Sunteți pe pagina 1din 31
Eaton Life & Safety Aspecte practice privind siguranţa în clădiri Evaluarea riscurilor & Cadrul Legislativ

Eaton Life & Safety

Aspecte practice privind siguranţa în clădiri

Evaluarea riscurilor & Cadrul Legislativ

SilviuPreda@eaton.com 8 Martie 2017

Bucuresti

siguranţa în clădiri Evaluarea riscurilor & Cadrul Legislativ SilviuPreda@eaton.com 8 Martie 2017 Bucuresti

De prin presă adunate

De prin pres ă adunate …
De prin pres ă adunate …
De prin pres ă adunate …

Iluminatul de urgenƫă/siguranƫă ȋntr-o societate ȋn continuă schimbare:

Vor fi luaƫi in considerare noi factori de risc extern: clădiri din

ce ȋn ce mai ȋnalte, aglomerări de persoane, ameninƫare teroristă ce fac ca evacuarea ȋn sigurantă să fie o provocare reală in condiƫiile actuale.

Se va avea in vedere un cadru legislativ clar pentru toƫi actorii implicaƫi.

Administratorii să monitorizeze continuu funcƫionalitatea sistemelor de siguranƫă.

Resposabil de siguranƫă ȋn lista profesiilor reglementate

de siguranƫă . • Resposabil de siguran ƫă ȋn lista profesiilor reglementate © 2013 Eaton. All

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

de siguranƫă . • Resposabil de siguran ƫă ȋn lista profesiilor reglementate © 2013 Eaton. All

Aplicabilitate Iluminatul de urgenƫă :

Pană de curent, oprirea alimentării cu energie:

Semnalizarea căilor de evacuare

Iluminarea căilor de circulaƫie, zonelor cu

aglomerări de persoane, parcărilor subterane

şi a zonelor cu risc ridicat.

marcarea echipamentelor utilizate la incendiu

Alte situaƫii de urgenƫă: incendiu, cutremur,

ameninƫare cu bombă sau atac terorist

ƫii de urgen ƫă : incendiu, cutremur, ameninƫare cu bomb ă sau atac terorist © 2013

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

ƫii de urgen ƫă : incendiu, cutremur, ameninƫare cu bomb ă sau atac terorist © 2013

Penele de curent: mit sau realitate?

Penele de curent: mit sau realitate? Raport Feb 2015 a CEER (Council of European Energy Regulators):

Raport Feb 2015 a CEER (Council of European Energy Regulators):

SAIDI (System Average Intreruption Duration Index ) Romania (630 min/an/abonat)

SAIDI (System Average Intreruption Duration Index ) – Romania (630 min/an/abonat) © 2013 Eaton. All Rights

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

5

CEAG parte din Eaton Life&Safety

1906

1912

1952

Companie fondată in Koln. Specializată in producƫia de lămpi portabile pentru minele de cărbune.

de l ă mpi portabile pentru minele de c ă rbune. CEAG primeste premiul pentru cea

CEAG primeste premiul pentru cea mai sigură lampă portabilă din lume

pentru cea mai sigur ă lamp ă portabil ă din lume Ȋncepe productia de corpuri de

Ȋncepe productia de corpuri de iluminat antiex in Bochum conforme cu ultimele standarde in domeniu.

1970

1978

1988

Este lansată platforma sistemelor de iluminat de urgenƫă.

CEAG achizitionat de către BBC AG, Mannheim. Dezvoltă un portofoliu complet de echipamente electrice antiex

Compania cunoaste o dezvoltare deosebită in cadrul grupului devenind o divizie independentă.

1996

2003

2012

CEAG Group achiziƫionat de către Cooper Industries.

CEAG Group achizi ƫionat de c ă tre Cooper Industries. Divizia de iluminat de siguran ƫă

Divizia de iluminat de siguranƫă devine “CEAG Notlichtsysteme GmbH”.

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

Cooper Industries achizitionat de către Eaton Corporation, joacă un rol central in divizia Eaton Life&Safety.

Cooper Industries achizitionat de c ă tre Eaton Corporation, joac ă un rol central in divizia

6

© 2013 Eaton. All Rights Reserved 7
© 2013 Eaton. All Rights Reserved 7

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

© 2013 Eaton. All Rights Reserved 7

7

Lipsă tensiune Verschiedene Installationsvarianten © 2013 Eaton. All Rights Reserved
Lipsă tensiune
Verschiedene Installationsvarianten
© 2013 Eaton. All Rights Reserved

8

8

Ce lipseşte?

Indicatoare de securitate

pentru evacuare

Ce lipseşte ? Indicatoare de securitate pentru evacuare Lipsă tensiune © 2013 Eaton. All Rights Reserved
Ce lipseşte ? Indicatoare de securitate pentru evacuare Lipsă tensiune © 2013 Eaton. All Rights Reserved
Lipsă tensiune
Lipsă tensiune

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

Ce lipseşte ? Indicatoare de securitate pentru evacuare Lipsă tensiune © 2013 Eaton. All Rights Reserved

9

Iluminarea c ă ii de evacuare şi marcarea echipamentelor de incendiu Lipsă tensiune © 2013

Iluminarea căii de evacuare

şi marcarea echipamentelor

de incendiu

Lipsă tensiune
Lipsă tensiune

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

c ă ii de evacuare şi marcarea echipamentelor de incendiu Lipsă tensiune © 2013 Eaton. All

10

Cadrul legislativ

Standarde Europene

EN 60598-1 (Luminaires: General requirements and tests )

EN 60598-2-22 (Luminaires: Particular requirements. Luminaires for emergency lighting)

EN 1838 (Lighting applications: Emergency lighting)

ISO 3864 / ISO 7010 (Graphical symbols - Safety colours and safety signs)

IEC 61347-2-7 (Particular requirements for battery supplied

electronic control gear for emergency lighting (self-

contained)

EN 50172

(Inspection and Maintenance)

IEC 62034 (Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting)

EN50171 (Central battery systems)

Normative locale

I7/2011

NP061

NP127

lighting) EN50171 (Central battery systems) Normative locale I7/2011 NP061 NP127 © 2013 Eaton. All Rights Reserved

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

lighting) EN50171 (Central battery systems) Normative locale I7/2011 NP061 NP127 © 2013 Eaton. All Rights Reserved
lighting) EN50171 (Central battery systems) Normative locale I7/2011 NP061 NP127 © 2013 Eaton. All Rights Reserved

11

Structură I7/2011şi EN1838/2014

Structur ă I7/2011şi EN1838/2014 © 2013 Eaton. All Rights Reserved 12
Structur ă I7/2011şi EN1838/2014 © 2013 Eaton. All Rights Reserved 12
Structur ă I7/2011şi EN1838/2014 © 2013 Eaton. All Rights Reserved 12
Structur ă I7/2011şi EN1838/2014 © 2013 Eaton. All Rights Reserved 12

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

Structur ă I7/2011şi EN1838/2014 © 2013 Eaton. All Rights Reserved 12

12

Corpuri de iluminat ȋn punctele critice

De-a lungul caii de evacuare se vor localiza punctele critice unde, in conditiile unui nivel scazut de iluminare, ar creşte riscul de

accidentare, blocaj sau dificultati in utilizarea

echipamentelor de incendiu.

Se vor instala aparate de iluminat ȋn locații

obligatorii pentru a acoperi riscurile specifice

și/sau pentru a evidenția echipamentele de

intervenƫie la incendiu și indicatoarele de securitate.

echipamentele de interven ƫie la incendiu și indicatoarele de securitate. © 2013 Eaton. All Rights Reserved

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

echipamentele de interven ƫie la incendiu și indicatoarele de securitate. © 2013 Eaton. All Rights Reserved
echipamentele de interven ƫie la incendiu și indicatoarele de securitate. © 2013 Eaton. All Rights Reserved

14

Corpuri de iluminat ȋn punctele critice

Corpuri de iluminat ȋn punctele critice La fiecare ieşire de urgen ƫă Lang ă sc ă

La fiecare ieşire de urgenƫă

ȋn punctele critice La fiecare ieşire de urgen ƫă Lang ă sc ă rile de evacuare

Langă scările de evacuare pentru iluminarea directă a treptelor

ă rile de evacuare pentru iluminarea direct ă a treptelor La fiecare schimbare de nivel La

La fiecare schimbare de nivel

direct ă a treptelor La fiecare schimbare de nivel La fiecare schimbare de direc ƫie La

La fiecare schimbare de direcƫie

schimbare de nivel La fiecare schimbare de direc ƫie La fiecare intersec ƫ ie de coridoare

La fiecare intersecƫie de coridoare

de direc ƫie La fiecare intersec ƫ ie de coridoare La fiecare ieşire de urgen ƫă

La fiecare ieşire de urgenƫă in exteriorul clădirii

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

ƫ ie de coridoare La fiecare ieşire de urgen ƫă in exteriorul cl ă dirii ©
ƫ ie de coridoare La fiecare ieşire de urgen ƫă in exteriorul cl ă dirii ©

15

Corpuri de iluminat ȋn punctele critice

Corpuri de iluminat ȋn punctele critice Lang ă punctele de prim ajutor, a.ȋ . ȋ ncât
Corpuri de iluminat ȋn punctele critice Lang ă punctele de prim ajutor, a.ȋ . ȋ ncât

Langă punctele de prim ajutor, a.ȋ. ȋncât să se

asigure un nivel vertical de iluminare de 5Lx la nivelul dulapului

un nivel vertical de iluminare de 5Lx la nivelul dulapului Lâng ă fiecare echipament de interven

Lângă fiecare echipament de intervenƫie la

incendiu şi

se asigure un nivel de iluminare vertical de 5Lx

la nivelul declanşatoarelor de incendiu, tabloului de alarmă şi echipamentelor de luptă impotriva incendiului.

la fiecare punct de alarmă a.ȋ. să

Iluminarea căilor de evacure de urgenƫă ȋntr-o cameră specială, dacă este diferită de ruta de
Iluminarea căilor de evacure de urgenƫă ȋntr-o
cameră specială, dacă este diferită de ruta de
evacuare din clădire.
ȋntr-o cameră specială, dacă este diferită de ruta de evacuare din clădire. © 2013 Eaton. All
ȋntr-o cameră specială, dacă este diferită de ruta de evacuare din clădire. © 2013 Eaton. All

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

ȋntr-o cameră specială, dacă este diferită de ruta de evacuare din clădire. © 2013 Eaton. All

16

Alegerea indicatoarelor de securitate

Indicatoarele de securitate se vor plasa la toate

ieşirile de urgenƫă şi pe căile de evacuare,

a.ȋ. direcƫia către o ieşire sau o rută de evacuare să fie uşor identificată şi urmată ȋn caz de urgenƫă.

Trebuie să respecte recomandările din

SR EN 60598-2-22 şi tipurile de marcaj

(sens, schimbări de direcƫie) stabilite prin H.G.

nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 -vezi ISO7010

(simboluri grafice) şi SR EN 1838 privind distanƫele de identificare, luminanƫă şi iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

identificare, luminanƫă şi iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. © 2013 Eaton. All Rights Reserved 17
identificare, luminanƫă şi iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. © 2013 Eaton. All Rights Reserved 17

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

identificare, luminanƫă şi iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. © 2013 Eaton. All Rights Reserved 17

17

Alegerea indicatoarelor de securitate

Alegerea indicatoarelor de securitate 1. Modelul nu mai este admis din Dec 1998. Se recomand ă

1. Modelul nu mai este admis din Dec 1998.

Se recomandă ȋnlocuirea.

2. Model ȋncă admis in locaƫiile ȋn care este deja instalat.

3. Formatul valid din Aprilie 1996, conform

unei directive europene EN1838/1999. Model ȋncă admis in locaƫiile ȋn care este instalat

4. Noul format european conform ISO

7010

in loca ƫ iile ȋn care este instalat 4. Noul format european conform ISO 7010 ©

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

in loca ƫ iile ȋn care este instalat 4. Noul format european conform ISO 7010 ©
in loca ƫ iile ȋn care este instalat 4. Noul format european conform ISO 7010 ©

18

ISO 7010 sau ISO 3864-1?

ISO 7010 sau ISO 3864-1? Incendiu Stingator Portabil Informare Telefon de urgenta Hidrant Incendiu Dus de

Incendiu Stingator PortabilISO 7010 sau ISO 3864-1? Informare Telefon de urgenta Hidrant Incendiu Dus de urgenta Incendiu Buton

ISO 7010 sau ISO 3864-1? Incendiu Stingator Portabil Informare Telefon de urgenta Hidrant Incendiu Dus de

Informare Telefon de urgenta

HidrantIncendiu Stingator Portabil Informare Telefon de urgenta Incendiu Dus de urgenta Incendiu Buton de avertizare Statie

Incendiu

Dus de urgentaPortabil Informare Telefon de urgenta Hidrant Incendiu Incendiu Buton de avertizare Statie de spalare si clatire

Incendiu Buton de avertizareInformare Telefon de urgenta Hidrant Incendiu Dus de urgenta Statie de spalare si clatire fata Incendiu

Statie de spalare si clatire fataHidrant Incendiu Dus de urgenta Incendiu Buton de avertizare Incendiu Telefon pompieri Incendiu Echipamente de stingere

Incendiu Telefon pompieriButon de avertizare Statie de spalare si clatire fata Incendiu Echipamente de stingere Doctor Targa Directie

Incendiu Echipamente de stingereStatie de spalare si clatire fata Incendiu Telefon pompieri Doctor Targa Directie de evacuare Evacuare /

DoctorIncendiu Telefon pompieri Incendiu Echipamente de stingere Targa Directie de evacuare Evacuare / Usa de evacuare

TargaTelefon pompieri Incendiu Echipamente de stingere Doctor Directie de evacuare Evacuare / Usa de evacuare Punct

Directie de evacuarepompieri Incendiu Echipamente de stingere Doctor Targa Evacuare / Usa de evacuare Punct de Intalnire Localizare

Evacuare / Usa de evacuareEchipamente de stingere Doctor Targa Directie de evacuare Punct de Intalnire Localizare © 2013 Eaton. All

Doctor Targa Directie de evacuare Evacuare / Usa de evacuare Punct de Intalnire Localizare © 2013

Punct de Intalnirede stingere Doctor Targa Directie de evacuare Evacuare / Usa de evacuare Localizare © 2013 Eaton.

Targa Directie de evacuare Evacuare / Usa de evacuare Punct de Intalnire Localizare © 2013 Eaton.

Localizare

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

Targa Directie de evacuare Evacuare / Usa de evacuare Punct de Intalnire Localizare © 2013 Eaton.
Targa Directie de evacuare Evacuare / Usa de evacuare Punct de Intalnire Localizare © 2013 Eaton.
Targa Directie de evacuare Evacuare / Usa de evacuare Punct de Intalnire Localizare © 2013 Eaton.

19

???
???

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

??? © 2013 Eaton. All Rights Reserved 20
20
20
© 2013 Eaton. All Rights Reserved 21
© 2013 Eaton. All Rights Reserved 21
© 2013 Eaton. All Rights Reserved 21
© 2013 Eaton. All Rights Reserved 21

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

21

Indicatoarele de securitate la evacuare

7.23.7.3. Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie să funcƫioneze permanent cât timp există personal în clădire, cu următoarele excepƫii :

- unde există sistem de supraveghere permanent al iluminatului ;

- unde acest sistem de iluminat este asigurat de iluminatul natural pe perioada activităƫii în clădire.

este asigurat de iluminatul natural pe perioada activit ăƫ ii în cl ă dire. © 2013

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

este asigurat de iluminatul natural pe perioada activit ăƫ ii în cl ă dire. © 2013

22

Locaƫii suplimentare

Se vor suplimenta cu nr de corpuri de iluminat astfel incat sa fie

acoperite si urmatoarele locatii.

Lifturi persoane, marfă, maşini

Cel mai probabil acestea sunt localizate deja pe ruta căilor de evacure, cu toate acestea se va avea in vedere că ȋn cazuri

exceptionale ar putea reprezenta un risc situaƫia ȋn care persoane

vor fi reƫinute ȋn ele ȋn cazul unei caderi de tensiune.

Toaletele sau locaƫii similare ce depăşesc suprafata de 8m2 şi toate locaƫiile inclusiv refugiile pentru persoane cu dizabilităƫi, indiferent de suprafaƫă.

Scările rulante pentru a permite utilizatorilor să coboare din ele in sigurantă.

Parcări acoperite, de-a lungul căilor de circulatie a pietonilor.

Camere tehnice, laboratoare se va asigura un nivel de iluminare crescut, iar autonomia de funcƫionare este până la oprirea ȋn siguranƫă a procesului periculos.

de func ƫionare este pân ă la oprirea ȋn siguranƫă a procesului periculos. © 2013 Eaton.

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

de func ƫionare este pân ă la oprirea ȋn siguranƫă a procesului periculos. © 2013 Eaton.

23

Iluminatul pentru parcaj NP127/2009

Iluminatul pentru parcaj NP127/2009 © 2013 Eaton. All Rights Reserved 24
Iluminatul pentru parcaj NP127/2009 © 2013 Eaton. All Rights Reserved 24
Iluminatul pentru parcaj NP127/2009 © 2013 Eaton. All Rights Reserved 24
Iluminatul pentru parcaj NP127/2009 © 2013 Eaton. All Rights Reserved 24

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

Iluminatul pentru parcaj NP127/2009 © 2013 Eaton. All Rights Reserved 24

24

“Less is More”

“Less is More” © 2013 Eaton. All Rights Reserved 25
“Less is More” © 2013 Eaton. All Rights Reserved 25

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

“Less is More” © 2013 Eaton. All Rights Reserved 25

25

Iluminarea căilor de evacuare

0,5 lx

Iluminarea c ă ilor de evacuare 0,5 lx 1 lx 1 m 2 m 0,5 lx
Iluminarea c ă ilor de evacuare 0,5 lx 1 lx 1 m 2 m 0,5 lx
Iluminarea c ă ilor de evacuare 0,5 lx 1 lx 1 m 2 m 0,5 lx

1 lx

1 m

2 m

0,5 lx

Iluminarea c ă ilor de evacuare 0,5 lx 1 lx 1 m 2 m 0,5 lx
Iluminarea c ă ilor de evacuare 0,5 lx 1 lx 1 m 2 m 0,5 lx

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

SR EN1838 Căile de evacuare cu o laƫime mai mică de 2m vor fi iluminate de-a lungul axei centrale cu minim 1Lx, iar restul de 50% din suprafata ramasă cu minim

0,5Lx.

Inălƫimea la care se vor face măsuratori va fi de max. 2 cm de

la nivelul pardoselii.

Pentru căile de evacuare mai late se vor considera suprafeƫe multiple de iluminare sau o zonă deschisă (0,5Lx).

Uniformitate: 1:40

NP061 recomandă (%) din iluminatul general.

de iluminare sau o zon ă deschis ă (0,5Lx). Uniformitate: 1:40 NP061 – recomand ă (%)

26

Iluminarea căilor de evacuare

Iluminarea c ă ilor de evacuare © 2013 Eaton. All Rights Reserved I7/2011: De-a lungul c
Iluminarea c ă ilor de evacuare © 2013 Eaton. All Rights Reserved I7/2011: De-a lungul c

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

I7/2011: De-a lungul căilor de evacuare, distanƫa dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri.

c ă ilor de evacuare, distan ƫ a dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie s

27

Uniformitate 1:40!!!

Uniformitate 1:40!!! © 2013 Eaton. All Rights Reserved 28
Uniformitate 1:40!!! © 2013 Eaton. All Rights Reserved 28

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

Uniformitate 1:40!!! © 2013 Eaton. All Rights Reserved 28
Uniformitate 1:40!!! © 2013 Eaton. All Rights Reserved 28

28

Pasul 5 Iluminatul ȋmpotriva panicii

Incăperi cu suprafaƫa mai mare de 60m2.

Valoarea minimă de iluminare: 0,5 Lx; Uniformitate (Emin/Emax): 1:40

Suprafaƫa utilă nu va lua in considerare zona de 0,5m de la perete

1:40 Suprafa ƫ a util ă nu va lua in considerare zona de 0,5m de la
1:40 Suprafa ƫ a util ă nu va lua in considerare zona de 0,5m de la

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

1:40 Suprafa ƫ a util ă nu va lua in considerare zona de 0,5m de la

29

Verific ă ri periodice a sistemului de iluminat I7/2011 Cap 8.3: Testarea este obligatorie!!! ©

Verificări periodice a sistemului de iluminat

Verific ă ri periodice a sistemului de iluminat I7/2011 Cap 8.3: Testarea este obligatorie!!! © 2013

I7/2011 Cap 8.3: Testarea este obligatorie!!!

ri periodice a sistemului de iluminat I7/2011 Cap 8.3: Testarea este obligatorie!!! © 2013 Eaton. All

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

ri periodice a sistemului de iluminat I7/2011 Cap 8.3: Testarea este obligatorie!!! © 2013 Eaton. All

30

Opƫiuni de testare

Luminoblocuri

Op ƫiuni de testare Luminoblocuri Fara Monitorizare - func ƫ ionare ȋ n regim permanent -

Fara Monitorizare

- funcƫionare ȋn regim permanent

- Testare individuală lunar/anual

Autotest

- lunar/anual si semnalizare LED

- Inspectie lunară/anuală

Monitorizare Centralizată

- Cablu de date suplimentar

ă Monitorizare Centralizat ă - Cablu de date suplimentar Sisteme Alimentare Centralizata CBS AC/DC Monitorizare de

Sisteme Alimentare Centralizata

- Cablu de date suplimentar Sisteme Alimentare Centralizata CBS AC/DC Monitorizare de Circuit - semnalizare defect

CBS AC/DC

Monitorizare de Circuit

- semnalizare defect circuit

- Inspecƫie lunară de funcƫionare AIL

Monitorizare Individuală

- Automat pentru fiecare AIL

- Nu este necesar cablu de date

suplimentar

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

ă - Automat pentru fiecare AIL - Nu este necesar cablu de date suplimentar © 2013

31

© 2013 Eaton. All Rights Reserved 32

© 2013 Eaton. All Rights Reserved

© 2013 Eaton. All Rights Reserved 32

32