Sunteți pe pagina 1din 1

Conflictul de competență Conflictul de competență

(Cpp) (Cpc)

Pozitiv: Pozitiv:
Doua sau mai multe instanțe se recunosc Când două sau mai multe instanțe se declară
competente să judece aceeași cauză deopotrivă competente să judece același proces

Negativ:
Două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc
Negativ:
competența sau în cazul declinărilor succesive, dacă
Două sau mai multe instanțe își declină
ultima instanță învestită își declină competența în
competența reciproc
favoarea uneia dintre instanțele care anterior s-au
declarat necompetente.

Conflict pozitiv- instanța care s-a declarat cea din


urmă competentă sesizează instanța ierarhic Instanța în fața căreia s-a ivit conflictul de competență
superioară suspendă judecarea cauzei ți trimite dosarul instanței
Conflict negativ- instanța care si-a declinat cea competente să judece conflictul.
din urmă competența, sesizează inst. Sup.

Conflictul pozitiv – suspendă judecarea cauzei (


Orice conflict, suspendă judecarea cauzei.
până la soluționare ).

Sesizarea instanței sup. se face de:


Sesizarea instanței sup. se face de:
1. Procuror
1. Instanță
2. Parți
3. Instanță

De urgență, încheiere care nu este supusă căilor Camera de consiliu, fără citarea părților, hotărâre
de atac. definitivă.

Instanța care și-a declinat ultima competența


sau care s-a declarat ultima competentă, ia Nu se poate crea conflict de competență cu ICCJ.
măsuri și efectuează actele ce reclamă urgență. Hotărârea de declinare sau de stabilire a
Hotărârea de declinare nu este supusă căilor competenței a ICCJ este obligatorie pt instanța de
de atac. trimitere.
Declinarea pt necomp. materială + cal. pers, Conflictul între o instață și un ul alt organ, se
poate menține actele efectuate înainte. rezolvă de instanța jud superioară instanței în conflict.
Teritotială, se mențin.