Sunteți pe pagina 1din 1

Ṣcoala Gimnazială nr.

1 Arpăşel

PREZENTAREA ACTIVITĂṬILOR DESFĂṢURATE CU OCAZIA


SUSṬINERII EXAMENULUI PENTTRU
ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I

Profesor de limba şi literature engleză,


Horgea Cristina

ARPĂṢEL
2019