Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor : Stahii Sabina Antonia


Scoala gimnaziala nr 1 Saveni
Data :10.05.2017
Clasa: a VI-a
Obiectul: Biologie
Unitatea de învăţare :Mamifere
Tema lecţiei: Mamifere carnivore - pisica
Tipul lectiei: mixtă
Scopul lectiei : Evidenţierea trăsăturilor specifice mamiferelor carnivore în corelaţie cu modul şi mediul de viaţă.
Competente derivate
C1 Descrierea alcătuirii pisicii pe baza observaţiilor şi analizei prin comparaţie cu modul de viaţă, tipul de hrănire,
alte animale studiate;
C2 Identificarea adaptărilor specifice mamiferelor carnivore.
C3 Observarea şi recunoasterea altor mamifere din această grupă pe baza asemănărilor
Strategia didactică
Metode si procedee: observaţia, conversaţia, învăţarea prin descoperire, metoda cubului
Mijloace de învăţământ: manuale, atlase, cub, fişe de lucru, videoproiector , prezentare power-point
Forme de organizare : individuală, frontală, pe grupe
Bibliografie
Maria Brânduşoiu,Constanţa Androne – „Biologie-manual pentru clasa a VI a” ED. DIDACTICĂ ŞI
PEDAGOGICĂ,Bucureşti,2006
Prof dr.Viorel Lazăr, prof. Mariana Nicolae-Lecţia – formă de bază a organizării procesului de predare-învăţare-evaluare la
disciplina biologie- Ed Arves 2007

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Resurse
Activitatea Forma de Metode şi Modalităţi de
Secvenţele Activitatea elevilor Obs.
C.s profesorului organizare mijloace de evaluare
lecţiei
a elevilor învăţămant

Notarea absenţelor, Pregătirea cărtilor, caietelor, Frontal cu conversaţia Atentionari


1.Moment stabilirea ordinii, atlaselor pentru oră. întreaga aprecieri
organizatoric asigurarea celor clasă
2 min. necesare lecţiei
Pregătirea
materialului didactic
2Reactualizarea Profesoara Răspund la întrebări. Frontal cu Expunerea Analiza
cunoştinţelor formulează întrebări întreaga dialogul răspunsurilor
din lectia anterioară: clasă , stimularea
5 min. elevilor ,
Care sunt mamiferele
evaluarea
rozătoare învăţate? orală a
Ce trăsături specifice răspunsurilor
au aceste animale ?
Cum sunt dinţii lor ?
Cu ce se hrănesc
aceste animale ?Care
sunt diferenţele dintre
şoarecele de câmp şi
cel de casă ?Sunt
folositoare sau
dăunătoare aceste
animale ?
3. Captarea Citeste o ghicitoare Ascultă ghicitoarea şi dau Frontal cu conversaţia Analiza
atenţiei privitoare la animalul răspunsul. întreaga răspunsurilor
ce urmează a fi clasă , stimularea
2 min. elevilor ,
studiat
« Cine îndăgeşte evaluarea
focul orala a
Şi-şi spală mereu răspunsurilor
cojocul,
Toarce-ntruna cu
mult spor
Fără furcă şi fuior ? »
4.Anuntarea
temei şi a Notează titlul in caiete
Informează elevii cu
competenţelor privire la titlul
2 min. lecţiei, scopul si
competenţele vizate
5. Dirijarea C1 Imparte elevii în cinci Elevii din fiecare grupa se Grupe mici Explicaţia Atenţionări
învăţării grupe şi foloseşte un concentreaza asupra temei de lucru asupra
C2 Conversaţia aspectelor
25 min. cub pe ale cărui feţe repartizate. analiza
C3 care vor fi
sunt scrise cuvintele :
Cei care au sarcina de a Observaţia urmărite
descrie, compară,
descrie observă pisica şi
analizează, asociază,
descriu alcătuirea ei, cei
aplică, argumentează Analiza
care au sarcina compară Metoda
pentru a repartiza cubului concluziilor
vor realiza o comparaţie fiecărei grupe
fiecărei grupe o temă
între pisică şi mamifere
de pe feţele cubului.
rozătoare.Grupa care tb. să
Corectează analizeze va identifica
eventualele erori şi trăsături ale pisicii legate de
completează modul de hrănire, cei care
răspunsurile date de trebuie să asocieze vor
elevi identifica alte mamifere
înrudite cu pisica ,
argumentând alegerile
făcute, iar cei care au
sarcina de a argumenta vor
preciza importanţa pisicii în
Intocmeşte pe tablă o viaţa omului
schemă sumară a Notează schema în caiete.
celor discutate.

Prezintă cu ajutorul
videoproiectorului Urmăresc prezentarea
noţiuni despre pisică. power-point

6.Obţinerea Solicită elevilor să Formulează întrebări frontal Conversatia Atenţionări


performanţei formuleze întrebări euristica asupra
Răspund la întrebări
din lecţia predată şi aspectelor
10 min. - Vizualizează prezentarea Explicatia care vor fi
să le adreseze
power-point. urmărite
colegilor.

Prezintă un
slideshow cu rase de
pisici.
7. Evaluarea Face aprecieri Participă la evaluare. Frontal Explicatia orală
4 min. asupra activitatii
elevilor in timpul
orei.Noteaza elevii.
Mamifere carnivore
Pisica
1. Mediul de viaţă – animal terestru, animal domestic originar din Egipt.
2. Alcătuire- corpul acoperit cu blană mătăsoasă
a)Capul: - 2 urechi cu pavilioane ascuţite
- 2 ochi - ziua: pupila îngustă, vertical
- noaptea: pupila rotundă
- mustăţi
- cavitatea bucală - dentiţie caracteristica
b) Trunchiul:
- alungit, terminat cu o coada lunga
c) Membrele:
- 2 anterioare cu 5 degete
- 2 posterioare cu 4 degete
- pe fata inferioara a degetelor: pernite moi
- gheare retractile = se retrag in teci
3. Functiile corpului
a) Sensibilitatea - simţuri dezvoltate
b) Locomotia – mers - calcă pe perniţele degetelor- animal digitigrad
c) Hrănirea - câte 6 incisivi mici, tăioşi, pe fiecare maxilar, cu care desface carnea de pe oase
- câte 2 canini conici, mari, încovoiaţi, ascuţiţi cu care sfâşie prada
- măsele 8 pe maxilarul de sus şi 6 pe cel de jos
Fiecare măsea are 3 colţuri ascuţite, 4 măsele mai mari, tăioase, mai late – carnasiere care servesc la sfărâmarea oaselor
d)Inmulţirea - de două ori pe an naşte pui şi îi hrăneşte cu lapte (2-4 pui)
Alte mamifere carnivore: pisica sălbatică, râsul, tigrul, leul, câinele, lupul.