Sunteți pe pagina 1din 3

Economia și Gestiunea Riscului - Structura Dosarului de Teme

An Universitar 2018-2019

Ipoteză de lucru: Selectați la alegere Tema I sau Tema II și rezolvați-le pe baza cunoștințelor
acumulate la cursul / seminarul de Economia și Gestiunea Riscului.

Tema I:
Aplicația 1 (1,5p):
a. (0.2p) Prezentați în 3-6 pagini situația afacerii / întreprinderii analizate utilizând
informațiile disponibile pe site-urile web, în reviste, presă, etc. Precizați de fiecare dată și
sursa acestora. Selectați informațiile necesare analizei pe care urmează să o realizați, astfel
încât din acestea să rezulte concluziile obținute.
b. (1 p) Analizați situația afacerii / întreprinderii alese utilizând analiza SWOT (argumentați
fiecare element menționat în analiza SWOT) și diagrama cauză-efect (Ishikawa). Pe baza
acestora, propuneți un proiect pentru îmbunătățirea activității și realizați WBS-ul asociat
acestuia. Identificați minim 5 riscuri posibile asociate activităților și subactivităților
proiectului ales. Pentru riscurile negative, propuneți cele mai potrivite modalități de
abordare.
c. (0.3p) Realizați un plan de prevenire și protecție pentru afacerea / întreprinderea aleasă
(planul trebuie să conțină minim 3 pericole și cel puțin 3 măsuri de prevenire pentru fiecare
dintre acestea).

Aplicația 2 (1,2 p):


Proiectaţi o strategie de MR (curs pag. 41-47), alegând unul dintre scenariile următoare:
➢ Înființarea unei companii reale (domeniul este la alegere);
➢ Acceptarea unei oferte de angajare la o companie existentă pe piața românească;
➢ Căutarea unui loc de muncă în afara țării (domeniul este la alegere).
➢ Alt scenariu la alegere. 😊

După ce aţi selectat unul dintre scenarii parcurgeți etapele 4.2.1 - 4.2.7 prezentate în suportul
de curs:
1) Stabilirea contextului
2) Identificarea Riscurilor Potențiale
3) Evaluarea (dimensionarea) riscurilor
4) Strategii de ”tratare” a riscurilor potențiale
5) Crearea unui plan de management al riscului
6) Implementarea Planului de MR
7) Evaluarea şi actualizarea Planului de MR

Prezentare Proiect – 0,3 p


Tema II:
Aplicația 1 (1,5p):
a. (0.2p) Prezentați în 3-6 pagini situația afacerii / întreprinderii analizate utilizând
informațiile disponibile pe site-urile web, în reviste, presă, etc. Precizați de fiecare dată și
sursa acestora. Selectați informațiile necesare analizei pe care urmează să o realizați, astfel
încât din acestea să rezulte concluziile obținute.
b. (1 p) Completați Tabelul 3.1. - Cadrul general al Managementului Riscului
Întreprinderii din suportul de curs, într-o manieră asemănătoare cu studiul de caz rezolvat
în cadrul seminarului. Încercați să obțineți o cât mai mare detaliere şi particularizare a
informațiilor prezentate la specificul afacerii/întreprinderii alese de voi.

Mențiuni speciale:
• Stabilirea contextului – Descrierea se face la punctul a.
c. (0.3p) Realizați un plan de prevenire și protecție pentru afacerea / întreprinderea aleasă
(planul trebuie să conțină minim 3 pericole și cel puțin 3 măsuri de prevenire pentru fiecare
dintre acestea).

Aplicația 2 (1,2p):
a. Prezentați în 2-3 pagini un eveniment cu un impact major manifestat recent (începând cu
anul 2014), ale cărui consecințe au fost devastatoare (spre exemplu: apariția unui atac
terorist, a unui uragan, incendiu, cutremur, tsunami, etc.) utilizând informațiile disponibile
pe site-urile web, în reviste, presă, etc. Precizați de fiecare dată și sursa acestora.
b. Identificați pentru această situație tipurile de riscuri produse și care au fost principalele
cauze ale acestora.
c. Ce măsuri de gestiune a riscului ați putut identifica înaintea producerii evenimentului? Ce
impact au avut acestea asupra efectelor evenimentului? Prezentați acțiunile pe care le-ați fi
întreprins într-o situație similară.
d. Evidențiați într-un eseu de 2-4 pagini reacția avută de diferite companii / organizații după
producerea evenimentului și cum măsurile luate de acestea au contribuit la diminuarea
magnitudinii efectelor acestuia.
Prezentare Proiect – 0,3 p
NOTĂ:

1. Termenul MAXIM de predare în format electronic Deadline: Duminică, 6 Ianuarie 2019.


2. Temele vor fi trimise pe adresa rocsana.ciurea@csie.ase.ro , Subiect mail: [EGR]
Nume_Prenume_Grupa (ex: [EGR]Zbranca_IulianaRocsana_1999)
3. Pentru acordarea punctajului maxim, temele trebuie prezentate în Seminarul 13/14
conform programului stabilit în cadrul fiecărei grupe.
4. Proiectul se va scrie cu Times New Roman, fond de 12, spațiere de 1 rând, margini de 2
cm și se trimite doar online (dacă va fi nevoie și de varianta printată, veți fi anunțați din
timp).

Mult spor!