Sunteți pe pagina 1din 8
Infrangerea Titanilor Feciorul mai mic al Rei, crescut in Creta, pe ascuns, era la virsta barb Se povesteste cin vremea cit mai era inc micut, un cird de albe porumbite zburau in fiecare 2i pe farmul marelui Ocean si-i aduceau de-acolo-n ciocurio hand dulce, minunat&, ce se chema ambrozie. Ambrozia — de zece ori mai dulce decit insagi mierea —era o hran& pentru zei. Un vultur se-nalta, de-asemeni, in timpul noptii, pe un munte. Acolo, sub un stei uriag, fignea din piatré un izvor. Dar nu era izvor cu apa, ci din adincuriizbucnea 0 bauturd fr seam&n, din care nu puteau sorbi decit zeii nemuritori. Si-iaducea aceasta bautura — numita, tot de zei, nectar — lui Zeus, ca sa se adape, in zorii fiecdei zile. Mincind ambrozia cea dulce, sorbind nectarul fermecat, Zeus s-a inaltat mai iute, a dobindit puteri ceresti. Si, drept rasplat pentru vultur, Zeus, cind a ajuns La luat cu dinsul in Olimp. L-a pus chiar linga tronul lui, s&-i stea necontenit de veghe. Pe gingagele porumbite le-a harazit s& fie simbol si al blindetii si-al iubirii, 8 trag’ caruldin petale de albe flori de trandafir al preafrumoasei Afrodita, mindra zeité a iubiri, si s& vesteasca primavera, prin ginguritul lor duios. Insa toate aceste fapte, Zeus le-a sévirgit pe urma, cind a ajuns si el stdpin. Deodaté mai eran Creta si-avea cu totul alte ginduri... Mama sa, Reea, ji spusese despre ciudata prevestire si de blestemul lui Uranus. Stia c& nici bunica, Gheea, nu mai tinea cu zeul Cronos, cel care fara nici o mila igh ‘nghitise cinci copii. Uranus a rostit ¢& una dintre odraslele lui Cronos o s& porneasc& razvratirea, se framinta voinicul Zeus. Dar cine poate fi acela, daca nu eu ? Caci toti ceilalti se afla-n pintecul cel negru al hulpavului nostru tat8. Este neindoios c& soarta, neinduplecaté, a hotarit ca fapta asta eu trebuie s-o savirgesc." Numai cd Zeus stia bine ca langa Cronos sint titanii. Eiji jurasera credint§, sprijin in orice-mprejurare.Erau putemici fara seaman si nu se-nfricosau de nimeni. In schimb, el, Zeus, era singur. N-avea alaturi, s&-Lajute, dectt pe mama sa, pe Reea. Dar Reea era mult prea slab&, nu cuteza s& se ridice in fata sotului su, Cronos. Era nevoie deci de mult& prudent si intelepciune. $i Zeus s-a gindit adine, acercetat prin ce mijloace si-ar mai putea gési tovardi gata s&-l sprijine in lupt8. $i aaflat c& vietuieste 0 verigoar’ asa, Metis, pe malul fluviului Ocean 10 Zeita Metis era una din numeroasele copile pe care le avea Oceanul, primul n&scut dintre titani.Metis pregdteste o bdutur’ fermecat&.Din fericire pentru dinsul, Zeus aveain tinerete o vorb& ademenitoare si un chip foarte atragator. Noi nu cunoastem intimplarea prin care Zeus a ajuns s-o intiineasca pe copilé. Dar