Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Şcoala: Gimnaziala Nr.3 Laceni


Clasa: a VII-a
Profesor: Balea Mariana
Disciplina: Educaţie tehnologică
Modulul: Tehnologii de comunicaţii şi transport
Unitatea de învăţare: Reţele de comunicaţii
Tema: Reţeaua de telefonie
Tipul lecţiei: Mixtă
Durata: 50 min

A. Necesitatea studierii temei: Stimularea încrederii în sine a elevilor, dezvoltarea


abilităţilor de comunicare argumentativă şi relaţionare cu colegii din grup.

B. Structura conţinutului temei:

Reţele de comunicaţii (AC1) Reţeaua de telefonie fixă (AC2)


Reţeaua de telefonie mobilă (AC3)
Reţeaua de sateliţi (AC4)

C. Coduri utilizate:

C1. Experienţa anterioară NOT LICENSED NOTC2.


LICENSEDCuvinte
NOT LICcheie
ENSED NOT LICENSED C3. Resurse materiale
Ce ştiu elevii: Fişe de documentare
-să definească sistemul de NOTTelefon fix
LICENSED Telefon mobil
NOT LICENSED NOT LICabluri
CENSED torsadate CabluNOT
opticLICENSED
Manual
comunicaţii
-structura sistemului de NOT LICENSED
TERMINALE NOT LICRETEAUA
ENSED DE TELEFONIE
NOT LICENSED CAI NOT LICENSED
comunicaţii
-noţiuni despre căile de NOTFaxLICENSED
Telegraf Telex NOT LICENSED NOT LICENSED NOT LICENSED
Unde electromagnetice
NODURI
comunicaţii
NOT LICENSED NOT LICENSED NOT LICENSED NOT LICENSED
-noţiuni despre reţelele
informatice
NOT LICENSED NOT LICENSEDCentrale digitaleNOT LICENSED
Sateliti de comunicatie NOT LICENSED
Ce au elevii: Centrale analogice

-manual
-fişa de documentare
Ce pot face elevii:
-să studieze conţinutul şi să-l
predea colegilor
-să partipe la un concurs pe
grupe, răspunzând correct
întrebărilor şi încadrându-se în
timp
D.Competente specifice:

O1. Să-şi dezvolte abilităţile de comunicare şi relaţionare cu colegii din grup;


O2. Să descrie reţeaua de telefonie fixă;
O3. Să descrie reţeaua de telefonie mobilă;
O4. Să descrie reţelele de sateliţi.

Obiective Capacităţi care urmează a se Comportamentul prin care elevii vor Condiţii de probare Criterii
operaţio- forma elevilor prin învăţarea proba învăţarea capacitaţii respective de
nale conţinutului reuşită
O1 De a-şi dezvolta abilităţile de Comunică şi relaţionează cu colegii din Activitatea 100%
comunicare şi relaţionare cu grup propriuzisă
colegii din grup Concurs
O2 De a descrie reţeaua de telefonie Descriu reţeaua de telefonie fixă Cunoştinţe de 90%
fixă cultură generală
Concurs
O3 De a descrie reţeaua de telefonie Descriu reţeaua de telefonie mobilă Cunoştinţe de 90%
mobilă cultură generală
Concurs
O4 De a descrie reţeaua de sateliţi Descriu reţeaua de sateliţi Concurs 85%

E. Proba de evaluare: concurs pe grupe, fişa de observaţie sistematică a activităţii si


comportamentului elevilor
G. Structura organizatorica si metodica a lectiei:

Timp Etape de instruire Arii de Metode de Mijloace de Forme de


(min) Profesor Elev conţinut învăţământ învăţământ org. a activ.
0 1 2 3 4 5 6
2 I. Partea organizatorică
-Comunică absenţele
-Notarea absentelor -Se pregătesc pentru lecţie Discuţia Frontal
-Verificarea elemente-
lor unei bune desfaşu-
rări a lecţiei ( prezenţa
cretei, a materialului di-
dactic, curătenia clasei)
5 II.Partea introductivă

A.Verificarea cunoştin-
ţelor acumulate in lecţia
anterioară şi a temei Discuţie Frontal
pentru acasă. Individual
Profesorul lansează o -Participă la discuţii
scurtă conversaţie cu
privire la Reţeaua de
comunicaţii

B. Realizarea legăturii
între cunoştinţele do-
bândite cu cele ce se
vor transmite
Aduce în discuţie faptul Conversaţie
că din cadrul reţelei de Participă la discuţii Frontal
comunicaţie face parte Individual
şi Reţeaua de telefonie.

C.Anuţtarea titlului a
termenilor cheie şi a
obiectivelor lecţiei.
Scrie titlul pe tablă: Notează titlul Expunere Frontal
“Reţeaua de telefonie” Ascultă şi reţin obiectivele AC I
Comunica obiectivele Participă la discuţii
operationale (O1-O4)
40 III.Transmiterea
cunoştinţelor noi.

Împarte clasa pe grupe Se grupează


de patru elevi. Frontal
Pe grupe
Împarte fiecare grupă în Se regrupează Mozaic
alte grupe de experţi
într-o anumită temă

Distribuie fişele de Primesc fişele de AC1 Fise de Frontal


documentare şi explică documentare şi studiază AC 2 Explicaţia documenta- Pe grupe
elevilor ce au de făcut conţinutul AC3 re
AC4 Manual
Se asigură că informaţia Se consultă cu ceilalti
este recepţionată corect colegi din grup şi cer
şi explică unde este explicaţii profesorului
cazul. dacă este cazul

Cere elevilor să se Se întorc în grupele


întoarcă în grupele iniţiale şi predau noţiunile
iniţiale şi să predea însuşite celorlalţi colegi Mozaic
noţiunile însuşite
celorlalţi colegi Cer ajutorul profesorului AC1
dacă este cazul AC2
Se asigură că informaţia AC3 Frontal
se transmite corect. AC4 Pe grupe
Stimulează cooperarea , Fise de
asigură implicarea, documenta-
participarea tuturor re
membrilor prin Manual
îndemnuri.
Pentru a se asigura că Raspund la intrebari
informaţia a fost Conversaţie Frontal
înţeleasă corect, AC1 Individual
profesorul pune AC2
întrebări, astfel încât să AC3
se asigure că au fost AC4
atinse obiectivele
propuse şi explică
anumite noţiuni.
Individual
Cere elevilor să se Se reorganizează
regrupeze şi organizează AC1
un concurs. AC2
Explică elevilor ce au de AC3 Frontal
făcut AC4 Pe grupe

Citeşte cerinţa Răspund cerinţelor


Verifică
Notează punctajul

2 IV. Partea finală Discuţie Fişa de Frontal


Trage concluzii asupra apreciere Individual
desfăşurării activităţii
Notează elevii
1 V Tema pentru acasa Noteaza în caiete Expunere Frontal
Tema: Realizaţi evoluţia
tehnologiilor în ceea ce
priveşte Reţeaua de
telefonie.
FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 1

Disciplina : Educaţie tehnologică


Unitatea de învăţare: Reţele de comunicaţii
Conţinut: Reţeaua de telefonie
Timp de lucru: 5 min
Momentul folosirii: Transferul de cunoştinte
Mod de lucru: pe echipe
Sarcina de lucru: Studiaţi fişa de documentare

REŢELE DE TELEFONIE
NOT LICENSED NOT LICENSED NOT LICENSED NOT LICENSED
Structura unei Reţele de telefonie este prezentată în schema următoare:

NOTTelefon fix
LICENSED Telefon mobil
NOT LICENSED NOT Cabluri
LICENSEDtorsadate Cablu
NOTopticLICENSED

NOT LICENSED
TERMINALE NOT LICENSED
RETEAUA DE TELEFONIE
NOT LICENSED CAI NOT LICENSED

NOTFax
LICENSED
Telegraf Telex NOT LICENSED NOT LICENSED NOT LICENSED
Unde electromagnetice
NODURI

NOT LICENSED NOT LICENSED NOT LICENSED NOT LICENSED

NOT LICENSED NOT LICENSEDCentrale digitaleNOT LICENSED


Centrale analogice Sateliti de comunicatie NOT LICENSED

Pentru o comunicare eficientă se foloseşte reţeaua globală de telefonie. Apelurile telefonice pot fi
transmise prin cabluri de cupru pentru distanţe mici şi fibre optice sau unde pentru distanţe mari.

În figura de mai jos sunt prezentate elementele reţelei globale de telefonie:


FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 2

Disciplina : Educaţie tehnologică


Unitatea de învăţare: Reţele de comunicaţii
Conţinut: Reţeaua de telefonie
Timp de lucru: 5 min
Momentul folosirii: Transferul de cunoştinte
Mod de lucru: pe echipe
Sarcina de lucru: Studiaţi fişa de documentare

REŢEAUA DE TELEFONIE FIXĂ

Denumirea oficială a reţelei de telefonie fixă este PSTN (Public Switching Teleccomunication
Network, adică Reţeaua telefonică centrală publică).

Reţeaua de telefonie fixă este formată din : căi de comunicaţie, terminale şi noduri.

1. Căile de comunicaţie folosite în reţeaua telefonică fixă sunt:


- cablul torsadat utilizat între terminale şi noduri
- cablul torsadat şi cel cu fibră optică, folosit între noduri
- undele radio (folosite, de ex. , în cazul telefonului fără cordon)

2. Terminalele reţelei telefonice pot fi: telefonul faxul, telexul.


Telefonul – transmite voce sau alte sunete la distanţă, prin intermediul curentului
electric sau al undelor radio.
Părintele telefonului a fost considerat întotdeauna Alexander Graham
Bell, care în 1876 şi-a înregistrat invenţia. În anul 1877 a avut loc
prima convorbire telefonică în România. În anul 1914 are loc prima
convorbire telefonică transatlantică prin cabluri telefonice submarine
realizată de Bell. În anul 1980 au apărut primele telefoane fără fir.
Bell vorbeşte la Telefon

Faxul – este utilizat pentru transmiterea prin semnale analogice a textelor,


materialelor grafice sau a fotografiilor. Foloseşte unde radio, cabluri torsadate sau cabluri
submarine.
Faxul a fost inventat în 1843 de fizicianul scoţian Alexander Bain.

Telexul – este un sistem combinat de comunicaţii, ce utilizează pentru apelarea


destinatarului – telefonul, iar pentru transmiterea mesajelor – telegraful. Acesta este un aparat folosit
pentru transmiterea şi primirea, la distanţe mari, prin intermediul codului Morse a mesajelor
codificate, sub formă de impulsuri electrice.
Telegraful a fost inventat în anul 1837 de pictorul american Samuel Finley Breeze Morse. În anul
1844 a fost transmis primul mesaj.

3. Nodurile reţelei telefonice fixe se numesc centrale telefonice.


FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 3

Disciplina : Educaţie tehnologică


Unitatea de învăţare: Reţele de comunicaţii
Conţinut: Reţeaua de telefonie
Timp de lucru: 5 min
Momentul folosirii: Transferul de cunoştinte
Mod de lucru: pe echipe
Sarcina de lucru: Studiaţi fişa de documentare

REŢEAUA DE TELEFONIE MOBILĂ

Denumirea oficială a reţelei de telefonie fixă este PLMN (Public Land Mobile Network, adică
Reţeaua publică de telefonie mobilă terestră).
Este formată din : căi de comunicaţie, noduri şi terminale.
1. Căile de comunicaţie sunt , în principal, undele radio de diferite frecvenţe.

2. Nodurile reţelei telefonice mobile sunt de mai multe tipuri:


- antena de emisie-recepţie
- staţiile de control (coordonează funcţionarea mai multor antene de emisie-recepţie)
- centrul de comunicaţii (controlează activitatea tuturor staţiilor de control).

3. Terminalele acestor reţele sunt telefoanele mobile (celularele). Telefonul mobil este format dintr-
un aparat şi o cartelă SIM (modulul de identificare al abonatului).

Cea mai extinsă reţea celulară este GSM (Global System Mobile for Communication – Sistemul
Global de Comunicaţii Mobile), realizată de Uniunea Europeană.
Reţelele GSM sunt de tip digital şi pot oferi multiple servicii cum ar fi: comunicaţiile de imagini, text,
sunete, voce, legătura la Internet, e-mail, roaming (realizarea legăturii dintre operatorii din ţara
noastră cu cei din alte ţări).
FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 4

Disciplina : Educaţie tehnologică


Unitatea de învăţare: Reţele de comunicaţii
Conţinut: Reţeaua de telefonie
Timp de lucru: 5 min
Momentul folosirii: Transferul de cunoştinte
Mod de lucru: pe echipe
Sarcina de lucru: Studiaţi fişa de documentare

REŢEAUA DE SATELIŢI

Satelitul natural este un corp ceresc care gravitează în jurul unei planete.

Un satelit artificial al Pământului este un echipament tehnic construit şi apoi lansat în spaţiu
de către oameni. Satelitul se mişcă în jurul Pământului numai sub acţiunea forţei de atracţie a
planetei, fără ajutorul vreunei instalaţii proprii de deplasare (motor). Cu ajutorul lor se transmit
convorbiri telefonice şi imagini TV, mesaje prin Internet, informaţii despre starea vremii etc.
În 1957 a fost lansat primul satelit, Sputnik 1. De atunci şi până în present s-au transmis în
spaţiu mii de sateliţi.

Reţelele de sateliţi sunt formate din: terminale (sateliţi) şi căi de comunicaţii (unde radio).

Sateliţii de comunicaţii au apărut din necesitatea de a comunica cât mai rapid şi de a


îmbunătăţi performanţele tehnice ale reţelelor de comunicaţii.

Sateliţii de navigaţie sunt utilizaţi pentru determinarea exactă a poziţiei unui mijloc de
transport (de obicei cele aeriene şi navale).
Există trei sisteme de sateliţi de navigaţie şi anume: GPS (Global Position System – Sistemul
Global de Poziţionare, controlat de SUA), GLONASS (controlat de ruşi) şi Galileo (conceput de
Uniunea Europeană), toate având acelaşi principiu de funcţionare. Dacă pe un mijloc de transport
este instalat un receptor GPS se poate afla automat, cu ajutorul sateliţilor, poziţia exactă a acestuia.

Sateliţii de salvare sunt utilizaţi pentru detectarea şi localizarea semnalelor de urgenţă, care
se declanşează automat în cazul unei catastrofe în domeniul transportului. Cea mai eficientă reţea
de sateliţi de salvare este COPAS-SARSAT, FOLOSITă În present în 25 de ţări.

Sateliţii astronomici realizează hărţi şi fotografii ale constelaţiilor, planetelor şi studiază


fenomenele cosmice.

Sateliţii meteorologici adună şi transmit informaţii despre mişcarea norilor, fronturilor


atmosferice, furtunilor şi uraganelor.