Sunteți pe pagina 1din 11

LEGISLAȚIA ȘI PROTECȚIA

CONSUMATORILOR
Produsul studiat: Branzatopita cu ciuperci

Grupa:747 B

Student: Buciuc Mihnea Claudiu


1.Fotografii ale produsului

2. Produsul se incadreaza in categoria 01.7.5 (Branza topita) din REGULAMENTUL (UE)


NR. 1129/2011 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei II la
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea
unei liste a Uniunii a aditivilor alimentari.
3.Lista a legislatiei aplicabila

 Ordinul nr. 321/2003 pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile


sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de
lapte conservat, parţial sau total deshidratat, destinate consumului uman

 Ordinul 524/ 958/ 8/ 2003 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub
care se vând şi condiţiile de calitate ale grăsimilor tartinabile destinate
comercializării ( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007)

 Ordonanța nr. 21/1992 din 21/08/1992 privind protecția consumatorilor

 Hotărârea nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legală


IML 801 Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum

 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului


din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și
(CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de
abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a
Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a
Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și
2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei

 Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului


din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari

 Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de


stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele
alimentare.

 Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind


criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.

 Ordinul nr. 420/2008 privind stabilirea atribuţiilor Inspecţiei de Stat pentru


Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor

4. Lista a parametrilor legali analizabili :


a. Conform etichetei:
 Masa neta : 100g
 Ingrediente:Branzeturi, smantana,zer praf,amidon,laptepraf,saruri de
topire,sare,stabilizator(carboximetilceluloza)
 Grăsime raportata la substanța uscată : 30 %

b. Conform declarației nutriționale (de pe ambalaj):


 Valoare energetică : 125 kcal
 Grăsimi : 12g
 Acizi grași saturați:0 g
 Glucide : 6g
 Zaharuri : 0g
 Proteine : 5g
 Sare : 3g
c. Aditivi utilizați:

Numarul E Denumire/ Note de subsol Nivelul maxim (mg/l sau Restricții/excepție


mg/kg, dupa caz)
E 100 Curcumină/(33) 100 numai brânză topită
aromatizată
E 102 Tartrazină/(33) 100 numai brânză topită
aromatizată
E 104 Galben de chinolină/(33) 100 numai brânză topită
aromatizată
E 110 Galben Sunset (sunset 100 numai brânză topită
yellow) FCF/galben aromatizată
portocaliu S/(33)
E 120 Coșenilă, acid carminic, 100 numai brânză topită
carmine/(33) aromatizată
E 122 Azorubină, 100 numai brânză topită
carmoizină/(33)
E 124 Ponceau 4R, roșu coșenilă 100 numai brânză topită
A/(33) aromatizată
E 160 e Beta-apo-8′-carotenal (C 100 numai brânză topită
30) /(33) aromatizată
E 161b Luteină/(33) 100 numai brânză topită
aromatizată
E 160d Licopen 5 numai brânză topită
aromatizată
E 160a Caroteni quantum satis
E 160 c Extract de ardei roșu, quantum satis
capsantină, capsorubină
E 160b Annatto, bixină, norbixină 15
E 200-203 Acid sorbic – sorbați/ (1), 2000
(2)
E 234 Nizina / (29) 12,5
E 338-452 Acid fosforic – fosfați – di-, 20000
tri- și polifosfați /(1), (4)
E 427 Gumă cassia 2 500
E 551-559 Dioxid de siliciu – silicați 10 000
/(1)

(1): Aditivii pot fi adăugați individual sau în combinație.


(2): Nivelul maxim este aplicabil sumei, iar nivelurile sunt exprimate ca acid liber.
(4): Nivelul maxim este exprimat ca P2O5.
(29): Această substanță poate să fie prezentă în mod natural în anumite brânzeturi ca urmare a
procesului de fermentare.
(33): Maxim individual sau pentru o combinație de E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122,
E 124, E 160e și E 161b.

d. Criterii de siguranță a produselor alimentare si igiena a procesului


Categoria de produse Microorganisme/ Plan de Limite Metodă Etapă căreia i se
alimentare toxinele, prelevare (2) analitică de aplică criteriul
metaboliții de probe referință (3)
acestora (1)
n c m M

1.11. Brânzeturi, unt și Salmonella 5 0 Absența EN/ISO Produse introduse


smântână fabricate din în 25 g 6579 pe piață în timpul
lapte crud sau din lapte perioadei lor de
care a fost supus unui conservare
tratament termic
inferior celui de
pasteurizare (10)
5 0 Absența EN/ISO Produse introduse
în 25 g 6579 pe piață în timpul
perioadei lor de
conservare
1.21.Brânzeturi, lapte Enterotoxine 5 0 Nedectat Metoda Produse introduse
praf și zer praf, stafilococice e în 25 g europeană pe piață în timpul
menționate în criteriile de selecție perioadei lor de
pentru stafilococii a LCR conservare
coagulazo-pozitivi pentru
stafilococi
coagulazo-
pozitivi(13)

(1) n = numărul de unități care constituie proba; c = numărul de unități de probă care dau valori între
m și M.
(2) Pentru punctele 1.1-1.25 m = M.
(3) Se folosește ediția cea mai recentă a standardului
(10) Excluzând produsele pentru care producătorul poate demonstra, spre satisfacția autorităților
competente, că datorită timpului de maturare și a valorii aw a produsului, după caz, nu există nici un
risc de contaminare cu salmonela.
Etapa Pericole potenţiale Evaluare Măsuri de control/prevenire
procesului pericol
tehnologic G P CR

13)Referință: Laborator comunitar de referință pentru stafilococi coagulazo-pozitivi. Metoda


europeană de selecție pentru detectarea de enterotoxine stafilococice în lapte și produse lactate.

Microorganisme/toxinele Plan de Limite Metodă Etapă căreia i se


, metaboliții acestora prelevare de analitică de aplică criteriul
probe referință
n c m M
Enterobacteriaceae 5 2 <1/ml 5/ml ISO 21528-1 Sfârșitul procesului
de fabricație
E. coli 5 2 100 1000 ISO 16649-1 În timpul procesului
ufc/g ufc/g sau 2 de fabricație, când
se preconizează că
numărul de E. coli
este cel mai ridicat
Stafilococi coagulazo- 5 2 10 100 EN/ISO 6888-1 Sfârșitul procesului
pozitivi ufc/g ufc/g sau 2 de fabricație

e. Contaminanți
1. Plumb : Niveluri maxime (mg/kg greutate umedă) - 0,020
2. Dioxine si PCB: limite maxime Suma dioxinelor (OMS-PCDD/F-TEQ): 2,5 pg/g
grăsime; Suma dioxinelor și PCB de tipul dioxinei (OMS-PCDD/F-PCBTEQ): 5,5
pg/g grăsime; Suma PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180: 40
ng/g grăsime .
4. Lista a parametrilor tehnologici analizabili :
 Testul pasteurizarii (recomandat peroxidaza)
 Aciditatea
 Identificare amidonului
 Regulatori de aciditate (acid citric)
 Erucic
5.Concluzii:
Nu as consuma acest produs deoarece la fabricare se pot utiliza sortimente de brânză
de calitate mai scăzută şi ingrediente mai ieftine.
Risc chimic Medie Mica 2 - selectare furnizor
1. Receptie - micotoxine - buletin de analiză
calitativă şi -antibiotice şi hormoni - certificat sanitar veterinar
cantitativă - pesticide
branza a
materiilor
auxiliare(ciu
perci
Risc chimic Medie Mica 2 - selectare furnizor
- conservanţi - buletin de analiză
- fertilizanţi - Bune practici de igienă (GHP)
- metalegrele şi
- materiale radioactive producţie (GMP)
- reziduuri, detergenţi - test alcalinitate

2. Risc biologic: microorganisme Medie Mica 2 - Bunepractici de igienă (GHP)


patogene (Salmonella enteridis, şi producţie (GMP)
Salmonella typhimurium, - instruire personal
Brucella, - mentenanţăechipament
Streptococi, stafilococi,E. coli,
Shigella,
Stafilococ Enterotoxic )
Risc chimic: reziduuridetergenţi Mica Mica 1 - Bune practici de igienă (GHP)
- instruire personal
- efectuarea corecta a spalarii si
dezinfectarii utilajelor de lucru

Riscfizic: corpuri străine (insecte, Mica Mica 1 - Spatiu inchis


garnituri, aschiimetalice) - Bune practici de producţie
(GMP)
- instruire personal
- control dăunători

Maruntirea Risc biologic:Contaminare cu Mica Medie 2 - Respectarea măsurilor GMP şi


branzei si a germeni patogeni de la personal instruirea personalului privind
adaosurilor respectarea măsurilor GMP
(referitoare la normele de igiena
personala, igiena utilajelor si
igiena spatiului de lucru)
Risc chimic: -supradozarea - -
sarurilor de topire
Risc fizic: Prezenta corpurilor Mica Mica 1 Respectarea măsurilor GMP şi
straine de la personal, ustensile, instruirea personalului privind
mediu de lucru, resturi de ambalaj respectarea măsurilor GMP
(referitoare la normele de igiena
personala, igiena utilajelor si
igiena spatiului de lucru)

Formarea Risc biologic: atingerea unei Mare Mica 3 - Respectarea măsurilor GMP şi
amestecului temp inferioare celei de instruirea personalului privind
pasteurizare a amestecului respectarea măsurilor GMP
(referitoare la normele de igiena
personala, igiena utilajelor si
igiena spatiului de lucru)
Risc chimic: - - -

Risc fizic: - - -

Topirea Risc biologic: - - -

Risc chimic: - - -

Risc fizic: - - -

Racirea Risc biologic: 2 Respectarea măsurilor GMP şi


- microorganisme patogene instruirea personalului privind
respectarea măsurilor GMP
(referitoare la normele de igiena
personala, igiena utilajelor si
igiena spatiului de lucru)
Riscfizic: 1 Respectarea măsurilor GMP şi
- corpuri străine, fragmente de instruirea personalului privind
ambalaj respectarea măsurilor GMP
(referitoare la normele de igiena
personala, igiena utilajelor si
igiena spatiului de lucru)
Risc biologic: 3 Respectarea măsurilor GMP şi
Microorganisme patogene instruirea personalului privind
respectarea măsurilor GMP
(referitoare la normele de igiena
personala, igiena utilajelor si
igiena spatiului de lucru)
Ambalare Risc fizic: - - -

Risc chimic - - - -

Risc biologic - - - -

Depozitare Risc fizic - - - -


Risc chimic - - - -
Risc biologic - - -
Q1: Există Q2: Este Q3: Există Q4: Există o
măsuri etapa posibilitatea ca etapă
preventive respectivă în această etapă ulterioară
pentru destinată să să intervină o care poate
prevenirea elimine contaminare elimina sau
Etapa Factor de risc riscului de pericolul excesivă (o reduce
apariţie a sau să creştere în probabilitatea PCC sau
pericolelor reducă nivelul admis de apariţie a PC?
identificate? riscul de sau peste limita pericolului
apariţie a nivelului admis) identificat
pericolului datorată pînă la un
NU – nu este pînă la un pericolelor nivel
PCC DA – Q2 nivel identificate? acceptabil?
acceptabil? NU – nu este NU – este
NU – Q3 PCC PCC
DA – este DA – Q4 DA – nu este
PCC PCC
B:Microorganis DA NU Da DA Pc
Receptie me patogene
branza C.:Substante DA Nu Nu - Pc
chimice din
alterare,
pesticide

B.:microorganis DA NU DA DA Pc
Pregatirea me patogene
materiei C.:urme de DA NU NU - Pc
prime substante
chimice,compusi
din alterare

Maruntirea B:microorganis Da Nu Nu - Pc
branzei me patogene
C.: reziduuri Da Nu Nu - Pc
detergenţi

Formarea B: Da Nu Da - PCC1
amestecului microorganisme
patogene
R.C.: reziduuri DA Nu Nu - Pc
detergenţi

Topirea B: DA Nu Nu - PC
branzei microorganisme
patogene
C.: reziduuri NU - - - Pc
detergenţi

Racire B.:microorganis DA Nu Nu Pc
me patogene
C.: reziduuri DA Nu Nu - Pc
detergenţi
Ambalare B.: Da Nu Nu - Pc
microorganisme
patogene

Depozitare B.: DA Nu Nu - Pc
microorganisme
patogene

Recepţia materiei prime şi a adaosurilor

Pregătirea brânzeturilor şi a adaosurilor

Mărunţirea brânzeturilor şi a adaosurilor(ciupercilor)

Pregătirea amestecului

(conform reţetei de fabricaţie)

Amestecarea componeţilor şi a sărurilor de


Săruri de topire
topire

Topirea amestecului

(materie primă+săruri)

Evacuarea brânzei din oala de topire

Ambalarea brânzei topite

Răcirea brânzei topite

Depozitarea brânzei topite