Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Termen
Obiectiv Acţiune Responsabili Indicatori de rezultat / ţintă
d/o limită
Identificarea strategiilor Clichici Veronica, dr.
didactice privind șef sector Tr. I
implementarea Straistari-Lungu Strategii didactice
curriculumului dezvoltat în Proiectarea strategiilor didactice Cristina, cerc. șt. privind implementarea
vederea pregătirii copiliului privind implementarea curriculumului și Duminica Stella, curriculumului și standardelor în
pentru școală din standardelor în educația timpurie la vârsta cerc. șt. educația timpurie la vârsta de 6-7
perspectiva domeniilor de de 6-7 ani. Dascal Angela, cerc. ani.
dezvoltare: psihomotor, șt.
socio-emoțional, verbal,
cognitiv.
Clichici Veronica, dr. Program
Evaluarea implementării șef sector Tr. II de evaluare a curriculumului și
curriculumului dezvoltat în Realizarea evaluării curriculumului și Straistari-Lungu standardelor în educația timpurie
instituțiile de educație privind pregătirea copilului pentru
standardelor implementate în educația Cristina, cerc. șt.
timpurie și prezentarea școală.
studiului analitico- timpurie privind pregătirea copilului Duminica Stella,
descriptiv privind pentru școală. cerc. șt.
Bază de date experimentale
eficientizarea acestuia. Dascal Angela, cerc.
(preliminarii).
șt.
Identificarea impactului Clichici Veronica, dr.
curriculumului dezvoltat în șef sector Tr. III Repere analitico-descriptive privind
pregătirea copilului pentru Analiza impactului curriculumului în Straistari-Lungu implementarea curriculumului și
școală. corespundere cu standardele în vederea Cristina, cerc. șt. standardelor în educația timpurie la
pregătirii copilului pentru școală. Duminica Stella, vârsta de 6-7 ani.
cerc. șt.
Dascal Angela, cerc.
șt.
Elaborarea suporturilor Clichici Veronica, dr.
didactico-metodologice șef sector Tr. IV Ghid metodologic:
privind implementarea Straistari-Lungu „Strategii didactice privind
Elaborarea recomandărilor metodologice
curriculumului în vederea Cristina, cerc. șt. implementarea curriculumului și
privind impactul curriculumului și a
pregătirii copiliului pentru Duminica Stella, standardelor în educația timpurie la
standardelor în vederea pregătirii
școală din perspectiva cerc. șt. vârsta de 6-7 ani”.
copilului pentru școală.
domeniilor de dezvoltare:
Dascal Angela, cerc.
psihomotor, socio-
șt.
emoțional, verbal, cognitiv.