Sunteți pe pagina 1din 2

Algoritm de caracteristică a compușilor organici

Caracteristica generală

Formula generală

Nomenclatura

1. 1. 1.
2. 2. 2.
Seria omoloagă 3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. 5. 5.
6. 6. 6.

Legătura chimică,
lungimea

Tipul de hibridizare,
unghiul de valență

Tipuri de izomerie

Proprietăți fizice

Metode de obținere

Proprietăți chimice

Utilizarea