Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 1.04.2019

DISCIPLINA: CITIRE, SCRIERE, COMUNICARE

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare

CLASA: a VI-a B , Deficienţe mintale severe, profunde şi asociate

SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul și litera ”G”

TIPUL LECŢIEI: predare și învățare

PROPUNÃTORUL:

COMPETENŢE GENERALE:
1.Dezvoltarea abilităţilor de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea abilităţii de exprimare orală şi de comunicare independentă
3. Dezvoltarea abilităţii de citire corectă, în ritm propriu, a cuvintelor, a propoziţiilor şi textelor scurte
4. Dezvoltarea abilităţii de scriere corectă şi lizibilă de silabe, cuvinte, propoziţii, texte scurte.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1. Învăţarea sunetelor şi a literelor alfabetului
2. Dezvoltarea abilităţilor de pronunţie şi citire corectă
3. Însuşirea actului grafic: literele de mână şi de tipar
4. Exersarea scrierii corecte, lizibile şi conştiente a cuvintelor, propoziţiilor simple şi dezvoltate, a textelor scurte.
5. Formularea de răspunsuri legate de situaţii de viaţă, întâmplări, texte citite.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive
O1 - să identifice poziția unui sunet în cadrul cadrul cuvintelor date
O2 - să formuleze propoziții pe baza unei imagini
O3 – să identifice litera de tipar G, mică și mare de tipar în cuvinte scrise
O4 – să transcrie litera nouă

b) Afectiv-atitudinale
A1:să manifeste iniţiativă şi ajutor reciproc, în cadrul grupului de lucru
A2: să participe activ la lecţie.

c) Psihomotrice
P1: să-și coordoneze activitatea oculo-motorie pentru citirea/scrierea simbolurilor grafice

STRATEGII DIDACTICE:
a) Resurse procedurale: expunerea, conversația, exercițiul, explicația, observația, metoda fonetică analitico-
sintetică
b) Resurse materiale: fișe de lucru, jetoane, diplome, flipchart, markere, caiete, instrumente de scris, cutii
pentru recompense, recompense
c) Resurse organizatorice: frontală, individuală/ diferențiată, pe grupe
d) Resurse bibliografice:
1. Limba și literatura română. Planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor de învăţare – clasa a VI-a B,
anul 2018-2019, Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”, Tecuci
2. Celina Iordache, (2017), Vreau să citesc, Clasa pregătitoare, Aramis, Bucureşti
ETAPELE OB. CONTINUTUL INFORMATIONAL RESURSE EVALUARE
LECTIEI/
ACTIVITATEA ACTIVITATEA PROCEDU MATERI ORGANIZATO
DOZAREA
PROFESORULUI ELEVULUI RALE ALE RICE
1. MOMENT A2 -Pregătirea materialelor necesare desfăşurării Verifică Conversaţia Materiale Frontal
ORGANIZATOR orei materialele necesare
IC -Asigurarea liniştii şi a unui climat de lucru necesare. activităţii
favorabil.

2. CAPTAREA A2 Citește o ghicitoare Elevii răspund la Expunerea Carte cu Frontal Aprecieri verbale
ATENTIEI ghicitoare Conversaţia ghicitori

3. ANUNTAREA A2 Anunță tema lecției : Sunetul și litera ”G” Elevii ascultă cu Expunerea Frontal
TEMEI NOI SI A atenţie. Conversaţia
OBIECTIVELOR
4. DESFASURARE O1 Se intuieşte şi se discută imaginea din caietul special, Ascultă cu atenţie. Expunerea Planșa cu Frontal Aprecieri verbale
A ACTIVITATII O2 pagina 46, de la litera g de tipar. Le cere elevilor: Rezolvă cerințele Conversaţia litere Pe echipe Evaluare scrisă
O3 -Să alcătuiască propoziţii pe baza imaginii. date. Explicaţia Caiet Individual Observație
O4 -Să identifice sunetul g în cuvintele descoperite Exercițiul Special
sistematică
-Să încercuiască literele g, G Observaţia Caiete
-Să citească coloanele de cuvinte Instrument
Prof. prezintă planșa cu litera g de tipar, analizând Metoda e de scris
elementele grafice ce o alcătuiesc.Cere elevilor : fonetică
Grupa 1-să transcrie litera g mic și G mare de tipar. analitico-
Grupa 2-să transcrie litere de mână și cuvinte pe sintetică
caiete
5. OBTINEREA O1 Cere elevilor să alcătuiască cuvinte cu litere Rezolvă cerințele Conversaţia Litere Evaluare orală
PERFORMANTE magnetice. date. magnetice Observație sistematică
I

6. INCHEIEREA Se fac aprecieri privind participarea şi com- Ascultă cu atenţie. Conversaţia Frontal Evaluare orală
ACTIVITATII A2 portamentului elevilor pe parcursul orei. Se oferă Fac autoaprecieri Pe echipe Autoevaluarea
recompense/ calificative. și autoevaluări. Individual Aprecieri verbale