Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Școala Postliceală Sanitară

CENTRUL DE STUDII Ștefan cel Mare și Sfânt Rădăuți Avizat director,


Domeniul de pregătire: Sănătate și asistență pedagogică
Modulul 3 – PSIHOLOGIE GENERALĂ ȘI MEDICALĂ
Număr de ore /an: 56
Număr ore/săptămână din care: T: 3, LT:1
Clasa: AMG I
Profesor: Ardelean Mărioara
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.3 la OMEN: 3499/29.03.2018 Avizat șef catedră,
Programa aprobată prin Anexa nr.3 la OMEN: 3499/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale învăţării/Rezultate ale învăţării: PSIHOLOGIE GENERALĂ ȘI MEDICALĂ

Nr. Conţinuturile învăţarii Nr. ore Săptămâna OB


crt. Unitatea de rezultate ale învăţării/ Rezultate ale învăţării S.
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP

1. 6.1.1. Descrierea 6.2.1. Cracterizarea


nivelurilor structral- nivelurilor 6.3.1. Manifestarea Niveluri structural –
funcționale ale psihicului structural receptivității față de funcţionale ale psihicului
uman funcționale ale aspecte ale relațiilor 3 1 S1 S1
psihicului dintre nivelurile psihice
2. 6.1.2. Analiza proceselor 6.2.2. Selectarea 6.3.2. Manifestarea
cu rol în captarea și proceselor de unei atitudini active în
prelucraarea informațiilor, energizare, selecatrea proceselor 3 1 S2 S2
stimularea, energizarea și potențare și psihice cu rol în Stimularea şi energizarea
reglarea psihică a direcționare a reflecarea realității și comportamentului
comportamentului comportamentului organizarea vieții de
relații

3. 6.1.3. Prezentarea 6.2.3. Analizarea și 6.3.3. Autoreglarea Reglarea psihică a


proceselor de reglare a interpretarea conștientă a comportamentului 3 1 S3 S3
comportamentului mecanismelor capacitășilor volitive
psihice de reglare ale atenției

1
4. 6.1.4. Descrierea 6.2.4. Analizarea 6.3.4. Manifestarea unei
conceptului de structurilor și atitudini
personalitate trăsăturilor de baza corespunzătoare în Conceptul de personalitate
ale personalității funcție de 3 1 S4 S4
personalitatea fiecăruia

5. 6.1.5. Prezentarea 6.2.5. Interpretarea 6.3.5. Manifestarea


temperamentului tipologiilor înțelegerii și acceptării
constituționale diversității Temperament și aptitudini 3 1 S5 S5
psihologice și temperamentale a
psihofiziologice ale persoanelor
temperamentului
6. 6.1.6. Descrierea 6.2.6. Analizarea 6.3.6. Conștientizarea
nivelurilor comunicării nivelurilor nevoii de a înțelege și
verbale comunicării utilza corespunzător
6.1.7. Descrierea 6.2.7. Transmiterea limbajul nonverbal în 3 1 S6 S6
principalelor tipuri de mesajelor oral și cu relațiile sociale și
interacțiuni verbale ajutorul mijloacelor profesionale Comunicare și limbaj
de comunicare 6.3.7. Manifestarea
capacității de
autoevaluare asimilare,
analiză și sinteză a
informațiilor și
documentelor
7. 6.1.8. Comunicarea non- 6.2.8. Integrarea 6.3.8. Conștientizarea 3 1 S7 S7
verbală percepțiilor nevoilor de a înțelege și
interpersonale în utiliza limbajul Comunicarea non-verbală
practica
profesională
8. 6.1.9. Descrierea 6.2.9. Analizarea 6.3.9. Manifestarea
conceptului/sănătate și a factorilor interesului față de Arie de preocupări.
relațiilor asistent medical- sănătate/bola, starea de sănatate si a Terminologie
pacient sanogeneza si a unei atitudini pozitive 3 1 S8 S8
relațiilor asistent în relațiile cu
medical-pacient pacientul/apartinători
9. 6.1.10. Prezentarea 6.2.10. 6.3.10. Manifestarea Comportamente
obiceiurilor tradițiilor și Identificarea receptivității și a protectoare şi de risc

2
comportamentelor adictive comportamentelor respectului față de S9 S9
față de sănătate protectoare și de obiceiurile de viață ale 3 1
risc față de sănătate pacientului
10. 6.1.11. Descrierea 6.2.11. Anlizarea 6.3.11. Manifestarea Tulburări funcţionale
răspunsurilor somatice ale semnelor și empatiei față de starea 3 1 S10 S10
emoțiilor la nivel simptomelor emoțională a
respirator specifice pacientului
afecțiunilor cauzate
de emoții
11. 6.1.12. Prezentarea actului 6.2.12. 6.3.12. Asumarea Tipurile psihologice şi 3 1 S11 S11
chirurgical din perspective Identificarea responsabilităților boala
psihologice stărilor psihologice privind informarea, 3 1 S12 S12
cauzate de actul consilierea pacienților
chirurgical cu scopul înțelegerii
informațiilor referitoare
l aactul chirurgical
12. 6.1.13. Descrierea 6.2.13. Analizarea 6.3.13. Asumarea în Modalități de optimizare a 3 1 S13 S13
modulurilor de optimizare calității asitenței cadrul echipei de actului de îngrijire
a ctului de ingrijire acordate pentr ași îngrijire a
îmbunătăți practica responsabilității pentru
profesională sustinerea pacienților
13. 6.1.14. Prezentarea 6.2.14. Identificare 6.3.14. Manifestarea Abordarea în situaţii de 3 1 S14 S14
abordărilor în situașii de atitudinilor unei atitudini optimiste, criză şi în faza terminală
criză și în fața terminală specifice situației ferme asertive și
de criză în funcție empatice față de pacient
de personalitatea și apărținător în cazul
pacientului și de recuperării sau a
specificul bolii îngrijirii paliative

Întocmit: prof. Ardelean Mărioara

S-ar putea să vă placă și