Sunteți pe pagina 1din 3

Institutor : Guiu Simona

GPN : Grădinița Nr. 2, Rm. Vâlcea


An școlar 2018 - 2019
Rm. Vâlcea, județul Vâlcea

Educația copiilor în spiritul


valorilor naționale

Păstrarea valorilor naționale reprezintă o necesitate pentru fiecare popor ce își prețuiește
propria identitate.
Alexandru Vlahuță spunea : ”Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios,
în mijlocul unui popor atât de deștept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie și
cum să nu-ți ridice fruntea, ca falnicii strămoși de odinioară, mândru că poți spune: ”Sunt
român !”
Valorile naționale sunt parte din ființa noastră socio-culturală, acestea contribuie la
formarea noastră ca cetățeni apartenenți ai unei națiuni, ai unei țări, ai națiunii românești . Prin
cunoașterea elementelor ce ne definesc, a acestor valori naționale putem să aflăm mai multe
informații cu privire la trecutul nostru istoric, cu privire la originile noastre, originile noastre
latine.
Prin cunoașterea valorilor naționale precum obiceiurile, tradițiile, portul popular, izvoarele
istorice suntem capabili să cunoaștem specificul național.
Cunoașterea valorilor naționale duce, de asemenea, la descoperirea diferențelor dintre
poporul român și celelalte popoare romanice și a prețuirii mult mai mult a propriilor ”comori”
istorice, obiceiuri și tradiții ale țării noastre.
Păstrarea valorilor naționale este necesară pentru propria noastră identificare ca popor
român și ca națiune, iar cadrele didactice au obligația morală să împărtășească tinerelor generații,
începând chiar cu cei din învățământul preșcolar izvoarele istorice, portul popular, tradițiile și
obiceiurile pentru a-i forma pe elevi in spiritul cunoașterii și respectării valorilor autentice și
perene ale poporului român.
Prețuirea și afirmarea valorilor noastre naționale, crearea oportunității unui schimb de
experiențe cu cei formați în acest sens, iar apoi valorificarea experiențelor obținute în cadrul
procesului instructiv - educativ contribuie semnificativ la creșterea calității învățământului, în
general și a învățământului preșcolar, în special.

1
Această prețuire și păstrare a tradițiilor și obiceiurilor poporului român presupune
instituirea la elevii învățământului preșcolar a unor activități curriculare dar și extracurriculare
astfel încât preșcolarii să se formeze în spiritul valorilor naționale ce definesc de fapt valorile
culturii țării noastre.
Activitățile curriculare și extracurriculare presupun un anumit număr de activități necesar
dezvoltării la copiii preșcolari a unor atitudini și comportamente în spiritul acestor valori începând
cu portul popular și diferențele portului popular pe zone, izvoarele istorice ale zonelor țării
noastre,datinile, obiceiurile, credințele și tradițiile .
Valorile personale se conturează în copilărie de la o vârstă fragedă, și părinții pot fi printre
cei care contribuie la construirea primului set de valori, acasă, prin împărtășirea obiceiurilor și
tradițiilor. În familie copiii învață să deosebească binele de rău, frumosul, să muncească, să
respecte adevărul, să țină cont de anumite reguli de comportament, să-și formeze gustul pentru
estetic și frumos, pentru păstrarea și transmiterea valorilor naționale.

Activitățile curriculare și extracurriculare presupun forme de predare, învățare ce


împărtășesc:
 Cunoașterea valorilor folclorice locale;
 Diferențele dintre valorile folclorice locale și valorile folclorile ale altor zone din
țara noastră
 Trezirea curiozității și dezvoltarea interesului preșcolarilor pentru valorile culturii
naționale;
 Trezirea curiozității și dezvoltarea interesului preșcolarilor pentru izvoarele istorice
ale țării noastre ce contribuie la cunoașterea valorilor naționale;
 Crearea unui climat educațional caracterizat prin deschidere față de diversitatea
etno-culturală a preșcolarilor și prin valorificarea pozitivă a acestor diferențe;
 Crearea oportunității unui schimb de experiență, pe anumite zone din țară, în
vederea creșterii calității educației în spiritul valorilor naționale în învățământul
preșcolar.

Datoria cadrelor didactice, începând cu învățământul preșcolar este de a păstra cu sfințenie


aceste comori ale sufletului popular pentru ca numele strămoșilor părinți ai noștri și ființa noastră
românească să trăiască în veci.
Deschiderea cadrului didactic către raportarea axiologică, către raportarea la valorile
naționale, dar și către o permanent evoluție a sa, este important pentru formarea viitoarelor
generații de copii în spiritul și atitudinea pozitivă a valorilor și tradițiilor națiunii noastre.

2
Ceea ce reprezintă o atitudine necesară este abordarea pregătirii și implementării
exercițiilor și activităților axiologice cu elevii din învățământul preșcolar, activități ce presupun
transmiterea dar și formarea preșcolarului în acest spirit. Prin aceste activități copiii sunt antrenați
în dezvoltarea lor armonioasă în acord cu valorile naționale dar și în acord cu dezvoltarea gîndirii,
creativității, pentru formarea unui profil dezirabil al unui viitor adult.
Aproape în fiecare lună copiii trec prin experiențe ce presupun dezvoltarea lor in spiritul
datinilor, tradițiilor și obiceiurilor poporului român:
 Sărbătorile de toamnă
 Crăciunul
 Dragobetele, ziua îndrăgostiților când se pune accent pe portul popular
 Mărțișorul, tradiția mărțișorului, activități artistice
 Sfintele Sărbători de Paști, etc.
Multiculturalitatea va duce la înglobarea valorilor europene, individuale dar și a celor
specifice poporului român, de aceea este foarte important ca preșcolarii să își cunoască originile
istorice. Tocmai din acest motiv, pentru a crea premisele necesare formării conștiinței universale
în propria conștiință se presupun desfășurarea de activități instructiv-educative și pe baza
suportului textelor literaturii pentru copii, unde, prin foarte multe povești și poezii sunt aduse la
cunoștința micilor elevi datini, obiceiuri și tradiții atât de necesare cunoașterii poporului român.

Bibliografie:
1. Ceaușu, Ghe. ”Pe drumul gândirii axiologice”, București, Editura Paideia, 2013

S-ar putea să vă placă și