Sunteți pe pagina 1din 1

CALENDARUL

pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare


începând cu anul 2019

Stabilirea și numirea Comisiei centrale, a Până la 5 aprilie


comisiilor județene, a comisiilor din
unitățile și instituțiile de învățământ
Depunerea cererilor până la 19 aprilie
Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea 22 aprilie - 13 mai
cererilor de către comisiile din unitățile și
instituțiile de învățământ împreună cu
comisiile de anchetă socială
Centralizarea cererilor la Comisia centrală, 14-24 mai
prin intermediul portalului dedicat
Afișarea pe portalul Ministerului Educației 30 mai
Naționale a listei nominale a beneficiarilor
Afișarea în fiecare unitate de învățământ a 31 mai
listei beneficiarilor
Depunerea contestațiilor 31 mai - 6 iunie
Rezolvarea contestațiilor 6 - 20 iunie
Afișarea rezultatului contestațiilor pe 21 iunie
portalul dedicat și în fiecare unitate de
învățământ
Afișarea pe portalul Ministerului Educației 4 iulie
Naționale a listei finale a beneficiarilor,
aprobată prin ordin de ministru
Achiziția bonurilor valorice de către 5 – 19 iulie
Ministerul Educației Naționale
Eliberarea bonurilor valorice către 22 iulie – 9 august
beneficiari
Achiziționarea de calculatoare 24 iulie–10
octombrie
Depunerea copiilor de pe facturi și de pe 25 iulie -
procesele-verbale de predare-primire de către 15octombrie
elevi și studenți
Depunerea de către operatorii economici a 25 iulie - 31
bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi octombrie
şi de pe procesele-verbale de predare-primire
spre decontare, la comisia judeţeană,
respectiv la comisiile din instituţiile de
învăţământ superior; înregistrarea
operatorilor economici pe portalul dedicat
Decontarea către operatorii economici 30 iulie - 20
noiembrie
___________________________________________________

S-ar putea să vă placă și