Sunteți pe pagina 1din 3

Rezumatul lucrării

Ȋn zilele noastre, limba engleză este folosită peste tot ȋn lume şi exista numeroase motive
pentru care limba engleză ar trebui ȋnvăţată. Cu toate acestea, nu putem vorbi despre ȋnvăţarea
unei limbi străine fără ca să cunoaştem gramatica acesteia.

Ȋn activitatrea mea de predare am ȋntâmpinat adeseori probleme ȋn ceea ace priveşte


predarea gramaticii limbii engleze. Dificultatea provine din faptul că majoritatea elevilor mei par
să se bucure mai mult de partea de scris, ascultat, citit şi mai puţin de gramatică. Cu toate
acestea, ȋn urma chestionarului aplicat elevilor de clasa a X-a cu privire la importanţa gramaticii
ȋn studirea limbii engleze, am ajuns la concluzia că majoritatea elevilor mei au fost de accord ȋn
ceea ce priveşte importanţa gramaticii ȋn studierea unei limbi străine.

Ṭinând cont de aceste rezultate, am ajuns la concluzia că stă ȋn puterea noastră să facem
lecţiile de gramatică mai interesante şi singurul mod prin care putem obţine aceste lucru este atât
printr-o documentare intensivă, cât şi printr-o mai bună ȋnţelegere a elevilor noştri.

Lucrarea de gradul I Metode modern şi tradiţionale ȋn predarea gramaticii limbii engleze


este structurată pe cinci capitol. Capitolil I al lucrării prezintă o parte teoretică ȋn care am abordat
importanţa limbii engleze ca limbă globală şi locul pe care limba engleză ȋl are ȋn sistemul
educaţional românesc.

Capitolul II prezintă o scurtă descriere a metodelor moderne şi tradiţionale ȋn predarea


gramaticii limbii engleze, avantajele şi dezavantajele fiecărei metode, precum şi diferitele tipuri
de tehnici ȋn prezentarea şi practicarea gramaticii, urmate de activităţi folositoare.

Capitolul III abordează modalitati de predare a gramaticii la clasele primare şi


gimnaziale. Acest capitol tratează importanţa folosirii diverselor mijloace precum: cântece,
jocuri, poveşti. Am făcut de asemenea o paralelă ȋntre predarea gramaticii la elevii din clasele
gimnaziale şi cei de liceu, cu ajutorul taskurilor sau, pur şi simplu prin predarea gramaticii
folosind metode tradiţionale precum Grammar Translation Method.

Capitolul IV prezintă modalitatea de a preda gramatica elevilor avansaţi ȋn moduri


diferite: cu ajutorul task-urilor sau predând gramatica separat, folosind Grammar Translation
Method şi eficienţa task- based lesson ………………….
Capitolul V al lucrării: Folosirea task-urilor ȋn predarea gramaticii vs Predarea gramaticii
folosind metode tradiţionale se bazează pe o cercetare. Ȋn scopul acestei cercetări, am elaborat
lecţii diferite bazate atât pe predarea gramaticii cu ajutorul taskurilor cât şi pe predarea
gramaticii tradiţionale. Acerste lecţii diferite au fost applicate aceiaşi clase: clasa a X-a D. Ceea
ce am vrut să aflu este care dintre metode pare să fie mai folositoare elevilor mei iar rezultatele
acestui studiu s-au reflectat ȋn rezultatele elevilor ȋn urma testelor. Ȋn cele din urmă, le-am cerut
elevilor să completeze un chestionar prin care să-şi exprime părerea ȋn ceea ce priveşte folosirea
task-urilor ȋn predarea gramaticii limbii engleze. Cercetarea mea include de asemenea
chestionare adresate colegelor mele de la catedra de limba engleză ȋn care li s-a cerut să-şi
exprime opinia pe diferite metode de predare.

Capitolul V include, de asemenea sugestii pentru aplicarea cu success a task-urilor ȋn


predarea gramaticii şi evidenţiază importanţa task-urilor in dezvoltarea aptitudinilor productive
şi receptive.

Partea de final a lucrării include un rezumat al celor mai importante descoperiri, precum
şi limitări ale studiului.

Fie că predăm partea de ascultat, vorbit, scris, citit sau gramatică, cel mai important lucru
este să stârnim interesul elevilor. Dacă interesul este stârnit, procesul de ȋnvăţare poate avea loc
ȋntr-un mod eficient.

Ȋn ciuda unei liste ȋntregi de metode pe care le-am detaliat ȋn lucrare, pot spune că am
ajuns la următoarea concluzie: nu putem urma o singură metodă ȋn ȋntregime. Putem doar să
cercetăm şi să vedem care metodă funcţionează cel mai bine la clasa noastră. Cel mai bine este să
beneficiem de fiecare metodă şi tehnică atunci când este necesar decât să fim fixaţi pe o singură
metodă.

Ca urmare a acestui studiu, a fost pentru prima data când elevii mei, ȋn calitate de
participanţi au putut beneficia de trei meetode şi abordări diferite:

Grammar Translation Method

Presentation – Practice – Production

Task-based teaching
A fost o provocare pentru mine să văd reacţiile elevilor mei pe parcursul acestor abordări
diferite. Ceea ce am descoperit pe parcursul acestui studiu a fost că elevii au devenit mai
motivaţi şi mai activi atunci când erau ȋn centrul lecţiei. Observaţiile mele ȋn clasă, pecum şi
rezultatele testelor, şi raspunsurile elevilor la chestionare, au scos la iveală faptul că elevii nu se
bucură de metodele tradiţionale de predare. Pe de altă parte, ei par să fie motivaţi atunci când li
se cere să completeze task-uri prin intermediul cărora au oportunitatea să lucreze cu colegii lor.
Mai mult decât atât, folosirea task-urilor ȋn timpul lecţiilor de gramatică, i-a ajutat să realizeze
importanţa gramaticii ȋn dobândirea altor competenţe. Ȋn cele din urmă, ei au ȋnteles că fără
gramatică, nu putem comunica ȋntr-un mod coerent.