Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat director,

prof. Adi Nicoleta CRĂCIUN

Avizat șef de catedră,


prof. Gheorghe BOICU
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
AN ȘCOLAR 2018 - 2019
NR. DE ÎNREGISTRARE: ______________ / ______________
PROFIL: Servicii
FILIERA: Tehnologică
DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ: Turism și alimentație
CALIFICAREA: Tehnician în gastronomie
MODUL: M6 – Stagiu de pregătire practică în gastronomie
NR. DE ORE/AN: 60 ore
NR. DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 30 ore/săptămână x 2 săptămâni/an
CLASA: a XI-a D
PROFESOR: Roxana-Andreea RADU
Planificare întocmită în conformitate cu Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3500/29.03.2018, Anexa nr. 4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016 și cu ordinul MENCS nr. 3220/19.02.2018 privind structura anului școlar 2018-2019

CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII NR. ORE ZIUA OBSERVAȚII


15.1.1. 15.2.1. 15.3.1. Activități practice specifice amenajării spațiilor din unitățile de alimentație 6 Ziua 1
15.1.2. 15.2.2. 15.3.2. - Verificarea echipamentelor tehnologice necesare producției culinare; (24.06.2019)
15.1.3. 15.2.3. 15.3.3. - Stabilirea necesarului de echipamente tehnologice;
15.1.4. 15.2.4. 15.3.4. - Elaborarea listelor cu necesarul de echipamente tehnologice;
15.1.5. 15.2.5. 15.3.5. - Stabilirea planurilor de dotare ale unităților în funcție de specificul unității .
15.1.6. 15.2.6. 15.3.6.
15.1.7. 15.2.7. 15.3.7.
15.1.8. 15.3.8.
15.1.9. 15.2.8. 15.3.9. Activități practice pe fluxul tehnologic
15.1.10. 15.2.9. 15.3.10. - Prelucrarea alimentelor în spațiile de producție;
15.1.11. 15.2.10. 15.3.11. - Respectarea structurii planului activităților zilnice din bucătărie;
15.1.12. 15.2.11. 15.3.12. - Aprovizionarea cu materii prime și auxiliare conform comenzilor.
15.1.13. 15.2.12.
15.1.14. 15.2.13.
1
15.1.15. 15.2.14. 15.3.13. Activități practice de producție culinară 6 Ziua 2
15.1.16. 15.2.15. - Prelucrarea materiilor prime și auxiliare în vederea obținerii preparatelor culinare; (25.06.2019)
15.1.17. 15.2.16. - Utilizarea corespunzătoare a elementelor de decor pentru preparatele culinare;
15.1.18. 15.2.17. - Aplicarea corectă a metodelor moderne de conservare a alimentelor.
15.1.19. 15.2.18.
15.1.20.
15.1.21. 15.2.19. 15.3.14. Distribuirea preparatelor în unitățile de alimentație
15.1.22. 15.2.20. - Porționarea și distribuirea preparatelor culinare.
15.2.21.
15.1.23. 15.2.22. 15.3.15. Activități practice de gestionare a produselor 6 Ziua 3
15.1.24. 15.2.23. 15.3.16. - Gestionarea stocurilor de materii prime, materiale și produse finite; (26.06.2019)
15.1.25. 15.2.24. - Stabilirea ofertei de materii prime, preparate culinare, calcularea prețurilor
preparatelor, promovarea preparatelor culinare;
- Efectuarea rotației stocurilor și respectarea termenelor de valabilitate și a
parametrilor de păstrare și depozitare a alimentelor și preparatelor culinare.
15.1.26. 15.2.25. 15.3.17. Planificarea activității în unitățile de alimentație 6 Ziua 4
15.1.27. 15.2.26. 15.3.18. - Respectarea structurii planului activităților zilnice din laboratorul de cofetărie- (27.06.2019)
15.1.28. 15.2.27. 15.3.19. patiserie;
15.1.29. 15.2.28. - Verificarea stocurilor existente în vederea aprovizionării cu materiile prime
15.1.30. 15.2.29. necesare;
15.1.31. 15.2.30. - Obținerea produselor de patiserie-cofetărie;
- Finisarea și remedierea posibilelor defecte ale produselor de patiserie-cofetărie;
- Păstrarea produselor de patiserie-cofetărie.
15.1.32. 15.2.31. 15.3.20. Calcularea consumurilor specifice de materii prime și auxiliare, conform 6 Ziua 5
15.1.33. rețetelor (28.06.2019)
15.1.34. 15.2.32. 15.3.21. Utilizarea documentelor și a procedurilor specifice în
15.1.35. 15.2.33. 15.3.22. unitățile de alimentație
15.1.36. 15.2.34. 15.3.23. - Întocmirea documentelor, de circulație, păstrare și arhivare a acestora;
- Calcularea prețurilor preparatelor: prețul de producție, prețul de vânzare.
15.1.37. 15.2.35. 15.3.24. Aplicarea tehnologiilor noi de realizare a produselor culinare și de patiserie- 6 Ziua 6
15.1.38. 15.2.36. 15.3.25. cofetărie (01.07.2019)
15.1.39. 15.2.37. - Conceperea de rețete noi;
15.1.40. - Obținerea noilor preparate culinare și de cofetărie-patiserie, conform tendințelor de
pe piață;
- Comercializarea preparatelor obținute prin tehnologii noi;
- Promovarea produselor obținute cu ajutorul tehnologiilor noi.
15.1.41. 15.2.38. 15.3.26. Activități practice specifice produselor de tip catering 6 Ziua 7
15.1.42. 15.2.39. 15.3.27. - Stabilirea ofertei de preparate de tip catering; (02.07.2019)
15.1.43. 15.2.40. 15.3.28. - Verificarea calității produselor catering și de întocmirea documentelor specifice;
15.1.44. 15.2.41. 15.3.29. - Depozitarea și păstrarea pentru conservare a preparatelor de tip catering;
15.1.45. 15.2.42. - Organizarea evenimentelor speciale;

2
15.1.46. 15.2.43. - Servirea preparatelor de tip catering, cu ajutorul obiectelor de inventar adecvate,
15.1.47. 15.2.44. în cadrul evenimentelor cu caracter special.
15.1.48. 15.2.45.
15.1.49. 15.2.46. 15.3.30. Efectuarea tehnologiilor specifice bucătăriei tradiționale românești 6 Ziua 8
15.1.50. 15.2.47. - Stabilirea materiilor prime necesare obținerii preparatelor tradiționale românești și (03.07.2019)
15.1.51. 15.2.48. a celor cu specific zonal;
15.1.52. 15.2.49. - Obținerea preparatelor cu specific zonal;
- Promovarea preparatelor tradiționale;
- Includerea în meniuri a preparatelor tradiționale;
- Fidelizarea consumatorilor, pentru consumarea preparatelor cu specific național.
15.1.53. 15.2.50. 15.3.31. Efectuarea tehnologiilor specifice bucătăriei internaționale 6 Ziua 9
15.1.54. 15.2.51. 15.3.32. - Stabilirea materiilor prime obținerii preparatelor din bucătăria internațională; (04.07.2019)
15.1.55. 15.2.52. 15.3.33. - Obținerea preparatelor cu specific internațional;
15.1.56. 15.2.53. - Promovarea preparatelor din bucătăria internațională;
15.1.57. 15.2.54. - Includerea în meniuri a preparatelor cu specific internațional;
15.1.58. 15.2.55. - Fidelizarea consumatorilor, pentru consumarea preparatelor cu specific
15.1.59. 15.2.56. internațional.
EVALUARE FINALĂ 6 Ziua 10
(05.07.2019)

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice specializate: 15. Organizarea producției în gastronomie
Rezultatele învățării:
CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI
15.1.1. Caracterizarea echipamentelor tehnologice necesare pentru 15.2.1. Planificarea necesarului de echipamente tehnologice pentru 15.3.1. Asumarea responsabilității în realizarea corespunzătoare a
amenajarea spațiilor de producție culinară; amenajarea spațiilor de producție culinară; listelor cu echipamente necesare pentru dotarea spațiilor de
15.1.2. Identificare ustensilelor și utilajelor deteriorate fizic sau 15.2.2. Elaborarea listelor cu necesarul de echipamente pe baza producție culinară;
învechite moral; consultării materialelor promoționale cu echipamente tehnologice; 15.3.2. Asumarea responsabilității privind achiziționarea de
15.1.3. Descrierea aspectelor referitoare la calitatea produselor și 15.2.3. Exploatarea echipamentelor pentru realizarea produselor și echipamente specifice dotării unităților de producție culinară;
serviciilor oferite de unitățile de alimentație, în funcție de serviciilor din unitățile de alimentație; 15.3.3. Implicarea activă și responsabilă în asigurarea calității
echipamentele utilizate; 15.2.4. Selectarea echipamentelor tehnologice pentru dotarea produselor și serviciilor oferite de unitate;
15.1.4. Clasificarea echipamentelor tehnologice pentru dotarea spațiilor de patiserie-cofetărie; 15.3.4. Colaborarea cu colegii în scopul îndeplinirii sarcinilor de
spațiilor de patiserie-cofetărie; 15.2.5. Elaborarea de propuneri pentru dotarea cu echipamente în lucru;
15.1.5. Caracterizarea echipamentelor tehnologice prin descrierea funcție de parametrii de funcționare; 15.3.5. Asumarea responsabilității în inventarierea echipamentelor
parametrilor de funcționare; 15.2.6. Stabilirea legăturilor cu furnizorii de echipamente specifice dotării spațiilor de patiserie-cofetărie;
15.1.6. Precizarea particularităților planurilor de dotare a unității tehnologice; 15.3.6. Asumarea responsabilității privind propunerile de
cu echipament tehnologic; 15.2.7. Verificarea conținutului contractelor de achiziționare a achiziționare de echipamente specifice dotării spațiilor de patiserie-
15.1.7. Identificarea posibililor furnizori de echipamente; echipamentelor tehnologice și a modalităților de realizare a cofetărie;
15.1.8. Cunoașterea conținutului contractului cu furnizorii. transportului echipamentului tehnologic. 15.3.7. Colaborarea cu membrii echipei pentru asigurarea
climatului optim de muncă;
15.3.8. Asumarea responsabilității alegerii celei mai bune oferte de
echipamente, a stabilirii legăturii cu furnizorii, a alegerii celei mai
bune oferte din punct de vedere al raportului calitate-preț și a

3
deciziilor privind dotarea cu echipamente tehnologice.
15.1.9. Prezentarea fluxului tehnologic în spațiul de producție; 15.2.8. Organizarea spațiilor de prelucrare a alimentelor, conform 15.3.9. Asumarea responsabilității cu privire la respectarea
15.1.10. Prezentarea metodelor de prelucrare a alimentelor în fluxului tehnologic; regulilor de organizare a spațiilor de prelucrare pentru asigurarea
spațiile de producție; 15.2.9. Aplicarea metodelor de prelucrare a alimentelor în condiții condițiilor ergonomice, igienice, de siguranță și securitate în
15.1.11. Descrierea circuitului alimentelor conform fluxului de igienă și securitate a muncii; muncă, în unitate;
tehnologic; 15.2.10. Respectarea circuitului alimentelor și resturilor menajere 15.3.10. Implicarea activă și responsabilă în respectarea circuitului
15.1.12. Precizarea structurii planului activităților zilnice, ținând din prelucrarea culinară și de patiserie-cofetărie; alimentelor și resturilor menajere;
cont de listele meniu; 15.2.11. Participarea la stabilirea planului zilnic de producție 15.3.11. Argumentarea clară și concisă a punctelor de vedere
15.1.13. Prezentarea modalităților de aprovizionare cu materii culinară; manifestând dispoziția spre un dialog critic și constructiv;
prime și auxiliare conform comenzilor; 15.2.12. Planificarea aprovizionării cu materiile prime și auxiliare 15.3.12. Implicarea activă și responsabilă în întocmirea planului
15.1.14. Identificarea sarcinilor de lucru ale membrilor echipei de necesare activității de producție; zilnic, în monitorizarea modului de realizare a sarcinilor de lucru
lucru. 15.2.13. Repartizarea sarcinilor membrilor echipei de lucru. ale membrilor echipei și în asumarea răspunderii pentru rezultatul
final.

15.1.15. Caracterizarea activităților de producție culinară; 15.2.14. Participarea la realizarea operațiilor de pregătire a 15.3.13. Implicarea activă și responsabilă în realizarea operațiilor
15.1.16. Descrierea metodelor de prelucrare a materiilor prime și diferitelor grupe de preparate culinare conform tehnicilor de de pregătire a diferitelor grupe de preparate culinare, de preparate
auxiliare în vederea obținerii preparatelor culinare; realizare; la comandă, în decorarea preparatelor și în remedierea defectelor și
15.1.17. Precizarea metodelor de remediere a defectelor apărute în 15.2.15. Remedierea defectelor apărute în pregătirea preparatelor; în conservarea alimentelor, cu respectarea normelor de dezvoltare
timpul prelucrărilor tehnologice; 15.2.16. Participarea la realizarea preparatelor la comandă; durabilă, de igienă, siguranță și securitate în muncă.
15.1.18. Identificarea preparatelor ce se pot realiza la comandă; 15.2.17. Verificarea decorării și a modului de personalizare a
15.1.19. Caracterizarea elementelor de decor pentru utilizarea preparatelor;
corespunzătoare a acestora; 15.2.18. Realizarea conservării alimentelor și a preparatelor
15.1.20. Cunoașterea metodelor moderne de conservare a obținute în spațiile de producție.
alimentelor.
15.1.21. Descrierea metodelor de distribuire a preparatelor 15.2.19. Preluarea comenzilor de preparate furnizate de personalul 15.3.14. Asumarea responsabilității în vederea preluării
comandate de personalul de servire; de servire; comenzilor, porționării preparatelor și distribuirii corecte a
15.1.22. Descrierea modalităților de porționare și distribuire a 15.2.20. Pregătirea preparatelor în funcție de comandă; acestora, cu respectarea condițiilor de igienă, securitate și siguranță
preparatelor culinare. 15.2.21. Distribuirea preparatelor în vederea servirii în muncă.
consumatorilor.
15.1.23. Caracterizarea modalităților de gestionare a stocurilor de 15.2.22. Verificarea gestionării stocurilor de materii prime, 15.3.15. Asumarea responsabilității privind aprovizionarea corectă
materii prime, materiale și produse finite; materiale și produse finite; cu materii prime, respectarea rotației stocurilor și a înregistrărilor
15.1.24. Descrierea ofertei de materii prime, a prețurilor și a 15.2.23. Calcularea prețurilor materiilor prime și realizarea contabile;
promoțiilor; ofertelor promoționale; 15.3.16. Implicarea activă și responsabilă în verificarea respectării
15.1.25. Prezentarea regulilor privind rotația stocurilor și 15.2.24. Verificarea corectitudinii rotației stocurilor de materii parametrilor de păstrare și depozitare a materiilor prime,
respectarea termenelor de valabilitate și a parametrilor de păstrare prime și materiale. materialelor și produselor finite.
și depozitare a alimentelor și preparatelor culinare.
15.1.26. Prezentarea structurii planului activităților zilnice din 15.2.25. Participarea la stabilirea planului zilnic de producție de 15.3.17. Manifestarea responsabilității și rigurozității în întocmirea
laboratorul de cofetărie-patiserie; cofetărie-patiserie; planului zilnic;
15.1.27. Cunoașterea sortimentului de produse de patiserie- 15.2.26. Planificarea aprovizionării cu materii prime și auxiliare 15.3.18. Implicarea activă și responsabilă în planificarea și
cofetărie ce trebuie realizat; necesare realizării produselor de patiserie-cofetărie; realizarea aprovizionării cu materii prime necesare realizării
15.1.28. Descrierea modalităților de verificare a stocurilor 15.2.27. Verificarea înregistrării contabile a materiilor prime, produselor de patiserie-cofetărie și în analiza gestionării stocurilor;
existente în vederea aprovizionării cu materiile prime necesare; materialelor și produselor finite pentru gestionarea stocurilor; 15.3.19. Implicarea activă și responsabilă în verificarea modului de
15.1.29. Descrierea operațiilor tehnologice de obținere a 15.2.28. Monitorizarea modului de efectuare a operațiilor de efectuare a operațiilor tehnologice specifice, pentru asigurarea
produselor de cofetărie-patiserie; pregătire a semipreparatelor și preparatelor de patiserie-cofetărie; calității preparatelor realizate în unitate și a respectării condițiilor
15.1.30. Descrierea modalităților de finisare și de remediere a 15.2.29. Participarea la finisarea produselor și remedierea unor de păstrare și a normelor de igienă, siguranță și securitate în muncă.
posibilelor defecte ale produselor de patiserie-cofetărie; defecte apărute în pregătirea produselor;

4
15.1.31. Caracterizarea condițiilor de păstrare a produselor de 15.2.30. Verificarea condițiilor de păstrare a produselor de
patiserie-cofetărie. patiserie-cofetărie.
15.1.32. Prezentarea modalităților de calcul a consumurilor 15.2.31. Calcularea consumurilor specifice de materii prime și 15.3.20. Manifestarea corectitudinii și responsabilității în calcularea
specifice de materii prime și auxiliare, conform rețetelor; auxiliare conform rețetelor. consumurilor de materii prime și auxiliare conform rețetelor.
15.1.33. Cunoașterea volumului, structurii și sortimentului de
preparate realizat.
15.1.34. Prezentarea regulilor de întocmire a documentelor, de 15.2.32. Întocmirea documentelor de gestiune comercială; 15.3.21. Asumarea responsabilității privind întocmirea corectă a
circulație, păstrare și arhivare a acestora; 15.2.33. Aplicarea legislației în vigoare privind perisabilitățile documentelor contabile;
15.1.35. Cunoașterea legislației în vigoare privind perisabilitățile admise pentru transport, depozitare, desfacere; 15.3.22. Respectarea legislației în vigoare privind întocmirea
admise pentru transport, depozitare, desfacere; 15.2.34. Calcularea prețului de producție, a prețului de desfacere și documentelor și acordarea perisabilităților unde este cazul;
15.1.36. Descrierea modalităților de calcul a prețurilor a prețului de vânzare. 15.3.23. Manifestarea responsabilității și corectitudinii în
preparatelor: prețul de producție, prețul de vânzare. efectuarea operațiilor de calculare a prețurilor de producție, de
desfacere, de vânzare.
15.1.37. Prezentarea criteriilor de propuneri de rețete noi pe baza 15.2.35. Structurarea rețetelor pentru noi produse respectând 15.3.24. Asumarea responsabilității în organizarea activităților
creativității și inovației; criteriile specifice; specifice de realizare a noilor preparate, în condiții de igienă,
15.1.38. Descrierea tehnologiilor de obținere a noilor preparate 15.2.36. Realizarea de produse originale, folosind rețete și siguranță și securitate în muncă;
culinare și de cofetărie-patiserie, conform tendințelor de pe piața tehnologii noi, conform tendințelor de pe piața de specialitate; 15.3.25. Implicarea activă, responsabilă și creativă în promovarea
specializată; 15.2.37. Comercializarea preparatelor noi realizate din oferta preparatelor noi, introducerea acestora în oferta unității și
15.1.39. Prezentarea modalităților de comercializare a preparatelor unității. analizarea reacției consumatorilor la noile tendințe.
noi realizate;
15.1.40. Descrierea metodelor de promovare a produselor noi, prin
intermediul personalului de servire și prin diferite forme de
publicitate.
15.1.41. Clasificarea ofertei de preparate tip catering; 15.2.38. Promovarea preparatelor noi în rândul consumatorilor; 15.3.26. Respectarea normelor de dezvoltare durabilă, de igienă,
15.1.42. Caracterizarea pieței pentru desfacerea produselor de tip 15.2.39. Realizarea preparatelor de tip catering; siguranță și securitate în muncă la realizarea unei oferte de produse
catering; 15.2.40. Analiza pieței produselor de tip catering; de tip catering, de calitate, care să satisfacă cerințele
15.1.43. Descrierea particularităților produselor de tip catering; 15.2.41. Realizarea analizei calitative a produselor de tip catering; consumatorilor;
15.1.44. Cunoașterea modalităților de organizare a serviciilor 15.2.42. Organizarea serviciilor suplimentare de catering 15.3.27. Asumarea responsabilității în vederea selectării serviciilor
suplimentare în activitatea de catering; asigurându-se condițiile optime de transport; suplimentare oferite consumatorilor;
15.1.45. Prezentarea metodelor de verificare a calității produselor 15.2.43. Verificarea indicilor de calitate ai produselor de tip 15.3.28. Implicarea independentă și responsabilă în verificarea
și de întocmire a documentelor specifice; catering; calității produselor de tip catering și în asigurarea condițiilor de
15.1.46. Precizarea condițiilor de depozitare și păstrare pentru 15.2.44. Întocmirea documentelor specifice; păstrare și conservare a acestora;
conservarea preparatelor de tip catering; 15.2.45. Verificarea condițiilor de conservare și păstrare a 15.3.29. Asumarea responsabilității în organizarea evenimentelor
15.1.47. Prezentarea obiectelor de inventar necesare pentru produselor catering, precum și a serviciilor suplimentare. cu servire de tip catering, în condiții de igienă, siguranță și
servirea preparatelor de tip catering; securitate în muncă și de PSI.
15.1.48. Prezentarea modalităților de organizare a evenimentelor
speciale.
15.1.49. Descrierea caracteristicilor bucătăriei tradiționale 15.2.46. Servirea preparatelor de tip catering, cu ajutorul obiectelor 15.3.30. Implicarea activă, responsabilă și creativă în realizarea
românești; de inventar adecvate, în cadrul evenimentelor cu caracter special; preparatelor tradiționale asigurând calitatea acestora, în condiții de
15.1.50. Prezentarea obiceiurilor, tradițiilor și a influențelor 15.2.47. Participarea la planificarea activității de producție a igienă, securitate și siguranță în muncă și prevenirea și stingerea
culinare în diferite zone geografice; produselor culinare și de patiserie-cofetărie, tradiționale românești; incendiilor.
15.1.51. Caracterizarea materiilor prime necesare obținerii 15.2.48. Verificarea calității materiilor prime necesare obținerii
preparatelor tradiționale românești și a celor cu specific zonal; preparatelor tradiționale românești și a celor cu specific zonal;
15.1.52. Descrierea particularităților tehnologiilor de obținere a 15.2.49. Efectuarea operațiilor specifice de obținere a diferitelor
preparatelor cu specific zonal. preparate tradiționale românești și/sau cu specific zonal.
15.1.53. Descrierea tradițiilor culinare specifice altor popoare; 15.2.50. Participarea la planificarea activității de producție a 15.3.31. Manifestarea creativității, responsabilității și eficienței în
5
15.1.54. Descrierea caracteristicilor preparatelor din bucătăria preparatelor culinare și a deserturilor din bucătăria internațională; realizarea produselor din bucătăria internațională cu respectarea
internațională; 15.2.51. Verificarea calității materiilor prime necesare obținerii normelor de dezvoltare durabilă, de igienă, de securitate și
15.1.55. Caracterizarea materiilor prime necesare obținerii preparatelor din bucătăria internațională; siguranță în muncă și de PSI;
preparatelor din bucătăria internațională; 15.2.52. Efectuarea operațiilor specifice de obținere a diferitelor 15.3.32. Asumarea responsabilității în folosirea diferitelor metode
15.1.56. Descrierea particularităților tehnologiilor de obținere a preparate culinare și deserturi din bucătăria internațională; moderne de promovare a preparatelor tradiționale și din bucătăria
preparatelor din bucătăria internațională; 15.2.53. Participarea la promovarea calității produselor tradiționale internațională și a tehnicilor de fidelizare a unor segmente de
15.1.57. Cunoașterea metodelor de promovare a producției de și din bucătăria internațională; consumatori;
preparate tradiționale și din bucătăria internațională; 15.2.54. Realizarea meniurilor incluzând preparate tradiționale 15.3.33. Asumarea responsabilității pentru îndeplinirea sarcinilor
15.1.58. Prezentarea criteriilor care stau la baza includerii în românești și din bucătăria internațională; primite în cadrul echipei.
meniuri a preparatelor cu specific național și internațional; 15.2.55. Participarea la acțiunile de fidelizare a consumatorilor;
15.1.59. Descrierea modalităților de fidelizare a consumatorilor. 15.2.56. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul
îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă.