Sunteți pe pagina 1din 171
STIINTA SI FILOZOFIE Albert Einstein s-a nascut la Ulm in Germania, la 44 martie 1879. A studiat matematica si fizicd la Scoala Politehnict Federal din Ziirich intre 1896 si 1900. fn anii 1902-1908 a lucrat ca expert Ia Oficiul Federal de Patente din Berna si a publicat lucrari ce an alras atentia lumii stiintifice, printre care prima lucrare despre teoria special a relativitatii in 1905. In anii 1908-1914 a fost profesor de fizick teoreticd la universitafile din Berna, Zxirich si Praga. In 1913 este ales membru al Academiei Prusiene de Stiinte si numit director al Institutului de Fizicd al Societatii ,fmparatul Wilhelm« din Berlin, functie pe care o pastreazi pind in 1933. Dupa publicarea teoriei generale a relativitAii in anii primului razboi mondial si confirmarea uneia dintre pre dictiile ei de citre expedifia astronomicd a SocietAfii Regale de Stiinfe din Londra (1919) devine cel mai cunos- cut om de stiinjA al vremii sale. O data cu instaurarea regimului nafional-socialist, Einstein isi d& demisia din Academia Prusiani de Stiinte si paraseste definitiv Germania, stabilindu-se la Princeton, in Statele Unite ale Americii. In ultimaTparte a vietii, Einstein este recu- noscut nu numai drept cea mai mare autoritate din fiz! teoretica, ci si ca un mare umanist care tncorporeazi in mod exemplar prin acjiunea lui socialé si culturala, prin luarile sale de pozitie in problemele vielii publice spiritul libertajii, al justifiei sociale, respectul pentru demnitatea fiintei umane. Moare in 18, aprilie 1955, la 76 de ani. Scrierile de interes general ale lui Einstein sint reu- nite in doud volume: Mein Weltbild (1931) si Out of my Later Years (1950). tn 1917, Hinstein public&é prime expu- nere a teoriei speciale si generale a relativilalii .pe inte- Jesul tuturor'*. ALBERT EINSTEIN _ CUM VAD EU LUMEA O antologie Selectia textelor: M. FLONTA, I. PARVU Traducere: M. FLONTA, I PARVU, D. STOIANOVICI Note gi postfafa: M. FLONTA HUMANITAS BUCURESTI 1992