Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA

EUROPEANĂ

Bruxelles, 28.9.2017
C(2017) 6389 final

COMUNICARE A COMISIEI

din 28.9.2017

MANUAL PRIVIND EMITEREA ȘI EXECUTAREA UNUI MANDAT EUROPEAN


DE ARESTARE

RO RO
CUPRINS
Lista abrevierilor ........................................................................................................................ 6
PREFAȚĂ ................................................................................................................................ 10
INTRODUCERE ...................................................................................................................... 11
1. Prezentare generală a mandatului european de arestare (MEA) ................................ 11
1.1. MEA - context ............................................................................................................ 11
1.2. Definiția și principalele caracteristici ale MEA ......................................................... 11
1.3. Formularul MEA ........................................................................................................ 13
PARTEA I: EMITEREA MEA ............................................................................................ 15
2. Cerințele emiterii unui MEA ...................................................................................... 15
2.1. Domeniul de aplicare al MEA .................................................................................... 15
2.1.1. Emiterea unui MEA în scopul efectuării urmăririi penale ......................................... 15
2.1.2. Emiterea unui MEA în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de
siguranță privative de libertate ................................................................................... 16
2.1.3. Cerința existenței unei decizii judiciare executorii .................................................... 17
2.2. Lista celor 32 de infracțiuni care duc la predare fără verificarea dublei
incriminări .................................................................................................................. 18
2.3. Infracțiuni accesorii .................................................................................................... 18
2.4. Proporționalitatea ....................................................................................................... 19
2.5. Alte măsuri existente în temeiul unor instrumente juridice ale Uniunii de
cooperare judiciară în materie penală......................................................................... 20
2.5.1. Ordinul european de anchetă (OEA) .......................................................................... 21
2.5.2. Transferul deținuților.................................................................................................. 22
2.5.3. Ordinul european de supraveghere judiciară (OESJ) ................................................. 23
2.5.4. Transferul deciziilor de probațiune și a sancțiunilor alternative ................................ 24
2.5.5. Sancțiuni financiare .................................................................................................... 24
2.5.6. Transferul procedurilor penale ................................................................................... 25
2.6. Principiul specialității și posibilitatea de a face obiectul urmăririi penale pentru
alte infracțiuni ............................................................................................................ 25
3. Procedura de emitere a unui MEA ............................................................................. 27
3.1. Alte proceduri penale în curs și MEA privind aceeași persoană ................................ 27
3.1.1. În statul membru emitent............................................................................................ 27

2
Thank you for using www.freepdfconvert.com service!

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.

https://www.freepdfconvert.com/membership