Sunteți pe pagina 1din 3

APROB

Director interimar al IMSP Institutul Oncologic


______________________________ V. Cernat

FIŞA POSTULUI

INSTITUŢIA PUBLICĂ IMSP Institutul Oncologic


ADRESA: 2025,str.Testemiţanunr.30,mun.Chişinău R.M
COMPARTAMENTUl: Cazangeria
DENUMIREA POSTULUI/FUNCŢIEI/: operator de cat.VI

DESCRIEREA POSTULUI

SCOPUL GENERAL AL FUNCŢIEI:


 În calitate de operator în cazangerie se admit persoanele care au vîrsta nu mai puţin
de 18 ani şi au trecut un curs special de pregătire cu susţinerea examenului de atestare
în faţa comisiei şi a inspectorilor de supravegere a sistemelor de gaze a Republicii
Moldova.
 Următoarea testare a cunoştinţelor se petrece de către comisia între prinderii nu mai
rar de 1 pe şi în următoarele cazuri:
- în cazul întreruperii activităţii profesionale mai mult de 1 an;
- în cazul angajării la serviciu cu atestarea susţinută la alte întreprinderi;
- la cererea inspectorilor de supravegere a sistemelor de gaze a Republicii Moldova

ACTIVITĂŢILE/ATRIBUŢIILE PRINCIPALE:
 Operatorul în cazangerie în activitatea sa de zi cu zi este obligat să cunoască şi să
îndeplinească;
- instrucţiunile de lucru;
- regulile de securitate în gospodăria gaze;
- schema şi regulile de exploatare a cazanelor cu abur şi cazanelor cu apă.

RESPONSABILITĂŢILE:
 Operatorul în cazangerie este responsabil pentru:
- pentru lucrul inofensiv a cazanelor de abur pe gaze naturale şi a utilajului;
- pentru livrarea la termen a agentului termic şi a aborilor pentru spălătorie;
- pentru completarea corectă a registrului de schimb;
- pentru păstarea curăţeniei la locul de muncă;
- pentru păstrarea inventarului şi utilajului ce se află în cazangerie;
- petru securitatea antiincendiu;
- înştiinţarea la timp a şefului cazangeriei despre defectele apărute a utilajului,
indicatoarelor, sistemelor automate, încălcarea instrucţiunilor de exploatare şi
securitate tehnică, dar în cazul nu este nici un reprezentant al administraţiei de
contactat la 904 serviciul de avarie a Moldova-Gaz.
-

ATENTIE!!! Refuzul de a semna fisa post atrage după sine refuzul societatii de a face angajarea. 1
ÎMPUTERNICIRILE:
 Nu este cazul

PONDEREA IERARHICĂ:
 Se subordonează nemijlocit şefului cazangeriei.

CUI ÎI RAPORTEAZĂ TIULARUL FUNCŢIEI:


 Nemijlocit şefului cazangeriei.

CINE ÎI RAPORTEZĂ TITULARULUI FUNCŢIEI:


 Nu este cazul.

PE CINE ÎL SUBSTITUIE:
 Pe alt operator al cazangeriei.

CINE ÎL SUBSTITUIE:
 Alt operator al cazangeriei.

SALARIZARE:
 Conform distribuirii mijloacelor fondului de la salarizare.

MIJLOACE DE LUCRU/ECHIPAMENTUL UTILIZAT:


 Echipamet şi insrument de lucru.

CERINŢELE FUNCŢIEI FAŢĂ DE PERSOANĂ

STUDII:
 Medii.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
 Să fie atestată.

CUNOŞTINŢE:
 Instucţiuni de securitate a muncii şi securitate antiiincendiu.

ABILITĂŢI:
 Lucru în echipă.

ATITUDINI/COMPORTAMENTE:
 Responsabil.
 Disciplinat, sîguincios.

ATENTIE!!! Refuzul de a semna fisa post atrage după sine refuzul societatii de a face angajarea. 2
Întocmită de:
Nume, prenume Ivan Rangu
Funcţia de conducere vicedirector administrarea patrimoniului
Semnătura _____________________
Data întocmirii 01.07.2009

Vizată de:
Nume, prenume Eudochia Stoica
Serviciu resurse umane şefa secţiei
Semnătura ____________________
Data 01.07.2009

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei


Nume, prenume Mihail Prodan
Semnătura ____________________
Data 01.01.2010

ATENTIE!!! Refuzul de a semna fisa post atrage după sine refuzul societatii de a face angajarea. 3