Sunteți pe pagina 1din 3

Model 75

Subiectul I
Citeste următorul fragment:
Revin la dialogul nostru. În care dumneavoastră credeți, în vreme ce eu nu. Și mă tem
că am motive bune să mă îndoiesc.
Sper că nu e necesar să vă lămuresc ce sentimente vă port. Vă reamintesc doar ce
am mărturisit la lansarea cărții dumneavoastră de interviuri, ”Sertarul scriitorului
român”. Că de când v-ați făcut apariția la carnavalul literelor românești, m-ați surprins
cu niște calități foarte rare, azi, chiar și la tinerii dotați. Curtoazia dumneavoastră, e de-a
dreptul stranie, într-o vreme în care, la ordinea zilei, pe malurile Dâmboviței, e pofta de
a-l examina pe celălalt. La fel de ciudată e și grija dumneavoastră pentru nuanțe. Căci
azi, în România, se poartă tonul răstit și cam din topor. Când nu se trece direct la injurii.
Iar tratamentul de care au parte bătrânii mă face să mă gândesc că tribunalele din
jungla africană care-și omoară bătrânii sunt, cel puțin, sincere. N-as vrea să mă
înțelegeți greșit.
Nu mă număr printre cei care socotesc anormale conflictele dintre generații.
Dimportivă, le consider firești. Și oricât nu ne-ar convenii să recunoaștem, știu că noi,
bătrânii, nu avem nicio șansă în aceste conflicte. Că nicio societate nu are ce face cu
melancoliile. Vrea ceva nou. În consecință, nu că bătrânii sunt contestați azi, cu glas
tare,m-a surprins. Ceea ce m-a șocat a fost altceva. Descoperirea că provocăm ură! Da,
da, ură. Nu exagerez. Și mărturisesc că pentru o asemenea descoperire nu eram
pregătit. Din câte țin eu minte, generația mea a suferit în adolescență de alt păcat.
Poate și din pricina războiului, care ne inhiba elanurile, noi ne-am refugiat într-un soi de
respect bolnăvicios și steril față de valorile consacrate. Erau prea multe nesiguranțe și
spaime ca să găsim resurse pentru puțină impertinență, naturală de altfel în alte
condiții. Probabil, contestarea vârstnicilor ni s-ar fi părut nu numai necuviincioasă. Date
fiind vremurile, ni s-ar fi părut, cred, și inoportună. Pe când acum, e aproape o modă, am
impresia, să ni se arate celor cu mai puțin viitor ( zic mai puțin pentru a fi optimist) că
suntem niște vechituri. De parcă ni s-ar reproșa că, încă, mai existăm!
Daniel Cristea-Enache, Convorbiri cu Octavian Paler
A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre cerințele cu privire la text:
1. Menționează sensul din text al expresiei la ordine zilei.
2. Indică, valorificând informațiile transmise de text, una dintre calit ățile rare cu
care autorul textului l-a surprins pe Octavian Paler.
3. Explică, folosind informațiile din text, de ce contestarea vârstnicilor i s-a p ărut
lui O. Paler inoportună.
4. Precizează motivul pentru care, în concepția lui O. Paler, bătrânii nu au nicio
șansă în conflictul dintre generații.
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, imaginea societății românești contemporane, așa
cum este surprinsă de O. Paler în al doilea paragraf al textului dat.
B. Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă
respectul față de ceilalți mai poate sau nu mai poate fi considerat o valoare
umană în societatea contemporană, folosind informații transmise de text cât și din
viața personală.
In redactarea textului, vei avea în vedere urm ătoarele repere:
-formularea tezei/problematicii puse în discu ție; 2p.
-menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematic ă; 2p.
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a dou ă argumente adecvate pozi ției adoptate; 12p.
- formularea unei concluzii pertinente; 2p.
-utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 1p.
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1p.

Subiectul al II-lea
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul urm ător, evidențiind două trăsături
ale simbolismului:

Sunt cîţiva morţi în oraş, iubito,


Chiar pentru asta am venit să-ţi spun;
Pe catafalc, de căldură-n oraş, –
Încet, cadavrele se descompun.

Ce vii se mişcă şi ei descompuşi,


Cu lutul de căldură asudat;
E miros de cadavre, iubito,
Şi azi, chiar sînul tău e mai lăsat.

Toarnă pe covoare parfume tari,


Adu roze pe tine să le pun;
Sunt cîţiva morţi în oraş, iubito,
Şi-ncet, cadavrele se descompun…
George Bacovia, Cuptor
Subiectul al III-lea
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a
unui personaj dintr-un text dramatic studiat.
În elaborarea eseului vei avea în vedere urm ătoarele repere:
- prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului din textul dramatic studiat;
- evidențierea unei trăsături de caracter a personajului ales prin dou ă episoade/secven țe comentate;
- analiza, la alegere, a două componente de structur ă și de limbaj ale textului dramatic studiat, semnificative
pentru construcția personajului, din seria: acțiune, conflict, modalit ăți de caracterizare, limbaj.

S-ar putea să vă placă și