Sunteți pe pagina 1din 8

Temă de casă toxicologie

Student:Surca Angelica
Grupa: 746 IPA-ISB

Într-un test de determinare a dozei medii letale DL50

Doză
Nr.
insecte
(mg/l)
10.2 50
7.7 49
5.1 46
3.8 48
2.6 50

Aceste rezultate au fost comparate cu un lot de control constituit d


insecticidul şi în care nr de decese înregistrate după 1h a fost egal
respectivului insecticid şi un interval de încreder

Indicaţii: Rezolvarea problemei se va prezenta sub forma unei foi


include ;i reprezentarea grafica a dreptei unităţi probit-logaritmul doz
întregi ale frecvenţei mortalităţii (%).Intervalul de încredere de 95%
folosi formula (20) din curs pentru calculul deviaţiei standard

Nr. insecte
Doză Nr. Mortalitate Log
moarte
(mg/l) insecte % Doza
după 1h
2.6 50 6 12 0.4150
3.8 48 16 33 0.5798
5.1 46 24 52 0.7076
7.7 49 42 86 0.8865
10.2 50 44 88 1.0086
243

Mortalitatea în funcție de doză M


100 100
f(x) = 9.4119882208x
R² = 0.9776587439
Mortalitate %
Mortalitate%

50 50

0 0
1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6 10.8 0.2

Doză[mg/L]
50 50

Mortalit
Mortalit
0 0
1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6 10.8 0.2

Doză[mg/L]

Doză Log Unități


Mortalitate %
(mg/l) Doză probit
2.6 0.4150 12 3.82
3.8 0.5798 33 4.56
5.1 0.7076 52 5.13
7.7 0.8865 86 6.13
10.2 1.0086 88 6.23
3.5974

Unități probit-logaritmul dozei


7
6 f(x) = 4.3042720305x + 2.0771468489
R² = 0.9778746687
5
4
3
2
1
0
0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10

y unitati_pr
obit  a  b  x ; unde x
y = 4.3043 x + 2.0771

a= 2.0771 5a
b= 4.3043
DL50= 4.7760 DL50  10 b

m= 5
lgDL50= 0.6791
∑lg(Doza)= 3.5974
s(log DL50)= 0.3287

N= 243
σx = 0.0211
df= 242
t= 1.96 1-α=0.95 DL50 populatie  DL50 esantion  t
DL50 min= 4.7347
DL50 max= 4.8173

df = N – 1
Doza medie letală DL50 a insecticidului are valoarea 4.7760.
Răspuns : În urma calculelor am obţinut un interval de încredere de 95% pentru
DL50 cuprins între 4.7347 şi 4.8173.
e casă toxicologie
nt:Surca Angelica
upa: 746 IPA-ISB

letale DL50 a unui insecticid s-au obținut urmatoarele rezultate:

Nr.
insecte

moarte
după 1h
44
42
24
16
6

t de control constituit din 49 de insecte cărora nu li s-a administrat


rate după 1h a fost egal cu zero.Estimaţi doza medie letală DL50 a
un interval de încredere de 95% pentru aceasta.

enta sub forma unei foi de calculul din programul EXCEL care va
ţi probit-logaritmul dozei.Se vor folosi în calcule valorile aproximate
alul de încredere de 95% se va calcula cu relaţia (12) din curs.Se va
lculul deviaţiei standard a logaritmului dozei medii letale 50.

Mortalitate în funcţie de logaritmul dozei


100

f(x) = - 47.6636329486x^2 + 206.2554246875x - 67.3899623351


R² = 0.9766203959
Mortalitate %

50

0
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Logaritm din doză
50

Mortalit

0
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Logaritm din doză

a  b  x ; unde x  lg Doza

ulatie  DL50 esantion  t  ̂ x

=N–1