Sunteți pe pagina 1din 3

Dintre numeroasele probleme de mediu care amenință planeta noastra, o problemă majoră o constituie, deșeurile.

Fiecare dintre noi, mic sau mare, aruncă zilnic în pubela sa obiecte care nu ne mai servesc, care sunt goale, sparte
sau uzate. Soluția nu constă în depozitarea acestora pe locuri virane, pe spațiile verzi sau în parcuri, ci în
colectarea selectiă și reciclarea lor. Această metodă permite recuperarea substanțelor valoroase pentru reciclare.
Cauciucul este un termen general care definește polimeri elastici din gumă, poate fi de origine naturală, sau
cauciucul sintetic obținut din izopren, acesta din urmă este o formă mai pură omogenă și cheltuielile de obținere
sunt mai reduse decât cele ale cauciucului natural.
Cauciucul natural este un produss de origine vegetala continut in latexul secretat sau sub forma unor incluziuni
in celulele cojii sau frunzelor plantelor producatoare de cauciuc.
Cauciucul sintetic este un compus macromolecular cu proprietăţi asemãnãtoare celor ale cauciucului natural,
care se obţine prin polimerizarea izoprenului sau prin polimerizarea butadienei ori prin copolimerizarea lor
custiren sau cu nitril-acrilic etc
 Industria textilă
 Producerea anvelopelor și pneurilor
 Jucării și încălțăminte
 Fabricarea benzilor transportatoare
 Curele de transmisie
 Furtunuri
 Amortizatoare
 Garnituri
 Echipamente izolante
 Produse sanitare și farmaceutice
O anvelopă este compusă din:
 cauciuc sintetic;
 cauciuc natural;
 sulf şi compuşi ai sulfului;
 uleiuri: aromatice, naftenice, parafinice;
 fibre: poliester, nailon;
 coloranţi: oxid de zinc, dioxid de titan;
 acizi graşi;
 materiale inerte;
 oţel;
 negru de fum.
Descopunerea
 Monomeri;
Monomeri și polimeri:
Izopren - efect toxic ușor în timpul inhalării, reacționează și cu aerul și cu ozonul, formând peroxizi
periculoși, provoacă cancer, provocând modificări genetice și este toxică pentru viața acvatică cu efecte
pe termen lung.
Butadiena - agent periculos cancerigen și are un efect teratogen, provocând daune sistemului nervos
central. Inhalarea concentrațiilor mari poate duce la pierderea conștienței și a decesului. Expunerea
sistemică la corpul uman prin inhalare duce la tuse constantă și la apariția halucinațiilor.
Stirenul provoacă leziuni organelor internte, provoacă cancer, afectează negativ fertilitatea și este toxic
pentru un copil nenăscut, toxic prin ingerare și inhalare, expunerea sistematică la stiren cauzează iritarea
ochilor și deficiențe de miros.
 Compuși chimici reactivi și toxici: benzen, xilen, stiren, toluene;
 Precursori carcinogeni -amine alifatice;
 Carcinogeni - formaldehidă, fenoli;
 În aer se elimină compuși ai Cl, N, S și oxizi metalici.
 Benzapireni- agent carcinogen chimic al mediului, este periculos pentru oameni, chiar și la concentrații
scăzute, deoarece are proprietatea de bioacumulare, efect mutagen. Ex. Fenantren, Fluoranten, Piren,
 Nitrozaminele – grad ridicat de toxicitare, fiind ingerate afectează ficatul, provoacă hemoragii, convulsii,
efect puternic cancerigen, prezintă proprietăți mutagene.
 Formaldehida - toxică în caz de înghițire, pentru contactul cu pielea, provoacă arsuri grave ale pielii și
leziuni oculare și toxică și prin inhalare.
 Arderea cauciucurilor uzate reprezintă o amenințare pentru mediu, deoarece, ca rezultat al acestui proces,
se formează substanțe din clasele de pericol: benzopiren, bifenil, plumb, hidrocarburi aromatice
policiclice, butadienă, stiren, dioxin, furan, antracen, fluorentan etc.

Substanțele utilizate în producția, prelucrarea și eliminarea cauciucului sunt extrem de toxice pentru oameni și
mediu;
Cauciucul e ușor inflamabil, în plus, ele sunt foarte greu de eliminat, în unele cazuri este posibilă stingerea
focului numai după câteva săptămâni;
Haldele de anvelope ocupă suprafețe întinse, crescând numărul cauciucul ilegal;
 Acumulările de anvelope în depozitele de deșeuri conduc la faptul că, sub presiunea altor deșeuri, acestea
comprimâdu-se izbucnesc cu forță mare;
 Anvelopele reprezintă un teren de reproducere pentru țânțari - o problemă alarmantă cu apariția și
răspândirea virusului West Nile. Faptul că anvelopele rețin umiditatea și rețin căldura doar agravează
situația, atrăgând tot mai mulți purtători ai virusului periculos.
Deșeuri alimentare –o lună
Frunze, semințe, crengi – 3-4 luni
Cutii de carton 3 luni
Pantofi vechi -10 ani
Produse de plastic – 100 ani
Baterii electrice – 110 ani
Anvelope de cauciuc -120-140 ani
Sticle de plastic -180-200 ani
Cutii de aluminiu -500 ani
Sticla – peste 1000 ani.

 Reutilizarea produselor uzate din cauciuc în aceeaşi calitate ca şi produsul iniţial, prin reparare şi
reşapare;
 Reutilizarea pentru alte produse din cauciuc;
 Reciclarea ca material ce e reintrodus în compoziţii de elastomeri ca regenerat sau pudreta de cauciuc
vulcanizat;
 Utilizarea ca sursă de diverse materii prime, cum ar fi negru de fum sau uleiuriobţinute prin piroliză;
 Utilizarea în calitate de combustibil pentru
obţinerea energiei termice, la fabricarea cimentului sau în siderurgie;
 Reutilizarea ca agenţi de modificare pentru diverse materiale, folosite în special în domeniul
construcţiilor de drumuri.
„Omul a fost întotdeauna dezordonat în exploatarea naturii, a abuzat-o deseori în loc să se folosească
înțeleptește de bogățiile ei; el a uitat complet de nevoile viitorimiii, a distrus valori economice și stări de
echilibru în natura care nu se mai pot reface”
ALEXANDRU BORZA