Sunteți pe pagina 1din 9

Replicarea

Ce este Replicarea?

 proprietate unică a moleculelor bicatenare de ADN de a se dubla,

 procesul de sinteza matricială, semiconservativă a moleculelor de ADN

 mecanismul principal ce asigură dublarea şi transmiterea IG

Pentru ce se realizează Replicarea?

 asigură transmiterea exactă a IG;

 determină autoreproducerea materiei vii;

 reprezintă suportul eredităţii - asigură legătura materială între generaţii.

 Când se realizează Replicarea?

Cum se realizează Replicarea?

 matricial;

 complementar;

 antiparalel;

 bidirecţionat;
 semiconservativ;

 fidel, reparativ;

 extrem de complex.

Care sunt etapele replicării?

Iniţierea R:

 identificarea secvenţei ori (ARS – Autonomously replicating sequence);


 formarea ochiului de replicare cu două furci antisens:
o despiralizarea ADN

o denaturarea ADN

o liniarizarea matriţelor

 sinteza ARN-primerilor
 iniţierea polimerizării catenelor noi de ADN

Elongarea R:

 mărirea ochiului de replicare;


 sinteza bidirecţionată a catenelor noi de ADN:
 sinteza continuă a catenei lider;
 sinteza discontinuă a catenei întârziate; fragmentelor Okazaki.

Terminarea R:

 întâlnirea furcilor de replicare cu direcţie opusă;


 terminarea sintezei catenelor noi;
 înlăturarea ARN-primerilor;
 completarea golurilor;
 sudarea fragmentelor din catena nouă de ADN;
 renaturarea ADN-ului;
o 1 mol. ADN 2 mol. ADN.
Cine realizează Replicarea?

 Aparatul de replicare:

o Molecula iniţială de ADN – matriţă pentru catenele nou sintetizate

o Situsul ORI – controlul inițierii replicării

o ADN-polimeraze - sinteza catenelor noi de ADN - catena lider și catena


intîrziată

o Topoizomeraze – despiralizează molecula de ADN

o Helicazele - denaturează molecula de ADN

o Primazele – inițiază sinteza catenelor noi prin sinteza unui primer (segment scurt de
ARN)

o Proteinele SSB – stabilizează catenele matrițe de ADN

o ±Telomerazele – sinteza telomerilor, previn scurtarea moleculelor de ADN

o monomeri şi purtători de energie:

 dNTP (dATP, dGTP, dCTP, dTTP)

 NTP (ATP, GTP, CTP,


UTP)

 ORI – secvenţa de iniţiere a


Replicaţiei

 Repliconul – segmentul de ADN capabil de replicare independentă, conține ORI

Cine reglează R?

 situsul ORI + proteinele situs-specifice

 proteine reglatoare ale ciclului celular

Particularităţile replicării capetelor ADN - cromozomial

 Telomerii:

o Secvenţele de ADN de la capătul cromozomilor;

o (GGGTTAA)n;

o formează bucle;

 Telomeraza:

o Enzimă - ADN-polimerază ARN dependentă;

o Conţine ARNsn – matriţă în sinteza telomerilor;

o Alungește capătul 3 al moleculei de ADN nuclear;


REPARAŢIA

 proprietatea unică a moleculelor de ADN de a-şi restabili structura originală, iniţială;

 proprietatea celulelor de a controla şi evita acumularea mutaţiilor;

 este reprezentată de m.m. sisteme complexe de enzime ce sunt capabile:

o să identifice greşelile din ADN,

o să înlăture fragmentul de ADN cu eroare,

o să sintetizeze un nou fragment

o să-l integreze în macromolecula de ADN bicatenară;

 se realizează

o dependent de eroarea din ADN

o utilizînd modelul unei catene de ADN

o după principiul complementarităţii;

o în timpul replicării; după repicare sau independent de replicare.

Tipuri de reparaţie:

 Autocorecţia erorilor în timpul replicării:


o ADN polimeraza + PCNA→ relectură → activitate exonucleazică 3’5’ 
corecţia greşelilor;

 MMR (Mismatch Repair)

o Indepărtează erorile de împerechere a BA

o multienzimatică

o Repară, în special, secvenţele microsatelitice (cu rată înaltă de mutaţii).

 BER (Base Excision Repair):

o Recunoaşterea bazei modificate (factori proteici specifici)

o excizia bazei greşite (glicoliaza)

o excizia nucleotidului fără bază (endonucleaza)

o completarea golului (ADN-polimeraza,dNTP + ADN-ligaza)

 NER (Nucleotide Excision Repair) :

o recunoaşterea dimerului (factori proteici specifici)

o excizia unui fragment de 24-32 nucleotide din catena afectată


(endonucleaza+helicaza)

o completarea golului (ADN-polimeraza,dNTP + ADN-ligaza).