Sunteți pe pagina 1din 2

Forma

Mult Stimate Domnule Decan,

Subsemnatul, __________________________________, student


anul __________, facultatea__________________, vin cu rugămintea
către Dumneavoastră să-mi permiteți să trec instruirea medico-militară
la Catedra Medicină militară și a calamităților, (facultativ) după
programul stabilit conform legislației în vigoare, în perioada 08.04 –
25.04.2019, pentru a mi se elibera livretul militar după absolvirea
Universității.

_________________ ________________
(data) (semnătura)

Către Decanul facultății Stomatologie


Dlui Sergiu Cioban, dr. hab., profesor universitar.
Legea Republicii Moldova
nr. 1245 – XV din 18.07.2002

„Cu privire la pregătire cetățenilor pentru apărarea Patriei”


Art. 41 Pregătirea la catedrele militare

S-ar putea să vă placă și