Sunteți pe pagina 1din 165

CONTENTS

Lesson Page

1. Salut Romania! 1
Introducing self 2
The personal pronoun and the verb TO BE 3
Professions 7
Numbers 10
Telling the time 12
2. Ce mai faceţi? 17
How are you? 18
Gender and Article 21
Asking for things and stating possession 25
3. Acasă 29
Describing home 30
Demonstratives 34
The verb TO HAVE 36
Expressing need 40
4. Orientare pe stradă 45
Expressing order 46
Directions 48
The Present Tense 51
The Plurals of the Nouns 55
5. La poştă 61
Matters of money 64
La poştă 66
Definite plurals and possessives 67
Demostratives 69
Some more verbs in the Present Tense 70
6. Transport în oraş 79
Eu merg cu 80
Buying tickets 83
The Conditional 84
Cu taxiul 85
Cu autobuzul 86
7. La masă 89
Fructe şi legume 90
A plăcea 92
8. Cumpărături 99
Magazine 100
Verbul A PUTEA 101
Adjectives 107
Plural possessives 110
9. Transport interurban 113
Expressing dates 114
Cu trenul 116
Possessives 120
10. Cum a fost? 125
The Past Tense 127
The Past Participle 133

Key to the Exercises 141


Lecţia 1

Salut, România!
• Functions: • introducing self;
• telling the time;
• greeting;
• asking and answering about places of origin;
• asking and answering about profession.

• Grammar: • Personal Pronouns;


• the verb " A FI " ( TO BE ), Present Tense;
• numbers 1-100;
• gender of nouns, singular .

Greetings

Bună dimineaţa! Bună ziua! Bună seara!

Noapte bună! La revedere!

•1•
Mă cheamă John. Cum te cheamă? Mă cheamă Maria.

Lecţia 1 Salut, România!

Formal greetings: Bună dimineaţa! dimineaţa - morning


Bună ziua! zi - day
Bună seara! seara - evening
La revedere!
Informal greetins: Bună!
Pa!

1. Cum saluţi la?


(How do you greet at?)

8 a.m. .................................. 1 p.m. ..................................


7 p.m. .................................. 7 a.m. ..................................
11 a.m. .................................. 5 p.m. ..................................
3 p.m. .................................. 9 a.m. ..................................
9 p.m. .................................. 10 p.m. ..................................

Introducing Self

Bună! Mă cheamă John. Cum te cheamă?


Mă cheamă Maria. Îmi pare bine.
Îmi pare bine.

2. Ascultaţi, repetaţi şi completaţi spaţiile libere:


(Listen, repeat and fill in the blanks:)
!
A.

•2•
De unde eşti?
………………. Maria. ...............................? ......................... John
Sunt din India. .
Lecţia 1 Salut, România!

C.

3. ! Întreabă:!
(Ask other students’ names:) Making introductions:
A: - Mă cheamă Alexis. Cum te cheamă? Cum te cheamă? – What’s your name?
B: - Mă cheamă John. Mă cheamă ...... – My name is ...........
A: - Îmi pare bine. Îmi pare bine – Nice to meet you.
B: - Îmi pare bine.
!
!

The Personal Pronoun and The Verb “To Be”

4. ! Ascultaţi şi repetaţi:
(Listen and repeat:)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Phrases: de unde? – where from ?
! din – from
!

•3•
5. Ei _______ Dan şi Costel.
Lecţia 1 6. El _______ din Canada. Salut, România!
7. Voi ______ din Anglia?
Eu sunt
8. Ele ______ dindin:
Ungaria ?
România, Statele Unite, Germania, Italia, Mexic, Anglia, India, Elveţia, Ungaria, Rusia, China,
Spania, Canada, Bulgaria, Grecia!
!
PRONUMELE PERSONAL "A FI " (To Be)
(The Personal Pronoun)
EU - I NOI - we EU SUNT NOI SUNTEM
TU - you VOI - you TU EŞTI VOI SUNTEŢI
EL - he EI - they (masc.) EL ESTE / E EI SUNT
EA - she ELE - they (fem.) EA ESTE / E ELE SUNT
! Note: As the verb has different forms for each person, the use
of the pronoun ( subject ) is not compulsory.
!
5. ! Scrieţi pronumele corespunzător alături de numele de mai jos:""
(Write the corresponding pronoun next to the names - EL, EA, EI, ELE -:)
Michael - ................ Maria şi Ioana - ................
Susan - ................ Adriana şi Derika - ................
James - ................ Adrian şi Ion - ................
Diana - ................ Paul şi John - ................
!
6. ! Completaţi spaţiile libere cu forma corectă a verbului A FI: "
(Fill in the blanks with the correct form of the verb to be:)

1. Eu ________ Maria.
2. Tu ________ John ?
3. Ea ________ din România.
4. Noi _______ din Statele Unite.
!
7. ! Completaţi spaţiile libere cu pronumele corespunzător formei verbale:
(Fill in the blanks with the pronoun corresponding to the underlined verb form:)
!
1. ______ eşti din America.
2. ( Dan şi Paul) ______ sunt din România.
3. ______ este Maria.
4. ______ sunt Ana.
5. De unde este ( Dan ) _____ ?
6. _______ nu suntem din România.
7. _______ sunt Ioana şi Ana.
8. _______ sunteţi din Mexic ?!

•4•
M: - Eu sunt Mihaela. Sunt din J: - Eu _______ John. Gianni
Sunt __
Mihaela Gunther John
România. De unde eşti tu ?Salut, România!
RomâniaLecţia 1 Germania Statele Unite Italia
G: - (eu) Sunt din Germania G: - ______ din Italia.
!
!
8. a. ! "Citiţi dialogul 1 şi completaţi spaţiile libere în dialogul 2:"
(Read the model dialogue 1, then fill out the blanks in dialogue 2):
!

1 2

Maria şi Ana Juan şi Jose John şi Jane Igor şi Ivan


România Mexic SUA Rusia
!
! ! 1! ! ! ! ! ! ! ! 2!
M şi A: - Noi suntem Maria şi Ana. J şi J: - Noi _______ John şi Jane.
Suntem din România. Suntem ____ Statele Unite.
De unde sunteţi voi? De unde ________ voi?
J şi J: - Noi suntem din Mexic. I şi I: - ___________ din Rusia.

b. ! ! Alegeţi un bilet în perechi. Întrebaţi şi răspundeţi conform modelului:""


(Choose one card. In pairs ask and answer questions like in the model above):
!
!!
Jose Linda şi Helen Karin şi Hans Marika
Mexic Anglia Elveţia Ungaria

Ivan Esmeralda şi Jose Jane şi Jody Li


Rusia Spania Canada China

Boris Ian

•5•
Lecţia 1 Salut, România!

Bulgaria Polonia
!
9. a. Aflaţi din ce oraş din SUA sunt alţi trei studenţi. Apoi completaţi tabelul:
(Find out what places in the USA other three students are from. Then fill out the
table:)!
! ! ! ! ! A: - Mary, de unde eşti?
B: - Sunt din Chicago.

Mary este Chicago.


este
din

b. Spuneţi colegilor ce aţi aflat.


(Report to the class what you have found out)

10. ! Construiţi propoziţii folosind cuvintele date:"


(Make up sentences using the words given):
!
! 1. America / eşti / din / tu. 4. Unde / este / de / el?
2. Cheamă / te / cum? 5. Cinci / ora / este.
3. Bine / pare / îmi. 6. Cheamă / Anca / mă.!

11. ! Puneţi dialogurile în ordinea corectă:""


(Arrange the lines in the dialogues):
!
a. Dana: - Mă cheamă Dana. John: - Bună.
Dana: - Bună. John: - De unde eşti?
! Dana: - Sunt din România. John: - Cum te cheamă?

b. Mihaela şi Maria: - Noi suntem Mihaela şi Maria. Mike: - Bună seara.


Cum te cheamă?
Mihaela şi Maria: - Suntem din Bucureşti. Tu Mike: - Mă cheamă Mike. De
de unde eşti? unde sunteţi ?
Mihaela şi Maria: - Bună seara. Mike: - Îmi pare bine.
Mihaela şi Maria: - Îmi pare bine. Mike: - Sunt din Detroit.

•6•
Lecţia 1 Salut, România!

Professions

Eu sunt profesor, tu cu ce te ocupi?


! Eu sunt profesoară.

Ce interesant! Şi Octavian?

El este profesor.

12. ! Ascultaţi şi repetaţi:"


(Listen and repeat):
"
Note the difference:
Masculin Feminin
I am a doctor. Eu sunt doctor.
student studentă She is an engineer. Ea este ingineră.
jurnalist jurnalistă
inginer ingineră
casier casieră
GENUL SUBSTANTIVULUI
profesor profesoară
(Gender of Nouns)
doctor doctoriţă
Masculine nouns generally end in a
director directoare
consonant: student, director, jurnalist
Feminine nouns generally end in –ă or -e:
casieră, doctoriţă, floare

13. Descrieţi desenele:


(Describe the pictures:)
!
!
!
!
!

•7•
Lecţia 1 Salut, România!

!
!
!
!

Phrases:
Cu ce te ocupi? – What
is your job?
cine – who
ce – what
unde - where
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!

! Cine este/e el? Cine este/e ea?


(El) este/e John. (Ea) este/e Maria.
Ce este/e el ? Ce este/e ea?
(El) este/e student. (Ea) este/e studentă.!
!
!
14. !
Maria John Giovanna Francois Carlos
România SUA Italia Franţa Spania
profesoară voluntar secretară director jurnalist

Luz Boris Tania Ian James

•8•
Lecţia 1 Salut, România!

Mexic Bulgaria Rusia Polonia Canada


doctoriţă inginer studentă student profesor
a. Discutaţi despre aceste persoane:
(Talk about these people:)
A: - Cine este ea / el?
B: - E Maria / John.
A: - De unde este ea / el?
B: - Din România / Statele Unite.
A: - Ce este ea?/ el
B: - Profesoară / voluntar.
!
b. Alegeţi un bilet. În perechi, încercaţi să ghiciţi de trei ori profesia colegului şi ţara de
origine.
(Choose one role card. In pairs, make three guesses about your partner's profession, about
his / her country of origin.)
! ! A: - Eşti secretară? B: - Nu.
B: - Nu. A: - Eşti din Bulgaria?
A: - Eşti doctoriţă? B: - Nu.
B: - Da. A: - Eşti din Mexic?
A: - Eşti din Italia? B: - Da.

c. ! Alegeţi un bilet. În perechi, întrebaţi şi răspundeţi la întrebări."


(Choose one role card. In pairs, ask and answer questions:)
"
A: - Cum te cheamă? B: - Mă cheamă John / Maria.
A: - De unde eşti? B: - Sunt din Statele Unite / România.
A: - Ce eşti? B: - Sunt voluntar / profesoară.!
!
!
15. ! Citiţi conversaţia.
(Read the dialogue:)
!
Ion: - Bună ziua.
Ann: - Bună ziua.
I: - Eu sunt Ion Popescu. Sunt inginer. Dar tu?
A: - Eu? Eu sunt profesoară.
I: - Cum te cheamă?
A: - Mă cheamă Ann Smith. Cine este el?

•9•
Lecţia 1 Salut, România!

I: - Ah! El este Dan Ionescu. Este jurnalist.


Dan: - Îmi pare bine. De unde eşti?
A: - Sunt din Arizona. Sunt voluntară la Corpul Păcii. Sunt în România pentru doi ani.!
16. ! Adevărat sau fals?
(True or false?)
! ! ! ! ! ! Adevărat Fals
Ion Popescu este casier. ____________ ____________
Ann Smith e profesoară. ____________ ____________
Ea e din Oklahoma. ____________ ____________
Ea este în România pentru trei ani. ____________ ____________
Dan Ionescu este jurnalist. ____________ ____________

17. ! Completaţi spaţiile libere cu câte un cuvânt pentru a face rezumatul dialogului:"
(Fill in the blanks with one word each, to report the conversation:)
!
Ion Popescu ____________ inginer. Dan ____________ jurnalist. Ann Smith este ____
Arizona. ____________ este ____________. Este în ____________ pentru ___ ani.
!
!
18. ! Completaţi dialogul:
(Complete the dialogue:)
!
A: - Bună ziua.
B: - ____________ .
A: - Mă ____________ Magda. Cum ____________ ?
B: - ____________ cheamă ____________ . De unde ____________ (tu) ?
A: - Eu ____________ din ____________ . Tu de unde ____________ ?
B: - (eu) ________________________________________________ .
!

Numbers
19. Ascultaţi şi repetaţi:
(Listen and repeat:)
!
0 zero, 1 unu, 2 doi, 3 trei, 4 patru, 5 cinci, 6 şase, 7 şapte, 8 opt, 9 nouă, 10 zece,
11 unsprezece, 12 doisprezece, 13 treisprezece, 14 paisprezece, 15 cincisprezece, 16 şaisprezece,
17 şaptesprezece, 18 optsprezece, 19 nouăsprezece, 20 douăzeci!

•10•
Lecţia 1 Salut, România!

20. Citiţi numerele din tabel:


(Read the numbers in the table:)

1 unu 11 un …sprezece 20 două …zeci şi unu 1


2 doi 12 doi 30 trei doi 2
3 trei 13 trei 40 patru trei 3
4 patru 14 pai 50 cinci patru 4
5 cinci 15 cinci 60 şai cinci 5
6 şase 16 şai 70 şapte şase 6
7 şapte 17 şapte 80 opt şapte 7
8 opt 18 opt 90 nouă opt 8
9 nouă 19 nouă nouă 9
10 zece
100 o sută

Numbers
- to express numbers between 11 and 19, add
–sprezece to each digit (note the exceptions in
the table above, marked with bold)
- to express tens, add –zeci to each digit (note
the exception)

21. Jocul numerelor. Faceţi o listă de cinci numere. În perechi, ghiciţi numerele
partenerului:
(The number game: Make a list of five numbers. In pairs, guess your partner's numbers:)
!
! A: - Nouă. A: - Cinci.
B: - Nu! B: - Da.

22 . Spuneţi toate numerele care pot fi formate din cifrele:


(Say all numbers that can be formed from the digits:)

•11•
Lecţia 1 Salut, România!

3 şi 6 1 şi 9 5 şi 0 6 şi 7 4 şi 5 8 şi 6

un sfert
FĂRĂ Telling the Time ŞI
jumătate/
jumate

LIMBA ROMÂNĂ LIMBA ENGLEZĂ

•12•
Lecţia 1 Salut, România!

cinci (minute ) 5 (minutes)


(ora) două şi zece (minute) 10 (minutes) past 2 o' clock
(2) un sfert a quarter
douăzeci (minute) 20 (minutes)
este douăzeci-şi-cinci 25 (minutes)
(minute) It's
jumătate ( jumate ) half
douăzeci-şi-cinci 25 (minutes)
(minute)
(ora) trei fără douăzeci (minute) 20 (minutes ) to 3 o' clock
(3) un sfert a quarter
zece 10 (minutes)
cinci 5 (minutes)

23. Răspundeţi la întrebare:


(Answer the question:)
Cât e ceasul,
v rog? E...

!
!

! ! ! ! ! ! !
!

! ! ! ! ! ! !
!

! ! ! ! ! ! !
!
1.!_______________________! ! !!7.!_______________________!
2.!_______________________! ! !!8.!_______________________!

•13•
Este ora11:4
unsprezece şi
patruzeci şi cinci de minute.
5
Lecţia 1 Salut, România!

3.!_______________________! ! !!9.!_______________________!
4.!_______________________! ! 10.!_______________________!
5.!_______________________! ! 11. _______________________!
6.!_______________________! ! 12.!_______________________!

24 . ! Ascultaţi, repetaţi şi citiţi:"!


( Listen, repeat and read: )
"
! ! ! ! ! ! ! !
!

Este ora 1 ( unu ). Este ora 2 ( două ). Este ora 3 (trei ).


25 . ! Spune ora :""
( Tell the time: )
"
" " 5.00 Este ora 5 (cinci).
8.25 Este ora 8 şi 25 de minute (opt şi douăzeci şi cinci de minute).

12.00 ...........……………... (………………………………………….............. ) .


9.12 ............………….....(………………………………………….............. …) .
10.00 ….........……………. (………………………………………….............. ) .
2.38 ..............................….. (………………………………………….............. ) .
7.50 ......…………............. .(……………………………………….……..........) !
!

26 . Salutaţi, prezentaţi-vă şi întrebaţi cum îi cheamă pe colegi:""


( Greet, introduce yourself and ask other students' names. Choose the greeting according to
the times specified:)"
A: - Bună dimineaţa. Mă cheamă ................................ . Cum te cheamă?
B: - Bună dimineaţa. Mă cheamă ................................ .
8!!a.m.!
A: - Îmi pare bine.
B: - Îmi pare bine.
!!
4 p.m. 9 a.m. 7 p.m. 11 a.m. 8 p.m. 12 a.m. 10 a.m.

•14•
Lecţia 1 Salut, România!

27 . ! Acasă, întrebaţi numele, locul de origine şi profesiunea gazdei:


(At home, ask your host and hostess about their name, place of origin and profession:)
!
Cum te cheamă? De unde eşti? Cu ce te ocupi?
Fill in:
!
NUMELE:.................................... oraş = town
...................................................... sat = village
ORAŞ/SAT DE ORIGINE: Domnul (+ last name) = MR.
...................................................... Doamna(+ last name) = MRS.
PROFESIUNEA: ....................... Domnişoara (+ last name) = MISS
!
• Be ready to report to the class what you have found out.

•15•
Informal greetings vary according to area. In the south, you are likely to hear BUNĂ!,
around Braşov and in Hungarian areas SERVUS!, and from Cluj westward to Oradea
Lecţia
and Timişoara, you 1
will be greeted with CIAO! The most general one is SALUT!Salut, România!

! a) GAZDA MEA ESTE DOMNUL / DOAMNA / DOMNIŞOARA ________________ .


b) EL / EA _______________ DIN _________________ .
c) EL / EA ____________________________________ .

!
!

Notă culturală:

•16•
Lecţia 1 Salut, România!

Vocabulary

C
casier - cashier
ce - what
cine - who
cum - how (here, what is your name)

I
Îmi pare bine - glad to meet you
inginer - engineer

J
jurnalist - journalist

M
minut - minute

O
oră - hour
oraş - town, city

P
profesor - teacher

S
secretară - secretary

U
unde- where

•17•
Lecţia 2

Ce mai faceți?
• Functions: • asking about one' s health;
• asking for something;
• offering and thanking (formally and informally).

• Grammar: • prepositions indicating place;


• Definite and Indefinite Article;
• Some possessives.

Let’s remember
Bună ziua. Eu sunt preşedinte!
Bună ziua. Îmi pare bine!
De unde eşti?
Sunt din SUA. Dar tu?
Şi eu sunt din SUA. Hmmm...
Ce eşti tu? Şi tu eşti preşedinte?
Nu, eu nu sunt preşedinte.
Eu sunt simbol naţional!

Pronumele personal şi verbul A FI – The Personal pronoun and the verb TO


BE
Eu sunt - I am Noi suntem - we are

Tu eşti - you are Voi sunteţi - you are

El este - he is Ei sunt –they are (masculine)

Ea este - she is Ele sunt – they are (feminine)

cine - who ce - what de unde – where from

•17•
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

•18•
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

How are you?


Foarte bine,
Ce mai faci? mulţumesc!

Aşa şi-aşa!

Rău!

Ce mai faceţi?
Bine, mulţumesc!

Phrases:
Ce mai faci? (informal) – How are you?
Ce mai faceţi? (formal)

Foarte bine, mulţumesc – Very well, thank you


Aşa şi-aşa – So and so
Rău! – Not good!

1.a. Ascultaţi cele două dialoguri. Apoi citiţi-le. Identificaţi diferenţele:!


(Listen to the two dialogues. Then read them. Identify the differences:)
!
!
! ! !!!!!!!Maria este jurnalistă.
!
! Dan Ionescu este
! student.
!
! Domnul Mihai Popescu
este director.

•19•
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

Maria: - Cum te cheamă? Maria: - Cum vă cheamă?


Dan: - Mă cheamă Dan Ionescu. Dl. M. P. - Mă cheamă Mihai Popescu.
M: - De unde eşti? M: - De unde sunteţi?
D: - Din Braşov. Dl. M. P. - Sunt din Iaşi.
M: - Cu ce te ocupi? M: - Cu ce vă ocupaţi?
D: - Sunt student. Dl. M. P. - Sunt inginer şi director.

In Romanian, we can address people formally or informally. The pronoun “you” has different
forms and when we use the formal “you” we have to use the verbs in their plural form.
informal formal
you tu dumneavoastră
the verb to be eşti sunteţi
Cine eşti? Cine sunteţi?
De unde eşti? De unde sunteţi?
examples
Cum te cheamă? Cum vă cheamă?
Cu ce te ocupi? Cu ce vă ocupaţi?
!

b. Subliniaţi cuvintele care sunt diferite în cele două dialoguri.


(Underline in the two dialogues the words that are different.)

2. Completaţi spaţiile libere din dialogurile de mai jos. Decideţi care dialog este formal
şi care este familiar.
(Complete the blank spaces in the dialogues below. Decide which dialogue is formal and
which is informal.)

a. Domnul Mihai Popescu este director şi Doamna Ana Ionescu este profesoară.

M.P.: - Cum ____ cheamă? M.P.: - ______________ Timişoara.


A.I. : - ___________________ . A.I.: - Cu ce _______________ ?
M.P.: - De unde ____________ ? A.I.: - _________________ profesoară.
!
b. Lili este studentă şi Radu este student.

R.: - _____________________ ? L.: - ___________________ Bucureşti.


L.: - ____________________ Lili. R.: - Cu ce ___________________ ?
R.: - De unde ______________ ? L.: - ___________________________ studentă.!

•20•
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

3. Citiţi conversaţia:
(Read the conversation:)

Mike: - Bună, Ioana!


Ioana: - Bună, Mike, ce mai faci?
M.: - Aşa şi aşa. Dar tu ?
I.: - Bine, mulţumesc. Doamna Ionescu, el este
Mike. Este voluntar la Corpul Păcii.
D-na Ionescu: - Îmi pare bine. Eşti din Statele
Unite?
M.: - Da, sunt din Boston. Dumneavoastră sunteţi din Bucureşti?
D-na I. : - Nu, sunt din Cluj.
I.: - Doamna Ionescu este profesoară la Universitate, la Cluj.
!
4. Adevărat sau fals?
(True or false?)
!
Adevărat Fals
1. Mike este profesor. _______ _______
2. El este din Boston. _______ _______
3. Doamna Ionescu este din Cluj. _______ _______
4. Ioana este studentă la Universitate. _______ _______
5. Ioana şi D-na Ionescu sunt _______ _______
din Statele Unite.
!
5.a. Completaţi spaţiile libere şi compuneţi o conversaţie ca cea de la exerciţiul 1.
(Fill in the blanks to make a conversation like the one in exercise 1.)
Jane: - ______________________ Dan!
Dan: - Bună, ___________, ce ___________________ ?
Jane: - _________________________. Dar tu ?
Dan: - _____________________________________ . Domnule Moldovan, ea este ________,
studentă la facultate.
Dl. Moldovan: - Îmi pare bine. Eşti din ____________________ ?
Jane: - Nu, sunt din __________________ .
Dan: - ____________________________ Moldovan _______________ doctor la Iaşi.!
b. Pe grupe, pregătiţi o conversaţie, apoi " jucaţi-o'".
( In groups, prepare a similar conversation and role-play it. )

•21•
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

Gender and Article ( Singular )

Articolul nehotărât – The Indefinite Article


The Indefinite Article in the singular precedes the
noun and it is:
un for masculine and neuter nouns and
o for feminine nouns

!
!
!
!
!
! o masă un scaun o carte
!
!
!
!
!
!
!
!
un caiet un pix un creion un marker
!
!
!
!
!
!
!
!
! o hartă
! un ceas un calculator
!
!
•22•
Gender and Article
Articolul nehotărât – The Indefinite Article
The Indefinite Article in the singular precedes the
noun and it is:
un for masculine and neuter nouns and
o for feminine nouns

!
!
!

o masă un scaun o carte

!
!

un caiet un pix un creion un marker

!
!

un ceas un calculator o hartă

un profesor o profesoară

!
!
!
!

o fereastră o uşă o hârtie


Genul substantivelor – Nouns’ gender
Most masculine nouns end in a consonant.
Most feminine nouns end in ă or e
profesor profesoară
caiet masă
un o
student hârtie
voluntar carte
There are also some exceptions:
munte sarma
un dinte o cafea
câine zi

Completaţi cu articolele nehotărâte:


(Fill in with the indefinite article:)

____ carte ____ discotecă ____ marker


____ ceas ____ telefon ____ munte
____ lampă ____ uşă ____ pijama
____ gazdă ____ directoare ____ muzeu
____ dicţionar ____ student ____ profesor
____ magazin ____ fereastră ____ cafea

Articolul nehotărât şi articolul hotărât – The Definite and the Indefinite Article
masculin/neutru feminin
student studentul masă masa
pix pixul uşă uşa
un -ul o -a
calculator calculatorul carte cartea
voluntar voluntarul voluntară voluntara
The definite article in the singular is ul for most masculine and neuter nouns and a for most
feminine nouns.
Some exceptions are:
sarmaua
fratele, muntele, dintele, câinele
cafeaua
tatăl
ziua

Transformaţi ca în model.
(Change according to the model:)
MASCULIN (masculine)
student un student studentul
bărbat (man) _________ _________
profesor _________ _________
unchi (uncle) _________ _________
pui (chicken) _________ _________
munte (mountain) _________ _________
dinte (tooth) _________ _________
FEMININ (feminine)
casă (house) o casă casa
masă _________ _________
clasă (classroom) _________ _________
foarfecă (scissors) _________ _________
carte (book) _________ _________
sare (salt) _________ _________
cheie (key) _________ _________
perdea (curtain) _________ _________
stea (star) _________ _________
pijama _________ _________
zi _________ _________

NEUTRU (neuter)
fruct un fruct fructul
paşaport _________ _________
caiet (notebook) _________ _________
prenume _________ _________
muzeu _________ _________
birou _________ _________

! Note the difference:


! on the table
! pe masă
Unlike in English, nouns following
! prepositions are indefinite.
!

Cartea este pe masă.

Hârtia este sub masă.

Creionul este în carte.

Markerul este lângă ceas.

Calculatorul este între carte şi ceas.

Adăugaţi cuvintele noi în tabel:


(Add the new words in the table:)

baie, dormitor, masă, cadă, dulap, chiuvetă, pat, canapea, lampă, covor, bibliotecă, frigider,
fereastră, televizor, scaun, fotoliu, bufet, toaletă, duş

masculin/neutru feminin
student studentul masă masa
pix pixul uşă uşa
calculator calculatorul carte cartea
un voluntar -ul voluntarul o voluntară -a voluntara
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

un profesor o profesoară

!
!
!
!
!
!
o fereastră o uşă o hârtie

Genul substantivelor – Nouns’ gender


Most masculine nouns end in a consonant.
Most feminine nouns end in ă or e
profesor profesoară
caiet masă
un o
student hârtie
voluntar carte
There are also some exceptions:
munte sarma
un dinte o cafea
câine zi

6. Completaţi cu articolele nehotărâte:


(Fill in with the indefinite article:)

____ carte ____ discotecă ____ marker


____ ceas ____ telefon ____ munte
____ lampă ____ uşă ____ pijama
____ gazdă ____ directoare ____ muzeu
____ dicţionar ____ student ____ profesor
____ magazin ____ fereastră ____ cafea
!

•23•
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

!
!
7. Priviţi imaginea, ascultaţi şi repetaţi: !
(Look at the picture, listen and repeat:) !
Cartea este pe masă.

Hârtia este sub masă.

Creionul este în carte.

Markerul este lângă ceas.

Calculatorul este între carte şi ceas.

! Note the difference:


! on the table
! pe masă
Unlike in English, nouns following
! prepositions are indefinite.
!
!
8. Răspundeţi la întrebări:
(Answer the questions:)

Unde este cartea? ______________________________________________________________


Unde este ceasul? ______________________________________________________________
Unde este creionul? ______________________________________________________________
Unde este calculatorul? ___________________________________________________________
Unde este hârtia? ______________________________________________________________
Unde este masa? ______________________________________________________________

sub între pe
9. Potriviţi desenul cu cuvântul corect:
în lângă
(Match the picture with the correct word:)

!
!
!
!
!

•24•
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

!
!
10. Urmaţi instrucţiunile din bilet şi aranjaţi obiectele
(Follow the directions in the note and arrange the objects:)

Pe scaun este un caiet. Pe


masă este un scaun. În caiet
este un creion. Sub masă este
un calculator. Lângă
calculator este un pix. Între
pix şi masă este o profesoară/
un profesor.

Articolul nehotărât şi articolul hotărât – The Definite and the Indefinite Article
masculin/neutru feminin
student studentul masă masa
pix pixul uşă uşa
un -ul o -a
calculator calculatorul carte cartea
voluntar voluntarul voluntară voluntara
The definite article in the singular is ul for most masculine and neuter nouns and a for most
feminine nouns.
Some exceptions are:
sarmaua
fratele, muntele, dintele, câinele
cafeaua
tatăl
ziua

Asking for things and stating possession

- Dă-mi cartea, te rog! Este cartea


mea.

- Poftim!

•25• - Mulţumesc.

- Cu plăcere.
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

- Daţi-mi cartea, vă rog! Este


cartea mea.

- Poftiţi!

- Mulţumesc.

- Cu plăcere.

feminin masculin/neutru

cartea caietul
eu mea meu
tu ta tău
Unlike in English, when stating possession, we use the definite form of
the noun
For example: my book – cartea mea

Note the differences between the following informal and


formal phrases:
Give me Please
informal Dă-mi Te rog
formal Daţi-mi Vă rog

11. Completaţi cu forma posesivă corectă


(Fill in with the correct possessive word:)

EU TU

exemplu: carte – cartea mea cartea ta

profesor _____________ ______________


masă _____________ ______________
calculator _____________ ______________
pix _____________ ______________
fereastră _____________ ______________
câine _____________ ______________
•26•
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

hartă _____________ ______________


ceas _____________ ______________
cafea _____________
studentă _____________
12. Transformaţi ca în model.
(Change according to the model:)

MASCULIN ( masculine )
student un student studentul
bărbat (man ) _________ _________
profesor _________ _________

unchi (uncle) _________ _________


pui (chicken) _________ _________
munte ( mountain ) _________ _________
dinte (tooth) _________ _________

FEMININ ( feminine )
casă (house) o casă casa
masă _________ _________

clasă (classroom ) _________ _________


foarfecă(scissors) _________ _________

carte ( book) _________ _________


sare (salt ) _________ _________

cheie (key ) _________ _________

perdea ( curtain ) _________ _________


stea (star ) _________ _________

pijama _________ _________


zi _________ _________

NEUTRU ( neuter )
fruct un fruct fructul
paşaport _________ _________
caiet (notebook ) _________ _________

•27•
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

prenume _________ _________


muzeu _________ _________
birou _________ _________
13. În perechi, cereţi şi oferiţi obiecte din clasă.
( In pairs, ask for and offer various classroom items : )

! ! ! ! !
A: - Dă-mi un creion (1) te rog.
B: - Poftim creionul (2).
A: - Mulţumesc.!
!
! 1! ! 2! ! ! ! !
un pix pixul

un calculator calculatorul
un caiet caietul
o carte cartea
o cretă creta

•28•
Lecţia 2 Ce mai faceţi?

Vocabulary!

A J
aşa şi aşa - so and so, average
jumătate - half
B L
bărbat - man lampă - lamp
birou - office, desk
M
C
magazin - store
cafea - coffee masă - table
caiet - notebook munte - mountain
câine - dog
muzeu - museum
carte - book
casă - house P
ce mai faci?- how are you?
ceas - watch paşaport - passport
cheie - key perdea - curtain
clasă - classroom pijama - pyjamas
cretă - chalk pix - ball-point pen
poftim - here you are
D prenume - first name
prost - bad
dicţionar- dictionary pui - chicken
dinte - tooth
dumneavoastră - you formal S
F sare - salt
scaun - chair
fereastră - window sfert - quarter
foarfecă - scissors
stea - star
fruct - fruit
U
G
unchi - uncle
gazdă - host/hostess uşă - door

Z
zi - day
Notă culturală:
! Dumneavoastră and the verbs in their plural form is what Romanians use in formal
conversation. There are also other forms of addressing someone formally in addition to
dumneavoastră.
The degree of formality can be difficult to appreciate. Generally, if the person you are
addressing is somewhat older, it is safer to be formal until the person will tell you to
switch to the informal.

•29•
Lecţia 3

Acasă !

• Functions: • describing home;


• talking about specific objects (determiners);
• stating possession;
• giving commands.

• Grammar: • Demonstratives ( singular );


• The Verb " A AVEA " ( TO HAVE )
• Adverbs: aici, acolo

Let’s remember

16:10

How are I am very


you? well, thank
you.

Bună ziua. Ce mai faci? Eu? Foarte bine, mulţumesc. Uhhh... eu sunt un om de afaceri.
Telefonul este foarte important... Dar unde este telefonul meu? Telefonul meu??? Unde este???
Ah... telefonul meu este în mâna mea? Da, este adevărat. Mulţumesc mult... Hm, este ora 4 şi 10
minute. Este foarte târziu. La revedere şi mulţumesc! Lecţie plăcută!

the
telephone
my
telephone
It’s ten
my telephone is past four
in my hand
Lecţia 3 Acasă

Describing home
1. Priviţi, ascultaţi, repetaţi şi citiţi:!
( Look, listen, repeat and read: )
!

Phrases: Aici este holul.


aici – here
acolo – there
!

!
Aici e camera de zi şi
! ! acolo este dormitorul.

Aici este baia şi


acolo este bucătăria.

2. Completaţi cu numele camerei:


(Fill in with the name of the room:)

În _________________ sunt un pat, un dulap, o masă şi un scaun.

pat
un pat
un dulap un scaun
o masă
Lecţia 3 Acasă

o chiuvetă

o chiuvetă

un duş
o cadă

În _____________ sunt o cadă, un duş,


o chiuvetă, o toaletă şi o oglindă.

o toaletă o oglindă

un aragaz un bufet
un frigider

În _____________ sunt un aragaz, un frigider şi un bufet.

o bibliotecă un fotoliu un radio


Lecţia 3 Acasă

un televizor o lampă o canapea

În ________________________ sunt o bibliotecă, un fotoliu, o canapea, o lampă, un televizor şi un


radio.

un cuier un covor o fereastră o uşă

În _______________ sunt un covor, o fereastră, o uşă şi un cuier.

3.a. Priviţi pozele camerelor şi răspundeţi cu DA sau NU. !


( Look at the pictures of the rooms and answer "DA" or "NU". )
!
DA NU
1. Este patul în bucătărie?
2. Este cada în bucătărie ?
3. Este dulapul în dormitor?
4. Este chiuveta în baie?
5. Este televizorul în hol?
6. Este fotoliul în sufragerie?
Lecţia 3 Acasă

!
b. !Exerciţiu în lanţ. Formulaţi şi răspundeţi la întrebări asemănătoare.
( Chain-drill. Ask and answer similar questions. )
4. Ce obiecte de la exerciţiul 2 puteţi identifica în clasă?
( Which objects in exercise 2 can you identify in the classroom? )

5. Răspundeţi la întrebări
(Answer the questions:)

Unde este patul? ____________________________________________________________


Unde este aragazul? _________________________________________________________
Ce este în baie? _____________________________________________________________
Unde este fotoliul? __________________________________________________________
Ce este în hol? ______________________________________________________________
Unde sunt oglinda şi cada? ____________________________________________________
Unde este scaunul? __________________________________________________________
Ce este sub bufet? __________________________________________________________
Ce este lângă pat? __________________________________________________________
Ce este între toaletă şi cadă? __________________________________________________
Unde este cartea? ___________________________________________________________
Ce este pe covor? ___________________________________________________________

6. Găsiţi cuvântul care nu se potriveşte şi numiţi camera:


(Cross the odd word out and name the room:)

chiuvetă, pat, cadă, oglindă


canapea, aragaz, masă, frigider
cuier, uşă, televizor, covor
duş, toaletă, bufet, cadă
bibliotecă, creion, canapea, fotoliu
pat, lampă, dulap, cuier
uşă, televizor, fereastră, cuier
don’t try this at home
nu face aşa la tine acasă
7. Adăugaţi cuvintele noi în tabel:
(Add the new words in the table:)

baie, dormitor, masă, cadă, dulap, chiuvetă, pat, canapea, lampă, covor, bibliotecă, frigider,
fereastră, televizor, scaun, fotoliu, bufet, toaletă, duş

masculin/neutru feminin
student studentul masă masa
pix pixul uşă uşa
calculator calculatorul carte cartea
un voluntar -ul voluntarul o voluntară -a voluntara
Lecţia 3 Acasă

Demonstratives

Patul ăsta este


confortabil dar patul
ăla sigur nu este!

Demonstratives singular
masculin/neutru Feminin

pat
patul masa
aici = here ăsta = this asta = this
acolo = there ăla = that aia = that
Unlike in English, nouns are definite when next to THIS and THAT
Note the difference: masa asta, this table

8. Completaţi cu asta, ăsta, aia sau ăla:


(Fill in with asta, ăsta, aia or ăla:)

aici acolo

_____________ este un dormitor. _____________ este un creion.


_____________ este o carte. _____________ este un voluntar.
_____________ este un hol. _____________ este o secretară.
_____________ este o baie. _____________ este un ceas.
_____________ este o masă. _____________ este o hartă.
_____________ este un pix. _____________ este un covor.
_____________ este o fereastră. _____________ este o uşă
_____________ este o bucătărie. _____________ este o canapea.
Lecţia 3

9. Fă ce spune Simon. !
Some verbs in their command form:
(TPR - Simon says - do it!)
DU-TE ---------> GO
!
VINO ------------> COME
! - Du-te lângă dulap!
PUNE -----------> PLACE
- Vino la masă!
- Pune creionul pe masă. CAUTĂ ---------> LOOK FOR
ARATĂ ---------> SHOW / POINT
- Pune caietul pe scaun.
- Pune cartea pe dulap
- Pune cartea pe televizor.
-Caută creionul sub scaun. - Arată banca de lângă uşă.
- Caută cartea sub masă. - Arată scaunul de lângă fereastră.

10. Ascultaţi / citiţi descrierea camerei de zi. Bifaţi pe ilustraţie mobilele care sunt
menţionate.
( Listen to/read the description of the living room. On the picture, tick the pieces of furniture
that are mentioned. )
!
!
!
! !
Lecţia 3 Acasă

Aceasta este camera de zi. Ce mobilă este în camera de zi? Este o plantă între fereastră şi fotoliu.
Masa este între sofa şi televizor şi televizorul este lângă perete, sub tablou. Pe sofa este o pisică.
Lângă sofa este o masă mică şi pe masa mică este o lampă.

11. În perechi, întrebaţi şi răspundeţi unde se află mobilele din ilustraţie.


( In pairs, ask and answer questions about the location of various pieces of furniture in the
picture. )
!
Ex: A: Unde este planta?
B: Lângă fereastră.!
!
!
12. Descrieţi camera voastră din Statele Unite.
(Describe your room in the States.)

The Verb “To Have”

13. Ascultaţi şi citiţi. Phrases. Some adjectives:


(Listen and read:) masculine feminine
big mare mare
Sunt din America. Acum sunt în Râşnov pentru că new nou nouă
sunt voluntar la Corpul Păcii. Am o gazdă foarte small mic mică
simpatică. Gazda mea are un apartament mare. nice simpatic simpatică
Apartamentul are patru camere. Ele au multă mobilă.
Dormitorul meu are un pat nou şi confortabil, dar
dulapul este mic.

A AVEA (to have)


EU AM NOI AVEM
TU AI VOI AVEŢI
EA ARE ELE AU
EL ARE EI AU

!
14. Completaţi spaţiile libere cu formele corespunzătoare ale verbului A AVEA. !
( Fill in the blanks with the appropriate form of the verb A AVEA - to have - )
!
1. (Noi) AVEM o casă mare.
2. Câte ( how many ) camere _______ (voi) ?
3. (eu) _________ un apartament la Bucureşti.
Lecţia 3 Acasă

4. (tu) __________ un creion ?


5. John şi Mary _____________ o vilă la Cape Cod.
6. ( Noi) __________________ o profesoară din România.!
!
The Negative Form of Verbs
!
!
Eu sunt la Bucureşti. Eu nu sunt la Chicago. (noi)
Avem un apartament mic. (noi) Nu avem un
apartament mare.

To make a verb negative , put NU before it.

15. Citiţi textul şi completaţi răspunsurile. !


( Read the text and fill in the answers. )
!
! Eu şi familia mea avem o casă mare. Eu am o cameră mică. Maria are o cameră mare, dar nu
are multă mobilă. Mama şi tata au dormitorul lângă baie. În camera de zi avem o bibliotecă, o sofa,
două fotolii, o masă şi un televizor.

Adevărat Fals Nu ştiu

1. Noi nu avem o casă mare.

2. Maria nu are multă mobilă.

3. Eu am o cameră lângă bucătărie.

4. În camera de zi avem o bibliotecă.

5. Mama şi tata au un dormitor mare.

16. Desenaţi planul camerei. Spuneţi partenerului cum arată camera. Comparaţi
desenele în cadrul dialogului de mai jos.
(Draw a plan of your room. Tell your partner what your room looks like. Compare the
drawings.)
!
Lecţia 3 Acasă

! ! - Am un pat mare. Patul este lângă uşă.


- Nu am o masă mare. Masa este lângă fereastră.
- Am un fotoliu verde. Fotoliul este lângă masă.!

Expressing possession

Apartamentul ei este mic. Apartamentul lui este mare.


Apartamentul ei are două camere. Apartamentul lui are opt camere.
Camera ei de zi nu are terasă. Camera lui de zi are o terasă şi baia lui
are saună şi jacuzzi.

feminin masculin/neutru

cartea caietul
eu mea meu
tu ta tău
el lui
ea ei
Note: the possessives for the 1st and 2nd
person ( my, your ) take the gender of the object; - the possessives for the 3rd person
have the gender of the owner, like in English.

17.a. Folosiţi forma corectă "meu/ mea".


( Use the correct form " meu/mea ". )

• prietenul meu prietena mea


• câinele meu casa mea
Lecţia 3 Acasă

! dulapul _________ televizorul _________


lampa _________ camera _________
fotoliul _________ profesorul _________
masa _________ profesoara _________
!
b. Adăugaţi adjectivul posesiv "lui / ei ". !
( Add the correct possessive "lui / ei":)
!
! ! ! ! TOM MARIA
lampa lui lampa ei
fotoliul lui fotoliul ei
prietena __ prietena ___
câinele ___ câinele ____
profesorul ___ profesorul ___!

18. Adunaţi obiecte personale într-o cutie. Înapoiaţi-le întrebând:


( Collect personal objects in a box. Return them by asking:)
!
! ! ! " Este creionul tău ?"
" Este cartea ta? "
Possible answers: " Da. Este ................ meu / mea. "
or " Nu. Nu este .............. meu / mea. Este ...................... lui/ ei "

19. !Cu cuvintele date, faceţi propoziţii: !


( Make sentences with the given words: )
!
1.
ESTE CASA MARE TA
2.
LÂNGĂ ESTE MEU BAIE DORMITORUL
3.
CAMERA ESTE DE MARE ZI
4.
DORMITORUL PAT ARE UN UN DULAP ŞI
Lecţia 3 Acasă

LUI
Lecţia 3 Acasă

20. Completaţi cu adjectivele posesive corecte: meu, mea, tău, ta, lui sau ei.
(Fill in with the correct possessive: meu, mea, tău, ta, lui or ei:)

Tu ai un câine. Câinele __________ este mic.


Eu am o lampă. Lampa __________ nu este frumoasă.
El are un fotoliu. Fotoliul __________ e confortabil.
Ea are un apartament. Apartamentul __________ este mic.
În apartamentul __________, eu am un televizor color.
Tu ai o umbrelă? Unde este umbrela __________?
Cristi are o maşină. Maşina __________ este gri.
Ea are o bibliotecă. Biblioteca __________ este mare.

21. Găsiţi pe cineva care...


(Find someone who...)

1. are televizor color cu cablu .................... 7. are antenă satelit la gazdă .........................
2. are pat dublu la gazdă ............................ 8. are filtru de cafea la gazdă .......................
3. are pat cu apă în America ...................... 9. nu are filtru de cafea în America .............
4. nu are fotoliu în camera de zi ................ 10. nu are ceas cu cuc în America .................
5. are baie cu jacuzzi în America ............... 11. are gumă în rucsac ........................
6. are două televizoare la gazdă .................

Expressing need

Eu am o casă mare şi frumoasă. Camera de zi este camera mea favorită. Am un fotoliu foarte
confortabil în camera de zi. Dar am o problemă mare. Eu nu am televizor.
AM NEVOIE DE TELEVIZOR!!!!
Lecţia 3 Acasă

A AVEA NEVOIE DE (to need)


EU AM NOI AVEM
TU AI VOI AVEŢI
nevoie de.... nevoie de...
EL ARE EI AU
EA ARE ELE AU

22. Ai un apartament nou şi ai nevoie de mobilă. !


( You have got a new apartment and you need some furniture:)!
A: - Ştii, Maria, locuiesc într-un apartament nou.
B: - Mă bucur. Ai mobilă frumoasă?
A: - De fapt, nu prea am mobilă.
B: - De ce ai nevoie?
A: - Am nevoie de un scaun în bucătărie.
1 2

Act the dialogue with a partner and substitute 1 and 2 with words describing items of furniture.
!
!
!
23. !Practicaţi dialogul substituind cuvintele subliniate. !
( Practice the dialogue substituting the underlined words:)
!
! Tom: - Am nevoie de o carte. (1) John: De ce are nevoie Tom?
! Mary: - Care? Mary: Are nevoie de o carte (1).
! Tom: - Cartea de limba română (2), desigur John: Care carte (1)?
Mary: Cartea de limba română (2), desigur.
!
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! 1! ! ! ! 2! !
!
! ! ! ! ! scaun de lângă fereastră
creion de lângă caiet
caiet gri
cretă colorată
dicţionar Român - Englez
Lecţia 3 Acasă

24. a. Place your furniture in room 1. Don't show it to your partner.


Tell him / her how your furniture is arranged. He / she will have to follow your directions and
complete room 2.

b. Change roles.

c. Check with your partner' s room 1 if you have got it right.


! nord
!
!
!
!
!
ROOM 1
!
est
! vest
!
!
!
! sud
!
!
!
!
nord
!
!
!
!
!
!
! ROOM 2 est
vest
!

sud

Ex. : Masa mea este lângă dulap. Televizorul meu este pe masă. Pisica este sub
masă.
Lecţia 3 Acasă

L
A
lampă - lamp
a avea nevoie de - to need
aragaz - cooker M
Arată - Point! Show! mare - big
a avea - to have masă - table
B maşină - car
mic - small
baie - bathroom
bibliotecă - bookshelf N
bucătărie - kitchen
nou - new
bufet - cupboard
O
C
oglindă - mirror
cadă - bathtub
canapea - sofa P
Caută - Look for...!
chiuvetă - sink pat - bed
confortabil - comfortable Pune - Put!
covor - carpet
cuier - coathanger S
scara - staircase
D scaun - chair
dormitor - bedroom simpatic - pleasant
dulap - closet, wardrobe
duş - shower T
Du-te - Go! televizor - TV set
toaletă - toilet
F
fereastră - window U
fotoliu - armchair uşă - door
frigider - fridge
V
H
Vino - Come!
hol - hall
Notă culturală:
In many Romanian apartments, there really is not a dining room, the family dines in the
kitchen and the living room may well turn into the guest bedroom overnight!
Another tip for you: you may be expected to take your shoes off upon entering someone’s
house. Other families might be offended if you do, so the best way is simply to ask.
It’s safe to remember that what in the States is the first floor, here it is the ground floor, and
what to you is the second floor, here it is the first floor and so it goes....
Lecţia 4

Orientare pe stradă
• Functions: • asking and answering about location;
• asking for directions;
• giving directions;
• expressing order ( the 1st, 2nd...).

• Grammar: • plural of nouns with / without Indefinite and Definite Article ;


• Present Indicative of verbs;
• ordinal numerals;
• prepositions

Let’s remember

aici acolo

Asta este o oglindă şi


ăsta este un scaun. Aia este o chiuvetă
Eu am o oglindă şi şi ăla este un pat.
Este chiuveta ei.
un scaun. Este patul ei.

Noi avem nevoie de o casă chiar aici!

•45•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

Expressing order
1 2
3
4
5
6
7

prima a doua a treia a a a a


patra cincea şasea şaptea

1 2
3
4
5
6
7

primul al doilea al al al al al
treilea patrulea cincilea şaselea şaptelea

•46•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

1. Staţi într-un şir cu colegii voştri, formaţi o linie pe înălţime şi spuneţi ordinea.
(Stand up in a line according to height and say your number)

2. Construiţi propoziţii ca în model:


(Build sentences following the model:)
1
Cartea este prima.

1 3
2

4 6
5

7 8 9 10

•47•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

Directions
3. Citiţi, ascultaţi şi repetaţi:
(Read, listen and repeat:)

farmacie florărie librărie cofetărie

hotel poştă foto cinema

supermarket
restaurant

Florăria este (drept) înainte. Farmacia este înapoi.

Poşta este la stânga. Hotelul este la dreapta.

•48•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

Restaurantul este pe colţ. R Librăria este vizavi. L

Cinema
Cinematograful este Supermarketul este S
după cofetărie. la intersecţie.
Cofetărie

Piaţa Restaurant
Foişor Str. Dunărea
Cinema
Patria
Farmacia Dunărea
Sensiblu Cofetăria
Ana
Hotel
Bulevardul Poşta Central
Centrală
Tineretului

Strada Dacia
Strada Republicii
FOTO Florăria
Crinul

Patiseria
Madeleine strada Horei
Strada Scurtă
Parcul
Tineretului
Liceul
Mihai
Viteazul

•49•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

4.a. Priviţi harta de mai sus, vorbiţi cu colegul şi găsiţi locurile.


(Look at the map
above, talk to your partner and find Phrases :
the places.)! Scuzaţi-mă, unde este...? Excuse me, where is...?
Mergeţi drept înainte Walk straight ahead
Prima la stânga Take the first to the left
a) Poşta Centrală Traversaţi Walk across the street
b) Cofetăria " Doina " Este pe partea dreaptă It’s on the right.
c) Farmacia 18 !
d) Patiseria " 5 Minute "
e) Restaurantul Dunărea
f) Strada Avrig

b. Ce este acolo?

1) Mergeţi înainte, a doua la dreapta, prima la stânga, pe partea dreaptă.


2) Mergeţi înainte şi prima la stânga, pe partea stângă.
3) Mergeţi înainte, a doua la stânga, prima la dreapta.
4) Mergeţi înainte, prima la dreapta, pe partea dreaptă.
5) Mergeţi înainte, prima la stânga, pe partea stângă.
6) Mergeţi înainte, a treia stradă la dreapta, Bulevardul Carol vizavi de cinema.
7) Traversaţi parcul, mergeţi a doua stradă la stânga, la dreapta pe strada Dunărea şi prima la stânga.

5. Luaţi o poziţie pe harta de la exerciţiul 4, cereţi şi daţi instrucţiuni pentru a ajunge


dintr-un loc în altul. Folosiţi următoarele sugestii.
(Take a position on the map in exercise 4 and ask for directions / give directions of how to
get to another point. Use the following as the guidelines.)
!
- Spuneţi-mi, vă rog, de unde este ........................................ ?
- Mergeţi ............................................ şi apoi ................................ ?
!

•50•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

The Present Tense


6. Citiţi şi răspundeţi la întrebări
(Read and answer the questions:)

Bună! Mă cheamă Shawn şi sunt voluntară la Corpul Păcii. Sunt din


Albuquerque, New Mexico. Acum sunt în România pentru doi ani.
Stau în Ploieşti, cu gazda mea.
La ora 9 dimineaţa, eu merg la şcoală pentru lecţia de română. La ora
13.30, merg la o organizaţie şi lucrez la proiectul meu. Seara, merg
într-un local şi vorbesc cu colega mea. Apoi, eu vin acasă. Asta este
ziua mea tipică.

Cum te cheamă? De ce mergi la şcoală? The Present Tense of Verbs


De unde eşti? Ce faci după lecţie? The Present Tense is formed by
Cu ce te ocupi? La ce oră mergi la organizaţie? adding various endings to the base
Unde stai? Ce lucrezi la organizaţie? form of the verb. Note the endings
La ce oră mergi la şcoală? Unde mergi seara? in the charts below.
Cu cine vorbeşti în local?

Persoană a sta a lucra a merge a face a veni a vorbi


to stay, to live to work to go to do to come to talk
EU stau lucrez merg fac vin vorbesc
TU stai lucrezi mergi faci vii vorbeşti
EL / EA stă lucrează merge face vine vorbeşte
NOI stăm lucrăm mergem facem venim vorbim
VOI staţi lucraţi mergeţi faceţi veniţi vorbiţi
EI / ELE stau lucrează merg fac vin vorbesc

•51•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

PERSOANA TERMINAŢII
eu Ø (u)/ ez/ -esc
tu -i/ ezi/ -eşti
el / ea -e / -ă/ -ează/ -eşte

noi -em/ im/ ăm/


voi -eţi/ iţi / aţi
ei /ele -Ø / ă/ ează/ -esc

7. a. Completaţi cu forma potrivită:


(Fill in with the appropriate form:)
!
Eu (a lucra) ___________ la şcoală. El (a veni) _____________ din America.
Eu (a merge) _____________ în oraş. Noi (a lucra) ___________la Corpul Păcii.
Voi (a merge) __________ cu Ioana. Voi (a vorbi) __________cu gazda în română.
Tu (a vorbi) ________________ cu profesorul. Ei (a veni) _________ la ea acasă.
Ea (a sta) ______________ în Braşov. Ele (a sta) ___________ pe canapea.
El (a avea nevoie de) ______________ Noi (a merge) ___________ pe munte sâmbăta
un marker colorat şi de multă hârtie. asta.

b. Substitution drill.!
!
! Eu merg acasă. Eu vin în clasă.
Tu ________________ Tu ________________
El/ea ________________ El/ea ________________
Noi ________________ Noi ________________
Voi ________________ Voi ________________
Ei/Ele ________________ Ei/Ele ________________!

8. Potriviţi elementele din coloane pentru a forma propoziţii corecte:


(Match the words in the columns to build correct sentences:)
!

•52•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

Noi lucrează la Sinaia în weekend?


Tu mergi acasă la ora 7.
Ea vin un tort de ciocolată.
Voi vorbeşti la un restaurant elegant cu profesoara.
Eu vorbesc bine româneşte.
Ele fac la spital de 5 ani.
Ei mergem în hotel în seara asta?
Mary staţi până la ora 6.
Tu lucrează cu directorul de o jumătate de oră.
!
!
9. Priviţi imaginile, citiţi exemplele şi executaţi acţiunile în contexte diverse, folosind
cuvintele de mai jos:
(Read the instructions and enact them in various contexts, using the words below:)

Manuela intră
în birou.

Manuela iese
din birou.

Manuela
deschide uşa. Manuela
închide uşa.

•53•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

carte, fereastră, magazin, uşă, bucătărie, caiet, album, apartament, televizor, şcoală, radio

Persoană a intra a deschide a închide a ieşi


to go in, to enter to open to close to go out, to exit

EU intru deschid închid ies


TU intri deschizi închizi ieşi
EL / EA intră deschid închide iese
NOI intrăm deschidem închidem ieşim
VOI intraţi deschideţi inchideţi ieşiţi
EI / ELE intră deschid închid ies

10. Puneţi întrebări colegului şi completaţi:


(Fill in by asking your partner:)
!
De unde eşti? _________________________________
Unde stai acum? _________________________________
Ce faci dimineaţa? _________________________________
La ce oră mergi la şcoală? _________________________________
La ce oră intri în clasă ? _________________________________
Ce faci după şcoală ? _________________________________
La ce oră mergi acasă ? _________________________________

Phrases:
La ce oră? What time?
Când...? When...?

11. Aranjaţi cuvintele pentru a forma propoziţii corecte.


(Arrange the words to build correct sentences:)

- Bucureşti /la /şi /ea /BancPost /stă /în /lucrează - ora /venim /şi /în /la /acasă /bucătărie
- mergem /când /noi /la /la /voi /nu /restaurant /mergem /noi /7
/mergeţi /cofetărie - ta/? /unde /mama /lucrează
- cu /te /colegul /vorbeşte /tău /rog
•54•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

12. Citiţi propoziţiile, apoi citiţi secvenţa în ordine inversă şi faceţi schimbările necesare.!
(Read the sentences, then read the sequence in reverse order and make the necessary changes
!
Ea merge pe stradă.
Ea intră în restaurant.
Ea iese din restaurant.
Ea vine de la restaurant
Ea deschide uşa.
Ea intră în casă.
Ea închide uşa.

The Plural of Nouns

13. Citiţi textul (a), apoi spuneţi dacă propoziţiile sunt adevărate sau false. Corectaţi
propoziţiile false.
(Read the text (a), then state if the sentences in (b) are true or false. Correct the false
statements.)
!
!
a. !! ! ! ! ! Oraşul meu

Oraşul meu este mic. Este înconjurat ( surrounded ) de munţi. Este un oraş vechi, cu
străzi înguste şi cu case mici. Avem numai două bulevarde. În centru este un hotel mare, trei
restaurante moderne, două discoteci, două cinematografe. Avem două parcuri mari şi multe
magazine. Avem o universitate, aşa că în oraş sunt mulţi studenţi şi studente. Avem o uzină şi un
cartier de blocuri cu apartamente pentru muncitori.!

b.

Adevărat Fals

!
!

•55•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

1. Oraşul meu nu este mare.

2. Avem străzi înguste.

3. Sunt trei bulevarde în oraş.

4. În centru sunt blocuri cu apartamente pentru profesori.

5. Nu avem discotecă.

6. În oraş sunt o universitate şi o uzină.

!
14. Substantivele subliniate în textul " Oraşul meu " sunt la numărul plural. Potriviţi-le
cu formele de singular de mai jos.
(The underlined nouns in the text " Oraşul meu " are in the plural. Match them with their
corresponding singular forms given below.)

MASCULINE FEMININE NEUTRE


Singular Plural Singular Plural Singular Plural
muncitor studentă bulevard
student casă restaurant
munte stradă cinematograf
discotecă magazin
bloc
parc
! !
Which are the most common plural endings for masculine nouns________?
feminine nouns _________?
neutre nouns ___________?

The plural of masculine nouns


Most masculine nouns end in a consonant when
they are singular and add –i in the plural. Most The plural of feminine nouns
are animate things or persons. Most feminine nouns end in –ă or –e in the
singular plural • singular, and they add –e or –i (or, rarely, -uri)
in the plural
Ending Example Ending Example
singular plural
-cons. inginer ingineri
End Example End Example
Exceptions:
Masc. ochi ochi
nouns frate -i fraţi •56
ending in leu lei
a vowel tată taţi
Lecţia 4 Orientare pe stradă

The plural of neutre nouns


Neutre nouns are masculine in the singular
(therefore, most end in a consonant in the
singular) and feminine in the plural. Most of
them are inanimate things.
singular plural
Ending Example Ending Example
-cons. caiet -e caiete
tren (train) -uri trenuri
-o radio radiouri
-u teatru teatre
-eu muzeu -e muzee
-e nume nume

15. Transformaţi ca în model. (Change according to the model. )


! ! masculin mâncare, mâncarea, mâncăruri
student, studentul, studenţi sare (salt) ...................., săruri
băiat, ................... , băieţi brânză (cheese) ............ brânzeturi
bărbat,...................... , bărbaţi pânză (cloth) ................... pânzeturi
profesor, ...................................................
inginer, ...................................................... farfurie, (plate), farfuria, farfurii
muncitor, .................................................. librărie (bookshop) ...............................
florărie (flower-shop), ..........................
unchi, unchiul, unchi
ochi (eye) ................................................... femeie (woman), femeia, femei

•57•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

pui (chicken) .............................................. cheie (key), ..........................................


baie, .....................................................
frate, (brother), fratele, fraţi ploaie (rain) .........................................
munte (mountain ) ....................................
dinte (tooth) ............................................... cafea, cafeaua, cafele
castravete (cucumber) ............................. măsea (tooth) .......................................
perdea (curtain) ..................................
feminin stea (star) ............................................
studentă, studenta, studente pijama .................................................
profesoară ................................................. sarma ...................................................
ingineră ...................................................... zi (day) .................................................
casă ............................................................
masă ........................................................... neutru
muncitoare................................................. vin (wine), vinul, vinuri
pix, ......................................................
băutură (drink), băutura, băuturi
friptură (steak)................................................ radio, ......................., radiouri

stradă, strada, străzi ghişeu (couter), ghişeul, ghişee


sală, ............................................................ muzeu, ............................., muzee!
! ! ! ! ! ! !
bere, berea, beri nume, ............................... nume
carte, .................., cărţi
parte, (part, side) ................., părţi fruct (fruit), fructul, fructe! ! ! !
paşaport .........................................!
16. Daţi instrucţiuni colegilor. Priviţi poza de la exerciţiul 4.
(Give directions to other students. Refer to picture in exercise 4.)
4.
!
! Ex:!! Eşti în Parcul Tineretului.
Mergi pe Strada Horei, apoi la dreapta şi a doua la dreapta.
Unde eşti ? ( Restaurantul Dunărea )!
!
!
17. Info-Gap: Vorbiţi cu colegul şi aflaţi unde sunt toate clădirile.!
(Talk to your partner and find out what the buildings are.)

•58•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

A. Unde este cutia poştală? _________________________________________


Unde este poşta? _________________________________________
Unde este Hotelul? _________________________________________

B. Unde este Poliţia? _________________________________________


Unde este Bloc 3? _________________________________________
Pe ce stradă se află Salvarea? _________________________________________!
!
!
A.!
!
Şcoala 15 !
!
Str,
! E
! m Str. Verde
! i Str,
n Ion
! e Creangă
Liceu
! s Str. Cheia
Salvare
! c
a
u
!
Str. Traian
! Policlinica Blocul 3 Poliţia
! 13
!
!
!
!
B.!
!
! Şcoala 15
! Str,
Poşta
E
m
i Str. Verde
Cutia poştală Str,
n Ion
e Creangă
s Liceu Str. Cheia
c Hotel
u
Str. Traian•59•
Policlinica
13
Lecţia 4 Orientare pe stradă

18. Citiţi următorul text şi treceţi la persoana a doua, apoi la persoana a treia.
(Read the following and change it to the 2nd person, then to the 3rd person.)
!
! Eu ies din casă la ora 7. Închid uşa, merg pe stradă şi întreb unde este restaurantul. " A doua
la stânga", răspunde o persoană. Merg iar pe stradă până la restaurant, deschid uşa şi intru. Poftă
bună!

Vocabulary castravete - cucumber


cofetărie - tea shop
A cu ce mergi ? - how do you get ..?
aşa că - so that D
B a deschide - to open
băiat - boy dreapta - right
bărbat - man drept înainte - forward
băutură - drink după - past, after
bere - beer F
blocuri - apartment buildings farfurie - plate
brânză - cheese farmacie - pharmacy
C femeie - woman
când - when florărie - flowershop
cartier - neighbourhood frate - brother

•60•
Lecţia 4 Orientare pe stradă

friptură - steak parte - part, side


G patiserie - pastryshop
ghişeu - counter pe colţ - on the corner
I pe partea stângă - on the left side
a ieşi - to exit perdea - curtain
înainte - forward ploaie - rain
a închide - to close poşta - post office
înconjurat - surrounded prima - the first (feminine)
îngust - narrow primul - the first (masculine)
a intra - to enter S
L sală - big room
la ce oră - what time stânga - left
leu - ROL, lion stradă - street
librărie - bookshop T
M tată - father
mâncare - food a traversa - to cross
a merge - to go U
muncitori - worker uzină - factory
O V
ochi - eye, eyes vechi - old
P vin - wine
pânză - cloth a veni înapoi - to come back

Notă culturală:

The buildings in big Romanian cities have somewhat strange numbering. They are on a street,
they have two sets of numbers, and your location is further identified by a staircase code and a
apartment number. So it goes: Strada Nicolae Bălcescu, numărul 34, blocul 45A, scara D,
apartament 15.
Even numbered buildings are usually on one side of the road and the odd numbered ones are on
the other side.

•61•
Lecţia 5

La poștă
• Functions: • using numerals to express number of things, people, phone
numbers, money needs;
• asking about amounts of money;
• using post services;
• expressing possession.

• big numbers ;
• Demonstratives ( plural );
• Grammar: • Possessives
• more verbs ( Present Indicative Mode ).

Let’s remember

Merg prima la dreapta, a doua la stânga, a treia după intersecţie, a patra


înainte, a cincea vizavi de florărie... sau patiserie... sau
cofetărie... sau farmacie... după primul bloc... sau
al doilea bloc ... sau al treilea... nu mai ştiu...
AJUTOR!!!

un bloc, două blocuri,


trei blocuri...

o casă, două case, trei case...

•77•
Lecţia 5 La poştă

Counting money

10 10 = 20

zece şi zece = două zeci 220

100 100 = 200 2.220


două sute douăzeci

o sută şi o sută = două sute


două mii două sute
douăzeci

22.220
1.000 1.000 = 2.000
două zeci şi două de
o mie şi o mie = două mii mii două sute douăzeci

10.000 10.000 = 20.000

zece mii şi zece mii = două zeci de mii

100.000 100.000 = 200.000


222.220
o sută de mii şi o sută de mii = două sute de mii
două sute două zeci şi
două de mii două sute
22.220 2.222.220
douăzeci

două zeci şi două mii


două sute douăzeci două milioane
două sute două
zeci şi două de
mii două sute
1.000.000 1.000.000 = 2.000.000 douăzeci

un milion şi un milion = două milioane

•62•
Lecţia 5 La poştă

1. Remarcaţi diferenţa:
(Notice the difference:)
- Câţi ani ai? - Câte persoane sunt aici?
- Am 5 ani. - 7 persoane
- Câţi ani ai? - Dar acolo?
- Am 21 de ani. - 39 de persoane

1-19 + NOUN 20 - 100 + de + NOUN

!!! REMEMBER !!!


All numerals after 19 take " de " before a noun.

2. Răspundeţi la următoarele întrebări:


(Answer the following questions:)
ex:
- Câte mese sunt acolo? - Câţi voluntari sunt acolo?
- (21) Acolo sunt douăzeci şi unu de mese. - (21) Acolo sunt douăzeci şi unu de
voluntari.

- Câte paturi sunt în hotel? - Câte camere sunt acolo?


- (98) ................................................... . - (7) ............................................... .
- Câte camere sunt la hotel? - Câţi lei ai?
- (83) ................................................... . - (500) ......................................... .

3.a. Spuneţi ce urmează după următoarele numere:


(Say what follows after the following numbers:)

18;19 26;...... 29;...... 42;...... 48;...... 51;......

56;...... 61;...... 79;...... 86;...... 99;...... 33;......

38;..... 63;...... 83;.....

•63•
Lecţia 5 La poştă

b. Spuneţi ce precede următoarele numere:


(Say what precedes the following numbers:)

27;28 ....;32 ....;43 .....;56 ......;29 ......;61

.....;48 ....;88 ......;73

c. Dictează următoarele numere colegului tău; verifică apoi şi cere-i să îţi dicteze el
următoarele numere, de la (b).
(Dictate the following numbers at (a) to your colleague; check the correspondence, then ask
him / her to dictate you the ones at (b):)
(a) - 125; 139; 143; 485; 1273; 2790; 2450; 300; 589; 21745

(b) - 418; 321; 100; 289; 732; 643; 1412; 14513; 2001; 3450.

Matters of money

You should have noticed by now that the name of the currency is LEU/LEI. The acronim RON
comes from Romanian New Currency - Leul Nou. The old currency is leul vechi (ROL). Leul nou
has cut 4 digits and has a subdivision, called ban. Each bancnote has the portrait of a famous
Romanian personality on it, it is made of a special kind of plastic and have specific security
measures.
Leul nou are monede de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani , şi bancnote de 1 RON, 5 RON, 10
RON, 50 RON, 100 RON, 200 RON, 500 RON.

•64•
Lecţia 5 La poştă

4. Citiţi numerele după model:


(Read out the numbers following the model:)

24.893 2 zeci şi 4 de mii 8 sute 9 zeci şi 3

72.649 7 şi 2 de 6 4 şi 9

91.304 9 şi 1 de 3 __________ 4

63.627 şai şi 3 de 6 2 şi 7

429.631 4 sute 2 zeci şi 9 de mii 6 sute 3 zeci şi 1

782.543 7 8 şi 2 de 5 4 şi 3

977.663 9 7 şi 7 de 6 şai şi 3

308.215 3 __________ 8 __ 2 cincisprezece

5. Exersaţi dialogul întrebând unul pe altul următoarele întrebări:


(Practice with your colleagues asking and answering the following questions:)

Câţi voluntari sunt în Corpul Păcii în România? ..................


Câţi profesori de limba română sunt ? ..............
Câte persoane sunt în familia ta? .....................
Câte scaune sunt în clasă?....................
Dar ferestre?..........................
Câţi bani ai în buzunar?

•65•
Lecţia 5 La poştă

La poştă

6. Priviţi imaginile, ascultaţi şi repetaţi:


(Look at the pictures, listen and repeat:)

Ăsta este un ghişeu. Asta este o scrisoare şi Ăsta este un plic.


aia este o vedere.

Asta este o felicitare. Ăsta este un timbru. Ăsta este


un colet.

•66•
Lecţia 5 La poştă

Let’s remember:

asta – this (fem)


ăsta – this (masc)

aia – that (fem)


ăla – that (masc)

astea – these (fem)


Ăsta este un poştaş. Ăsta este un client şi ăla este ăştia – these (masc)
un funcţionar.
alea – those (fem)
ăia – those (masc)

Astea sunt vederi şi alea sunt timbre.

Ăştia sunt clienţi şi ăia sunt poştaşi.

Definite plurals and possessives


!
La poştă, clienţii sunt grăbiţi şi funcţionarele sunt politicoase. Timbrele sunt scumpe şi vederile
sunt frumoase.

•67•
Lecţia 5 La poştă

Masculine nouns in the plural become definite by


adding -i and feminine nouns in the plural by adding -le
masculin plural feminin şi neutru plural
voluntari profesoare Note than when we use
studenţi case possessives, the noun has to be
profesori -i pâini -le definite.
dinţi pixuri my volunteers – voluntarii mei
câini camere your rooms – camerele tale
mei mele his teachers – profesorii lui
her pens – pixurile ei
tăi tale
lui lui
ei ei
!

7. Transformaţi ca în model. (Change according to the model.)


! ! masculin mâncare, mâncarea, mâncăruri, mâncărurile
student, studentul, studenţi, studenţii sare (salt) ...................., săruri ..................................
băiat, ................... , băieţi,........................ brânză (cheese) ............ brânzeturi .......................
bărbat,...................... , bărbaţi,................... pânză (cloth) ................... pânzeturi .......................
profesor, ...................................................
inginer, ...................................................... farfurie, (plate), farfurie, farfurii, farfuriile
muncitor, .................................................. librărie (bookshop) ...................................................
florărie (flower-shop), ..............................................
unchi, unchiul, unchi, unchii
ochi (eye) ................................................... femeie (woman), femeia, femei, femeile
pui (chicken) .............................................. cheie (key), ................................................................
baie, ...........................................................................
frate, (brother), fratele, fraţi, fraţii ploaie (rain) ..............................................................
munte (mountain ) ....................................
dinte (tooth) ............................................... cafea, cafeaua, cafele, cafelele
castravete (cucumber) ............................. măsea(tooth) .............................................................
perdea (curtain) ........................................................
feminin stea (star) ...................................................................
studentă, studenta, studente, studentele pijama .......................................................................
profesoară ................................................. sarma .........................................................................
ingineră ...................................................... zi (day) .........................................................................
casă ............................................................
masă ........................................................... neutru

•68•
Lecţia 5 La poştă

muncitoare................................................. vin (wine), vinul, vinuri, vinurile


pix, ..............................................................................
băutură (drink), băutura, băuturi, băuturile
friptură (steak)................................................ radio, ......................., radiouri, ...............................

stradă, strada, străzi, străzile ghişeu (couter), ghişeul, ghişee, ghişeele


sală, ............................................................ muzeu, ............................., muzee,!..........................!
! ! ! ! ! ! !
bere, berea, beri, berile nume, ............................... nume ...............................
carte, .................., cărţi...............................
parte, (part, side) ................., părţi .......... fruct(fruit), fructul, fructe, fructele!
! ! ! ! ! ! paşaport ...............................................................!

Demonstratives

singular plural
masculin/neutru feminin masculin feminin/neutru

pat
patul masa clienţii timbrele
aici = here ăsta = this asta = this ăştia = these astea = these
acolo =
ăla = that aia = that ăia = those alea = those
there
Unlike in English, nouns are definite when next to THIS and THAT. Note the difference:
this bed, patul ăsta
!
Note : Neutre nouns in the singular have masculine forms, so they take masculine
demonstratives.
Neutre nouns in the plural have feminine forms, so they take feminine
demonstratives.
!
!
8. Completaţi spaţiile libere cu unul din demonstrativele din cadru: ! !
(Fill in the blanks with one of the demonstratives in the frame:)
!
ăsta, ăştia, ăla, ăia, asta, astea, aia, alea

•69•
Lecţia 5 La poştă

1. ________________ este poşta. (f.)


2. ________________ sunt funcţionari. (m.)
3. ________________ este telegrama (f.) mea.
4. ________________ este pachetul (n.) meu.
5. ________________ sunt cinci fraţi. (m.)
6. ________________ este un funcţionar. (m.)
7. ________________ sunt vederi. (f.)
8. ________________ sunt nişte scrisori. (n.)
!
!

9. Exersaţi dialogul substituind cuvintele subliniate: ! !


(Practice the dialogue substituting the underlined words:)
!
La cumpărături (1) (2) (3)
- Ce carte doriţi? vedere asta asta 0,50
(1)
- Asta, vă rog. felicitări ălea astea 0,30
(2)
-Poftiţi. plic ăla aia 0,10
- Cât costă?
- Zece lei noi. (3) timbre ăia alea 1,50
!

Some More Verbs in the Present Tense

10. Citiţi textul următor:


(Read the following text:)

Am o scrisoare pentru America. Ce fac acum?

- Merg la poştă - Cumpăr plicul şi timbrul.


- Am nevoie de plic şi timbru. - Dau banii.

•70•
Lecţia 5 La poştă

- Cer şi lipici. - Scriu adresa pe plic.


- Spun mulţumesc. - Trimit scrisoarea!
!
A cumpăra A schimba A da A număra
( to buy) ( to change ) ( to give) ( to count)
EU Ø/-u cumpăr schimb dau număr
TU -i cumperi schimbi dai numeri
EL/EA -ă cumpără schimbă dă numără
NOI -ăm cumpărăm schimbăm dăm numărăm
VOI -aţi cumpăraţi schimbaţi daţi număraţi
EI/ELE -ă cumpără schimbă dau! numără

•54•
Lecţia 5 La poştă

A spune A cere A trimite A scrie


( to say/tell) ( to ask ) ( to send) ( to write )
EU Ø/u spun cer trimit scriu
TU -i spui ceri trimiţi scrii
EL/EA -e spune cere trimite scrie
NOI -em spunem cerem trimitem scriem
VOI -eţi spuneţi cereţi trimiteţi scrieţi
EI/ELE Ø/u spun cer trimit scriu
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
11. Completaţi cu forma potrivită a verbelor.
(Fill in the blanks with the appropriate form of the verb:)

a) Eu _______________ bani la casa de schimb, apoi _______________ banii.


( a schimba) ( a număra)
b) Noi _______________ la poştă, _______________ timbre, _______________ o
( a merge) ( a cumpăra) ( a da)
telegramă şi _______________ un colet.
( a trimite)
c) Câte timbre _______________ ?
( a cumpăra)
d) Funcţionara _______________ cât costă timbrele, îmi _______________ timbrele şi
( a spune) ( a da)
_______________ banii.
( a număra)
e) Ei _______________ vederi pentru Statele Unite, _______________ 10 dolari,
(a scrie ) ( a schimba)

_______________ timbre şi _______________ vederile.


( a cumpăra) ( a trimite)
f) Dumneavoastră _______________ vederi de la ghişeu şi _______________ cât
( a cumpăra) ( a întreba)
costă. _______________ banii şi îi _______________ funcţionarei.
( a număra) ( a da)

•71•
Lecţia 5 La poştă

12. Citiţi şi exersaţi înlocuind cuvintele subliniate cu cuvintele din coloanele de mai jos:
(Read then practice substituting the underlined words with the words in the columns below:)
Daţi-mi, vă rog, o
- Spuneţi! vedere....
Poftiţi.
- Daţi-mi, vă rog, o vedere şi un timbru pentru SUA.
- Poftiţi. (1) (2) (3)
- Cât costă?
- 3 lei şi 50 de bani.
- Mulţumesc.

______(1)___________ _______(2)__________ _____(3)________


un plic două timbre SUA Grecia
o felicitare timbre de 6 lei 50 Anglia Italia
o carte poştală timbre Par Avion Franţa Turcia
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

13. Puneţi următoarele replici în ordine numerotându-le de la 1 la 6:


(Put the following lines into the right order by numbering them from 1 to 6:)

" - Cât costă ?"

" - Bună seara. Spuneţi. "

" - Vă rog, două plicuri şi două timbre pentru Europa. "

" – Bună seara. "

" – Patru lei şi zece bani. "

" - Mulţumesc. "


!
!
14.a. Citiţi dialogul:
( Read the dialogue:)

Maria: - Vă rog, un plic cu hârtie şi timbre.


Funcţionara: - Ce fel de timbre? Pentru ce ţară?
Maria: - Pentru Franţa. E urgent. O vreau Par Avion.

•72•
Lecţia 5 La poştă

Funcţionara: - Poftiţi.
Maria: - Daţi-mi şi trei vederi cu timbre loco. Cât costă?
Funcţionara: - Un moment.... 1 leu 65 Franţa, 10 bani plicul, 22 de bani timbre loco şi 80 de bani
vederile, în total 2 lei 79 de bani. Aveţi mărunt?
Maria: - Cred că da... Ba nu... Nu am mărunt.
Funcţionara: - Poftiţi restul.

b. Răspundeţi la întrebări încercuind răspunsurile corecte:


(Answer the questions by circling the correct answers:)

1. Ce cere Maria la Poştă? 3. Cât costă în total?


a) Maria cere un plic cu hârtie şi timbre. a) 4 lei 39;
b) Maria cere legume. b) 2 lei şi 12 bani;
c) Maria cere un ziar. c) 87 de bani.

2. Pentru ce ţară cere timbre? 4. Are Maria mărunt?


a) pentru Anglia; a) iniţial crede că da, dar nu are;
b) pentru România; b) are;
c) pentru Franţa. c) nu are.
!
!
15. Răspundeţi la întrebări:! Notice the following phrases:
(Answer the questions:)! Pentru cine? For whom?
De la cine? From whom?
!
!
Scrisoare: ! ..
EXPEDITOR:
24000 ..........................
ei România
DESTINATAR:
..................................
.................................
.....
...... USA
!
!
1. Pentru cine este scrisoarea?
2. De la cine este scrisoarea?
3. Care e formula de încheiere?

•73•
Lecţia 5 La poştă

16.a. Citiţi scrisoarea: !


(Read the letter:)!
!
!
Dragă Ana,

Eu sunt la Poştă acum. Am o scrisoare pentru


tine. De aici merg la şcoală. La şcoală studiez
limba engleză. Apoi, după amiază, merg la o terasă
cu trei colege. Bem un suc şi vorbim despre lecţie.
Apoi mergem puţin în parc. Este o zi frumoasă. Tu
ce faci?

Te pup,
Mihaela!
!
b. Scrieţi!o!scrisoare:!!!
( Make up a letter of your own. )!
!
Dragă...................,
Eu .............................................. .
..............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .

........................
........................!
!
!
17. Completaţi spaţiile libere cu adjective posesive:
(Fill in the blanks with possessives:)

a) Scrisoarea mea b) Timbrul


ta
lui
ei
•74•
Lecţia 5 La poştă

c) Profesorul d) Profesoarele

e) Timbrele f) Colegii

18. Exersaţi posesivele în dialoguri precum cele din modelele A şi B. Înlocuiţi cuvintele
subliniate cu cele din listele de mai jos:
(Practice the possessives in dialogues like in the models A and B. Substitute the underlined
words with words from the list below:)

A.
1 2
a) - Unde este plicul meu?
1 3 4
- Plicul tău? Este pe masă.

1 2
b) -Unde este cartea mea?
1 3 4
- Cartea ta? Este în geantă. (briefcase)
_________1____ _____2___ ____3____ ______4____
telegrama meu tău aici
scrisoarea mea ta acolo
timbrul lângă carte
paşaportul pe birou
felicitarea la Maria

•75•
Lecţia 5 La poştă

B.
1 2
a) - Unde sunt vederile mele?
1 3 4
- Vederile tale? Sunt aici.

1 2
b) -Unde sunt banii mei?
1 3 4
- Banii tăi? Sunt la Dana.
_________1____ _____2___ ____3____ ______4____
plicurile mei tăi aici
felicitările mele tale acolo
cărţile pe masă
colegii în clasă
în oraş

•76•
Lecţia 5

M
Vocabulary
mărunt - small change
B monedă - coin

bancnotă - banknote P
bani - money
pachet - parcel
C plic - envelope
poştaş - postman
Cât costă?- how much is it?
a cere - to ask for R
a cumpăra - a cumpăra
rest - change
D
S
a da - to give
scrisoare - letter
F a scrie - to write
a spune - to say
felicitare - card
funcţionar - clerk T
G ţară - country
te sărut - kisses
geantă - bag telegramă - telegram
ghişeu - counter timbru - stamp
a trimite - to send
L
loco - in town (about letters) V
vedere - postcard

Notă culturală

Don’t rely on stamps or envelopes that self-stick in a post office and you will not necessarily
find glue there. Taking a gluestick with you when you go to the post office could be the safest
and easiest way.
Unfortunately, there are still some cases of missing mail. It is not usual but it can still happen.

•77•
Lecţia 6

Transport în oraș
• Functions: • asking for information;
• asking for directions;
• using in-town transportation.

• Grammar: • verb conjugation : Present Indicative ;


• conditional.
Let’s remember
La poştă, cumpărăm: trimitem: cerem:
plicuri timbre vederi telegrame pachete lipici restul
- felicitări scrisori pix

masculin plural feminin şi neutru plural


voluntari profesoare
studenţi case
profesori -i pâini -le
dinţi pixuri
câini camere
mei mele
tăi tale
lui lui
ei ei

plural
singular
masculin/neutru feminin masculin feminin/neutru

pat

patul masa clienţii timbrele


aici = here ăsta = this asta = this ăştia = these astea = these
acolo =
ăla = that aia = that ăia = those alea = those
there
Unlike in English, nouns are definite when next to THIS and THAT

•79•
Lecţia 6 Transport în oraş

!
Eu merg cu...
!
!
!
!
!
!
! !
...autobuzul ...troleibuzul
!
!
!
!
!
!
!
!
!
...tramvaiul ...taxiul
!
!
!
!
!
!
!
!
...maxi-taxiul ...maşina
!
!
!
! Eu merg pe
! jos!
!
!
!
...bicicleta ...metroul
!
!
!

•80•
Lecţia 6 Transport în oraş

! Note, that, unlike in English, we use the definite


! nouns when we talk about going by a certain means of
! transportation.
Eu merg cu autobuzul. I go by bus.
! Eu merg cu maşina. I go by car.
! Eu merg pe jos. I go on foot/I walk.
!

1. Discutaţi cu un coleg:
(Talk with a colleague:)

Cu ce mergi în America? Ce mijloace de transport există în oraşul tău?

Cu ce mergi la
- munte?
- mare?
- piaţă?
- birou?
- discotecă?
- doctor?
- în parc?
!
!
2. Citiţi textul, răspundeţi la întrebări şi apoi subliniaţi verbele din text:
(Read the paragraph, answer the questions below and then underline all the verbs:)

7:30

Eu vin la şcoală cu autobuzul.


Dimineaţa, ies din casă la ora 7:30. Urc în autobuz şi merg 3 staţii până la magazinul Universal.
Acolo cobor din autobuz şi merg pe jos până la şcoală.
Eu iau autobuzul 5 în fiecare zi.

La ce oră ies din casă? Unde cobor din autobuz?


Cu ce merg la Gară? Cum merg până la şcoală?
Câte staţii merg? Ce autobuz iau în fiecare zi?

•81•
Lecţia 6 Transport în oraş

a merge a veni a urca a coborî a lua


to go to come to get on, to to get off, to to take
climb climb down
EU merg vin urc cobor iau
TU mergi vii urci cobori iei
EL/EA merge vine urcă coboară ia
NOI mergem venim urcăm coborâm luăm
VOI mergeţi veniţi urcaţi coborâţi luaţi
EI/ELE merg vin urcă coboară iau

3. Construiţi propoziţii corecte combinând elementele din coloane:


(Build correct sentences by combining the phrases in the columns:)

Noi coboară în autobuz şi merg două staţii.


Eu luăm taxiul până în centru.
Anca şi Cerasela coborâm trenul până la Braşov.
Noi iau la staţia Gara Basarab.
Ele urc la a treia staţie.

4. Completaţi cu forma potrivită:


(Fill in with the appropriate verb forms:)
1. La şcoală eu (a merge) ___________ pe jos.
2. Cu cine (a merge) ___________ tu la cinema ?
3. Voi (a merge) ___________ la disco diseară?
4. Când (a veni)___________ şi voi la noi acasă?
5. Dacă (voi) (a lua) ___________ metroul, coborâţi la Piaţa Universităţii.
6. Cine (a veni) ___________ cu maşina?
7. La ce staţie (noi) (a coborî) ______________ pentru Peace Corps?
8. Eu (a urca) ____________ în taxi chiar acum!

5. Citiţi următorul text:


(Read the following text:)

Dana merge la şcoală cu autobuzul. Urcă în autobuz la staţia Universitate. Merge trei staţii.
Coboară din autobuz la a treia staţie. Apoi merge cu tramvaiul încă două staţii. Coboară la a doua.
•82•
Lecţia 6 Transport în oraş

6. Adevărat sau fals?


(True or False?)

Adevărat Fals
Dana merge la şcoală cu autobuzul. ................ ...............
Dana merge la şcoală cu tramvaiul. ............... ...............
Dana nu merge la şcoală. ............... ...............
Ea coboară din autobuz la staţia Piaţa 1 Mai. ............... ...............
Ea urcă în autobuz la staţia Gara de Nord. ............... ...............
Merge două staţii. ............... ...............
Coboară din autobuz la a treia staţie. ............... ...............
Coboară din autobuz la a patra staţie. ............... ...............
Apoi merge cu metroul încă două staţii. ............... ...............
Coboară la a doua. ............... ...............

7. Completaţi:
(Fill in:)

Dana .................................... la şcoală cu ........................................ .


Urcă .............................. la staţia ............................... ............................... trei staţii.
.............................. din ................................... la a ............................. .
Apoi .................................. cu .............................. încă .................. staţii.

Buying tickets

8. Citiţi dialogul pe roluri:


(Read the dialogue in roles:)

NU AM REST! Aveţi
- Aş dori un bilet, vă rog. Cât costă? 20 de bani mărunt?
- 1 leu şi 30 de bani.
- Poftiţi.
- Nu am rest. Aveţi 30 de bani mărunt?
- Da, imediat.
- Poftiţi restul, 4 bani.
- Mulţumesc. La revedere.

•83•
Lecţia 6 Transport în oraş

rest, mărunt = change


rest is the change that someone will have to give you back.
mărunt is the small change. Shop assistants and clerks will sometime ask for more money from
you so that they can give you back change in bigger notes.

9. Exersaţi dialogul substituind:


(Practice the dialogue substituting with:)
1) 1, 3, 5
2) 3.50, 10.5, 175

- ...........................(1) bilete, vă rog. Cât costă?


- .......................(2) de lei. Nu am rest. Aveţi ............... mărunt?
- Da, imediat.
- Poftiţi ............................. rest.
- Mulţumesc.

The Conditional
Aş dori un bilet, vă rog.

10. Comparaţi:
(Compare:)
Vreau o îngheţată! Aş vrea o îngheţată.
I want an icecream! I would like an icecream.

a vrea infinitiv condiţional


to want The conditional is a less
firm and more polite
EU vreau aş a vrea way to express wishes. It
TU vrei ai is made of an auxiliary:
EL/EA vrea ar aş, ai, ar, etc, followed by
the short infinitive of the
NOI vrem am main verb.
VOI vreţi aţi
EI/ELE vor ar

•84•
Lecţia 6 Transport în oraş

11. Exersaţi dialogul de la chioşcul de bilete, cumpărând pe rând diferite tipuri de bilete:
(Practice the dialogue at the ticket booth buying in turns various types of tickets:)

12. Completaţi cu forma corectă a auxiliarului de condiţional:


(Fill in with the correct form of the conditional auxiliary:)

1. Tu ................. intra intr-o cofetărie!


2. Noi .................. merge la Constanţa azi!
3. El ................... ieşi din clasă.
4. Eu .................... cumpăra o bere rece.
5. Ele .................... lua o pauză lungă.
6. Tu nu.................... deschide geamul?
7. Ea ................... dori un bilet cu două călătorii.
8. (voi) ................... urca pe munte acum?
9. Ei ..................... vrea un colet de acasă din America cu Reese’s peanut-butter cups.

Cu taxiul

13. Citiţi variantele dialogului cu ajutorul profesorului/profesoarei şi decideţi care este


varianta mai bună:
(Read the two variations of the dialogue with the teacher’s help and decide which is the best
option:)

Client: - Bună ziua, la Piaţa Rosetti, vă rog ! Client: - Bună ziua, cât e pe kilometru?
Taximetrist: - Sigur, domnişoară, imediat. Taximetrist: - 2 lei.
Client: - Dar vă rog să puneţi ceasul! Client: - E foarte scump!
Taximetrist: - Aoleo, am uitat! Mă scuzaţi. Taximetrist: - Păi unde mergeţi?
Client: - La Gara de Nord.
Taximetrist: - E cursa scurtă, domnişoară, alt
taxi nu găsiţi.
Client: - Bine, hai să mergem.

14. Exersaţi dialogurile cu un coleg.


(Practice the dialogues with a colleague.)

•85•
Lecţia 6 Transport în oraş

Cu autobuzul
.
15. Citiţi dialogurile:
(Read the dialogues:)

1. – Coborâţi la prima?
- Nu, cobor la a doua.
- Atunci, daţi-mi voie, vă rog!

2. - Avansaţi, vă rog!
- Nu împingeţi!

3. - Vă rog, perforaţi biletul ăsta.


- Poftim.
- Mulţumesc.

4. - Biletul la control. Nu aveţi bilet? Amendă!

16. Completaţi :
ex. - Coborâţi la prima?
(Fill in:)
- Nu, cobor la (2) a doua.

- Coborâţi la prima?
- Nu, _____________ la (3) ______ .

- Cobori aici ?
- Nu, eu_____________ la (4) ______ .

- Coborâm la prima?
- Nu, noi _____________ la (2) ______ .

- Coboară la prima?
- Nu, ea _____________ la (3) _______ .

- Coboară la prima?
- Nu, ele _____________ la (2) _______ .

•86•
Lecţia 6 Transport în oraş

17. Descoperiţi ruta unui autobuz în Târgovişte: scrieţi-o şi arătaţi-o colegilor.


(Find out the route of one bus in Bucharest; write it down and share it with your colleagues:)

18. Aflaţi:
(Find out:)

- Cum mergem de la Gară în centru? Dar la Parcul Chindiei? Dar de la Poarta Bucureştilor la
Autogara 1?

•87•
Lecţia 6

M
Vocabulary
maşină - car
A a merge pe jos - to walk
metrou - subway
amendă - fine
autobuz - bus N
Avansaţi - Please move forward!
Nu împingeţi - Don't push!
B
S
bilet - ticket, note
staţie - bus stop
C
T
călătorie - trip
chioşc - booth, kiosk tramvai - tramcar
troleibuz - troleybus
a coborî - to get off

D U

daţi-mi voie - excuse me a urca - to get on, to climb

I V
Vă rog, perforaţi biletul - Please punch my
a ieşi - to exit
a împinge - to push ticket.
a vrea - to want

Notă culturală

Only take company cabs, no matter how desperate you are to get somewhere! The way you
generally distinguish them is to look for phone numbers displayed somewhere on the cab. Even
the indepedent cabs will have meters but they will also have special fares !
It is normal to tip, usually by rounding up the amount.

•88•
Lecţia 7

La masă
• Functions: • asking for items of food;
• identifying items in menu;
• expressing likes and dislikes.

• Grammar: • commands
• plural of nouns
• the verb “to like”

eu merg cu autobuzul
dar aş merge cu o
maşină superbă,
decapotabilă...

Eu am o maşină superbă şi
scumpă dar acum aş merge
cu un autobuz aglomerat, aş
cumpăra bilet, aş plăti
amendă... aş face orice....

•89•
Lecţia 7 La masă

Fructe şi legume

•90•
Lecţia 7 La masă

roşii ardei vinete morcovi varză

cartofi ceapă usturoi castraveţi

salată verde fasole mazăre măsline

mere pere cireşe vişine

căpşuni prune banane struguri


•91•
Lecţia 7 La masă

•92•
Lecţia 7 La masă

portocale ananas lămâi piersici

caise pepene roşu pepene galben

lapte apă vin ulei şi oţet

cafea sare şi piper zahăr ouă

prăjitură ciocolată carne pâine

caşcaval gem
•93•
Lecţia 7 La masă

1. Aranjaţi din memorie cuvintele noi în categoriile: fructe, legume şi alte alimente
(Arrange the new words in the categories: fruit, vegetables and
other food items)

2. Câte fructe şi legume sunt?


(How many fruit and vegetables are there?)
!

Sunt două __________________


Sunt şapte __________________
Sunt cinci __________________
Sunt patru __________________
Sunt şase ___________________
Este o _____________________
Este un ____________________
Sunt trei ___________________

A plăcea

singular Îmi place Nu îmi place = nu-mi place


- salata
- fasolea
- cafeaua
- untul
- gemul
plural Îmi plac Nu îmi plac = nu-mi plac
- cartofii
- morcovii
- merele
- bananele
- ouăle

Generally, nouns that can be counted are used in their definite plural form with I
like/I don’t like (plac) and nouns that cannot be counted in their definite singular
form (place). However, there are exceptions: Îmi place ananasul, Îmi place fasolea,
Îmi place mazărea. •94•
Lecţia 7 La masă

singular plural
îmi
place plac
îţi
(nu) - varza - piersicile
(lui Ion) îi
- oţetul - strugurii
(Mariei) îi

3. Priviţi imaginile cu legume şi fructe şi întrebaţi un coleg. Apoi raportaţi clasei.


(Look at the pictures of fruit and vegetables and ask a colleague, then report to the class.)

- Îmi plac morcovii. Îţi plac morcovii? - Îmi place cafeaua. Îţi place cafeaua?
- Da, îmi plac./Nu, nu îmi plac. - Da, îmi place./Nu, nu îmi place.
- Lui Jonathan îi plac/nu îi plac morcovii. - Lui Kathie îi place/nu îi place cafeaua.

4. Completaţi cu forma corectă a substantivului:


(Fill in with the correct form of the noun:)

(II) Îţi place şcoala. (II) Îţi plac portocalele.


(I) unt măr
(II) îngheţată pară
(III ) oţet cireaşă
(I) lapte prăjitură
(II) apă plată . ceapă
(I) caşcaval roşie
(II) piper ou
(III) pâine ardei
(I) şcoală profesori de limba română

5. Completaţi cu forma potrivită:


(Fill in with the correct form:)

(II) _____Îţi plac_________ filmele. (I) _____________________ America.


(III) ___________________ România. (III) ___________________ cartofii.
(I) ____________________ bananele. (II) ____________________ portocalele.

•95•
Lecţia 7 La masă

(III) ___________________ mâncarea. (II) ____________________ supa.


(III) ___________________ viæinele. (I) _____________________ margarina.

6. Priviţi desenele şi spuneţi care e poziţia corectă a obiectelor pe masă:


(Look at the pictures and make sentences about the position of the silverwear on the table:)

!
!!!!!
!
furculiţă lingură cuţit linguriţă
! ! !!
!
!
!
!
!
!
! farfurie pahar şerveţel
!
!
Exemplu: Farfuria este pe masă. Paharul este ....

7. Citiţi următorul text:


(Read the following text:)

în fiecare zi, Tom pune masa pentru el şi Mihaela. întâi,


pune faţa de masă, apoi farfuriile, furculiţele şi cuţitele. Este totul
pe masă? Nu încă. Nu sunt pahare şi şerveţele. Acum e bine!
Mihaela spală legume, curăţă cartofii, taie ceapa şi face salată. Azi
mâncăm salată de legume. Nu avem supă. Mâncarea e fierbinte.
Apoi avem fructe la desert. Tom vrea şi vin roşu.

8. Răspundeţi la întrebări:
(Answer the questions:)

•96•
Lecţia 7 La masă

1. Sunt furculiţe pe masă?


2. Câte farfurii sunt?
3. Sunt pahare? Dar şerveţele?
4. Ce desert au azi la masă?
!
a pune a bea a vrea a mânca a spăla a curăţa a tăia
Eu pun beau vreau mănânc spăl curăţ tai
Tu pui bei vrei mănânci speli cureţi tai
El / Ea pune bea vrea mănâncă spală curăţă taie
Noi punem bem vrem mâncăm spălăm curăţăm tăiem
Voi puneţi beţi vreţi mâncaţi spălaţi curăţaţi tăiaţi
Ei / Ele pun beau vor mnâncă spală curăţă taie
!
!
7. Completaţi cu forma potrivită a verbului:
( Fill in with the appropriate form of the verb:)

a vrea a pune

Eu _____________ supă cu legume. Eu _____________ farfuria pe masă.


Tu _____________ apă. Tu _____________ apă în pahar.
Ea _____________ cafea. Ea _____________ vin în pahar.
Noi _____________ îngheţată. Noi _____________ în farfurie.
Voi _____________ banane. Voi _____________ ceapă în supă.
Ele _____________ salată. Ele _____________ paharul pe masă.
!
!
8. Aranjaţi replicile în ordine logică:
(Arrange the utterances in logical order:)

Nu mai vrei Mai vrei puţină


! Poftă bună! nişte supă? salată?
!
!
Nu, mulţumesc, Mulţumesc,
! Da, te rog, la fel.
e suficient.
! e foarte
bună!
! Mulţumesc.
!

•97•
Lecţia 7 La masă

!
Dă-mi, te Mulţumesc
! rog, sarea. pentru masă.
Să îţi fie de bine!
!
!
!
9. Completaţi cu forma potrivită a verbulor: a vrea, a-i plăcea, a pune:
( Fill in with the appropriate form of the verbs: to want, to like, to put:)

1. - ______________________ puţină apă, vă rog!


2. - Poftim, ______________________ paharul pe masă.
3. - Eu ______________________ carne cu legume.
4. - ______________________ salata, dar nu îmi plac cartofii.
5. - Cine ______________________ apă ?
6. Eu ______________________ apă, dar şi vin.
7. Ea ______________________ carne cu legume şi nu supă.

10. Răspundeţi la următoarele întrebări vorbind cu colegul:


(Answer the following questions by talking to your partner:)

1. Ce mănânci la micul dejun?


2. Ce bei la micul dejun?
3. Ce mănânci la prânz?
4. Ce mănânci la cină?
5. Ce pui pe masă dimineaţa?
6. Ce mâncare îţi place?

11. Scrieţi propoziţiile şi povestiţi întregului grup despre coleg.


(Write down the answers and report about your colleague to the group.)

12. Scrieţi o conversaţie cu familia în timpul mesei.


(Write down a conversation with your family over the dinner table.)

After a typical Romanian meal, with the whole family gathered there, trying hard to please your
appetite, you will surely impress them by saying: SĂRU-MÂNA PENTRU MASĂ C-A FOST
BUNĂ ŞI GUSTOASĂ ŞI BUCĂTĂREASA FRUMOASĂ (ask your language instructor for the
exact translation). •98•
Try not to sit on the corner of the table, or you will elicit an endless discussion about how you
will not get married!
Lecţia 7 La masă

A M
ananas - pineapple Mai vrei puţin? - Would you like some more?
apă - water M-am săturat - I am full
ardei - pepper mazăre - peas
măsline - olives
B măr - apple
banană - banana morcovi - carrots
brânză - cheese
O
C oţet - vinegar
caise - apricots ou - egg
caşcaval - cheese
P
carne - meat
cartofi - potatoes pahar - glass
castraveţi - cucumbers pară - pear
căpşună - strawberry pâine - bread
ceapă - onion pepene - watermelon
ciocolată - chocolate piersică - peach
cireşe - cherries piper - pepper
a curăţa - to peel portocală - orange
conopidă - cauliflower prăjitură - cake
prună - plum
F a pune - to put
faţă de masă - tablecloth
R
farfurie - plate
fasole - beans roşie - tomato
fructe - fruit
furculiţă - fork S
salată - lettuce
G sare - salt
gem - jam a spăla - to wash
struguri - grapes
L
şerveţele - napkins
lapte - milk
lămâie - lemon T
lingură - spoon a tăia - to cut
linguriţă - teaspoon
a lua - to take U
ulei - oil
•99•
Lecţia 7 La masă

unt - butter vinete - eggplant


usturoi - garlic
Z
V zahăr - sugar
varză - cabbage
vin - wine

•98•
Lecţia 8

Cumpărături)
• Functions: • asking for merchandise ;
• describing merchandise;
• expressing likes and dislikes.

• Grammar: • The Adjective


• noun-adjective agreement in gender / number;
• A PUTEA(CAN) + INFINITIVE
• adjectives that do not change form.
• Plural possessives

În România mâncăm multe fructe şi legume.


Avem roşii foarte bune, castraveţi, ceapă,
cartofi, varză, ardei, conopidă. Avem şi mere, Îmi plac foarte mult
pere, prune, caise, struguri, pepeni, cireşe, fructele şi legumele din
piersici şi portocale şi banane din import... România dar îmi place
Îmi place foarte mult varza de aici şi îmi plac mai mult...
cireşele.
Noi mâncăm în România şi multă carne de
porc, ficat şi creier, şi ciorbă de burtă şi ne
place foarte mult. Şi tu? Îţi place ficatul? Dar
creierul? Dar ciorba de burtă?

•99•
Lecţia 8 Cumpărături

Magazine
1. Numiţi produsele care se pot cumpăra de la magazinul respectiv:
(Name the produce that can be found at the respective store:)

Folosiţi structura din exemplul următor:


La legume-fructe, eu pot cumpăra ceapă, cartofi,
căpşuni şi roşii.

Alimentară Legume-fructe

Lactate Mezeluri

Pâine Dulciuri

•100•
Lecţia 8 Cumpărături

Băuturi Piaţă

2. Completaţi cu obiectele pe care le puteţi cumpăra din magazinele următoare:


(Fill in with the names of the goods you can buy in those stores:)

Alimentara .................................................. Cofetărie ..................................................


................................................. ..................................................

Legume-fructe.................................................. Pâine ..................................................


.................................................. ..................................................

Lactate .................................................. Băuturi ..................................................


.................................................. ..................................................

Farmacie .................................................. Mezeluri ..................................................


.................................................. ..................................................

A putea
3. Unde poţi găsi următoarele produse? Construiţi propoziţii ca în model:
(Where can you find the following produce? Build sentences as in the model:)

•101•
Lecţia 8 Cumpărături

Unde pot găsi _pâine__ ?


Pot găsi ____pâine___ la __alimentara sau la pâine_ .

A!PUTEA!=!CAN!
! EU! ! POT! The verb a putea can be followed by the
! TU! ! POŢI! short infinitive form of the other verb in
! EL!/EA! POATE! the sentece: (a) găsi, (a) cumpăra
Example: Unde pot a găsi lapte?
! NOI! ! PUTEM! El poate a cumpăra
! VOI! ! PUTEŢI! salam la Mezeluri.
! EI!/!ELE! POT!

!
4. Faceţi liste de obiecte pe care le puteţi găsi în aceste magazine:
(Make lists of what you can find in these stores:)
La Alimentară pot găsi .................................................... .
La Farmacie pot găsi ....................................................
.
La Lactate pot găsi .................................................... . Note the phrases:
La Aprozar pot găsi .................................................... . Unde pot găsi - where can I find
În Piaţa 1 Mai pot găsi
.................................................... . Pot găsi - I can find!
La Florărie pot găsi .................................................... .
!
•102•
Lecţia 8 Cumpărături

!
5. Discutaţi cu partenerul dumneavoastră. Comparaţi listele exersând următoarele
întrebări:
(Talk to your partner and compare the lists by practicing the following questions:)

Ce poţi găsi la Lactate ? Poţi găsi şampon la Florărie ?

6. Exersaţi dialogul: Înlocuiţi cuvintele subliniate din dialogul


( Practice the dialogues: ) anterior cu cuvintele din coloanele următoare:
(Substitute with words from the following columns:)
- Unde este Alimentara?
1
- Lângă Farmacie. ________1, 2____ _______3________
2 Alimentara medicamente iaurt
- Ce pot cumpăra acolo ? Lactate bilete legume
Farmacie lapte fructe
- Iaurt . Legume-fructe ceai ceapă
3 Cinema pâine roşii
Pâine zahăr castraveţi
a cumpăra a găsi
to buy to find
EU cumpăr găsesc
TU cumperi găseşti
EL / EA cumpără găseşte
NOI cumpărăm găsim
VOI cumpăraţi găsiţi
EI / ELE cumpără găsesc

7. Scrieţi dialogul dintre cei doi prieteni despre ce pot cumpăra pentru un picnic:
(Write the dialogue between the two friends about what they can buy for a picnic:)

•103•
Lecţia 8 Cumpărături

- Cred că putem cumpăra nişte salam, ce


zici?
- Da, şi putem cumpăra şi nişte ouă.

8. Completaţi:
(Fill in:)

Noi .................................... găsi ketch-up la Alimentara.


Voi ..................................... pleca acasă la ora 7.
Tu ....................................... veni acasă la Maria.
Eu ....................................... cumpăra ceapă la Piaţă.
Ea ...................................... închide raionul.
Ele ...................................... merge la mare în weekend.
El ........................................ găsi vin la supermarket.
9. !Combinaţi expresiile din coloane pentru a forma propoziţii corecte:
(Combine the phrases in the columns to build correct sentences:)!
!
!
Noi pot merge uşa
Tu poate pleca fereastra
Eu putem lua la Constanţa
Mihai putem cumpăra în Anglia
Cristina şi Anca puteţi găsi portocale
Noi poţi închide fructe
Tu şi Radu pot deschide timbre
!
!
!
10. Citiţi lista de cumpărături:
(Read the shopping list:)

•104•
Lecţia 8 Cumpărături

• Paste
• Fasole
• Vin
o sticlă de apă un borcan de un pachet de o cutie de o cutie de
• Ceai 1. un kilogram de...
minerală măsline trabucuri bomboane bere
• Biscuiţi 2. o sticlă de ...
• Bere 3. un pachet de ...
• Portocale 4. o cutie de ...
• Brânză 5. o bucată de ...
• Zahăr 6. o …
• Caşcaval 7. o pungă de...
• Pâine 8. o legătură de...
o conservă de o pungă de
• Tort o legătură de o bucată de o bucată de
peşte zahăr• Coca-Colaardei iuţi caşcaval carne
• Morcovi

o felie de
pizza
11. Priviţi lista de cumpărături. Scrieţi lista, cât şi de unde putem cumpăra aceste
lucruri:
( Look at the shopping list. Match the containers with the items and write where we can buy
them)

•105•
Lecţia 8 Cumpărături

e.g. 1. __un kilogram de fasole___ 8. ______________________


2. ______________________ 9. ______________________
3. ______________________ 10. ______________________
4. ______________________ 11. ______________________
5. ______________________ 12. ______________________
6. ______________________ 13. ______________________
7. ______________________ 14. ______________________

12. Construiţi cât mai multe propoziţii.


(Make all the possible sentences.)
- Vă rog, _______(1)__________ de ___________(2)_____________ .

1 2
1 kilogram orez
o jumătate de kg făină
1 litru ulei
un sfert de kg morcovi
o sticlă ceapă
o legătură brânză
un pachet lapte
13. Corectaţi greşelile din propoziţiile următoare:
(Correct the errors in in the following sentences:)

1. Daţi-mi un litru de banane, vă rog. 6. O sticlă de castraveţi este pe masă.


2. Vreau un pachet de roşii. 7. Daţi-mi, vă rog, trei cutii de ceapă.
3. Elena are o pungă de peşte. 8. Noi bem cinci kilograme de apă plată
4. Valeria cumpără două borcane de ouă. pe zi.
5. În frigider este o legătură de lapte.

14. Găsiţi forma verbală corectă:


(Find the correct verb form:)

- Unde (eu) ___________ mere? a găsi


- De unde (tu) _____________ apă plată? a cumpăra
- Eu _______________ multe cărţi. a cumpăra
- Noi nu _______________ Piaţa Dorobanţi a găsi
- Voi ______________ merge pe munte. a putea
- El ___________ cartea de limba română. a găsi
•106•
Lecţia 8 Cumpărături

- Ea _________________ cumpăra plicuri la poştă. a putea


- În România voluntarii __________ lapte la pungă. a găsi
- Corpul Păcii __________trimite scrisori la Bucureşti. a putea

15. Citiţi următorul dialog:


(Read the following dialogue:)
A: - Cum daţi fasolea? B: - 1 leu legătura.
1 3
B: - 5 lei kilogramul. Cât vreţi ? A: - Două legături, vă rog.
3 B: - Poftiţi.
A: - 1 kg, vă rog. Şi morcovii? A: - Mulţumesc.
2

• Exersaţi dialogul cu cuvinte din coloanele următoare:


(Practice the dialogue substituting with words from the columns:)
1 2 3
fasolea bananele 80 de bani
mazărea portocalele 50 de bani
varza merele 75 de bani
cartofii conopida 1 leu 30
castraveţii andivele 1 leu
ardeii
cireşele
ceapa
Adjectives
16. Citiţi textul următor şi subliniaţi toate cuvintele care sunt descrise de adjective:
(Read the text, find and underline all the words that are described by adjectives:)

Pe strada noastră este o piaţă mare şi aglomerată. Noi cumpărăm de la piaţă pentru că roşiile
sunt tari, cartofii sunt mari şi ouăle sunt bune. Cireşele sunt dulci şi castraveţii sunt verzi. Îmi
plac laptele proaspăt şi pâinea proaspătă, dar şi ardeii proaspeţi şi roşiile proaspete pentru salată.
Toate legumele şi fructele sunt proaspete şi vânzătorii sunt amabili.

Observaţi diferenţele:

roşie tare cartof mare


roşii tari cartofi mari
ou bun fruct proaspăt
ouă bune fructe proaspete

•107•
Lecţia 8 Cumpărături

Grammar note:
ADJECTIVES in Romanian are much different from adjectives in English. The adjectives
agree with the nouns in gender, number and case:
student bun, studentă bună (gender agreement)
student bun, studenţi buni (number agreement)
studentă bună, unei studente bune (case agreement).
Unlike in English, the typical place for an adjective in a sentence is after the noun, not before it.
student bun – good student
Many times when an adjective precedes a noun, the intention is purely emphatic.
o foarte bună studentă
Some adjectives have four endings, masculine singular and plural and feminine singular and
plural, in agreement with the noun they describe, but others can have only 3 endings, or only 2,
and there are adjectives that do no change at all.

Here is an optional ! list with adjectives:

1. Adjectives with four endings

masculin singular feminin singular masculin plural feminin plural


înalt înaltă înalţi înalte tall
frumos frumoasă frumoşi frumoase beautiful
slab slabă slabi slabe slim, skinny
greu grea grei grele heavy, difficult
tânăr tânără tineri tinere young
urât urâtă urâţi urâte ugly
scund scundă scunzi scunde short
bătrân bătrână bătrâni bătrâne old (of persons)
ieftin ieftină ieftini ieftine cheap
masculin singular feminin singular masculin plural feminin plural
scump scumpă scumpi scumpe expensive
proaspăt proaspătă proaspeţi proaspete fresh
interesant interesantă interesanţi interesante interesting
murdar murdară murdari murdare dirty
curat curată curaţi curate clean
aglomerat aglomerată aglomeraţi aglomerate crowded

2. Adjective cu trei terminaţii. There is only one plural form.

masculin singular feminin singular masculin şi feminin


plural
nou nouă noi new
roşu roşie roşii red
mic mică mici small
lung lungă lungi long
larg largă largi wide

•108•
Lecţia 8 Cumpărături

3. Adjectives ending in e have only two forms

masculin şi feminin singular masculin şi feminin plural


mare mari big
dulce dulci sweet
limpede limpezi clear
tare tari hard
fierbinte fierbinţi hot (not of weather)
rece reci cold (not of weather)
verde verzi green
Vechi/veche vechi Old (of objects)

4. Adjectives with only one form are mostly more recent borrowings from French:

bej (beige), maro (brown), bleu (navy blue), roz (pink), gri (grey)

17. Schimbaţi forma adjectivului pentru a se potrivi cu substantivele alăturate:


(Change the form of the adjective to match it with the joining nouns:)
piaţă parc mere
cartofi MARE casă NOU lapte PROASPĂT
banane voluntari produse
scrisoare castravete student
oraşe MIC ardei VERDE cafea BUN
salariu frunze beri
18. Găsiţi cât mai multe adjective pentru substantivele următoare:
(Find as many adjectives as you can for the nouns:)

cafea .................................................................................................................................
lapte ..................................................................................................................................
tren ....................................................................................................................................
ardei ..................................................................................................................................
apartament ........................................................................................................................
mere ...................................... ................................................ ............................................
cartofi ................................................................................................................................
ceai ....................................................................................................................................
pisică .................................................................................................................................
apă .....................................................................................................................................
canapea ..............................................................................................................................

19. Spuneţi un substantiv colegului şi acesta trebuie sa găsească un adjectiv potrivit.


(Tell a colleague a noun and she/he will have to find a matching adjective.)

•109•
Lecţia 8 Cumpărături

20. Potriviţi adjectivele de mai jos cu opusul lor:


(Match de adjectives below in pairs of adjectives:)

- scump - nouă
- înalt - ieftin
- mică - tineri
- graşi - urâte
- veche - scund
- frumoase - slabi
- bătrâni - mare
- dificile - uşoare

21. Puneţi forma potrivită:


(Use the appropriate form:)

Camera mea este ___________________ . (big)


Mărul meu este _____________________ . (red)
Castraveţii sunt _____________________ . (green)
Cumpăr banane ____________________ . (big)
Pot găsi mere _________________ aici ? (green)
Ţara mea este ______________________ . (big)
Legumele sunt ______________________ . (fresh)
Roşia este prea _____________________ . (small)
22. Potriviţi substantivele cu forma corectă a adjectivelor:
( Match the nouns with the correct form of the adjectives:)

•110•
Eu cumpăr legume Noi cumpărăm legume
de aici în fiecare joi. de aici în fiecare joi.
Lecţia
Este piaţa 8mea. Este piaţa noastră. Cumpărături

cartof mare, mari


morcovi proaspăt, proaspeţi
mâncare proaspătă, proaspete
prăjitură bun, buni
mere bună, bune
familie dulce, dulci
pătrunjel roşu, roşie, roşii
film mic, mică, mici
colegi verde, verzi
conversaţie interesant, interesanţi
masă interesantă, interesante
autobuz aglomerat, aglomeraţi, aglomerată, aglomerate

Plural possessives
23. Recitiţi textul de la exerciţiul 16 şi răspundeţi la întrebare:
(Read the text at exercise 16 again and answer the question:)

Unde este piaţa mare şi aglomerată?

___________________________________________________

Observaţi diferenţa:
(Notice the difference:)

•110•
portocală
roşie timbru pachet salată casăoraş
– noicaietbilet casa noastră
ardei
eu
casă
noi brânză lapte
masă
pungă măr
mazăre
tu prună
vin
gem pâine
carte
magazin
borcan castravete cafea ceai
mamăei/elebanană
lămâiecâine
el/ea
Lecţia 8 voi Cumpărături

cornul pâinea
noi nostru noastră
voi vostru voastră
ei
lor
ele

24. Alegeţi varianta corectă:


(Choose the correct variant:)

1. Oraşul voastră/vostru/ta este mare şi nou.


2. Nu îmi place gemul tău/noastră/mea.
3. Sticla mea/tău/nostru are vin dulce.
4. Apartamentul voastră/noastră/lor este murdar.
5. Unde este oul ta/nostru/voastră?
6. Pepenele lor/voastră/ta este roşu şi zemos.

25. Construiţi expresiile corecte ca în model:


(Build the correct phrases as in the model:)

Vocabula ry

•111•
We are hoping you will study this lesson before going to the market for the first time and
realizing that they don’t necessarily give you the merchandise in a bag but rather that you are
expected to have one. Anyway, the idea is that when you go the market, take some bags with
you. Lecţia 8

legătură - bunch
A Legume-fructe - fruit and vegetables
aglomerat - crowded
Alimentara - general food store M
amabil - kind mare - big
medicamente - pills, medicine
B Mezeluri - meat processed meat
Băuturi- drinks
bucată - piece O
orez - rice
C
P
ceai - tea
Cofetărie - tea and pastry shop pachet - packet
Cum daţi fasolea? - how much are the beans? a putea - can
a cumpăra - to buy proaspăt - fresh
pungă - bag
F
R
făină - flour
Farmacie - pharmacy raion - section in a supermarket

G S
a găsi - to find sticlă - bottle

I T
iaurt - yoghurt tare - hard, strong

L V
Lactate - dairy verde - green

Notă culturală

•99•
Lecţia 9

Transport interurban
!

• Functions: • telling the time;


• expressing the date;
• speaking about the weather.
• using intercity transportation
• Grammar: • Possessive Adjectives ( plural).

Let’s remember

A"PUTEA"="CAN" adjectives
" EU" " POT" roşie tare cartof mare
" TU" " POŢI" roşii tari cartofi mari
" EL"/EA" POATE" ou bun fruct proaspăt
ouă bune fructe proaspete
" NOI" " PUTEM"
" VOI" " PUTEŢI"
" EI"/"ELE" POT"

possessives

cornul pâinea
noi nostru noastră
voi vostru voastră
ei
lor
ele

magazine:
Pâine şi patiserie: pâine, cornuri, croissante, pateuri, brânzoaice...
Mezeluri: salam, carne, cârnaţi
Lactate: lapte, unt, iaurt, sana, brânză, caşcaval
Dulciuri: bomboane, ciocolată, gumă, napolitane
Băuturi: vin, şampanie, coniac, ţuică, suc, apă•113•
Lecţia 9 Transport interurban

Expressing dates
1. Ascultaţi şi repetaţi:
(Listen and repeat:)

decembrie

iarna ianuarie

februarie

martie
primăvara
aprilie

mai

iunie
vara
iulie

august

septembrie
toamna
octombrie

noiembrie

Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie şi
decembrie sunt luni.
Iarna, primăvara, vara şi toamna sunt anotimpuri.

2. Exprimarea datei: Various phrases:


(Expressing the date:) - Ce dată e azi? - Azi e 4 iulie.
- În cât suntem azi? În 4 iulie.
Exersaţi dialogul cu următoarele date:
( Practice the dialogue with the following dates: )
•114•
Lecţia 9 Transport interurban

15.06 25.12
26.11 08.05
04.08 13.09

3. Spuneţi când este:


(Say the date for:)

Crăciunul este în ................................ Swear-in ............................................


Ziua Americii ..................................... Site announcement ............................
Sfântul Patrick ................................... Ziua mea de naştere ..........................
Sfântul Valentin ................................. Halloween .........................................

4. Exersaţi dialogul înlocuind replicile numerotate: Phrases:


(Practice the dialogue replacing the numbered cues:) târziu - late
devreme - early
e înainte - it's fast (about
A: - Cât e ceasul, vă rog? watches)
B: - E şapte fără douăzeci şi cinci. e în urmă - it's slow
(1)
A: - Ba nu, e şapte fără douăzeci. Ceasul dumneavoastră e în urmă.
(2)

! ! !

5. Exersaţi dialogul înlocuind 1 şi 2:


(Practice the dialogue substituting 1 and 2:)

A: - Când începe filmul?


(1) (1)______ (2)
B: - La ora 9. E târziu? filmul 8:30
(2) concertul 19:30
A: - Nu, e devreme. Avem timp. conferinţa 11:00
lecţia 9:00

•115•
Lecţia 9 Transport interurban

Cu trenul

6. Citiţi textul următor:


(Read the following text:)

Există mai multe tipuri de trenuri. În România avem:


• tren intercity – IC
• tren Eurocity – EC (este tren IC internaţional)
• tren Euronight – EN (este tren EC de noapte)
• tren rapid – R
• tren accelerat – A
• tren personal – P
• Săgeata Albastră
Trenul IC este foarte rapid. Trenul personal este foarte încet şi merge pe distanţe mici. Trenul
personal nu are compartimente. În compartimente sunt 8 sau 6 locuri. În vagonul de clasa a doua
sunt, în general, 8 locuri în compartiment dar există vagoane noi şi confortabile cu 6 locuri în
compartiment. În vagonul de clasa întâi sunt 6 locuri în compartiment. Săgeata Albastră este un tren
intercity sau rapid, este mic dar foarte modern. Nu are compartimente dar are aer condiţionat si o
toaleta mare.
Există vagoane restaurant, vagoane de dormit şi vagoane cuşetă. În vagonul de dormit clasa a doua
sunt 3 paturi în compartiment. În vagonul cuşetă sunt 6 locuri sau 4 locuri care devin paturi noaptea.
Când mergi cu trenul, ai nevoie de bilet. Poţi cumpăra bilet la casa de bilete. În tren, prezinţi biletul
la controlor. Apoi poţi aştepta trenul în sala de aşteptare cu alţi călători, sau pe peron, la linia
respectivă. Dacă ai bagaje multe, poţi lăsa bagajele la Bagaje de mână.
Poţi citi lista cu trenuri la panoul de Sosiri/ Plecări. Acolo sunt scrise toate trenurile care sosesc în
gara ta sau pleacă din gara ta.

! Some useful words:


7. Identificaţi cuvântul nepotrivit în compartiment = compartment
serie: loc = seat
(Identify the odd word out:) vagon = car
gară = railway station
A) măr, tramvai, autobuz, maşină. casa de bilete = ticket office
B) gară, călător, doctor, bagaj. controlor = ticket check person
C) tren, peron, şcoală, bilet. călător = passenger
D) gară, aglomeraţie, vagon, pisică. sala de aşteptare = waiting lounge
E) şcoală, compartiment, loc, vagon de dormit. peron = platform
linie = track. Here, platform
Bagaje de mână = luggage check-in and out
8. Răspundeţi la întrebări: Sosiri Plecări = Arrivals Departures
(Answer the questions:)

1. Unde cumperi bilet? ......................................................................................................


2. Unde pui bagajele? .......................................................................................................
•116•
Lecţia 9 Transport interurban

3. Unde vine trenul în gară? .............................................................................................


4. Unde stai în tren? ..........................................................................................................
5. Ce tren preferi? De ce? .................................................................................................
6. Care este diferenţa între un rapid şi un personal? .........................................................
.............................................................................................................................................
7. Care este diferenţa între un IC şi un EC? ........................................................................
8. Cine verifică biletul? ........................................................................................................
9. Ce eşti tu când mergi cu trenul? .......................................................................................
10. Câte locuri sunt într-un compartiment de clasa întâi? ......................................................
11. Care este diferenţa între clasa întâi şi clasa a doua? .........................................................
.................................................................................................................................................
12. Care este diferenţa între un vagon cuşetă şi un vagon de dormit?
13. Unde poţi aştepta trenul?
14. Care este avantajul cel mai mare pentru Săgeata albastră?

9. Citiţi şi exersaţi dialogurile, subsituind cuvintele subliniate:


(Read and practice the dialogues, replacing the underlined words:)

1. La Agenţia CFR

- Vă rog, un bilet la Bucureşti la rapidul 570, pentru duminică, 9 iulie.


- La ce clasă?
- Clasa a doua. Cât costă?
- 44 de lei şi 50 bani.
- Poftiţi. Mulţumesc.

2. La casa de bilete

- Vă rog, două bilete la Braşov, la acceleratul de 11:30.


- Ce clasă?
- Clasa întâi. Cât costă?
- Un moment.... 41,8 RON.
- Poftiţi.!

- Daţi-mi, vă rog, un bilet la primul tren spre Sibiu.


- Rapidul 322 la 12:35?
- Da, este bine. Clasa a doua.
- Îmi pare rău, la a doua nu mai sunt locuri.
- Atunci clasa întâi, vă rog.
- 21 de lei şi 50 de bani.
- Poftiţi.

3. La ghişeul de informaţii

•117•
Lecţia 9 Transport interurban

- Ce trenuri sunt pentru Galaţi?


- Aveţi un accelerat la ora 14:35, un personal la 17:00 şi un rapid la ora 17:20 dar are
întârziere.!
- Mulţumesc.!

10. Completaţi conversaţia:


(Fill in to complete the conversation:)

D-na Ionescu: - La ce ....................... pleacă trenul de .................................................. ?


Ceferist: - ................................................................................................................... .
Andrei: - Avem timp. E .............................................................................................

Călător: - Vă ................, la ce oră e ............................ tren spre ......................................... .


Funcţionar: - Aveţi un tren .................................. la ................................... şi ajunge la ...............
Călător: - La ce ............................... vine?
Funcţionar: - Linia ....................... .
Călător: - Mulţumesc.

Călător: - Vă rog, ...................... bilete clasa .................. pentru rapidul de ................. la ...............
Funcţionar: - îmi pare .................... . La rapid nu mai ............................... bilete.
Călător: - La ce tren .......................... bilete?
Funcţionar: - Mai sunt la ........................................... de ............................................ .
Călător: - Bine, daţi-mi .......................................... bilete.
Funcţionar: - ........................... de lei.

Citiţi textul următor şi răspundeţi la întrebări:


(Read the text and answer the questions:)

“Trenul rapid numărul 682 de la Curtici, spre Bucureşti soseşte în staţie la linia 3 şi pleacă
peste 10 minute în direcţia: Predeal, Sinaia, Ploieşti Vest, Bucureşti. Trenul are în
componenţă vagoane de dormit şi vagon restaurant. Vă rugăm feriţi linia.”
Plecăm în vacanţă cu prietenii noştri. Trenul nostru soseşte imediat. Bagajele noastre sunt pe peron
dar bagajele lor nu.
- Unde sunt bagajele voastre?
- La “Bagaje de mână”.

Unde plecăm noi şi prietenii noştri? Unde sunt bagajele noastre?


De unde vine trenul? Unde sunt bagajele lor?
Când soseşte trenul? Când pleacă trenul?

•118•
Lecţia 9 Transport interurban

Unde merge trenul? Ce vagoane sunt în tren?

a sosi a pleca
to arrive to leave
EU sosesc plec
TU soseşti pleci
EL/EA soseşte pleacă
NOI sosim plecăm
VOI sosiţi plecaţi
EI/ELE sosesc pleacă

11. Observaţi pagina de pe site-ul www.cfr.ro- Mersul Trenurilor şi răspundeţi la


întrebări:
(Read the page from the Train Schedule site and answer the questions:)

a. Ce tren nu merge sâmbăta?


b. Ce tren merge la Cluj?
c. La ce oră pleacă A1745 din Ploieşti Vest?
d. La ce oră ajunge R374 la Braşov?
e. Ce trenuri au restricţii?
f. Ce durată are călătoria cu personalul?
g. Ce distanţă este de la Ploieşti la Braşov?
h. Ce tren are doar clasa a II-a?
i. Pe ce dată este plecarea?
•110•
Prietenul
Bagajul nostru
vostru Prietenii
Bagajelenoştri
voastre

Lecţia 9 Transport interurban

Possessives

12. Citiţi şi observaţi diferenţele:


(Read and notice the differences:)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

-ul -a -i
-le
eu meu mea mei mele
tu tău ta tăi tale
el lui
ea ei
noi nostru noastră noştri noastre
voi vostru voastră voştri voastre
ei lor

•119•
nostru, noastră, noştri, noastre, vostru, voastră, voştri, voastre, lor
Lecţia 9 Transport interurban

ele
13. Completaţi cu unul din cuvinte în funcţie de persoana indicată şi formaţi apoi
propoziţii:
(Fill in with one of the possessives function of the person required and then build sentences:)

locurile (II).............................. trenurile (I).............................. biletele (III)..............................


masa (I)................................... restaurantul (III)...................... şcoala (II).................................
prietenele (III)......................... cărţile (II)................................ bagajul (I).................................
ceasul (I)................................. vagonul (I).............................. conversaţia (II).........................
linia (II)................................... gara (I)....................................

!
14. Priviţi cele două tabele SOSIRI / PLECĂRI şi puneţi întrebări despre diferite trenuri:
(Look at the two tables ARRIVALS / DEPARTURES and ask one another about different
trains.)

- Când pleacă trenul de Constanţa? - Când soseşte trenul de Constanţa?


- De la ce linie pleacă ? - La ce linie vine?

SOSIRI PLECĂRI
Nr. tren Direcţia Ora Linia Nr. tren Direcţia Ora Linia

5323 BRAŞOV 6:50 2 4020 CONSTANŢA 0:42 3


321 TIMIŞOARA 7:32 5 320 TIMIŞOARA 1:45 2
33 CRAIOVA 12:53 3 56 CRAIOVA 6:25 8
6233 BRĂILA 13:30 1 6230 BRAŞOV 7:31 1
522 SIBIU 18:54 7 521 SIBIU 7:45 5
25 CONSTANŢA 19:42 8 24 CONSTANŢA 9:25 7
681 SUCEAVA 22:10 6 42 BAIA MARE 21:55 6

•120•
NR. tren Direcţia Ora Cost
? BAIA MARE 21:40 53.6
Lecţia 9 Transport interurban
3260 PLOIEŞTI ? ?

360 ! CONSTANŢA ? 28.4


!
? ! PLOIEŞTI 6:54 ?

15. INFO - GAP: Partenerul tău are un tabel similar cu informaţia care lipseşte în
tabelul tău. întreabă ca să afli ce lipseşte: !
(Your partner has a similar timetable with the information missing on your table. Ask
questions to your partner to find out what is missing.)
!
• Puneţi!următoarele!întrebări:!!
(Ask the following questions to find out:)
!
1. La ce oră pleacă trenul numărul .................... spre ........................ ?
2. Unde pleacă trenul nr. ........................ la ora ............................ ?
3. Cât costă un bilet la trenul nr. ........................ spre ................................ ?
!
A.

Nr. tren Direcţia Ora Cost


42 BAIA MARE ? ?

3260 ? 13:05 5
? CONSTANŢA 17:50 ?

24 PLOIEŞTI ? 16.2
!
!
B.
!
!
!
!
!
!
!

•121•
This will not have been your first encounter with the CURENT issue, but this time, on trains,
it will create trouble,
Lecţiaespecially
9 in summer. People will deny you opening windows and doors,
Transport interurban
even in a blazing heat! What will you do? Perhaps pretend that you are sick and badly need the
air, but if you are with a Romanian bunica, no chance for air!
! don’t be surprised if total strangers will treat you to coffee and cookies and
At the same time,
fruit on trains. The safest way is to very politely refuse but understand that trains are a very
special kind of community in Romania. Some of your most memorable L encounters in Romania
Vocabulary
will happen on the train. linie - tracks
loc - seat
A
lună - month
anotimp - season
aprilie - april M
are întârziere. - the train is late mai - May
august - august
martie - March
B N
bagaje de mână - hand luggage
noiembrie - November
C O
călător - passanger
octombrie - October
casa de bilete - ticket office
ceferist - railway staff person P
compartiment - compartment
controlor - ticket control officer peron - platform
Crăciun - Christmas Plecări - Departures
primăvara - spring
D
S
decembrie - December
devreme - early sala de aşteptare - waiting lounge
septembrie - September
E Sosiri - Arrivals
e înainte - it runs ahead T
F târziu - late
tip - type
februarie - February
toamna - autumn
tren - train
G
gară - railway station V
Vă rugăm feriţi linia - Please keep off the
I
tracks
ianuarie - January vagon - traincar
iarna - winter vara - summer
iulie - July
iunie - June Z
zi de naştere - birthday
Notă culturală
!
!
•122•
Lecţia 9 Transport interurban

•124•
Lecţia 10

Cum a fost ?
• Functions: • reporting past events;
• asking about past experiences.

• Grammar: • Past Tense Indicative Mode.

LET’S REMEMBER!
!
Fiţi vǎ rog amabil, la ce orǎ
pleacǎ rapidul de Oradea?

La orele 17:26.

Şi de la ce linie?

De la linia una.

Mulţumesc frumos!

Cu plǎcere.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

•125•
Lecţia 10 Cum a fost?

Expressing past dates


1.a. Priviţi calendarul, ascultaţi şi repetaţi.
( Look at the calendar, listen and repeat after your teacher. )
!
IULIE %
!
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbǎtǎ Duminicǎ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Azi Ieri
Alaltǎieri
Sǎptǎmâna asta Sǎptǎmâna trecutǎ
Acum douǎ sǎptǎmâni
Acum trei sǎptǎmâni
Luna asta Luna trecutǎ
Acum douǎ luni
!
b. Scrieţi expresiil româneşti corespunzǎtoare urmǎtoarelor expresii englezeşti:
(Read the information above, then write the Romanian correspondent for the following:)
the day before yesterday..................................... yesterday.................................
today.................................... last year...................................
last week............................... two weeks ago..............................
three years ago.................................

2. Ascultaţi, repetaţi, citiţi şi completaţi spaţiile libere:


(Listen, repeat and fill in the blanks:)
CUM ESTE VREMEA? 31 IULIE
AZI

25*C

!
! ! ! ! ! ! ! Este cald.
Este soare.

•126•
Lecţia 10 Cum a fost?

Este vreme bunǎ.


%CUM A FOST VREMEA?
!
30 IULIE
IERI

25*C

! ! !
! ! A fost cald. ................. înnorat. (cloudy)
A fost soare. ................. cald.
A fost vreme bunǎ. ................. vreme proastǎ.
!
ACUM DOUĂ SĂPTĂMÂNI

0*C

! ! !
! ! ..................!rǎcoare. (cool) ...................................................
................... vânt ( windy). ...................................................
.........…..… vreme proastǎ. ! ! ..............................................!

3.a. Citiţi:
(Read:)
! !
!
!
!
!
!
! ! !
(Eu) Am fost la ski acum patru luni. Ioana a fost la mare luna trecutǎ.
!

•127•
Lecţia 10 Cum a fost?

! ! !
! (Noi) Am fost la discotecǎ alaltǎieri. Ana şi Ion au fost la o petrecere ieri.

! ! ! !
! ( Tu) Ai fost la meci duminica trecutǎ. (Voi) Aţi fost la munte.!

b. Daţi rǎspunsuri scurte.


( Give short answers. )
!
Cine a fost la mare? Cine a fost la meci?
Cine a fost la petrecere? Cine a fost la munte?
Cine a fost la ski? Cine a fost la discotecă?

c.
Unde au fost Ana şi Ion? Unde aţi fost (voi) ?
Unde ai fost (tu)? Unde am fost (eu) ?
Unde a fost Ioana? Unde am fost (noi) ?

•128•
Lecţia 10 Cum a fost?

ex. Unde am fost (eu) ?


d. Rǎspundeţi la întrebǎri ca în model: La ski.
(Answer the questions as in the model:)
!
- Ana şi Ion au fost la petrecere sau la discotecǎ? ex. (eu) Ai fost la ski sau la
- (tu) Ai fost la meci sau la discotecǎ? mare?
- (voi) Aţi fost la meci sau la munte? Am fost la ski.
- (noi) Am fost la discotecǎ sau la petrecere?
- Ioana a fost la mare sau la ski?

The past tense of to be


Verbul " a fi " - timpul perfectul compus
Eu AM fost Noi AM fost
Tu AI fost Voi AŢI fost
El/ea A fost Ei/Ele AU fost

Negative: Eu NU am fost.

The past tense


"Perfectul compus" (Past Tense ) is made up of:
Singular: AM, AI, A
Plural: AM, AŢI, AU + the Past Participle of the
main verb
Exemplu: a cumpăra – Eu am cumpărat
a intra – Tu ai intrat
a şti – Noi am ştiut

4. Citiţi textul următor şi răspundeţi la întrebări. Apoi subliniaţi verbele şi scrieţi-le


separat:
(Read the text and answer the questions Then underline all verbs and write them
separately:)

•129•
Lecţia 10 Cum a fost?

Sâmbăta trecută a fost ziua mea şi


am avut o

Am mers la

şi am cumpărat

şi .

Am vorbit la

şi am invitat nişte

John a oferit o sticlă de

Tom a cântat la

Au venit şi

mei.

•130•
Lecţia 10 Cum a fost?

La petrecere am băut, am mâncat,


dansat şi la ora 3 prietenii mei au
plecat

Unde am mers? ………………………………………………………………………………..


Ce am cumpărat? ………………………………………………………………………………
Cu cine am vorbit la telefon? ………………………………………………………………….
Ce a oferit John? ………………………………………………………………………………
La ce a cântat Tom? …………………………………………………………………………..
Cine a venit la petrecere? ..........................................................................................................
Unde au plecat prietenii mei după petrecere? …………………………………………………

a fi eu ............................. a oferi John ..................................


a avea eu ............................. a cânta Tom ……………………..
a merge eu ............................. a veni vecinii mei ……………....
a cumpăra eu ............................ a bea noi ……………………….
a vorbi eu ............................. a mânca noi ………………….........
a invita eu ............................. a dansa noi ……………………….
a pleca prietenii mei………….......

5. În perechi, practicaţi dialogul, apoi înlocuiţi cuvintele subliniate de mai jos:


(In pairs, practice this dialogue, then substitute the underlined words with the cues:)

A: - Unde ai fost ieri?


(1) (2)
B: - Am fost la concert.
(3)
A : - Cu cine ai fost?
(1)
B: - Am fost cu Gia.
(4)
A: - Cum a fost?
B: - A fost frumos.
(5)

(1) (2) (3) (4) (5)

•131•
Lecţia 10 Cum a fost?

• aţi • alaltǎieri • la teatru • Dana • interesant


• sǎptǎmâna • la mare • prietena mea • excelent
trecutǎ • la munte • prietenul meu • bine
• iarna trecutǎ • la meci • gazda mea • pasionant
• acum douǎ • la discotecǎ • colegii mei • obositor
sǎptǎmâni

duminica
trecutǎ
6. Completaţi cu AM, AI, A, AM, AŢI sau AU:
( Fill in with ……..: )
Noi .................... fost la cinema ieri.
Voi .................. fost obosiţi dupǎ orele de limba românǎ.
Maria .............. fost la cumpǎrǎturi.
Unde ............... fost profesoarele în pauzǎ?
Când (tu) ..................... fost la mare?
Cu cine ................. fost voluntarii în excursie?
De ce (voi) ......................... fost supǎraţi?
(Eu) ............... fost bolnavǎ sǎptǎmâna trecutǎ.

7. Participiul verbului A AVEA este AVUT. Formaţi perfectul compus, conform


regulii.!
(The Past Participle of the verb A AVEA - to have - is AVUT. Make the " Perfectul compus ")

(Eu) am avut (Noi) .......... .............


(Tu) ai avut (Voi) .......... ..............
(El / Ea) .......... .............. (Ei / Ele ) .......... .............

8. Completaţi cu formele corespunzǎtoare de Perfect compus ale verbului " a


avea".!
(Complete with the suitable " Perfectul compus " forms of the verb A AVEA - to have -. )

a) Sunt trist pentru cǎ ................................. o discuţie cu prietena mea.


(trist, -ǎ = sad)
b) Dan şi George sunt veseli pentru cǎ ………….. un mare succes.
(vesel,-ǎ = happy )
c) Eşti supǎrat pentru cǎ ............................. o discuţie cu şeful.
( supǎrat,-ǎ = angry )
d) Sunteţi obosiţi pentru cǎ ........................ o zi foarte grea.
•132•
Lecţia 10 Cum a fost?

( obosit,-ǎ = tired )
e) Doru este speriat pentru cǎ ..................................... un accident.
( speriat,-ǎ = frightened )
f) Suntem jenaţi pentru cǎ nu...................................... timp sǎ învǎţǎm lecţia.
(jenat,-ǎ = embarassed)

PARTICIPIUL TRECUT ( Past Participle )


a cumpǎra - cumpǎrat a deschide - deschis
a lucra - lucrat a închide - închis
a studia - studiat a merge - mers
a mânca - mâncat a ajunge - ajuns
a urca – urcat a împinge - împins
a pune - pus
a scrie - scris
a face - fǎcut
a vinde - vândut
a vedea - vǎzut a sosi - sosit
a bea - bǎut a dormi - dormit
a avea - avut a veni - venit
a vrea - vrut a gǎsi - gǎsit
a putea - putut a citi - citit
a coborî - coborât

9. Puneţi urmǎtoarele verbe la participiu:


(Put the following verbs into the Past Participle:)

• a cumpǎra • a citi • a pune • a sosi


• a înota • a vorbi • a spune • a plǎti

• a lucra • a urma • a vedea • a veni


• a spǎla • a juca • a plǎcea • a dormi
!

10. Completaţi tabelul şi faceţi cât mai multe propoziţii.


(Fill out the following grid to make as many sentences as you can.)
Ce?
•133•
Lecţia 10 Cum a fost?

Ieri am vǎzut .......................


Sâmbǎta trecutǎ ai auzit .......................
Anul trecut a avut .......................
Acum douǎ zile am cumpǎrat .......................
Asearǎ aţi mâncat ………………
a bǎut ……………….
citit
11. Potriviţi propoziţiile care descriu activitǎţi prezente cu cele care descriu aceleaşi
activitǎţi în trecut.
(Match the sentences describing an activity in the present with the sentences describing
the same activity in the past.)
!
ACUM IERI

1 (eu) Scriu o scrisoare. a Carmen a citit o carte.


2 Ce citeşti? b Ce a citit Ion?
3 Unde cumperi pâine? c (eu) Am scris o scrisoare.
4 Tudor pleacǎ la munte. d Tudor a plecat la mare.
5 Magda şi Mihaela fac curǎţenie. e (noi) Am scris o scrisoare.
6 Carmen citeşte o carte. f Ce ai citit?
7 Facem prǎjiturǎ. g Ai fǎcut curǎţenie.
8 Ce citeşte Ion? h Am fǎcut prǎjiturǎ.
9 Faceţi prǎjiturǎ. i Aţi fǎcut prǎjiturǎ.
10 Unde cumpǎrǎm pâine? j Unde ai cumpǎrat pâine.
11 (noi) Scriem o scrisoare. k Magda şi Mihaela au fǎcut curǎţenie.
12 Plecǎm la mare. l Unde am cumpǎrat pâine?
13 Faci curǎţenie. m Am plecat la mare.
14 Carmen şi Roxana deseneazǎ. n Carmen şi Roxana au desenat.

1. - ....... 3. - ....... 5. - ....... 7. - ....... 9. - ....... 11. - ........ 13. - ........


2. - ....... 4. - ....... 6. - ....... 8. - ....... 10. - ........ 12. - ........ 14. - ........

12.a. Ascultaţi şi citiţi. Apoi rǎspundeţi la întrebǎri şi completaţi tabelul.!!!


(Listen and read. Then answer the questions to fill out the grid below.)

•134•
Lecţia 10 Cum a fost?

Adriana a fost acasǎ. Sâmbǎtǎ şi duminicǎ a stat cu familia ei. A fost bine şi odihnitor.
Duminicǎ, dupǎ micul dejun, au fost cu toţii la ştrand. La prânz au mâncat acasǎ. Au fost şase
persoane la masǎ: fiii ei , Alec şi Cristian, soţul ei, Vlad, pǎrinţii ei. Dupǎ masǎ au plecat la
plimbare în parc. Seara, dupǎ cinǎ, au vǎzut un film interesant la televizor. Ce duminicǎ plǎcutǎ a
fost!

Unde a fost Adriana? Cum a fost? Cu cine a stat? Câţi au fost? Ce au fǎcut?
CINE UNDE CUM CÂŢI NUME CE A / AU
FǍCUT
Adriana

b. Citiţi fragmentul în gând şi apoi rǎspundeţi la întrebǎri:


(Read the passage silently, then answer the following questions:)

1. Când a stat Adriana acasǎ?


2. Ce a fǎcut Adriana dupǎ micul dejun?
3. Unde au mâncat la prânz?
4. Unde au plecat dupǎ masǎ?
5. Ce au fǎcut seara?

c. Rǎspundeţi la întrebǎri şi completaţi tabelul de la a.


(Complete the grid in a with info about your peers. Answer these questions.)

1. Cine a stat în Târgovişte? 5. Câţi au fost?


2. Cine a plecat din Târgovişte? 6. Ce aţi fǎcut?
3. Unde a fost ........... ? 7. Ce aţi vǎzut?
4. Cum a fost acolo?

13.a. Cum am petrecut vacan ţ a trecutǎ?


Completaţi spaţiile libere ca în dialogul 1.
( Fill in the blanks like in dialogue 1. )

•135•
Lecţia 10 Cum a fost?

!
1. - Aţi fost la Paris? 2. - Aţi mers cu trenul?
- Nu. - Nu.
- Unde aţi fost? - Cu ce .............. mers?
- Am fost în Anglia. - ......................... cu ..............................
!

!
3. -Aţi avut vreme bunǎ în timpul zborului? 4. - Aţi stat într-un hotel mare?
- Nu. - Nu.
- Ce fel de vreme ................................ ? - În ce fel de hotel ......................... .
- ......................................... foarte proastǎ. - ............................. într-un hotel mic.

!
5. - Aţi mâncat la restaurante de lux? 6. - Aţi fǎcut fotografii?
- Nu. - Da.
- Unde ...................................... ? - Câte fotografii ............................. ?
- .............................. la restaurante ieftine. - ......................... doar câteva fotografii.
!

•136•
Lecţia 10 Cum a fost?

!
7. - Aţi cumpǎrat haine? 8. - Aţi înotat în Atlantic?
- Nu. - Nu.
- Ce .............................. ? - Unde ....................................... ?
- ...................................... câteva amintiri. - ............................ în piscina hotelului.

!
9. - Aţi vizitat galeria naţionalǎ? 10. - Aţi mers prin oraş pe jos?
- Nu. - Nu.
- Ce ................................... ? - Cu ce .................................... ?
- ................................ Westminster Abbey. - .................................. cu autobuzul.!

!
11. - Aţi trimis vederi prietenilor? 12. - Aţi scris despre monumente?
- Nu. - Nu.
- Cui ............................. vederi? - Despre ce ....................................... ?
- ................................ rudelor. - ...................................... despre vreme.

•137•
Lecţia 10 Cum a fost?

Prezent Perfect Compus


îmi place mi-a plǎcut
(NU) (NU)
îţi place ţi-a plǎcut

!
13. - Aţi cunoscut mulţi englezi? 14. Aţi traversat Canalul Mânecii cu avionul?
- Nu. - Nu.
- Pe cine ............................................. ? - Cum ............................................... ?
- .................................. mulţi turişti strǎini. - ................................. cu vaporul.!
!
b. Acum povestiţi despre excursia domnului şi doamnei Pop în Anglia.
(Now tell about Mr. and Mrs. Pop's trip to England.)

Domnul şi Doamna Pop au fost în vacanţǎ în Anglia .......................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

14. Povestiţi (oral şi în scris ) despre ultima voastrǎ cǎlǎtorie.


( Tell - orally and in writing - about your last trip / vacation. )
!
Unde ai fost în vacanţǎ anul trecut? Ce ai fǎcut acolo?
Cum ai cǎlǎtorit? Cât ai stat?
Unde ai stat? Ţi-a plǎcut?

15. Completaţi cu perfectul compus al verbelor din parantezǎ şi povestiţi întâmplarea


Doinei.
( Fill in with the "Perfectul compus " - Past Tense - forms of the verbs in brackets to tell Doina' s
story. )

•138•
Lecţia 10 Cum a fost?

!
Duminicǎ seara Doina .................. Luni dimineaţa s-............. ( a se scula )
(a fi) la o petrecere. foarte târziu. ( to get up )
!

!
........................ (a pierde) autobuzul şi................................ ( a merge ) la serviciu pe jos.
( to miss)

.................. ( a ajunge ) la serviciu la ora 11. Şeful ....................... (a fi) furios şi


...........................-o ( a da ) afarǎ.

Marţi toatǎ ziua, Doina ................ ( a avea ) dureri teribile de cap.

•139•
Lecţia 10 Cum a fost?

16.a. Completaţi spaţiile libere cu perfectul compus al verbelor în scrisoarea


pentru un prieten sau o prietenǎ din România despre petrecerea de ziua ta.!
( Fill in the blanks with the Perfectul Compus of the verbs, to complete your letter to a Romanian
friend about your birthday party. )
Dragǎ .................................,

Mulţumesc pentru felicitarea de ziua mea.


Îmi pare rǎu cǎ nu ................... sǎ vii la
( a putea)
petrecerea mea. .............................. o petrecere foarte reuşitǎ. .............................. toţi
( a fi ) ( a veni)

colegii mei. (eu)............................... multe cadouri. (noi)............................. sandviciuri şi


( a primi ) ( a mânca)
pizza şi ............................ bere. Dan ................................ suc pentru cǎ ........................
( a bea) ( a bea ) ( a veni)
cu maşina. Toatǎ lumea ......................: Tudor şi Radu................... cǎrţi. Maria .............
( a dansa ) (a juca ) ( a adormi)
la televizor şi imagineazǎ- ţi: toţi ...................... pânǎ dimineaţa.
( a sta )
Abia aştept sǎ te vǎd.
Te pup,
.....................................

17 . Potriviţi numele din prima coloană cu acţiunile din a doua colonă şi


construiţi propoziţii corecte:
(Match the names with the actions and build correct sentences:)
Model: Copernic a făcut haine!

1. Copernic a. a merge pe lună


2. Shakespeare b. a inventa lumina electrică
3. Picasso c. a face haine
4. Billie Jean King d. a picta tablouri
5. Neil Armstrong e. a juca tenis
6. Marco Polo f. a naviga spre America
7. Martin Luther King g. a studia planetele
8. Christian Dior h. a călători spre China
9. Columb i. a milita pentru drepturile negrilor
10. Edison j. a scrie piese de teatru

•140•
Lecţia 10 Cum a fost?

Acum faceţi un concurs în grupa voastră cu întrebări de cultură generală. De exemplu: Cine a
descoperit radioactivitatea? Când a venit George Bush în România?

A
Acum douǎ luni = two months ago L
Acum douǎ sǎptǎmâni = two weeks ago Luna trecutǎ = last month
Acum trei sǎptǎmâni = three weeks ago
Alaltǎieri = the day before yesterday S
Sǎptǎmâna trecutǎ = last week

I
Ieri = yesterday

•141•
Key to the Exercises Partea I

Lecția 1 Salut, România!

1.
8 am - Bună dimineaţa 1 pm – Bună ziua
7 pm - Bună seara 7 am – Bună dimineaţa
11 am – Bună dimineaţa or 5 pm – Bună ziua
Bună ziua 9 am – Bună dimineaţa
3 pm – Bună ziua 10 pm – Bună seara
9 pm – Bună seara

5.
Michael – el
Susan – ea
James – el
Diana – ea
Maria şi Ioana – ele
Adriana şi Derika – ele
Adrian şi Ion – ei
Paul şi John – ei

6.
1. sunt 5. sunt
2. eşti 6. este
3. este 7. sunteţi
4. suntem 8. sunt

7.
1. tu 5. el
2. ei 6. noi
3. ea 7. ele
4. eu 8. voi

10.
1. Tu eşti din America. 4. De unde este el?
2. Cum te cheamă? 5. Este ora cinci.
3. Îmi pare bine. 6. Mă cheamă Anca.

11.
a. Bună. Bună. Cum te cheamă? Mă cheamă Dana. De unde eşti? Sunt din
România.
b. Bună seara. Bună seara. Noi suntem Mihaela şi Maria. Cum te cheamă?
Mă cheamă Mike. De unde sunteţi? Suntem din Bucureşti. Tu de unde
eşti? Sunt din Detroit. Îmi pare bine. Îmi pare bine.

13. jurnalistă, profesoară, casier, inginer, studentă, director, doctoriţă


Key to the Exercises Partea I

16. Ion Popescu este casier. Fals


Ann Smith este profesoară. Adevărat
Ea este din Oklahoma. Fals
Ea este în România pentru trei ani. Fals (unless she extends but it’s a little too
early to know! )
Dan Ionescu este jurnalist. Adevărat

17. este. este. din. ea. profesoară. România. doi

18. Bună ziua. cheamă. te cheamă? Mă. X. eşti. sunt. A. eşti? sunt din B.

24.
12.00 Este ora doisprezece.
9.12 Este ora nouă şi doisprezece minute.
10.00 Este ora zece.
2.38 Este ora două şi treizeci şi opt de minute.
7.50 Este ora şapte şi cincizeci de minute.

Lec ia 2 Ce mai face i?

2.
a. vă. Mă cheamă Ana Ionescu. sunteţi? Sunt din. sunteţi? Sunt.
b. Cum te cheamă? Mă cheamă Lili. eşti? Sunt din. eşti ? Sunt.

4.
1. fals
2. adevărat
3. adevărat
4. nu ştiu
5. fals

6.
o carte o discotecă un marker
un ceas un telefon un munte
o lampă o uşă o pijama
o gazdă o directoare un muzeu
un dicţionar un student un profesor
un magazin o fereastră o cafea

8.
Cartea este pe masă. Ceasul este lângă marker. Creionul este în carte. Calculatorul este
între carte şi ceas. Hârtia este sub masă. Masa este sub carte.

11.
profesorul meu, tău masa mea, ta
Key to the Exercises Partea I

calculatorul meu, tău harta mea, ta


pixul meu, tău ceasul meu, tău
fereasta mea, ta cafeaua mea, ta
câinele meu, tău studenta mea, ta

12.
un bărbat, bărbatul o clasă, clasa o zi, ziua
un profesor, profesorul o foarfecă, foarfeca un fruct, fructul
un unchi, unchiul o carte, cartea un paşaport, paşaportul
un pui, puiul sare, sarea un caiet, caietul
un munte, muntele o cheie, cheia un prenume, prenumele
un dinte, dintele o perdea, perdeaua un muzeu, muzeul
o casă, casa o stea, steaua un birou, biroul
o masă, masa o pijama, pijamaua

14.
1. Este şapte fix. 7. Este ora opt.
2. Este nouă fix. 8. E ora şase.
3. Este şapte şi un sfert. 9. Este ora nouă.
4. E şapte şi jumate. 10. E ora şase fără cinci.
5. Este opt fără un sfert 11. E ora trei fix.
6. E ora cinci. 12. E nouă fără zece.

Lec ia 3 Acas

5.
Patul este în dormitor. În camera de zi sunt o canapea, o
Aragazul este în bucătărie. biblioteca. Televizorul este în camera de
În baie este toaleta, duşul, o chiuvetă şi o zi.
oglindă. Bufetul este în bucătărie.
Fotoliul este în camera de zi. Sub bufet este o chiuvetă.
În hol este o uşă şi un cuier. Lângă pat este lampa mea.
Ele sunt în baie. Între toaletă şi cadă este o chiuvetă.
Scaunul este în bucătărie. Cartea este pe masă în dormitorul meu.
Pe covor este masa.

6.
pat – baie creion – cameră de zi
canapea – bucătărie cuier – dormitor
televizor – hol televizor – hol
bufet – b aie

7.
o baie, baia o masă, masa un dulap, dulapul
un dormitor, dormitorul o cadă, cada o chiuvetă, chiuveta
Key to the Exercises Partea I

un pat, patul un frigider, frigiderul un bufet, bufetul


o canapea, canapeaua o fereastră, fereastra o toaletă, toaleta
o lampă, lampa un televizor, televizorul un duş, duşul
un covor, covorul un scaun, scaunul
o bibliotecă, biblioteca un fotoliu, fotoliul

8.
Ăsta este un dormitor. Ăla este un creion.
Asta este o carte. Ăla este un voluntar.
Ăsta este un hol. Aia este o secretară.
Asta este o baie. Ăla este un ceas.
Asta este o masă. Aia este o hartă.
Ăsta este un pix. Ăla este un covor.
Asta este o fereastră. Aia este o uşă.
Asta este o bucătărie. Aia este o canapea.

14.
2. aveţi 5. au
3. am 6. avem
4. ai

15.
1. fals
2. adevărat
3. nu ştiu
4. adevărat
5. nu ştiu

17.
dulapul meu televizorul meu
lampa mea camera mea
fotoliul meu profesorul meu
masa mea profesoara mea

19.
1. Casa ta este mare.
2. Dormitorul meu este lângă baie.
3. Camera de zi este mare.
4. Dormitorul lui are un pat şi un dulap.

20.
tău meu
mea ta
lui lui
ei ei
Key to the Exercises Partea I

Lec ia 4 Orientare pe strad

2.
1. Fereastra este prima. 6. Oglinda este a şasea.
2. Cada este a doua. 7. Doctoriţa este a şaptea.
3. Profesorul este al treilea. 8. Ceasul este al optulea.
4. Dulapul este al patrulea. 9. Biblioteca este a noua.
5. Stiloul este al cincelea. 10. Fotoliul este al zecelea.

7. a.
Eu lucrez la şcoală. El are nevoie de un Voi vorbiţi cu gazda în
Eu merg în oraş. marker... română.
Voi mergeţi cu Ioana. El vine din America. Ei vin la ea acasă.
Tu vorneşti cu Noi lucrăm la Corpul Ele stau pe canapea.
profesorul. Păcii. Noi mergem pe munte
Ea stă în Braşov. sâmbăta asta.

b. eu merg, tu mergi, el/ea merge, noi mergem, voi mergeţi, ei/ele merg
eu vin, tu vii, el/ea vine, noi venim, voi veniţi, ei/ele vin

8.
Noi mergem la un restaurant elegant cu Ele fac un tort de ciocolată.
profesoara. Ei vorbesc cu directorul de jumătate de
Tu vorbeşti bine româneşte. oră.
Ea lucrează până la ora 6. Mary lucrează la spital de 5 ani.
Voi staţi în hotel în seara asta? Tu mergi la Sinaia în weekend?
Eu vin acasă la ora 7.

11.
Ea stă în Bucureşti şi lucrează la Noi venim acasă la ora 7 şi mergem în
BancPost. bucătărie.
Noi nu mergem la restaurant când voi Unde lucrează mama ta?
mergeţi la cofetărie. Vorbeşte cu colegul tău, te rog.

12.
Ea deschide uşa. Ea iese din casă. Ea închide uşa. Ea merge la restaurant. Ea intră în
restaurant. Ea iese din restaurant. Ea merge pe stradă.

13 b.
1. adevărat 4. fals
2. adevărat 5. fals
3. fals 6. adevărat

15.
Key to the Exercises Partea I

băiatul, băieţi friptura, fripturi măseaua, măsele


bărbatul, bărbaţi sala, săli perdeaua, perdele
profesorul, profesori cartea, cărţi steaua, stele
inginerul, ingineri partea, părţi pijamaua, pijamale
muncitorul, muncitori sarea, săruri sarmaua, sarmale
ochiul, ochi brânza, brânzeturi ziua, zile
puiul, pui pânza, pânzeturi pixul, pixuri
profesoara, profesoare librăria, librării radioul, radiouri
inginera, inginere florăria, florării muzeul, muzee
casa, case cheia, chei numele, nume
masa, mese baia, băi paşaportul, paşapoarte
muncitoarea, muncitoare ploaia, ploi

Lec ia 5 La po t

2.
nouăzeci şi opt de paturi
optzeci şi trei de camere
şapte camere
cinci mii de lei

7.
băiatul, băieţi, băieţii sarea, săruri, sărurile
bărbatul, bărbaţi, bărbaţii brânza, brânzeturi, brânzeturile
profesorul, profesori, profesorii pânza, pânzeturi, pânzeturile
inginerul, ingineri, inginerii librăria, librării, librăriile
muncitorul, muncitori, muncitorii florăria, florării, florăriile
ochiul, ochi, ochii cheia, chei, cheile
puiul, pui, puii baia, băi, băile
muntele, munţi, munţii ploaia, ploi, ploile
dintele, dinţi, dinţii măseaua, măsele, măselele
castravetele, castraveţi, castraveţii perdeaua, perdele, perdelele
profesoara, profesoare, profesoarele steaua, stele, stelele
inginera, inginere, inginerele pijamaua, pijamale, pijamalele
casa, case, casele sarmaua, sarmale, sarmalele
masa, mese, mesele ziua, zile, zilele
muncitoarea, muncitoare pixul, pixuri, pixurile
friptura, fripturi, fripturile radioul, radiouri, radiourile
sala, săli, sălile muzeul, muzee, muzeele
cartea, cărţi, cărţile numele, nume, numele
partea, părţi, părţile paşaportul, paşapoarte, paşapoartele

8.
1. asta, aia
2. ăştia, ăia
Key to the Exercises Partea I

3. asta, aia
4. ăştia, ăia
5. ăsta, ăla
6. astea, alea
7. astea, alea

11.
a. eu schimb, număr e. scriu, schimbă, cumpără,
b. mergem, cumpărăm, dăm, trimit
trimitem f. cumpăraţi, întrbaţi,
c. cumperi număraţi, daţi
d. spune, dă, numără

13.
4, 2, 3, 1, 5, 6

Lec ia 6 Transport în ora

3.
Noi coborâm la a treia staţie.
Eu urc în autobuz şi merg două staţii.
Dana şi Cerasela coboară la staţia Gara de Sud.
Noi luăm trenul până la Bucureşti.
Ele iau taxiul până în centru.

4.
1. merg 5. luaţi
2. mergi 6. vine
3. mergeţi 7. coborâm
4. veniţi 8. urc

6.
1. adevărat 6. fals
2. adevărat 7. adevărat
3. fals 8. fals
4. fals 9. adevărat
5. adevărat 10. adevărat

7.
merge, autobuzul. În autobuz, Piaţa Unirii. Merge. Coboară, autobuz, treia. Merge,
metroul, două.

12.
1. ai 4. aş 7. ar
2. am 5. ar 8. aţi
3. ar 6. ai 9. ar
Key to the Exercises Partea I

16.
cobor, a treia coboară, a treia
cobor, a patra coboară, a doua
coborâm, a doua

Lec ia 7 La mas

4.
Îmi place untul. Îmi place merele.
Îţi place îngheţata. Îţi plac perele.
Îi place oţetul. Îi plac cireşele.
Îmi place laptele. Îmi plac prăjiturile.
Îţi place apa plată. Îi plac vinetele.
Îmi place caşcavalul. Îmi plac roşiile.
Îţi place piperul. Îţi plac oule.
Îi place pâinea. Îi plac ardeii.
Nu îmi place şcoala. Îmi plac profesorii de limba română.

5.
îi place îmi place
îmi plac îi plac
îi place îţi plac
îi plac îţi place
îmi place

6.
farfuria este pe masă. Paharul este lângă farfurie, puţin sus şi la dreapta. Furculiţa este
lângă farfurie, la stânga. Lingura este lângă farfurie, la dreapta. Cuţitul este între farfurie
şi lingură. Şerveţelul este sub cuţit şi lingură. Linguriţa este lânga farfurie, sus.

10.
Poftă bună. Mulţumesc, la fel. Nu mai vrei nişte supă ? Da, te rog, e foarte bună. Dă-mi,
te rog, sarea. Mulţumesc. Mai vrei puţină salată? Nu, mulţumesc, e suficient. Mulţumesc
pentru masă. Să îţi fie de bine !

11.
1. vreau 5. vrea
2. pune 6. vreau
3. vreau 7. vrea
4. Îmi place
Key to the Exercises Partea I

Lec ia 8 Cump r turi

8.
putem
puteţi
poţi
pot
poate
pot
poate

9.
Noi putem pleca la Constanţa.
Tu poţi găsi portocale.
Eu pot deschide uşa.
Mihai poate închide fereastra.
Cristina şi Anca pot pleca în Anglia.
Noi putem cumpăra fructe.
Tu şi Radu puteţi lua timbre.

13.
1. un kilogram de banane 5. sticlă de lapte
2. un kilogram de roşii 6. un kilogram de castraveţi
3. conservă de peşte 7. trei legături de ceapa
4. două cartoane de ouă. 8. cinci litri de apă plată

14.
cumpăr
cumperi
cumpăr
găsim
puteţi
găseşte
poate
găsesc
poate

17.
piaţă mare, cartofi mari, banane mari
parc nou, casă nouă, voluntari noi
mere proaspete, lapte proaspăt, produse proaspete
scrisoare mică, oraşe mici, salariu mic
castravete verde, ardei verde/verzi, frunze verzi
student bun, cafea bună, beri bune
Key to the Exercises Partea I

20.
scump – ieftin veche – nouă
înalt – slab frumoase – urâte
mică – mare bătrâni – tineri
graşi – slabi dificile - uşoare

21.
mare
roşu
verţi
mari
verţi
mare
proaspete
mică

24.
1. oraşul vostru 4. apartamentul lor
2. gemul tău 5. oul nostru
3. sticla mea 6. pepenele lor

Lec ia 9 Transport interurban

7.
A. măr
B. doctor
C. şcoală
D. pisică
E. şcoală

8.
1. la Casa de bilete sau la Agenţia CFR
2. la Bagaje de mână sau la vagonul de bagaje
3. la linia numărul...
4. pe loc
5. ...
6. Trenul rapid merge repede şi nu opreşte în toate staţiile. Trenul personal nu are
compartimente. Trenul personal nu are locuri rezervate. Trenul rapid este scump.
7. Un EC este un IC care merge în Europa.
Key to the Exercises Partea I

8. controlorul
9. călător
10. şase locuri
11. Clasa a doua are uneori opt locuri. Clasa întâi are mai mult spaţiu în
compartiment. Clasa a doua este ieftină.
12. Vagonul cuşetă are 6 paturi şi este ieftin. Vagonul de dormit are două sau trei
paturi şi este scump dar este confortabil.
13. În sala de aşteptare sau pe peron.

10.
oră, Constanţa
la ora 12.
Avem timp. Este ora 11.30

Rog, un, Arad


Rapid, ora 3, ora 11
Linie
2

două, a doua, ora 2, Bacău


rău. Avem
aveţi
acceleratul, 4.30
două
320.000

11.
1. Personalul 3032 nu merge sâmbăta.
2. De obicei, trenurile rapide, IC sau Sageata Albastra care trec prin Brasov merg la
Cluj.
3. Acceleratul A1745 pleacă din Ploieşti Vest la ora 07.51.
4. Rapidul R374 ajunge la Braşov la ora 8.37.
5. Trenurile A 1745 şi P 3001 au restricţii.
6. 2 ore şi 28 de minute.
7. 107 km.
8. P 3023.
9. 16 octombrie 2006.

13.
locurile voastre trenurile noastre biletele lor
masa noastră restaurantul lor şcoala voastră
prietenele lor cărţile voastre bagajul nostru
ceasul nostru vagonul nostru conversaţia voastră
linia voastră gara noastră
Key to the Exercises Partea I

Lec ia 10 Cum a fost?

1. b
alaltăieri, azi, săptămâna trecută, acum trei ani, ieri, anul trecut, acum două
săptămâni

6.
Noi am fost la cinema ieri. Voi aţi fost obosiţi după orele de limba română. Maria a fost
la cumpărături. Unde au fost profesoarele în pauză ? Când ai fost la mare ? Cu cine au
fost voluntarii în excursie ? De ce aţi fost supăraţi ? Eu am fost bolnavă săptămâna
trecută.

7.
a. am avut d. aţi avut
b. au avut e. a avut
c. ai avut f. am avut

9.
cumpărat, citit, pus, sosit, înotat, vorbit, spus, plătit, lucrat, urmat, văzut, venit, spălat,
jucat, plăcut, dormit

11.
1–c 5–k 9–i 13 – g
2- f 6–a 10 - l 14 - n
3–j 7–h 11 – e
4–d 8–b 12 – m

15.
a fost
s-a sculat
a pierdut, a mers
a ajuns
a fost, a dat

16. a
ai putut. A fost. Au venit. Am primit. Am mâncat. Am băut. A băut. A venit. A dansat.
Au jucat. A adormit. Au stat.