Sunteți pe pagina 1din 2

Nume ……………………………………

TEST – Ecosisteme terestre


Clasa …………………….
Nr. 1
Data …………………….
1. Definiti termenii: (4 x 0,5 = 2p)

Biotopul = ……………………………………………………………………………………………………………

Ecosistemul = …………………………………………………………………………………………………………

Factor biotic = …………………………………………………………………………………………………………

Troglobiont = …………………………………………………………………………………………………

2. Caracteristicile biotopului ecosistemului padurii de fag (3 caracteristici) (0,5 x 3 = 1,5p)

3. Biocenoza pajistii de stepa (exemple de plante si animale, 2 adaptari) (3p)

4. Asociati termenii din coloana A cu tipul de factor corespunzator din coloana B: (4 x 0,25p = 1p)

Coloana A Coloana B

Viteza curentilor marini Factor geologic

Tip de sol Factor geographic

Altitudine Factor mechanic

Umiditatea Factor fizic

5. Cititi cu atentie textul:

,, Urca domol coline trăgănate, se ridica departe într-un pisc prăpăstios, în vârful căruia săgeta spre cer un
brad vechi, care vestea cel întăi, printr-un şuiet adânc, sosirea vânturilor. Aşa urca lin spre asfinţit, şi de pe cerul
răsăritului soarele începea să-i pătrundă ascunzişurile.

În ţihla măruntă de la margine, lumina se cernea în ploaie deasă şi caldă de raze; roiuri de musculiţe se
roteau ici-colo, ţesându-se într-un joc grăbit; sticleau în lumină, pe urmă dispăreau. Un grangur sta nemişcat pe o
ramură de fag întinsă spre soare ; îi sticleau penele ca gălbenuşul oului; întindea din vreme în vreme gâtul şi da
drumul unei fluierături gâlgâite, care trezea un răsunet lung în urmă, în ramurile pădurii. Paseri mărunte, stropite
cu felurite culori, se chemau de pe vârfuri de nuieluşe mlădioase; erau stigleţi cu pete de sânge, piţigoi rotunzi cu
pene cenuşii şi negre, cintezi cu piepturile cărămizii. Se priveau cu ochişori sticliţi ca vârfuri de ace, deschideau
pliscuri şi fărîmau melodios chemările, fâlfâiau apoi uşurel, şi-n urmă-le nuieluşele se clătinau, tremurându-şi
frunzele lucii.,,

a) identificati tipul de ecosistem descris (0,5p)

b) identificati doua specii de plante si doua specii de animale descrise in text (0,5p)

c) numiti o adaptare a unei specii de pasari identificata in text. (0,5p)

OFICIU 1p
Nume ……………………………………
TEST – Ecosisteme terestre
Clasa …………………….
Nr. 2
Data …………………….
1. Definiti termenii:

Biocenoza = …………………………………………………………………………………………………………

Ecologie = ……………………………………………………………………………………………………………

Factor abiotic = ………………………………………………………………………………………………………

xerofit = …………………………………………………………………………………………………

2. Caracteristicile biotopului ecosistemului padurii de molid (3 caracteristici) (0,5 x 3 = 1,5p)

3. Biocenoza pajistii alpine (exemple de plante si animale, 2 adaptari) (3p)

4. Asociati termenii din coloana A cu tipul de factor corespunzator din coloana B:

Coloana A Coloana B

Cutremur Factor geologic

Temperatura apei Factor geographic

Nisipul marii Factor mechanic

Longitudine Factor fizic

5. Cititi cu atentie textul:

Infiorarea vieţii mărunte se strecura prin marginea aceasta de pădure, ca-n orice dimineaţă de vară. Zboruri
de gâze cu aripi străvezii, cu aripioare albastre se încrucişau, fluturi jucau pe deasupra ierbii dese, în care
începeau să se îngrămădească miresme calde.

Vremea trecea. O aburire de răcoare începu a luneca în răstimpuri, în poieniţe, lumina se trăgea spre vârfurile
copacilor; câte-un plop cu coajă cenuşie abia îşi clătea rămurelele subţiri şi-şi tremura bănuţii frunzelor, care
luceau în două ape.
Căprioara suia pe pârâu, la deal. La dreapta şi la stânga malurile creşteau. Undele veneau mai repezi,
murmurau printre pietre ascuţite, săreau fărâmându-se în bulgăraşi de argint. Ea schimba copitele negre ca
abanosul de pe piatră şi urca încet, pe când pe picior i se scurgea sânge cald.
Sus, pe pisc, se înălţa în cer albastru bradul, vestitor al vânturilor. Mai jos, în jghiab pietros, într-o roată de
mesteceni, se strângea apa pârăului într-o baltă limpede. Cădea tremurând, lunecând pe muşchi de stâncă, se alina,
se împrăştia, se liniştea într-o lumină care răsfrngea cerul şi pletele luminoase ale mestecenilor, apoi iar strângea
şuviţe şi ieşea lunecînd domol pe vale, cu murmur nesfârşit.

a) identificati tipul de ecosistem descris (0,5p)

b) identificati doua specii de plante si doua specii de animale descrise in text (0,5p)

c) numiti o adaptare a unei specii de animal identificata in text. (0,5p)

OFICIU 1p