Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar adresat părinţilor referitor la problemele comportamentale din timpul

D05:
efectuării temelor (HPC – D) (P. 1/2)

Numele copilului:___________________ Data:________ Evaluat de:_____________

Următoarele întrebări se referă doar la acele probleme ce pot apărea în timpul efectuării temelor.
Vă rugăm să răspundeţi în cazul fiecărei întrebări cât de frecvent apare comportamentul descris,
încercuind una dintre cifre de la 0 la 3. Cifrele semnifică: 0= niciodată ; 1= rar ; 2= uneori ; 3=
frecvent. După care vă rugăm să spuneţi în ce măsuro consideraţi comportamentul respectiv o
problemă care vă îngrijorează, încercuind Da sau Nu.

Cât de des apare Reprezintă


comportamentul? o problemă
Nici pentru
Une- Frec-
o Rar dumnea-
ori vent
dată voastră ?
1. Uită să-şi noteze temele sau să aducă
0 1 2 3 → Da Nu
materialul necesar efectuării acestora.
2. Uită ce teme are de făcut. 0 1 2 3 → Da Nu
3. Neagă că ar avea de făcut teme. 0 1 2 3 → Da Nu
4. Evită să îşi facă temele. 0 1 2 3 → Da Nu
5. Se plânge din cauza temelor. 0 1 2 3 → Da Nu
6. Trebuie să i se aducă aminte să înceapă
0 1 2 3 → Da Nu
efectuarea temelor.
7. Se lungeşte prea mult şi întrerupe prematur
0 1 2 3 → Da Nu
sarcina.
8. Îşi face temele cu grijă doar atunci când stă
0 1 2 3 → Da Nu
cineva lângă el.
9. Îşi face temele cu grijă, doar atunci când este
0 1 2 3 → Da Nu
ajutat.
10. Visează sau se joacă în timpul realizării
0 1 2 3 → Da Nu
temelor.
11. Este uşor distras de gălăgie sau de activităţile
0 1 2 3 → Da Nu
altora.
12. Se demotivează şi renunţă uşor. 0 1 2 3 → Da Nu
13. Nu îşi termină temele. 0 1 2 3 → Da Nu
14. Are nevoie de mult timp pentru efectuarea
0 1 2 3 → Da Nu
temelor.
15. Nu îşi corectează temele nici atunci când i se
0 1 2 3 → Da Nu
cere acest lucru.
16. Îşi face temele dezordonat şi superficial. 0 1 2 3 → Da Nu
17. Îşi termină temele mult prea repede şi face
0 1 2 3 → Da Nu
greşeli din cauza neatenţiei.
18. Chiar dacă îi place materia respectivă este
0 1 2 3 → Da Nu
nemulţumit atunci când trebuie să îşi facă temele.
19. Uită să noteze temele pe care la are. 0 1 2 3 → Da Nu
20. Îşi lasă temele acasă în mod intenţionat. 0 1 2 3 → Da Nu
Verificaţi încă o dată dacă aţi răspuns la toate întrebările! Vă mulţumim pentru colaborare.

Acest tabel este completat de către psiholog. Scor brut Etalon


Numărul de probleme
Frecvenţa problemelor
D05: Chestionar adresat părinţilor referitor la problemele comportamentale din timpul efectuării temelor (HPC – D) (S. 2/2)

Evaluare
Numărul de probleme = suma itemilor la care s-a răspuns cu „da” la întrebarea „Reprezintă o problemă pentru dumneavoastră?” (scor între 0 – 20)
Frecvenţa problemelor = suma evaluărilor referitoare la frecvenţă (de la 0 la 3), scor total între 0 – 60.

Etalonul

Valorile în stanine (şi procente)


1 2 3 4 5 6 7 8 9
Scale
(0-4.0) (4.1-11.0) (11.1-23.0) (23.1-40.0) (40.1-60.0) (60.1-77.0) (77.1-9.0) (89.1-6.0) (96.1-100)
Numărul
problemelor 0 0 0 0 1 2-4 5-7 8-12 13-20
Frecvenţa
problemelor 0 1-2 3-6 7-10 11-14 15-21 22-28 29-34 35-60

Valorile brute corespunzătoare staninelor 8 şi 9 trebuie interpretate ca scoruri peste medie.

Etalonul este unul reprezentativ şi a fost realizat pe un eşantion de 243 de copii.


Scorurile nu sunt influenţate semnificativ de variabilele vârstă nu există efecte de vârstă şi gen.

Bibliografie recomandată:
Döpfner, M., Steinhausen, H.-C. & Lehmkuhl, G. (2002). Sistemul de diagnostic pentru copii KIDS, mapa 1: deficit de atenţie şi tulburare de
hiperactivitate. Göttingen: Hogrefe