Sunteți pe pagina 1din 5

Managementul Productiei

Banciu Catalin Constantin


Anul II Grupa 168 Management ID

Problema 1 - Determinarea numarului de utilaje


Intr-o secție de producție cu ajutorul utilajelor de tipul U1, U2 și U3 sunt efectuate 3
operații la produsele P1 și P2. Se cunosc producțiile planificate (2000+4*200)=2800 buc P1
și (4000+4*100)=4400 buc P2. În tabelul următor sunt prezentate normele de timp pentru cele 3
operații executate:

Norme de timp (h/buc)


Produsul Op1 (U1) Op2 (U2) Op3 (U3)
P1 5 2 5
P2 4 3 3

În secția respectivă se lucrează cu săptămână întreruptă în 2 schimburi pe zi a câte 8


ore. În tabelul următor sunt dați timpii de staționare pentru reparații planificate și pentru opriri
tehnologice.

Timp de staționare Op1 (U1) Op2 (U2) Op3 (U3)


Pt reparații 10 zile 200 ore 15 zile
Pt opriri 10% 5% 200 ore
tehnologice

Cerinte:
a) Să se calculeze necesarul de utilaje pentru cele 3 operații.
b) Pentru anul următor este prevăzută o creștere a producției cu 20% pt P1 și 10% pt P2. Să
se calculeze deficitul de timp determinat de creșterea previzionată a producției.
c) Să se găsească posibilități de acoperire a creșterii producției (3 soluții - Nus; Ks; p%).

a) Necesarul de utilaje:
 Pentru productia propusa vom avea urmatorii timpi necesari de realizare:
Utilajul 1: (Cantitate P1*Norma timp P1)+(Cantitate P2*Norma timp P2)=
=(2800*5)+(4400*4) h/buc*buc=14000+17600=31600h
Utilajul 2: (Cantitate P1*Norma timp P1)+(Cantitate P2*Norma timp P2)
=(2800*2)+(4400*3) h/buc*buc=5600+13200=18800h
Utilajul 3: (Cantitate P1*Norma timp P1)+(Cantitate P2*Norma timp P2)
=(2800*5)+(4400*3) h/buc*buc=14000+13200=27200h
 Timpul de stationare al utilajelor: Ts=Tr(reparatii)+Tot(opriri tehnologice)
Utilajul 1 : Ts1=10zile*2ture*8h/tura+10%*[365-(52*2+6)]*2ture*8h/tura=
=160h+408h=568h
Utilajul 2 : Ts2=200h+5%[365-(52*2+6)]zile*2ture*8h/tura=200h+204h=
=200h+204h=404h
Utilajul 3 : Ts3=15zile+200ore=15zile*2schimburi*8h/schimb+200h=
=240h+200h=440h
 Timpul de disponibilitate al utilajului: Td=Tm(munca)-Ts(stationare)
Td1=[365-(52*2+6)]*2*8-568h=4080h-568h=3512h
Td2=[365-(52*2+6)]*2*8-404h=4080h-404h=3676h
Td3=[365-(52*2+6)]*2*8-440h=4080h-440h=3640h
 Necesarul de utilaje: Nu=Tn(necesar productiei)/Td
Nu1=31600h/3512h=8,99= 9 utilaje
Nu2=18800h/3676h=5,114= 6 utilaje
Nu3=27200h/3640h=7,47= 8 utilaje

b) Pentru anul următor este prevăzută o creștere a producției cu 20% pt


P1 și 10% pt P2. Să se calculeze deficitul de timp determinat de
creșterea previzionată a producției.
 Productia anul urmator: P1(an2)=P1+20%P1=2800+0,2*2800=3360buc
P2(an2)=P2+10%P2=4400+0,1*4400=4840buc
 Necesarul de timp pentru realizarea productiei din anul urmator:
Utilajul 1: 3360*5+4840*4=16800+19360=36100h
Utilajul 2: 3360*2+4840*3=6720+14520=21240h
Utilajul 3: 3360*5+4840*3=16800+14520=31320h
 Capacitatea de lucru a utilajelor:
Utilajul 1: 9 utilaje*3512h/utilaj=31608h
Utilajul 2: 6 utilaje*3676h/utilaj=22056h
Utilajul 3: 8 utilaje*3640h/utilaj=29120h
 Deficitul de timp: Diferenta dintre capacitatea de lucru a utilajelor si necesarul de timp
pentru productie pentru anul urmator.
Utilajul 1: 31608h-36100h= -4492h/an pentru 9 utilaje
DEFICIT U1:-499,11h/an/utilaj
Utilajul 2: 22056h-21240h= 816h/an pentru 6 utilaje
EXCEDENT U2: 136h/an/utilaj
Utilajul 3: 29120h-31320h= -2200h/an pentru 8 utilaje
DEFICIT U3: -275h/an/utilaj

c) Să se găsească posibilități de acoperire a creșterii producției – Nus


Posibilitatile de acoperire a productiei:
 Posibilitatea 1: Cresterea numarului de utilaje: Nus-Numar utilaje suplimentare.
Utilaj 1: Nu1(an2)=36100h/3512h=10,28= 11 utilaje–Necesar:2 utilaje in plus
Utilaj 2: Nu2(an2)=21240h/3676h=5,78= 6 utilaje-Necesar:0 utilaje
Utilaj 3: Nu3(an2)=31320h/3640h=8,604= 9 utilaje-Necesar:1 utilaj in plus
 Posibilitatea 2: Introducerea schimbului 3 de lucru.
Problema 2 - Calculul costului unitar
Într-o firmă sunt realizate 2 produse destinate vânzării (P1 și P2). Firma este compusă
din două secții de producție. În secția 1 sunt realizate produsele P1, S1 și S2. În legătură cu
acestea se cunosc următoarele informații:

Norme de consum (kg/buc) Preț aprovizionare (lei/kg)


Materii P1 S1 S2
prime
M1 2 6 - 200+4=204
M2 5 - 3 400+4=404
M3 8 4 2 300+4=304

Din procesul de producție se obțin și produse recuperabile reprezentând 10% din valoarea
materiilor prime. Pentru obținerea produselor sunt efectuate următoarele 3 operații:

Norme de timp (h/buc) Salariu tarifar orar (lei/h)


Operații P1 S1 S2
Op1 5 2 2 20+4=24
Op2 4 6 3 30+4=34
Op3 6 7 8 40+4=44

În secția 2 sunt prelucrate produsele P1 și P2. În componența unui produs P2 intră 2


semifabricate S1 și 4 semifabricate S2. Sunt executate următoarele operații:

Norme de timp (h/buc) Salariu tarifar orar (lei/h)


Operații P1 P2
Op4 4 6 60+4=64
Op5 8 5 80+4=84

Se consideră cheltuielile cu CAS+FS 35% din cheltuielile cu salariile directe


Cheltuieli comune secția 1 - (200+4)=204 mil lei
Cheltuieli comune secția 2 - (100+4)=104 mil lei
Cheltuieli cu salariile directe în secția 1 - (300+4)=304 mil lei
Cheltuieli cu salariile directe în secția 2 - (400+4)=404 mil lei
Cheltuieli generale ale întreprinderii - (100+4)=104 mil lei
Cost de secție total - (600+4)=604 mil lei
Cheltuielile cu desfacerea reprezintă 5% din costul de întreprindere.

Cerinte:
Să se calculeze costurile unitare pentru cele două produse, P1 și P2.
 Costul produsului P1:
Materii prime=(2*204)+(5*404)+(8*304)=408+2020+2432=4860lei/buc
Materiale recuperabile=10%*Materii prime=0,1*4860=486lei/buc
Salariu orar total: Sectia 1: SO1=(5*24)+(4*34)+(6*44)=120+136+264=520lei/buc
Sectia 2: SO2=(4*64)+(8*84)=256+672=928lei/buc
CAS+FS: Sectia 1: CAS-S1=35%*520=182lei/buc
Sectia 2: CAS-S2=35%*928=324,8lei/buc
Costuri directe:CD=4860-486+(520+182)+(928+324,8)
CD=6328,8lei/buc
K1V1=604 mil lei/304 mil lei=1,987
K1V2=604 mil lei/404 mil lei=1,495
Costuri indirecte de productie: Sectia 1: CI1=1,987*520=1033,24lei/buc
Sectia 2: CI2=1,495*928=1387,36lei/buc
Costuri indirecte (CI)=1033,24+1387,36
CI=2420,60lei/buc
Cost de productie pe bucata : Pp1=CD+CI=6328,8+2420,60
Pret P1=8749,4lei/buc

 Costul produsului P2:


Pret S1=6*204+4*304=1224+1216=2440lei/buc
Pret S2=3*404+2*304=1212+608=1820lei/buc
Pret P2=2S1+4S2=2*2440+4*1820=12160lei/buc

Salariu tarifar orar:


Sectia 1:S1=2*24+6*34+7*44=560lei/buc
S2=2*24+3*34+8*44=502lei/buc
P2=2S1+4S2=560*2+502*4=1120+2008=3128lei/buc
Sectia 2:P2=6*64+5*84=384+420=804lei/buc

Materii prime: 2S1+4S2=2*2440+4*1820=4880+7280=12160lei/buc


Materiale recuperabile=10%*Materii prime=0,1*12160=1216lei/buc
Salariu tarifar total: Sectia 1=3128lei/buc
Sectia 2=804lei/buc
CAS+FS=35%*(Salariul orar tarifar/buc)=0,35*(3128+804)=1094,8+281,4=1376,2lei/buc
Costuri directe=12160-1216+3128+804+1376,2=16252,2lei/buc
CD=16252,2lei/buc
K1V1=604 mil lei/304 mil lei=1,987
K1V2=604 mil lei/404 mil lei=1,495
Costuri indirecte de productie: Sectia 1: CI1=1,987*3128=6215,4lei/buc
Sectia 2: CI2=1,495*804=1201,98lei/buc
Costuri indirecte (CI)=6215,4+1201,98=
CI=7417,38lei/buc
Cost de productie pe bucata : Pp2=CD+CI=16252,2+7417,38
Pret P2=23669,58lei/buc