Sunteți pe pagina 1din 5

1.

GENERALITATI

1.1. Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul standar se refera la limitele admisibile ale nivelului de zgomot in mediul


urban, diferentiate pe zone si dotari functionale, pe categorii tehnice de strazi, stabilite
conform reglementarilor tehnice specifice in vigoare privind sistematizarea si protectia
mediului inconjurator.

Prevederile prezentului standar se aplica la:


- sistematizarea zonelor functionale protejate din mediul urban (locuinte, dotari
social-culturale, zone de recreere, odihna si sport, zone de productie, zone pentru transporturi
etc.);
- restructurari in zone urbane existente.

1.2. In ansamblurile urbane se stabilesc limite admisibile pentru:

- nivelul de zgomot exterior pe strazi si in pasaje rutiere subterane;


- nivelul de zgomot la limita zonelor functionale din mediul urban;
- nivelul de zgomot in interiorul zonelor functionale din mediul urban;
- indicii de izolare de zgomot aerian pentru ferestre si usi prevazute in elementele
de fatada care delimiteaza diferite unitati functionale (situate in cladiri amplasate pe artere de
circulatie cu trafic).

1.3. Metoda de determinare a nivelului de zgomot urban este conform STAS 6161/3-82.

1.4. Terminologia folosita in prezentul standard este conform STAS 1957/1 si 3-74.

2. LIMITE ADMISIBILE ALE NIVELULUI DE ZGOMOT

2.1. Nivel de zgomot exterior

2.1.1. Valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe strazi, masurate la bordura
trotuarului ce margineste partea carosabila, se stabilesc in functie de categoria tehnica a
strazilor (respectiv de intensitatea traficului) conform tabelului 1.

Tabelul 1

Nivel de zgomot
Valoarea curbei Nivel de zgomot
Nr. Tipul de strada echivalent Lech
de zgomot, Cz, de varf, L10,
crt. (conform STAS 10144/1 - 80) *)
dB **) dB (A)
dB(A)
Strada de categorie tehnica IV,
1 60 55 70
de deservire locala
Strada de categorie tehnica III,
2 65 60 75
de colectare
3 Strada de categorie tehnica II, 70 65 80
de legatura
Strada de categorie tehnica I,
4 75...85 ***) 70...80 ***) 85...95 ***)
magistrala

STAS 10009-88
ACUSTICA IN CONSTRUCTII
ACUSTICA URBANA
Limite ad misibile ale nivelului de zgomot

*) Nivelul de zgomot echivalent se calculeaza (diferentiat pentru perioadele de zi si


noapte) conform STAS 6161/1-79
**) Evaluarea prin curbe de zgomot Cz se foloseste numai in cazul unor zgomote cu
pronuntat caracter stationar
***) La proiectarea magistralelor sa se adopte masurile necesare pentru obtinerea unor
nivele echivalente (real masurate) cat mai apropiate de valorile minime din tabel, fara a se
admite depasirea valorilor maxime.

2.1.2. Valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior in diferite zone ale pasajelor
rutiere subterane sunt conform tabelului 2

Tabelul 2

Valoarea Nivel de
Nivel de zgomot
Nr. curbei de zgomot de
Zona de pasaj echivalent Lech
crt. zgomot, Cz, varf, L10,
dB(A)
dB dB(A)
Peroanele din statiile de Aceleasi valori admisibile de pe strazile pe care
1
tramvai sunt amplasate pasajele
Parti carosabile la pasaje cu
lungimea L>200m, pe : strazi - - 90
2 de categorie tehnica III
strazi de categorie tehnica II, I - - -
3 Pasaje pietonate 65 60 -
4 Statii de metrou 65 60 -

2.2. Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor functionale din mediul
urban sunt conform tabelului 3

Tabelul 3

Nivel de zgomot Valoarea curbei de


Nr.
Spatiul considerat echivalent Lech zgomot, Cz,
crt.
dB(A) dB
Parcuri, zone de recreere si odihna, zone de
1 45 40
tratament balneo-climatic
Incinte de scoli, crese, gradinite, spatii de
2 75 70
joaca pentru copii
3 Stadioane, cinematografe in aer liber 90 *) 85
Piete, spatii comerciale, restaurante in aer
4 65 60
liber
5 Incinta industriala 65 60
6 Parcaje auto 90 *) 85
7 Parcaje auto cu statii service subterane 90 85
8 Zone feroviare **) 70 65
9 Aeroporturi ***) 90 85

OBSERVATII:
1 . Valorile insemnate cu asterisc au urmatoarele semnificatii:
* Timpul care se ia in consideratie la determinarea nivelului de zgomot echivalent este
cel real corespunzator duratei de serviciu
** Limita zonei feroviare se considera la o distanta de 25 m de axa liniei ferate celei mai
apropiate de punctul de masurare
*** Valorile au fost stabilite tinand seama de prevederile STAS 10183/3-75
2 . In cazul a doua sau mai multe zone si dotari functionale adiacente, cu valori diferite
ale nivelului de zgomot, la limita admisibila pe linia de separatie intre aceste zone se ia
valoarea cea mai mica.

2.3. Valorile admisibile ale nivelului de zgomot in interiorul zonelor functionale din mediul
urban sunt conform tabelului 4.

Tabelul 4

Nivel de zgomot Valoarea curbei de


Nr.
Spatiul considerat echivalent Lech zgomot, Cz,
crt.
dB(A) dB
1 Parcuri 60 55
Zone de recreere si odihna, zone de
2 45 40
tratament balneo-climatic
Incinte de scoli, crese, gradinite, spatii de
3 85 80
joaca pentru copii
Piete, spatii comerciale, restaurante in aer
4 70 65
liber
5 Parcaje auto 90 85

2.4. In functiile de conditiile de determinare si de caracteristicile sursei de zgomot, la valorile


masurate de la pct. 2.1......2.3 ale nivelului de zgomot se aplica corectii.
2.4.1. Corectii datorate zgomotului provocat de mijloacele de transport.
2.4.1.1. In zonele afectate de traficul feroviar si naval, efectul zgomotului provenind de la
aceste surse se ia in considerare dupa cum urmeaza:
- in cazul in care nu afecteaza caracterul aleator al variatiei nivelului de presiune
acustica, datorita traficului rutier din zona considerata, nu se adauga corectii;
- in cazul in care afecteaza caracterul aleator al variatiei nivelului de presiune acustica,
datorita traficului rutier din zona considerata, corectiile se aplica conform pct. 2.4.2.
2.4.1.2. In zone afectate de zgomotul avioanelor se vor respecta prevederile STAS 10183/4-
75
2.4.2. Corectii datorate unor actiuni izolate.
In cazul unor actiuni izolate caracterizate printr-un nivel ridicat de zgomot, acesta se
corecteaza in functie de durata sa (exprimata in procente fata de o periada de referinta de 8 h
ziua sau 30 min noaptea) cu valorile date in tabelul 5.
Nivelele de zgomot astfel obtinute, exprimate in dB(A) sau in curbe Cz, trebuie sa fie
mai mici sau cel mult egale cu valorile admisibile din tabele 1...4

Tabelul 5

Nr.
Timpul de functionare / Tipul total *100, in % Corectia in dB (A)
crt.
1 100...56 0
2 <56...18 -5
3 <18....6 - 10
4 <6....1,8 - 15
5 <1,8...0,6 - 20
6 <0,6...0,2 - 25
7 <= 0,2 - 30

OBSERVATII:
1 .In cazul unor actiuni izolate, de tipul celor de la pct. 2.4.2. care apar cu o frecventa
mai mica de una pe zi, acestea nu se iau in considerare
2 .In cazul calcularii nivelului de zgomot echivalent pe durata unei perioade
caracteristice, zgomotele izolate se iau in considerare cu valoarea lor reala.
3 .Comparatia cu valorie admisibile se face pentru ambele situatii.
- nivel de zgomot echivalent, corespunzator unei perioade caracteristice;
- nivel de zgomot corectat, corespunzator unei actiuni izolate

2.5. Amplasarea cladirilor de locuit pe strazi de diferite categorii tehnice sau la limita unor
zone sau dotari functionale, precum si organizarea traficului rutier se va face astfel incat,
pornind de la valorile admisibile prevazute in tabelele 1...4 (carora li s-au aplicat corectiile
necesare), prin alegerea in mod corespunzator a solutiilor tehnice, sa se asigure valoarea de
50 dB (A) a nivelului de zgomot exterior cladirii, masurat la 2,00 m de fatada cladirii
conform STAS 6161/1-79, respectiv curba de zgomot Cz 45.
Daca, in cazul zgomotului provenit de la traficul rutier, aceasta conditie nu poate fi
realizata, masurile adoptate trebuie sa asigure valoarea admisibila a nivelului zgomotului
interior din cladiri conform STAS 6156-86 si STAS 6156/1-79.
Pentru zgomote provenind din alte surse (cinematografe in aer liber, spatii de joaca
pentru copii, parcaje auto etc.) nu este admisa depasirea valorii de 50 dB(A), respectiv curba
de zgomot Cz 45.
2.6. In cazul cand intre bordura trotuarului ce margineste artera de trafic si fatada cladirii,
distanta este mai mica sau cel mult egala cu 8,00 m si nu exista alte obstacole ce pot costitui
ecrane acustice, indicii de izolare la zgomot aerian pentru usile si ferestrele inglobate in
elementele de fatada ale cladirilor trebuie sa fie conform reglementarilor tehnice in vigoare;
solutiile de incadrare in nivelul de zgomot admis se adopta pe baza unui calcul de eficienta
economica.