Sunteți pe pagina 1din 2

S.C ...............................

SRL
APRECIEREA_______________________
NUMELE____________________________ VERIFICAT
______________________
Semnatura____________________________ Semnatura
__________________________
DATA_____________

TEST ANUAL SSM SI PSI 2018


1. Lucrătorul trebuie să poarte echipamentul de protecţie:
a. în mod obligatoriu în vederea prevenirii accidentelor de muncă;
b. numai atunci când consideră lucrătorul;
c. numai dacă i s-a făcut instruirea de securitate şi sănătate în muncă.

2. Vătămarea corporală, intoxicaţia profesională care are loc în timpul procesului de muncă şi care provoacă
incapacitatea temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces constituie:
a. suprasolicitare;
b. stres;
c. accident de muncă.

3. Respectarea obligaţiilor de securitate şi sănătate în muncă constituie:


a. o obligaţie;
b. un drept;
c. un beneficiu.

4. La apariţia unui pericol lucrătorul are obligaţia să:


a. continue cu grijă activitatea fără să sufere accidente;
b.oprească lucrul şi să informeze de îndată despre aceasta;
c. îndepărteze pericolul.

5. Răspunderea juridică pentru încălcarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă poate fi:
a. penală, administrativă, disciplinară,civilă;
b. civilă, penală, patrimonială, contravenţională;
c. disciplinară, materială, contravenţională, penală.

6) Care este intervalul intre doua “ Instructaje periodice” ?


a) 30 zile;
b) 60 zile;
c) 90 zile;
d) va fi stabilit, prin decizie si intructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca, dar nu va
fi mai mare de 3 luni pentru personalul productiv;
e) va fi de cel mult 6 luni pentru personalul tesa si tehnico- administrativ;

7) Care sunt obligatiile principale ale angajatilor privind apararea impotriva incendiilor ?
a) sa respecte regulile si masurile de apararea impotriva incendiilor aduse la cunostinta, sub orice
forma , de catre patron sau de persoanele desemnate;
b) sa nu efectueze manevre si/ sau modificari nepermise ale mijloacelor de protectie sau de
interventie pentru stingerea incendiilor;
c) sa comunice imediat angajatorului , ori persoanelor inputernicite de acesta , orice situatie pe care o
considera un pericol de incendiu:
d) sa coopereze cu salariatii desmnati de patron si sefii locurilor de munca in vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor;
e) sa sesizeze ( sa reclame ) la organele abilitate situatiile pe care le considera necorespunzatoare la
locul de munca, dupa ce in prealabil a discutat cu patronul ori cu persoanele desemnate de acesta;
f) sa acorde prim ajutor , atat cat este posibil, oricarui salariat aflat in situatiede pericol;

8) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor privind apararea


impotriva incendiilorse face de catre:
a) responsabilului PSI pe societate;
b) directorului generat;
c) organelor abilitate prin lege;
d) seful locului de munca;

9) Fisele individuale de instructaj in domeniul SSM si SU se pastreaza la :


a) serviciul de resurse umane;
b) responsabilii cu SSM si SU pe societate;
c) conducatorii locurilor de munca;

10) Pentru stingerea incendiilor de natura electrica se actioneaza cu mijloace de interventie avand ca
substanta de stingere :
a) apa;
b) pulberi stingatoare;
c) gaze inerte (azot, dioxid de carbon etc. );
d) spumanti;

1a, 2c,3a, 4b, 5a, 6d,e, 7, 8d, 9c, 10b