Sunteți pe pagina 1din 1

Nume ºi prenume: Vârstã: Datã:

D06: Rezultatele evaluãrii comportamentale ºi psihologice


Scalele CBCL (pãrinþi) TRF (profesori) YSR (autoevaluare) SE= în situaþia de evaluare
CBCL CASCAP-D (evaluare clinicã) AC= în alt context
nerelevant relevant nerelevant relevant nerelevant relevant
Însingurare / depresie Simpt. de externalizare: SE AC Simpt. de internal.: SE AC
Probleme somatice 4.2 agitaþie 1.1 hiperadaptat
Anxietate / depresie 4.3 impulsivitate 1.2 timid/nesigur
Probleme de relaþionare socialã 4.4 deficit de atenþie 1.3 retras
Cogniþii disfuncþionale 2.1 dominanþã 6.1 anxiet. de sep.
Tulburare de atenþie 2.2 comport. opozant 6.2 fobie
Comportament antisocial 2.3 agresivitate verbalã 6.3 anx. de perform.
Comportament agresiv 2.4 agresivitate fizicã 6.4 anxiet. socialã
2.5 minciunã 6.5 agorafobie
50 55 60 65 70 75 80 50 55 60 65 70 75 80 50 55 60 65 70 75 80
2.6 furt 6.6 atac de panicã
PROBLEME DE INTERNALIZARE: 2.7 fugã de acasã 6.7 anx. general.
PROBLEME DE EXTERNALIZARE: 2.8 comport. distructiv 8.1 tristeþe
TABLOUL CLINIC ÎN ANSAMBLU: 1.6 reducerea distanþei 8.3 anhedonism
50 55 60 65 70 75 80 50 55 60 65 70 75 80 50 55 60 65 70 75 80 1.5 demonstrativ 8.4 sent. inutilitate
Scor T Scor T Scor T 8.11 neliniºte internã 8.5 lipsa speranþei
VBV-EL (pãrinþi) VBV-ER (educator) 8.2 iritat 8.6 sent. de vinov.
Scalele 8.9 labil afectiv 8.8 apatie
VBV
nerelevant relevant nerelevant relevant
Probleme legate Alte simptome:
Competenþe social – emoþionale de dezvoltare: SE AC SE AC
Comportament agresiv /
de tip opozant 3.1 inteligenþã
Hiperactivitate / deficit de atenþie 3.2 articulaþie (limbaj)
Tulburãri emoþionale 3.3 limbajul expresiv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4 balbism
Stanine Stanine 3.5 funcþiile motrice
3.6 jocul
Diagnostic conform: 3.7 abilitãþi ºcolare

(P. 1/1)
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
3= puternic marcante
Scale de evaluare utilizate: 2= evidente
Rezultatul evaluãrii clinice: 1= puþin evidente