Sunteți pe pagina 1din 2

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI DATA

PRONUMELE -EVALUARE

A. Enumeră tipurile de pronume învățate și dă câte două exemple corespunzătoare fiecărui tip de pronume
studiat: (4,5x10=45p)
1......................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................................
4.................................................................................................................................................................................
5......................................................................................................................................................................
6......................................................................................................................................................................
7......................................................................................................................................................................
8......................................................................................................................................................................
9......................................................................................................................................................................
10...................................................................................................................................................................

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI DATA

PRONUMELE -EVALUARE

A. Enumeră tipurile de pronume învățate și dă câte două exemple corecspunzătoare fiecărui tip de
pronume studiat: (4,5x10=45p)

1......................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................................
4..................................................................................................................................................................................
5......................................................................................................................................................................
6......................................................................................................................................................................
7.....................................................................................................................................................................
8......................................................................................................................................................................
9......................................................................................................................................................................
10...................................................................................................................................................................
B. Precizează valoarea morfologică,funcția sintactică și cazul pronumelor și adjectivelor pronominale:
0,3x 15 =45p
Nr.crt. Enunțul Valoarea Funcția Cazul
morfologică sintactică
1. Cine lipsește?
2. Caietul este al lui.
3. Vorbele despre alții sunt nepotrivite.
4. Știu cui i-am dat cartea.
5. Fetele însăși au venit la meci.
6. Merg acasă la acela.
7. N-a spus cine este el.
8. Niciun copil n-a lipsit.
9. Copilul căruia dintre voi lipsește?
10. N-a răspuns nimeni.
11. Altă casă este o vilă.
12. Lauda de sine nu miroase bine!
13. Vecina dumneaei este bolnavă.
14. Îmi redactez lucrarea.
15. Am sosit acasă după cineva.

SE ACORDĂ 10 PUNCTE DIN OFICIU! SUCCES!!!

B. Precizează valoarea morfologică,funcția sintactică și cazul pronumelor și adjectivelor pronominale:


0,3x 15 =45p
Nr.crt. Enunțul Valoarea Funcția Cazul
morfologică sintactică
1. Ai mei lipsesc.
2. Caietul este al aceluia
3. Vorbele despre alții sunt nepotrivite.
4. Știu cui i-am dat cartea.
5. Fetele însăși au venit la meci.
6. Merg acasă la acela.
7. N-a spus cine este el.
8. Niciun copil n-a lipsit
9. Copilul căruia dintre voi lipsește?
10. N-a răspuns nimeni.
11. Casa alor mei este o vilă
12. Lauda de sine nu miroase bine!
13. Vecina dumneaei este bolnavă.
14. Îmi redactez lucrarea.
15. Am sosit acasă după ai mei.

SE ACORDĂ 10 PUNCTE DIN OFICIU! SUCCES!!!