Sunteți pe pagina 1din 4

Formule paralelipipedul dreptunghic și cubul- aria laterală, aria totală și

volumul -pregătire EN clasa a 8-a (probleme rezolvate geometrie în spațiu)

DEF-Paralelipipedul dreptunghic este o prismă dreaptă cu baza dreptunghi. Fiind dat


un paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’ definim
dimensiunile L=LUNGIMEA, l=LĂȚIMEA și h=ÎNĂLȚIMEA(sau adâncimea după caz).

 L=AB=A’B’=CD=C’D’
 l=AD=A’D’=BC=B’C’
 h=AA’=BB’=CC’=DD’
 d=DIAGONALA paralelipipedului=A’C.

FORMULE: paralelipipedul dreptunghic fiind o prismă, formulele rămân aceleași, însă


putem să le particularizăm astfel:

Al=aria laterală; At=aria totală, V=volumul, d=diagonala paralelipipedului, Pb=perimetrul


bazei, Ab=aria bazei.
CUBUL

DEF-Cubul este un paralelipiped dreptunghic cu toate laturile egale. Dacă notăm cu l latura
cubului, obținem următoarele FORMULE:

Al=aria laterală; At=aria totală, V=volumul, df=diagonala unei fețe(dpătrat), d=diagonala


cubului(dcub), Pb=perimetrul bazei, Ab=aria bazei.
PROBLEME propuse și rezolvate:
Problema 1) Aria laterală a unui cub ABCDEFGH este 484 cm².
a) Calculați lungimea muchiei cubului AB;
b) Calculați lungimile diagonalelor BG și BH;
c) Calculați aria totală și volumul cubului.
Problema 2) Fie ABCDA’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic cu AB=8 cm, BC=6 cm și
CC’=10 cm. Aflați: a)lungimea diagonalei paralelipipedului;
b) Aria totală și volumul paralelipipedului;
c) aria patrulaterului A’BCD’.
REZOLVARE Problema 1)
cub ABCDEFGH cu Al=484 cm²

a) Al=4l² =>484=4l² =>l²=484:4=121 =>l=11 =>AB=11cm.


b) BG=diagonala unei fețe=l√2 =>BG=11√2cm.
BH=diagonala cubului=l√3 =>BH=11√3cm.
c) At=6l² =>At=6*11² =>At=6*121 =>At=726cm².
V=l³ =>V=11³ =>V=121*11 =>V=1331cm³.
REZOLVARE Problema 2)
ABCDA’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic cu:
AB=L=8 cm, BC=l=6 cm și CC’=h=10 cm.

a) AC’=d. Aplicăm formula d²=L²+l²+h² =>d²=8²+6²+10² =>d²=64+36+100=200 =>d=√200


=>d=10√2cm.
b) At=2Ll+2lh+2Lh =>At=2*8*6+2*6*10+2*8*10 =>At=96+120+160 =>At=376cm².
V=Llh =>V=8*6*10 =>V=480cm³.
c) A’BCD’ dreptunghi=>A=A’B*BC
Aplicăm Teorema lui Pitagora în triunghiul A’AB: A’B²=A’A²+AB²
=>A’B²=10²+8²=100+64=164. =>A’B=√164=2√41cm.
AriaA’BCD’=A’B*BC=2√41*6=12√41cm².