize ne-a comportamentului
pregătit Fata Mosului . Voi citi copiilor
conținutul plicului și le voi explica
copiilor ce au de făcut.
Se realizează Jocul de probă, se oferă -planşă A2
explicații suplimentare în cazul în care
se constată că regulile sau modul de
desfășurare nu au fost bine înțelese.
Copilul numit va deschide plicul.
- frontal
Priviți cu atenție imaginea! Spuneți din
ce poveste face parte și de cine este
scrisă? ( ”Fata babei și fata moșului”,
”Punguța cu doi bani”, de I.Creangă )
Cum era fata moșului din poveste? Dar - conversația
fata babei? Cum era cocoșul? - aprecieri
( Fata moșului era harnică și cuminte, verbale
iar fata babei era leșnesă și rea. Cocoșul -plansa A2
era isteț și încăpățânat.)
- jetoane cu
Răspunsurile corecte vor fi aplaudate. imagini din
povești
Jocul propriu-zis
Le prezint planşa cu drumul fetei
moşului din care lipsesc „personajele
- explicația
” ȋntȃlnite de ea pȃnă la Casa Sfintei
Duminici. -povestirea
Pe aceeaşi planşă este desenat şi
- frontal
„Drumul” Cocoşului pentru a obţine
- jetoane cu -individual
punguţa cu doi bani.
imagini din
povești
În primul plic găseste primul personaj
-aplauze de grup
ȋntȃlnit ȋn poveste: „caţeluşa” bolnavă, - jocul de rol -carton A2
dar şi un intrus. Numesc un copil pentru - hârtie
a aşeza pe planşa jetonul corect. -dramatizarea adezivă
Apoi chem cȃţiva copii să „ȋngrijească”
căţeluşa, să o spele.
- individual
În al doilea plic găsesc „părul” plin de
omizi, dar şi un intrus. După ce aşează -frontal
jetonul corect pe planşă, rog un copil să
imite cum ar curaţa pomul de omizi.
În al treilea plic găsesc „fȃntȃna” dar şi
un intrus.
În următorul plic găsesc „cuptorul”, dar
şi un intrus.
Pe aceeaşi planşa este desenat şi - explicația
„Drumul” Cocoşului pentru a obţine
-observarea
punguţa cu doi bani. - demonstrația
sistematica a
În partea de jos a planşei era „drumul”
- conversația comportamentului
cocoşului. În primul plic era „fȃntȃna”
copiilor
,ȋn următorul plic era „cuptorul”, apoi -dramatizarea - frontal
era „cireada boilor şi-a vacilor”, iar ȋn
ultimul plic ‚haznaua cu galbeni”. -povestirea - planșă cu
Fiecare plic, pe lȃngă elementul corect, Diagrama -individual
Venn
conţine şi un intrus.

Complicarea jocului: - jetoane cu


Pe o planșă sunt realizate două cercuri - explicația imagini din
care se intersectează . poveste
Un copil numit va așeza ȋn partea -problematizarea
- hârtie
stȃngă imagini cu elementele si
-diagrama Venn adezivă
personajele din povestea „Fata babei şi
fata moşneagului”
Un copil va așeza pe cercul din partea - demonstrația
dreaptă a imaginii elementele şi
personajele din povestea „Punguţa cu
doi bani”
La intersecţia celor două cercuri se vor - conversația
așeza imagini se vor aşeza elementele
comune celor două poveşti.

Voi insista pe mesajul moral al


6. Evaluarea poveştilor, că ȋntotdeauna „BINELE
performanței ÎNVINGE RĂUL”
Voi face aprecieri cu privire la
comportamentul copiilor din intreaga - conversația
- frontal
activitate. - aprecieri verbale
Voi ȋntreba copiii cum s-au simţit pe
parcursul jocului.

7. Încheierea Se ȋmpart “certificatele” de “CEL MAI - diplome - aprecieri verbale


activităţii BUN POVESTITOR” individuale şi
colective