Sunteți pe pagina 1din 11

Activitati de consiliere

Disciplina: Consiliere şcolară


Clasa: I
Modulul IV: Planificarea carierei
Tema: ”Îmi aleg o meserie”
Durata: 50 minute
Obiective generale:
Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei
Formarea unor atitudini bazate pe responsabilitate şi flexibilitate în elaborarea traseului
educaţional
Obiective specifice: - familiarizarea cu diferite meserii şi cu caracteristicile lor esenţiale;
- identificarea factorilor care determină alegerea unei meserii;
- prezentarea motivaţiei personale cu privire la meseria preferată.
Strategii didactice:
 metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, munca independentă, jocul didactic,
problematizarea.
 mijloace didactice: cartonaşe cu meserii şi cu unelte specifice, obiecte aduse de copii,
carton, hârtie, lipici;
 forme de organizare: frontală, pe grupe.
Desfăşurarea activităţii:
Această activitate a fost pregătită cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea propriu-zisă.
Le-am spus copiilor să se gândească la o meserie / profesie (profesia / meseria unuia dintre
părinţi) şi să identifice, pe baza unor întrebări adresate persoanelor semnificative (ex.: „Care este
denumirea meseriei?; Ce activităţi specifice desfăşuraţi?, Ce unelte/ echipamente folosiţi? ”) un
instrument/unealtă specifică pentru meseria respectivă. Am solicitat elevilor să aducă la şcoală
un obiect / desen care să reprezinte echipamentul utilizat de unul dintre părinţi atunci când
munceşte.
Anunţ elevii că vor identifica diferite meserii pe care oamenii le au. Pentru a exemplifica
unele meserii, voi solicita câtorva elevi să prezinte obiectul/desenul cu unelte adus de acasă în
faţa clasei, sarcina elevilor fiind de a ghici meseria în cadrul căreia este utilizat acel echipament
(se discută două-trei profesii, restul urmând a fi prezentate în finalul activităţii).
Această activitate se va realiza în perechi. Fiecărei perechi i se va distribui câte două
cartonaşe pe care este reprezentată o meserie şi două cartonaşe cu unelte specifice acestora:
Monica şi Daniel sunt colegi de clasă. Ei se întorc de la şcoală şi stau de vorbă despre tema pe
care o au pentru a doua zi: „Ce meserie voi avea când voi fi mare?”
Meserii... Meserii... Eu vreau să am cea mai importantă meserie din lume, spune Daniel.
Uite, Daniel. Toţi oamenii din jurul nostru au câte o meserie. Hai să vedem dacă aflăm care este
cea mai importantă meserie...!”
Elevii sunt solicitaţi să-i ajute pe cei doi copii în găsirea celor mai frumoase şi interesante
meserii.
Le voi cere elevilor să realizeze corespondenţa între meseriile primite şi uneltele
corespunzătoare, exprimându-şi, prin desenarea unor feţe vesele, respectiv triste, preferinţa sau
dezinteresul pentru meseriile prezentate.
După prezentarea meseriilor şi a uneltelor corespunzătoare acestora în faţa clasei,
solicitaţi elevilor să realizeze un panou pe care să lipească imaginile perechi (meserie - unelte).
Panoul poate avea titlul „Meserii cunoscute”; elevii vor evalua dacă meseriile de pe panou sunt
plăcute sau neplăcute pentru ei.
Prin însumarea feţelor triste şi vesele desenate de elevi pe panou, în dreptul fiecărei
meserii se va concluziona că există meserii care sunt plăcute, interesante pentru unele persoane şi
neplăcute, neinteresante pentru altele şi că nu este greşit să îţi doreşti să ai o meserie care nu este
interesantă pentru alţii. Se formulează împreună cu elevii un răspuns la întrebarea copiilor din
povestirea prezentată la început, accentuând ideea că toate meseriile sunt importante: contează
cât de bine îţi cunoşti şi faci meseria şi cât de mult îţi place ceea ce faci!
Feed-back: Care sunt caracteristicile meseriilor identificate? Care sunt uneltele specifice unor
meserii? Ce rol au aceste unelte? De ce este importantă cunoaşterea elementelor caracteristice ale
unei meserii (activităţi specifice, unelte, echipamente ş. a.) ?
Evaluare: Elevii vor prezenta obiectul/desenul adus de acasă în faţa clasei, sarcina celorlalţi
elevi fiind de a identifica meseria care îi corespunde şi de a preciza atracţia, respectiv
dezinteresul pentru profesia discutată. Se va accentua importanţa cunoaşterii propriilor interese,
discutându-se asemănările şi deosebirile care există între oameni şi între meseriile pe care le au.
Elevii vor căuta şi alte meserii şi unelte specifice şi vor realiza o planşă similară celei realizate în
clasă pentru a o include în portofoliul personal.

Disciplina: Consiliere şcolară


Clasa:
Modulul IV: Planificarea carierei
Tema: „Cum aflu ce îmi oferă o facultate?- explorarea ofertelor educaţionale”

Obiectiv : Dezvoltarea abilităţii de explorare educaţională

Obiective specifice:

 Să identifice surse de explorare a ofertelor educaţionale


 Să înţeleagă importanţa explorării ofertelor educaţionale
 Să analizeze utilitatea informaţiilor obţinute din diverse surse

Sesiunea 1:

Desfăşurarea activităţii:

Prezentarea modalităţilor de explorare a ofertei educaţionale a universităţilor ( paginile de


Internet ale universităţilor şi facultăţilor, broşurilor informative ale universităţilor şai facultăţilor
, participarea la cursuri, discuţii cu profesori sau studenţi ai facultăţii vizate).

Analizarea împreună cu elevii a rolului explorării ofertelor educaţionale în alegerea unei direcţii
de carieră.

Stabilirea temei –documentarea în legătură cu ofertele educaţionale ale universităţilor,


centrându-se pe ofertele acelor facultăţi care i-ar putea pregăti pentru profesia pe care şi-au ales-
o şi care îi interesează.

Solicitarea de a întocmi o listă cu modalităţi prin care au explorat ofertele educaţionale şi


informaţiile pe care le-au obţinut prin fiecare modalitate de explorare.

Modalităţi de explorare a ofertei educaţionale a universităţii


Ce fel de informaţii am obţinut?

Modalităţi de explorare a ofertei educaţionale a universităţii


Ce fel de informaţii am obţinut?

Modalităţi de explorare a ofertei educaţionale a universităţii


Ce fel de informaţii am obţinut?

Sesiunea 2:

Desfăşurarea activităţii:

Se grupează elevii pe perechi, în funcţie de tipul facultăţilor pe care le-au explorat.

Se solicită fiecărei echipe să analizeze şi apoi să noteze pe o foaie de flipchart modalităţile prin
care au fost explorate ofertele educaţionale şi informaţiile care au fost obţinute prin fiecare
modalitate. Se prezintă concluziile grupului.

Se analizează modalităţile de explorare identificate din prisma avantajelor şi dezavantajelor


acestora.

 Ce surse oferă informaţiile cele mai acurate?


 C tipuri de informaţii se obţin în cazul fiecărei surse?

Disciplina: Consiliere şcolară


Clasa:
Modulul IV: Planificarea carierei
Tema: „Concurs de glume profesionale”

Obiective:

 Explorarea fundamentelor umorului nostru


 Conştientizarea efectului glumelor asupra noastră şi asupra celor care sunt obiectul
glumelor
 Iniţierea discuţiei despre prejudecăţile ascunse în glumele pe care le spunem
 Conştientizarea felului în care glumele pot influenţa negative opinia noastră despre
anumite grupuri

Metode: joc , grup de discuţie

Durata: 45 de minute

Instrumente: Se pregătesc o varietate de glume referitoare la diferitale meserii- sunt foarte multe
glume despre poliţişti, soldaţi, politicieni, profesori, doctori, asistenţi, manageri, călugăriţe.
Încercaţi să le adunaţi de exemplu (http://www.bancuri.net sau http://www.workjoke.com ).
Selecţionaţi atât glume constructive, cât şi negative. Nu uitaţi să fiţi atenţi la glumele care ar
putea fi profund jignitoare pentru unii membrii ai grupului .

Veţi mai avea nevoie de o pălărie, de o coală mare de hârtie,şi de un creion.

Activitate: scrieti glumele pe bucăţi de hârtie şi aşezaţi-le într-o pălărie. Rugaţi-i pe toţi să se
aşeze într-un cerc şi faceţi să circule pălăria cerându-le participanţilor să scoată pe rând câte o
bucată de hârtie, apoi să citească sau să interpreteze gluma respectivă, în faţa grupului.
Restul grupului va nota fiecere glumă, dându-i un punctaj, valoarea maximă fiind zece. Scorul va
fi arătat cu ajutorul degetelor. Notaţi scorurile pe flipchart.

Rezumat:

Discutaţi despre cum s-au simţit părinţii în timpul jocului şi apoi abordati următoarele:

 Care glumă câştigat şi de ce? Care glumă a primit cele mai puţine voturi şi de ce?
 Cum v-aţi simţit când glumele vizau meseria dumneavoastră?
 Ce fel de glume constituie cel mai bun exemplu?
 Ce face o gluma să fe inacceptabilă?
 Ce faceţi când cineva vă spune o glumă insultătoare( zâmbiţi politicos pentru că ceilalţi
fac la fel, râdeţi pentru că râd şi alţi, şi spuneţi persoanei respective că a depăşit limita,
părăsiţi grupul fără să spuneţi nimic)?
 De ce credeţi că unele profesii sunt satirizate în ţara dumneavoastră?
 Sunteţi de părere că aceste izonizări pot influenţa alegerea făcută de copilul
dumneavoastră, în ceea ce priveşte cariera?

Disciplina: Consiliere şcolară


Clasa:
Modulul IV: Planificarea carierei
Tema: „Spune- mi despre meseria ta”

 Durata: 50 de minute
 Scop: Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei.
 Obiective specifice:
- familiarizarea cu diferite meserii şi cu caracteristicile esenţiale ale acestora;
- identificarea factorilor care determină alegerea unei meserii;
- identificarea aspectelor pozitive şi negative din experienţe de muncă.
 Resusrse didactice:
 tablă / flipchart, carton pentru fiecare grup, markere şi creioane;
 Desfăşurarea jocului:
 Activitatea incepe prin identificarea diferitelor meserii / profesii pe care oamenii le au.
 Ei trebuie să numească cât mai multe meserii pe care le cunosc de la părinţi, cunoscuţi,
prieteni etc., și să identifice factorii care determină alegerea unei meserii.
 -De ce muncesc oamenii? (Evident, pentru a câştiga banii necesari întreţinerii familiei,
dar şi pentru că le place munca lor, aceasta oferindu-le un anumit rol în societate; unii
oameni aleg să desfăşoare muncă voluntară, dorind să ajute diverse organizaţii).
 Cer elevilor să se grupeze în grupuri mici şi să se gândească la eventuale întrebări pe care
le-ar adresa unor persoane care au diverse meserii.
 Lucrul pe grupe este urmat de o discuţie cu întreaga clasă, în cadrul căreia elevii îşi vor
prezenta întrebările formulate în cadrul grupului, de genul:
 ♦ Care este denumirea meseriei?
 ♦ Ce activităţi specifice desfăşuraţi?
 ♦ Care sunt principalele priceperi pe care trebuie să le folosiţi?
 ♦ De ce aţi ales această meserie?
 ♦ Ce vă place cel mai mult la munca dvs. şi de ce?
 ♦ Ce nu vă place la munca dvs.?
 ♦ Aţi recomanda celorlalţi meseria dvs.?
 După analizarea întrebărilor, elevii vor lucra în cadrul grupului pentru a realiza o listă de
întrebări. Prin intermediul jocului de rol vor exemplifica modul în care va decurge
interviul (se alege o meserie cunoscută de elevi, se distribuie rolurile - ex.: un elev îşi
imaginează ca este medic, iar un alt elev este cel care intervievează, imaginându-şi că
realizează un reportaj despre specificul meseriei
 Încheierea activității:
 o Ce aspecte legate de muncă îi plăceau persoanei pe care aţi asistat-o?
 o Care este un lucru legat de muncă despre care încă doriţi să aflaţi informaţii?
 o Cum veţi folosi ceea ce aţi aflat în propria viaţă?
 Evaluare:
 Elevii pot realiza o compunere despre meseria preferată cu titlul „O zi din viaţa...”
Disciplina: Consiliere şcolară
Clasa:
Modulul IV: Planificarea carierei
Tema: „Inteligenţe multiple”

Obiective:

 autocunoaştere - conştientizarea aptitudinilor proprii


 înţelegerea diversităţii aptitudinilor
 înţelegerea importanţei lucrului în echipă
 identificarea unor modalităţi de dezvoltare a abilităţilor personale
 construirea unui climat bazat pe deschidere şi încredere în cadrul grupului de lucru

Resurse materiale: test “Inteligenţe multiple”, foi de răspuns.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

Facilitatorul deschide sesiunea . Poate vi se pare o realitate îndepărtată, dar în fapt doar peste 1-
3 ani (după caz) va trebui să luaţi o decizie importantă privind cariera (continuarea studiilor,
domeniul de activitate). Este foarte bine ca aceste decizii să ne gasească pregătiţi, să ne acordăm
timp de gândire, de reflecţie şi să aflăm mai multe despre noi, dar şi despre ceilalţi.

Azi vom lucra un test destul de simplu şi vom afla mai multe despre capacitatea fiecăruia de a
se dezvolta. Vă rog sa va treceţi numele pe foaie (chiar dacă testul rămâne la ei trecerea numelui
creşte responsabilitatea şi implicarea, asumarea). Se explică sarcina: aveti 20 de minute să
parcurgeţi afirmaţiile şi vă rog să încercuiţi doar cifrele aflate în dreptul afirmaţiilor care sunt
adevărate pentru voi. Dacă o afirmaţie nu vi se potriveşte, atunci treceţi mai departe fără a
încercui cifra de pe acel rând.

 Pe măsură ce sarcina se apropie de final se împart şi foile pentru notat răspunsul.

 După finalizarea testului participanţii îşi vor nota numele şi clasa pe foaia de răspuns.

În acest moment se explică modalitatea de calculare a scorului: Pe fiecare coloană se numără
numai cifrele încercuite (ex avem 2 cifre de 1 încercuite notăm jos la rezultat pe prima coloana
”2” - asta înseamnă că participantul a fost de acord cu două afirmaţii cărora le corespunde cifra
1) . Pe măsură ce finalizează scorarea o trec si pe foile de răspuns.
Se atrage atenţia ca fiecare să-şi încercuiască primele 3 totaluri cele mai mari din cele 8, cele 3
fiind inteligenţele lor dominante.

Grupul este invitat să discute împreună despre ceea ce au aflat.

 se face o scurtă trecere în revistă a rezultatelor - primele 3 (cine are în primele 3 inteligenţei
verbală? dar matematică? ...
cel mai probabil veţi regăsi întregul spectru (1-8)
 despre cea de a 9-a nu insistăm, este introdusă ulterior şi se referă oricum la o perioadă mai
matură.

Vă regăsiţi în aceste descoperiri? E adevărat că învăţaţi mai uşor la...mate, română, limbi
străine... V-aţi gândit vreodată că aţi putea avea acest tip de înclinaţie?

 discuţie facilitată cu grupul: în ce meserii credeţi că vor avea succes persoanele care au o
inteligenţă verbala ridicată? dar kinestezică.... în funcţie de timp încurajaţi participanţii să
aprecieze singuri, să înţeleagă rezultatele.
 este util să ne cunoaştem punctele tari şi să ne folosim de ele, dar şi să înţelegem că putem să
ne dezvoltăm abilităţile dacă avem o motivaţie pentru un anumit domeniu.

Disciplina: Consiliere şcolară


Clasa:
Modulul IV: Planificarea carierei
Tema: „2027, miercuri, ora 23.45”

Obiectiv: stabilirea gradului în care elevii reuşesc să-şi vizualizeze scopul ca fiind îndeplinit
în viitorul îndepărtat.

Resurse procedurale: jocul didactic, problematizarea, conversaţia euristică.

Resurse materiale: fişă de lucru, instrumente de scris.

Resurse temporale: 30 de minute.

Desfăşurarea activităţii:
-se vor împărţi fişele de lucru elevilor şi se va discuta sarcina de lucru: ,,Vom încerca un
exerciţiu de imaginaţie: în acest moment, toţi ne teleportăm într-o zi de miercuri, în anul
2027. Este ora 23.45. Luna nu este specificată, puteţi s-o alegeţi voi. Ce faceţi în acest
moment? Fiecare dintre voi completează în fişă spaţiile lacunare referitoare la: localitatea
în care vă aflaţi, locul exact, acţiunea pe care o desfăşuraţi, cu cine sunteţi…”;

-sarcina va fi realizată independent, iar după ce elevii au terminat de completat, adultul le


va adresa întrebarea ,,V-aţi atins scopul pe care vi l-aţi propus în adolescenţă? În ce
procent? (aceste întrebări nu se vor afla pe fişa de lucru, deoarece elevii pot modifica
răspunsul);

-elevii vor scrie răspunsurile în spaţiile punctate din finalul fişei de lucru şi doar în acel
moment se va discuta la nivelul clasei obiectivul acestui exerciţiu de imaginaie (dacă elevii
reuşesc să se vizualizeze ca reuşind să-şi atingă obiectivele);

-în acest fel, se pot depista eventuale atitudini infantile, negative sau stimă de sine scăzută
sau de altă natură care pot îngreuna stabilirea sau realizarea unui scop realist.

Fişă de lucru

Te afli în anul 2027, într-o zi de miercuri, iar ora este 23.45.

În ce localitate te afli?...............................................................................................................

În ce loc te afli?........................................................................................................................

Ce faci în acest moment?.........................................................................................................

Cine e în jurul tău şi ce face?....................................................................................................

Dacă ai ales o lună anume, care este motivul alegerii tale?......................................................

DA…….. NU……………..

Resurse biliografice:

Băban , A.,( coord.),2001,Consiliere educaţională, Editura Psinet Cluj- Napoca


Băban, A, Petrovai, D., Lemeni, G., 2002, Consiliere şi orientare. Ghidul profesorului,
Editura Humanitas Educaţiona, Bucureşti

Cerghit, I., 2006, Metode de învăţământ,Editura „Polirom”, Iaşi

Drugaş, I., 2012, 100 de idei despre şi pentru adolescenţi, Editura ,,Primus”, Oradea.

S-ar putea să vă placă și