Sunteți pe pagina 1din 5

Teme referate specializarea SP, semestrul II

INSTITUŢII DE DREPT PENAL GENERAL APROFUNDAT II, Lect.univ.dr. Daniela


CZIKA

Temă referat obligatorie

1. Dreptul la un proces echitabil în practica CEDO.

INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE II, Lect.univ.dr. Vasile VIDRIGHIN

Tema 1. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și


sancționarea faptelor de corupție.

Tema 2. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 46/2008 (Codul silvic). (art. 106, art. 108, art. 109, art.
110, art. 114)

Tema 3. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului


cinegetic. (art. 42, art. 43, art. 44)

Tema 4. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor.

(art. 29)

Bibliografie selectiva:

1. Hotca M.A., Gorunescu M., Neagu N., Pop D.G., Sitaru A., Geamănu R.F, Infracţiuni prevăzute în legi speciale
(comentarii şi explicații), Ediția 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017

2. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

3. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002

4. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

5. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006

6. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2011 sau ediția a 5-a, 2012 ori editia a 6-a, 2014
7. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a,
Editura CH Beck, Bucureşti, 2010

8. I. Lascu, L.C. Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracțiunile de corupție, în Dreptul nr.
10/2000

9. H. Diaconescu, Modificări aduse structurii și conținutului infracțiunilor de luare și dare de mită,


primire de foloase necuvenite și trafic de influență prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 4/2001

10. D. Ciuncan, Competența procurorului specializat în combaterea corupției, în Dreptul nr. 10/2001

11. V. Pătulea, Implicații ale reglementării, prin Legea nr. 78/2000, a competenței procurorilor
specializați în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 11/2001

12. I. Dumitru, Consecințele juridice ale nerespectării Legii nr. 78/2000 referitoare la competența
materială a secției de combatere a corupției și criminalității organizate, precum și a serviciilor și
birourilor de combatere a corupției și criminalității organizate, în Dreptul nr. 1/2002

13. Al. Paicu, Măsura confiscării prevăzută de art. 19 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 7/2002

14. D. Ciuncan, V. Pătulea, Efectele nedeclarării donațiilor în lumina Legii nr. 78/2000, în Dreptul nr.
10/2002

15. T. Medeanu, I. Băcian, Infracțiunile de corupție. Competență, în R.D.P. nr. 2/2003

16. Al. Țuculeanu, Cu privire la competența procurorilor Parchetului Național Anticorupție de efectuare
a urmăririi penale și de supraveghere a actelor de cercetare penală, în Dreptul nr. 2/2003

17. Al. Boroi, N. Neagu, Armonizarea legislației penale române cu legislația europeană în materie de
corupție, în Dreptul nr. 4/2003

18. N. Neagu, N. B. Buzăianu, Considerații referitoare la confiscarea specială în cazul infracțiunilor de


corupție, în Dreptul nr. 9/2004

19. C. Tănăsescu, D. Ispas, Opinie privind reglementarea diferențiată a modalităților de restituire și de


confiscare a valorilor care au făcut obiectul unei infracțiuni de corupție, în Dreptul nr. 6/2006

20. S. Corlățeanu, Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților
Europene, în Dreptul nr. 12/2006

21. P. Buneci, Ocrotirea prin mijloace penale și procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii
Europene, Ed. pro Universitaria, București, 2008

22. C. Dumitrescu, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în R.D.P. nr.
1/2008
23. N. Neagu, Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor, în R.D.P. nr. 3/2008

24. O. Dobleagă, M.M. Baciu, B. Karoly, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității
Europene (I), în R.D.P. nr. 4/2008

25. R. Glodeanu, Luarea și darea de mită, Ed. Hamangiu, București, 2009

26. D. Ciuncan, S. Corlățeanu, Infracțiuni de corupție și infracțiuni privind piața de capital, Ed. Universul
Juridic, București, 2009

27. D. Ciuncan, Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Ed. Universul Juridic,
București, 2009

28. M. Murea, Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite infracţiuni de corupţie, Ed. Wolters
Kluver, Bucureşti, 2009

29. V. Dobrinoiu, n. Neagu, M.A. Hotca, M. Murea, C. Căşuneanu, Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009

30. Gh. Biolan, Cauze de nepedepsire la infracţiunea de dare de mită şi la infracţiunile de corupţie
prevăzute de Legea nr. 78/2000, în Dreptul nr. 4/2009

31. I. Lascu, Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată, în dreptul nr.
8/2009

32. I. Gârbuleţ, Infracţiuni de corupţie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

33. C.Fl. Uşvat, Infracţiunile de corupţie în contextul reglementărilor europene, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2010

34. Fl. G. Bucur, Ocrotirea penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene, în R.D.P. nr. 1/2010

35. Olimpiu Sabău Pop, Corupţia şi combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2011

36. Ştefan Popa, Adrian Cucu, Economia subterană şi spălarea banilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000

37. O. Ţinca, Valentin Mirişan, Infracţiuni referitoare la relaţiile de muncă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti
2001;

38. N. Cristuş, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2010

39. Costică Voicu, Spălarea banilor murdari, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1999;
40. C. Bogdan, Spălarea banilor. Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2010

41. Gh. Mocuţa, Consideraţii asupra proiectului de lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, Revista Dreptul nr.l 1/1998.

42. I. Măgureanu, Ocrotirea domeniului silvic. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004

43. A. Enciu, Protecția fondului forestier, în Revista de Drept Penal nr. 3/2005

44. D.C. Turcin, C. Ciurel, C.P. Radu, Gh. Voinea, Noi aspecte referitoare la infracțiunile silvice, în Dreptul nr.
11/2008

45. M. V. Tudoran, Examen critic al art. 120 din Codul silvic, în Dreptul nr. 3/2009

46. N. Conea, Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului, în
Dreptul nr. 8/1997

47. R. Lupașcu, Unele probleme în legătură cu infracțiunile prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției
vânatului, în Dreptul nr. 1/1998

48. A. Ungureanu, Protecția penală a fondului cinegetic, în Revista de Drept Penal nr. 4/1998

49. V. Nicolcescu, Infracțiunea de braconaj, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008

50. V. Nicolcescu, A. M. Nicolcescu, Aspecte teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de
braconaj, în Dreptul nr. 12/2008

51. I. Pitulescu, Consideraţii referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, în Dreptul nr. 8/2002

52. C. Adochiţei, I. Adochiţei, Spălarea banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003

53. I. Lascu, Spălarea banilor. Actualitate. Realitatea social şi incriminare, în Dreptul nr. 6/2003

54. V. Dabu, R. Borza, Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte normative în materie (I) şi (II), în
Revista de Drept Penal nr. 4/2007 şi R.D.P. nr. 2/2008

55. Gh. Dobrican, Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi, executorii judecătoreşti şi notarii
publici în raport cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în Dreptul nr.
5/2005

56. D. Ciuncan, A. Niculiţă, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr.
2/2006

57. M. K. Guiu, Spălarea banilor, în Dreptul nr. 3/2006

58. C. Bogdan, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2007
59. P. Munteanu, Câteva elemente de distincţie între spălarea de bani, tăinuire şi favorizare, în Caiete de Drept
Penal nr. 1/2008

60. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunea de tăinuire, în Revista de Drept Penal nr. 4/2009

61. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor. Infracţiuni conexe, în Revista de Drept Penal nr. 4/2010

62. S. Tănase, Aspecte introductive de ordin legal şi instituţional referitoare la spălarea banilor în România, în
Dreptul nr. 9/2010

PROCEDURI SPECIALE II, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ


Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

DREPT EXECUȚIONAL PENAL, Lect.univ.dr. Ana MOCANU-SUCIU


Tema referat –la alegere să se încadreze în disciplină.

METODICA CRIMINALISTICĂ, Lect.univ.dr. Cătălin NICOLESCU


Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

INVESTIGAREA FENOMENULUI CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE, Lect.univ.dr.


Cătălin NICOLESCU

TEME:

1. Investigarea infracţiunilor de corupţie

2. Investigarea traficului de persoane

3. Investigarea traficului de droguri

4. Investigarea actelor de terorism

5. Investigarea criminalităţii informatice