Sunteți pe pagina 1din 1

Decretul 302/2015 M.Of.

157 din 05-mar-2015

DECRET nr. 302 din 5 martie 2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 15 alin. (1)
şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se numeşte ca membru al Plenului Consiliului Concurenţei, în funcţia de vicepreşedinte, domnul Otilian Neagoe, pentru
un mandat de 5 ani.
-****-
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 157 din data de 5 martie 2015

pag. 1 10/23/2018 : office.bucuresti@jgv.ro