Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE ȘTIINTE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA

BRAD IAȘI

FACULTATEA: Zootehnie
SPECIALIZAREA: Zootehnie

PROIECT DIDACTIC

Profesor îndrumător: Studenți:Ciobanu Andrei


Lector dr. Brezuleanu Carmen Bodoaga Ramona
Guzu Iulian
Cuprins

1.Proiect lecţie: Frezele agricole........................................................................3

2.Planul tablei........................................................................................................9

3.Fişă de documentare..........................................................................................10

4.Fişă de lucru.....................................................................................................

PROIECT DIDACTIC

• REPERE GENERALE

Disciplina: Masini si instalatii zootehnice


Specializarea:
Clasa: a XII a A
Subiectul lecţiei: Frezele agricole
Tipul lecţiei: combinată (mixtă)
Durata: 50 de min
Data:20.04.2017

• OBIECTIVE OPERATIONALE

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:


O1 –să definească frezele agricole pe baza lecției predate, consemnând aceasta în caietele de notițe în 2 minute.
O2 –să enumere elementele componente ale frezelor agricole, pe baza observării fișei de documentare, notându-
le în caiete 3 minute.
O3 –să explice procesul de lucru al frezelor agricole pe baza lecției predate, completând în caiete în 5 minute.
O4 –să recunoască fiecare component al frezelor agricole pe baza observării fișei de documentare și a planșelor,
completând în caietele de notițe în 5 minute.

• ANALIZA RESURSELOR DIDACTICE

1. Material didactic (MD)


- fişe de documentare (Fd) 30 buc.
-planșe (Pl) 30 buc.
-imagini (Im)
2. Metode de invăţământ (MI)
- conversaţia(Cv)
- explicaţia (Expl)
- observaţia (Obs)
-expunerea interactivă (Ei)

3. Mijloace tehnice (MT)


- fişe de lucru (Fl) 30 buc
-videoproiector (Vp)
- laptop (L)
-caietul de notițe (Cn)

4. Forme de organizare a clasei


- activitate frontală (Af)
- activitate individuală (Ai)

DESFĂŞURAREA LECŢIEI PE SECVENŢE DE INSTRUIRE


DESFĂŞURAREA LECŢIEI PE SEGVENŢE DE
OB.
T. INSTRUIRE MD MT MI FOC
OP.
1.Momentul organizatoric
-contactul cu clasa Exp Af
3’ -verificarea prezenței și consemnarea absenților Cv Ai
-verificarea ținutei clasei și a levilor pentru lecție

2.Verificarea cunoştinţelor din lecţia precedentă:


Mașini folosite pentru lucrările solului: Plugul

1. Care sunt parțile componente ale Cv Af


plugului?
Plugul este alcatuit din:
-dispozitiv de prindere la tractor
-trupițe Cv Af
-roată de copiere
-cuțit disc
Trupița este alcătuită la rândul ei din:
-brăzdar
-cormană
-cormană suplimentară
-prelungitor de cormană
-plaz Ei Af
7’
-călcâi
-bârsă
Cv Ai
2. Care este rolul plugului in activitatea
agricolă?
Rolul plugului este de mărunțire a solului, distrugere
a stratului vegetal de deasupra prin tăierea brazdei,
deplasarea acesteia în plan vertical și lateral și
totodată întoarcerea ei. Toate aceste operațiuni sunt
necesare pentru pregătirea solului pentru Cv Ai
însamanțarea cu noi culturi agricole.
3. Din ce sunt confecționate brăzdarele și
cum poate fi realizată rezistența la uzură?
Pentru mărirea rezistenţei la uzură brăzdarul se
confecţionează dintr-un oţel special şi se tratează
termic prin călire şi revenire.

3. Captarea atenţiei
1’ Cv Af
Cu ajutorul cărui element sunt acționate frezele
agricole în comparație cu celelalte mașini de
lucrat solul?
-cu ajutorul prizei de putere a tractorului

4.Predarea lecţiei noi

Frezele agricole
O1 3’ Frezele agricole sunt mașini destinate să execute
lucrări de marunțire și afânare a solului amestecând Cv Af
straturile de sol cu resturile organice existente la
suprafața terenului în vederea pregătirii patului
germinativ.
Datorită faptului că sunt acționate de la priza de
putere a tractorului frezele agricole asigură față de
celelalte mașini de lucrat solul folosirea mai
completă a sursei de energie și efectuarea unei
lucrări mai energice. Pl
I.Clasificarea frezelor agricole:

1.După modul de lucrare a solului: Fd Expl


-freze agricole de lucrare totală a solului
-freze agricole de lucrare parțială a solului
O2 10’
Componența frezelor agricole:
Dispozitivul de prindere la tractor reprezintă
componenta frezei agricole prin care aceasta se
deplasează.
Cadrul- reprezintă partea de care se leagă celelalte F Vp Cv Ai
componente ale frezei. L
Rotorul- este alcătuit dintr-un arbore prevăzut cu
un număr de flanșe pe care se montează cuțitele.
Carcasa are rolul de a împiedica aruncarea
bulgărilor de către rotor în exteriorul mașinii și de a
îmbunătăți procesul de mărunțire a solului.
Oblonul- rabatabil are rolul de a mări gradul de
mărunțire și de a nivela solul lucrat.
Patine(roți)- de sprijin au rolul de a limita Obs
adâncimea de lucru a mașinii.
Transmisia mecanică are rolul de a transmite
mișcarea de la priza de putere a tractorului la
nivelul rotorului cu cuțite.

Proces de lucru:
Datorită mișcării de rotație și de înaintare, în
timpul lucrului rotorului cu cuțite, acesta taie felii
de sol pe adâncimea reglată, pe care le antrenează Expl Af
spre partea posterioară a frezei izbindu-l în crcasă
și în oblonul rabatabil, mărind efectul de mărunțire.
Cu cât viteza de deplasare a frezei este mai mare
pentru o turație contantă a rotorului, cu atât
grosimea feliei tăiate este mai mare, ceea ce
determină reducerea gradului de mărunțire.


6. Tema pentru acasă Cv Af

Af
Cv
1’ 7. Evaluare finala Ai
Notarea şi justificarea notelor
Planul tablei
Frezele agricole

I.Clasificarea frezelor agricole


-freze agricole cu lucrare totala a solului
-freze agricole cu lucrare parțială a solului

2.Componența frezelor agricole

Fişa de documentare

Frezele agricole sunt mașini destinate să execute lucrări de marunțire și afânare a solului amestecând
straturile de sol cu resturile organice existente la suprafața terenului în vederea pregătirii patului germinativ.
Datorită faptului că sunt acționate de la priza de putere a tractorului frezele agricole asigură față de celelalte
mașini de lucrat solul folosirea mai completă a sursei de energie și efectuarea unei lucrări mai energice.
I.Clasificarea frezelor agricole:

1.După modul de lucrare a solului:


-freze agricole de lucrare totală a solului
-freze agricole de lucrare parțială a solului

Componența frezelor agricole:


Dispozitivul de prindere la tractor reprezintă componenta frezei agricole prin care aceasta se deplasează.
Cadrul- reprezintă partea de care se leagă celelalte componente ale frezei.
Rotorul- este alcătuit dintr-un arbore prevăzut cu un număr de flanșe pe care se montează cuțitele.
Carcasa are rolul de a împiedica aruncarea bulgărilor de către rotor în exteriorul mașinii și de a îmbunătăți
procesul de mărunțire a solului.
Oblonul- rabatabil are rolul de a mări gradul de mărunțire și de a nivela solul lucrat.
Patine(roți)- de sprijin au rolul de a limita adâncimea de lucru a mașinii.
Transmisia mecanică are rolul de a transmite mișcarea de la priza de putere a tractorului la nivelul rotorului cu
cuțite.
Proces de lucru:
Datorită mișcării de rotație și de înaintare, în timpul lucrului rotorului cu cuțite, acesta taie felii de sol pe
adâncimea reglată, pe care le antrenează spre partea posterioară a frezei izbindu-l în crcasă și în oblonul
rabatabil, mărind efectul de mărunțire.
Cu cât viteza de deplasare a frezei este mai mare pentru o turație contantă a rotorului, cu atât grosimea feliei
tăiate este mai mare, ceea ce determină reducerea gradului de mărunțire.
Fişa de lucru

1. Care este rolul frezelor agricole?


2. Enumerați elementele componente ale frezelor agricole.
3. Cum se realizează procesul de lucru al frezelor agricole?
4. Prezentați 2 avantaje și 2 dezavantaje ale folosirii frezelor agricole in lucrările solului.
5. Faceți o comparație între utilizarea în agricultură a plugului și respectiv a frezelor.