Sunteți pe pagina 1din 6

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.

4234/2004/01-02-03-04; 4235/2004/01-02-03-04;
184/2007/01-02-03-04; 185/2007/01-02-03 Anexa 1
Prospect

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

CEFORT 250 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă


Ceftriaxonă

CEFORT 500 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă


Ceftriaxonă

CEFORT 1 g, pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă


Ceftriaxonă

CEFORT 2 g, pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă


Ceftriaxonă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devin gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului

În acest prospect găsiţi:


1. Ce este CEFORT pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizaţi CEFORT
3. Cum să utilizaţi CEFORT
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează CEFORT
6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE CEFORT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ


Acest medicament face parte din grupul de antibiotice beta-lactamice, cunoscut sub denumirea de
cefalosporine. Acest antibiotic acţionează prin împiedicarea sintezei peretelui celular bacterian,
distrugând astfel bacteriile care pot provoca infecţii.

Ceftriaxona este utilizată pentru tratamentul infecţiilor cu diferite localizări,de exemplu:


- infecţii ale tractului respirator (bronşită, pneumonie),
- infecţii ale nasului, urechii, gâtului,
- infecţii ale pielii,
- infecţii ale tractului urinar,
- gonoree necomplicată;
- infecţii pelvine;
- infecţii ale articulaţiilor,
- infecţii abdominale,
- septicemii,
- meningită,
- boala Lyme;
- prevenirea infecţiilor după intevenţii chirurgicale.

1
2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI CEFORT

Nu utilizaţi Cefort dacă:


 aveţi alergie (hipersensibilitate) la cefalosporine;
 îl utilizaţi la nou-născuţi cu icter sau cu hipoalbuminemie, acidoză sau aflaţi în alte condiţii
clinice, de exemplu, prematuritatea, în care este afectată legarea albuminei.
 Pentru forma i.m. (pentru soluţia reconstituită cu lidocaină) dacă:
 aveţi porfirie;
 aveţi bloc atrioventricular non-manifest;
 aveţi şoc cardiogen.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Cefort


 dacă aţi avut reacţii alergice la peniciline sau la orice alt medicament;
 la nou-născuţi, la care valoarea bilirubinei din sânge este crescută, ceftriaxona nu trebuie
utilizată la niu-născuţii (în special premature) cu risc de encefalopatie bilirubinică;
 la copii cu vârsta între 3 săptămâni şi 12 ani, deoarece doze mai mari de 80 mg/kg pot
determina precipitarea biliară a ceftriaxonei;
dacă aveţi boli de ficat sau dacă aveţi afecţiuni ale vezicii biliare; este posibil să nu puteţi
utiliza ceftriaxona sau să aveţi nevoie de ajustarea dozei, de aceea anunţaţi medicul înainte de
începerea tratamentului.
 dacă aţi avut boli gastro-intestinale, mai ales colită (inflamaţia colonului);
 dacă aveţi insuficienţă renală severă;
 dacă urmaţi un regim fără sare în alimentaţie;
 dacă utilizaţi ceftriaxonă în tratament de lungă durată, medicul dumneavoastră va trebui să vă
controleze periodic formula sanguină;
 dacă vi se administrează intravenos, soluţii de calciu;
 deoarece folosirea necorespunzătoare a ceftriaxonei poate determina selecţionarea unor tulpini
bacteriene rezistente sau suprainfecţii fungice;
 dacă aveţi deficit de vitamină K.

Utilizarea altor medicamente


Dacă utilizaţi acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acţiune.

Cefalosporinele pot pozitiva testul Coombs şi ocazional, pot determina uşoară anemie hemolitică.

Informaţi medicul în condiţiile în care utilizaţi cloramfenicol sau orice alte antibiotice, contraceptive
orale, soluţii care conţin calciu.

Ceftriaxona poate modifica rezultatele dozării glucozei în urină prin anumite metode. Din acest motiv
anunţaţi medicul dacă primiţi tratament cu CEFORT şi urmează să efectuaţi analize de laborator.

Ceftriaxona poate scade eficacitatea contraceptivelor hormonale orale, de aceea trebuie să utilizaţi
suplimentar alte metode contraceptive (non-hormonale) în timpul, dar si în luna de după tratamentul
cu CEFORT.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament în timpul sarcinii.
Nu s-a demonstrat că ceftriaxona ar produce afectarea fătului, totuşi nu începeţi niciodată tratamentul
înainte să anunţaţi medicul că sunteţi gravidă sau aţi putea rămâne gravidă în timpul tratamentului.

Alăptarea

2
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament în timpul sarcinii.
Ceftriaxona se excretă în laptele matern în cantităţi mici, prin urmare se recomandă prudenţă în cazul
administrării sale la femeile care alăptează.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor


Ceftriaxona nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI CEFORT

Utilizaţi întotdeauna CEFORT exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

CEFORT se administrează injectabil, intramuscular profund sau intravenos, de către personal medical
calificat.

Administrare ceftriaxonei se va realiza conform indicaţiilor medicului dumneavoastră.

Doza uzuală recomandată la adulţi este 1-2 g ceftriaxonă pe zi. În infecţiile severe se pot administra
până la 4 g ceftriaxonă pe zi.

Doza uzuală recomandată la copii este de 20-50 mg/kg şi zi. În infecţiile severe se pot administra până
la 80 mg/kg şi zi.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Pentru administrarea intramusculară

CEFORT 250 mg: soluţia injectabilă se prepară dizolvând conţinutul unui flacon cu 2 ml clorhidrat de
lidocaină 1% sau apă pentru preparate injectabile.

CEFORT 500 mg: soluţia injectabilă se prepară dizolvând conţinutul unui flacon cu 2 ml clorhidrat de
lidocaină 1% sau apă pentru preparate injectabile.

CEFORT 1 g: soluţia injectabilă se prepară dizolvând conţinutul unui flacon cu 3,5 ml clorhidrat de
lidocaină 1% sau apă pentru preparate injectabile.

Se recomandă utilizarea soluţiilor proaspăt preparate.

Dozele mai mari de 1 g se vor divide şi se vor injecta în locuri diferite.


Soluţia preparată nu trebuie amestecată cu alte medicamente.

Pentru administrarea intravenoasă

CEFORT 250 mg: soluţia injectabilă se prepară dizolvând conţinutul unui flacon cu 5 ml apă pentru
preparate injectabile.

CEFORT 500 mg: soluţia injectabilă se prepară dizolvând conţinutul unui flacon cu 5 ml apă pentru
preparate injectabile.

CEFORT 1 g: soluţia injectabilă se prepară dizolvând conţinutul unui flacon cu 10 ml apă pentru
preparate injectabile.

CEFORT 2 g: soluţia injectabilă se prepară dizolvând conţinutul unui flacon cu 19,2 ml apă pentru
preparate injectabile.

3
Soluţia preparată se administrează intravenos lent, direct sau în tubul de perfuzie, în 2-4 minute.

Pentru perfuzie intravenoasă

După prepararea soluţiei după indicaţiile de mai sus, 1 ml soluţie conţine între 50 – 100 mg
ceftriaxonă. Această soluţie trebuie diluată în continuare pentru a realiza concentraţii cuprinse între 10
mg ceftriaxonă/ml şi 40 mg ceftriaxonă/ml. Pentru diluare, pot fi utilizate următoarele soluţii:
- apă pentru preparate injectabile;
- soluţie de clorură de sodiu 0,9%;
- soluţie de glucoză 5%;
- soluţie de glucoză 10%;
- soluţie de glucoză 5% + soluţie de clorură de sodiu 0,9%;
- soluţie de glucoză 5% + soluţie de clorură de sodiu 0,45%.
Perfuzia trebuie administrată în cel puţin 30 minute.
Solutia se va utiliza imediat după preparare.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din CEFORT


Utilizarea oricărui medicament în exces poate avea consecinţe grave. Dacă suspectaţi supradozajul,
anunţaţi de urgenţă medicul.

Dacă uitaţi să luaţi CEFORT


Dacă nu vi s-a administrat o doză, anunţaţi medicul.

Dacă încetaţi să luaţi CEFORT


În general, utilizarea ceftriaxonei trebuie continuată cel puţin 3 zile după dispariţia semnelor şi
simptomelor de infecţie. Întreruperea medicamentului prea devreme poate determina reapariţia
infecţiei. Durata obişnuită a tratamentului este cuprinsă între 4 - 14 zile.
Nu întrerupeţi tratamentul cu ceftriaxonă fără avizul medicului.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, CEFORT poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate în cazul ceftriaxonei sunt: diareea, greaţa şi vărsăturile.
Alte reacţii: reacţii de hipersensibilizare, de exemplu: reacţiile alergice cutanate şi reacţii anafilactice,
infecţii secundare cu fungi sau microorganisme rezistente, precum şi modificări ale numărului de
elemente figurate sanguine.

Infecţii şi infestări
Rare: micoze ale tractului genital. Există posibilitatea suprainfecţiei în diferite locuri cu fungi sau alte
microorganisme rezistente.

Tulburări hematologice şi limfatice


Rare: neutropenie, leucopenie, eozinofilie, trombocitopenie, anemie (inclusiv anemie hemolitică),
uşoară prelungire a timpului de protrombină;

Foarte rare, inclusiv cazuri izolate: pozitivarea testului Coombs, tulburări de coagulare, agranulocitoză
(< 500/m3), în special după doze totale de 20 g ceftriaxonă şi peste şi după 10 zile de tratament.

Tulburări ale sistemului imunitar


Rare: reacţii anafilactice şi anafilactoide (de exemplu: bronhospasm; vezi pct. 4.4).

4
Tulburări ale sistemului nervos
Rare: cefalee, ameţeală.

Tulburări gastro-intestinale
Frecvente: diaree, greaţă, vărsături;
Rare: stomatită, glosită. Aceste reacţii sunt, în general, uşoare şi dispar la întreruperea tratamentului;
Foarte rare: colită pseudomembranoasă (frecvent determinată de Clostridium difficile), pancreatite
(posibil determinată de obstrucţia canalului biliar).

Tulburări hepatobiliare
Rare: creşterea concentraţiilor plasmatice ale enzimelor hepatice: ALAT (GPT), ASAT (GOT),
fosfataza alcalină.
În special la pacienţii trataţi cu doze mai mari decât dozele standard recomandate, s-a observat
precipitarea sării calcice de ceftriaxonă în vezicula biliară. În cazuri rare, acest lucru a fost însoţit şi de
simptome clinice, precum durere, greaţă şi vărsături. În aceste cazuri, se recomandă tratament
simptomatic. Se poate lua în calcul chiar întreruperea tratamentului cu ceftriaxonă.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat


Rare: reacţii alergice cutanate de tipul erupţiilor maculopapulare sau exantemelor, urticariei,
dermatitei, prurit, edemelor;
Foarte rare, inclusiv cazuri izolate: eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell (necroză
epidermică toxică).

Tulburări renale şi ale căilor urinare


Rare: creşterea creatininemiei, oligurie, glicozurie, hematurie;
Foarte rare, inclusiv cazuri izolate: precipitare renală, în special la copiii cu vârsta peste 3 ani care, fie
au fost trataţi cu doze mai mari de 80 mg ceftriaxonă/kg şi zi sau doza totală zilnică de ceftriaxonă
depăşea 10 g, fie aveau alţi factori de risc, de exemplu, deshidratarea sau imobilizarea. Precipitarea
renală este reversibilă în urma întreruperii tratamentului cu ceftriaxonă. Au mai fost raportate anuria şi
insuficienţa renală.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare


Rare: flebite şi dureri la locul de injectare în urma administrării intravenoase. Acest risc poate fi redus
prin injectare lentă, în decurs de 2-4 minute. Frisoane, febră.
Injecţia intramusculară fără lidocaină este dureroasă.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CEFORT

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi CEFORT după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP.

Nu utilizaţi CEFORT dacă observaţi semne vizibile de deteriorare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la
protejarea mediului.

5
6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine CEFORT 250 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

- Substanţa activă este ceftriaxonă 250 mg


- Nu conţine excipienţi.

Ce conţine CEFORT 500 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

- Substanţa activă este ceftriaxonă 500 mg


- Nu conţine excipienţi.

Ce conţine CEFORT 1 g, pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

- Substanţa activă este ceftriaxonă 1 g


- Nu conţine excipienţi.

Ce conţine CEFORT 2 g, pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

- Substanţa activă este ceftriaxonă 2 g


- Nu conţine excipienţi.

Cum arată Cefort 250 mg şi conţinutul ambalajului


CEFORT 250 mg se prezintă sub formă de pulbere cristalină de culoare albă sau alb-gălbuie

Medicamentul este ambalat în cutii cu 1 flacon, cu 50 flacoane, cu 100 flacoane sau cu 10 flacoane din
sticlă incoloră, capacitate 10 ml sau 15 ml, conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

Cum arată Cefort 500 mg şi conţinutul ambalajului


CEFORT 500 mg se prezintă sub formă de pulbere cristalină de culoare albă sau alb-gălbuie

Medicamentul este ambalat în cutii cu 1 flacon, cu 50 flacoane, cu 100 flacoane sau cu 10 flacoane din
sticlă incoloră, capacitate 10 ml sau 15 ml, conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

Cum arată Cefort 1 g şi conţinutul ambalajului


CEFORT 1 g se prezintă sub formă de pulbere cristalină de culoare albă sau alb-gălbuie

Medicamentul este ambalat în cutii cu 1 flacon, cu 10 flacoane sau cu 50 flacoane din sticlă incoloră,
capacitate 17 ml sau 10 ml sau 30 ml, conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

Cum arată Cefort 2 g şi conţinutul ambalajului


CEFORT 2 g se prezintă sub formă de pulbere cristalină de culoare albă sau alb-gălbuie

Medicamentul este ambalat în cutii cu 1 flacon, cu 50 flacoane, cu 100 flacoane sau cu 10 flacoane din
sticlă incoloră, capacitate 50 ml sau 30 ml, conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul


S.C. ANTIBIOTICE S.A.
Str. Valea Lupului nr. 1, Iaşi
România

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă

Acest prospect a fost aprobat în Ianuarie 2012