Sunteți pe pagina 1din 1

Teza de doctorat

Tema : „MODELAREA NUMERICĂ A TERENULUI PE BAZA


ÎNREGISTRĂRILOR FOTOGRAMMETRICE ŞI SATELITARE”
Conducător de doctorat:
Col.(r) prof. univ. dr. ing. NICULAE RĂDUCANU

Listă lucrări
[1] Necula, L. 2004. Probleme actuale şi de perspectivă privind modelarea
numerică a terenului, Referat pregătire pentru doctorat, Academia Tehnică
Militară.

[2] Necula, L. 2005. Precizia modelării terenului în fotogrammetrie şi


teledetecţie, Referat pregătire pentru doctorat, Academia Tehnică Militară

[3] Necula, L. 2005. Contribuţii la modelarea numerică a terenului, Referat


pregătire pentru doctorat, Academia Tehnică Militară

[4] Necula, L. 2011. Evaluarea calităţii modelului numeric. Relaţia teren-eroare,


Comunicare ştiinţifică, Direcţia Topografică Militară, Cercul MilitarNaţional

[5] Necula, L. 2011. Reasamblarea înregistrărilor satelitare în geometrie


epipolară folosind proiecţia paralelă, Comunicare ştiinţifică, Agenția de
Cercetare pentru Tehnici și Tehnologii Militare, Cercul MilitarNaţional

[6] Necula, L. 2011. Distribuţia spaţială a erorilor asociate modelului numeric al


terenului, Comunicare ştiinţifică, Agenția de Cercetare pentru Tehnici și
Tehnologii Militare, Cercul MilitarNaţional