Sunteți pe pagina 1din 2

Metalele grele

Definiții

 Metalele grele = grup de metale și metaloizi (elemente chimice cu caracter


electropozitiv), care au densitatea atomică mai mare de 5 g/cm3. Principalele metale grele
sunt Cadmiu (Cd), Cobalt (Co), Cupru (Cu), Crom (Cr), Fier (Fe), Mangan (Mn), Plumb
(Pb), Nichel (Ni), Mercur (Hg), Vanadiu (V), Zinc (Zn).

Dintre acestea Cd, Pb, Hg nu iau parte la procesele metabolice din cadrul organismelor
vii în condiții normale, iar în condiții de poluare au efect toxic puternic.

 Bioremedierea = procedeul de utilizare a microorganismelor sau a unor materiale de


natură biologică (rumeguș, chitozani – extrași din cochiliile crustaceelor) în scopul
decontaminării mediilor poluate, atât cu substanțe organice cât și cu metale grele.

Bioremedierea se bazează pe capacitatea mare de sorbție a poluanților de către aceste


materiale biologice. Sorbția poate să fie absorbție (în interiorul celulelor) și adsorție (la
suprafața pereților celulari) în cazul microorganismelor (bacteria, fungi, alge) sau numai
adsorbție în cazul materialelor de natură biologică. Procedeele de bioremediere au fost
folosite cu rezultate bune pentru decontaminarea solurilor poluate cu petrol și pentru
decontaminarea apelor poluate cu metale grele.

Scara de duritate a mineralelor (Mohs)

Scara de duritate Mineral etalon


Mohs
1 Talc
2 Gips
3 Calcit
4 Fluorină
5 Apatit
6 Ortoclaz
7 Cuarț
8 Topaz
9 Corindon
10 Diamant
Concentrații

Concentrație sol = ppm (parts per million) [părți pe milion]; ppm = mg/l = mg/kg

Concentrație apă = ppb (parts per billion) [părți pe miliard]; ppt = mg/t

Toxicitatea

Toxicitatea Cupru (Cu) => boala Wilson => cerc metal verzui în iris (ochi)

Toxicitatea Cadmiu (Cd) => boala ”Itai – Itai” => fracturi osoase

Toxicitatea Plumb (Pb) => boala Saturnism => afecțiuni ale creierului

Fitos = plante; Hiperacumulator

Limita maximă admisă

Limita maximă admisă, sol Limita maximă admisă, apă


Plumb (Pb) 100 ppm 0,5 ppb
Cupru (Cu) 100 ppm 0,5 ppb
Zinc (Zn) 300 ppm 0,5 ppb
Cadmiu (Cd) 3 ppm 0,05 ppb

Cadmiu (Cd), Plumb (Pb), Mercur (Hg) nu iau parte la procesele metabolice din cadrul
organismelor vii în condiții normale, iar în condiții de poluare au efect toxic puternic.