Sunteți pe pagina 1din 2

Baza de date

Baza de date folosită de către sistem asupra căreia se aplică o serie de setări
particularizate funcție de volumul datelor prelucrate, în funcție de sistem, pentru a îmbunătăți
timpul de răspuns și astfel viteza de afișare a datelor în interfață.
Pentru a îmbunătăți și mai mult performanțele sistemului se folosește un manager de
conexiuni ce crează și gestionează un număr de conexiuni pregătite pentru posibili clienți. Atunci
când o cerere de conectare la baza de date apare, acesta acordă clientului una din conexiunile
deja pregătite.

Loguri de sistem
Modulele funcționale din aplicația sunt construite astfel încât să gestioneze și să
lmemoreze informații detaliate despre funcționarea sistemului.
Această modalitate de implementare oferă dezvoltatorilor posibilitatea de a sesiza orice fel
de anomalie și de a ști unde apare problema. Logurile modulelor se salvează atât local, pe mașina
pe care rulează, dar pot fi urmărite chiar și din interfața pm2-web de către utilizator.
Luând în calcul posibilitatea ca fiecare modul să execute un număr mare de acțiuni,
fișierele de log care sunt create se rotesc periodic.. Fișierele mai vechi de log se pastrează de
asemenea pentru a avea un control mai bun asupra istoricului evenimentelor petrecute.

Alertare
Modulul de alertare este unul foarte complex și de asemenea configurabil de către
administrator. Se pot defini mesaje de alertă după preferințe cu ajutorul HTML și ținând cont de
șablonul unui mesaj de alertă.
Fiecare mesaj de alertă poate fi atribuit unui anumit grup de utilizatori conferind astfel
modularitate aplicației.
Utilizatorul stabilește limitele de alertare ale I/O -urilor la crearea acestora. Limitele indică
sistemului când trebuie să alerteze. Dacă noua valoare a unui I/O depășește limita inferioară sau
cea superioară definită atunci o alertă va fi afișată în funcție de preferințe.

Când o astfel de situație este detectată, inițiază un mecanism de transmitere a informației despre
apariția ei către utilizator. Acest mecanism se numește notificare.
BlueMonitor implementează mai multe tipuri de notificări, unele dintre ele către interfața utilizator
altele către alți destinatari (de exemplu adrese de mail sau numere de telefon).
Cele către interfață sunt:
ecran – la apariţia unei alerte ,numărul alertelor active afișat în interfața utilizatorului crește. Pentru
a vedea alertele active, utilizatorul poate consulta Raport alerte la secţiunea Alerte active;
ecran+sunet – pe lângă incrementarea numărului de alerte active , va fi difuzat un sunet (stabilit de
administrator în meniul Setări de sistem), iar dacă dispozitivul de pe care se accesează aplicația
este dotat cu ieșire audio acesta poate fi auzit;
ecran+sunet+pop-up – acest mod de alertare este cel mai complet. Pe lângă modul precedent de
alertare, acesta afișează în interfață o fereastră nouă de tip pop-up care informează instantaneu
despre alerta apărută. În acea nouă fereastră, utilizatorul poate confirma alerta.
Pe lângă modul instantaneu de alertare, are un istoric cu toate alertele, datele lor, I/O-ul,
valoarea, limitele stabilite și în cazul în care alerta este de tipul ecran+sunet+pop-up, cine a
confirmat alerta.