Sunteți pe pagina 1din 2

NR……../………………..

FIŞA POSTULUI

CERINŢE STUDII

 NUMELE ŞI PRENUMELE …………………………………………….


 STUDII……………………………………………………………………
 POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT -Bucătăreasă
 NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal

 Poziţia :
Relaţii de subordonare :
- directorii unităţii şcolare
- administrator

Relaţii de colaborare cu :
- personal de îngrijire
- serviciul contabilitate
- administrator

Subsemnata, …………………………………………………………. , posesor al contractului


individual de muncă înregistrat sub nr…….., declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de
competenţă (atribuţii), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 de ore săptămânal.

Obiectiv general :
- asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a cantinei

Responsabilităţi săptămânale/zilnice în cantinǎ:


- Deschide unitatea şi primeşte copiii ,supraveghează copiii până la sosirea educatoarei
de serviciu
- Stabileşte meniul cu administratorul,directorul şi cadrul medical
- Preia alimentele din magazie pe baza foii zilnice şi le foloseşte integral la preparea
mâncării
- Pregăteşte la timp masa copiilor-micul dejun ora 9,prânz ora 12,gustarea ora 16
- Serveşte masa copiilor
- Răspunde de cantitea şi calitatea hranei copiiilor respectă raţia alimentară stabilită

1
- Gestionează vesela şi tacâmurile din bucătărie
- Efectuează analizele medicale periodice
- Predă administratorului probe alimentare pentru păstrarea în frigider
- Respectă circuitul alimentelor în bucătărie
- Supravehează buna funcţionare a boilerului electric –centrală şi anunţă orice
defecţiune
- Poartă echipament de protecţie curat şi decent
- Foloseşte cu atenţie substanţe dezinfectante şi le depozitează în spaţii speciale
- Participă la efectuarea curăţeniei generale de vară
- Răspunde de asigurarea curăţeniei şi a igienei în sala de mese, bucătărie, holuri,
camere anexe, grupuri sociale;
- Urmăreşte zilnic termenele de valabilitate a alimentelor primite şi semnalează prompt
orice neregulă, conform condiţiilor prevăzute de organele sanitare;
- Respectă orarul de servire a mesei;
- Respectă normele PSI şi NTSM caracteristice locului de muncă;
Activitati suplimentare neprevazute in incadrarea pe post, efectuate prin ordin de serviciu,
etc. si care se vor plati prin ore suplimentare, premii lunare, zile libere, etc.:
În funcţie de nevoile specifice unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi
alte sarcini repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite
prin prezenta Fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală.
Salariul: -conform legislaţiei salarizării bugetare.
Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord si mă oblig sa respect cele de mai sus.
Am primit un exemplar din Fişa postului .

DIRECTOR, SALARIAT,
______________ _____________